• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Ce trebuie să știi despre cele ȘAPTE scheme de plăți de la APIA: de la cuantumuri la condiții (pe scurt)

  agrointeligenta.ro -

  Începând cu anul de cerere 2015, APIA le achită fermierilor, în baza cererii unice, șapte scheme de plăți directe, fiecare cu cuantumuri, respectiv condiții diferite de eligibilitate. Pe baza acestor scheme, subvenția maximă pe care o poate încasa un producător agricol pe anul 2015 este de 229,0748 euro/ha. 

  Fermierii romani vor putea depune în anul 2016, la sediile Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, o singura cerere de plata pentru obținerea subvențiilor, fie ca sunt crescători de animale, fie ca sunt fermieri din zona de producție vegetala. Aceștia trebuie să fie fermieri activi.

  Modalitatea de verificare a criteriului de “fermier activ”, schemele de sprijin, condiţiile şi cerințele specifice fiecărei scheme, sunt reglementate de prevederile OUG. nr.3/2015, aprobată prin Legea 104/2015, completată de Legea 16/2016 pentru aprobarea OUG nr. 15/2015, precum şi de Ordinul MADR nr. 619, modificat şi completat de OMADR nr. 234/2016.

  Vezi și: Subvenția MINIMĂ și MAXIMĂ la hectar

  Campania de primire a cererilor unice de plată se derulează în perioada 1 martie – 16 mai 2016 fără penalităţi, respectiv 17 mai – 10 iunie cu penalizări de 1% pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere.

  Suprafața eligibilă a exploatației trebuie să fie de minimum 1 ha, iar suprafața parcelei agricole de minim 0,3 ha, cu excepţia celor de culturi permanente (vită de vie şi pomi fructiferi), care au dimensiunea minimă de 0,10 ha.

  În cazul fermierilor care primesc sprijin cuplat pentru culturile de legume cultivate în sere si solare, plățile se acordă cu condiția ca suprafața eligibilă a exploatației pentru care sunt solicitate sau trebuie acordate plăți unui fermier să fie de minimum 0,3 ha.

  1.Schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS)
  2.Plata redistributivă
  3.Plata pentru practici agricole benefice pentru climă, și mediu
  4.Plata pentru tinerii fermieri
  5.Schema de sprijin cuplat – în domeniul vegetal și zootehnic
  6.Schema simplificată pentru micii fermieri
  7.Ajutoarele naționale tranzitorii (ANT), se acordă anual, în domeniul vegetal și zootehnic, în limita prevederilor bugetale ale MADR.

  Vezi și: Cum se calculează subvenția APIA ce îi revine unui fermier pe fiecare hectar de teren agricol

  1.Schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS), definită prin art. 36, alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 şi art. 10 din OUG. 3/2015, presupune acordarea unei plăți unice pe hectarul eligibil declarat de fermier, decuplată total de producție, cuantumul calculându-se prin împărțirea plafonului anual alocat schemei la numărul total de hectare eligibile declarate la nivel național în anul respectiv, stabilită anual prin hotărâre de guvern. Pentru anul 2015, cuantumul plăti SAPS, a fost stabilit la nivelul sumei de 79,7392 euro/ha, în echivalent.

  2.Plata redistributivă, definită de art. 41, alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 şi art.14 din OUG 3/2015. Plata redistributivă reprezintă o plată anuală destinată fermierilor care au dreptul la plata unică pe suprafață și se acordă gradual pentru primele 30 de hectare ale exploatației. Cuantumul plăţii redistributive şi intervalele de suprafaţă se stabilesc anual prin hotărâre de guvern.

  Nu beneficiază de plata redistributivă fermierii care și-au fragmentat exploatațiile după 18 octombrie 2011 doar în scopul de a beneficia de plată redistributivă și nici fermierii ale căror exploatații sunt rezultatul fragmentării respectivei fragmentări. Pentru anul 2015 cuantumul plăţii redistributive a fost stabilit la nivelul sumei de 5 Euro/ha pentru exploataţiile cuprinse între 1 – 5 ha şi de 51,0789 euro/ha, pentru cele cuprinse între 6 – 30 ha, în echivalent.

  3.Plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu (plata pentru înverzire sau ecologizare), definită de art. 43 alin. (1) din Reg.(UE) nr. 1307/2013 şi art.17 din OUG. 3/2015. Fermierii care au dreptul la SAPS, aplică în mod obligatoriu pe toate hectarele lor eligibile următoarele practici agricole benefice pentru climă și mediu: diversificarea culturilor; menţinerea pajiștilor permanente existente; prezenţa unei zone de interes ecologic pe suprafaţa agricolă (ZIE.). Pentru anul 2015, cuantumul plăti de înverziere sau ecologizare, a fost stabilit la nivelul sumei de 59,1277 euro/ha, în echivalent.

  Vezi și: Înverzirea, plata ce i-a încurcat pe fermieri! Cine se încadrează pentru a încasa cei 59,1277 de euro/ha?

  4.Schema pentru tinerii fermieri, definită de art. 50 alin. (1) din Reg. (UE) nr. 1307/2013 şi art. 22 din OUG 3/2015. Schema pentru tinerii fermieri presupune acordarea unei plăți anuale tinerilor fermieri care au dreptul la plata unică pe suprafață și care:

  -se stabilesc pentru prima dată într-o exploataţie agricolă ca și conducători-şefi ai exploataţiei sau care s-au stabilit deja în unul din cei cinci ani anteriori primei depuneri a unei cereri în cadrul SAPS,

  -au cel mult vârsta de 40 de ani în anul depunerii cererii. Se acordă pentru o perioadă de maximum cinci ani din care se scade numărul de ani care au trecut între instalare și prima depunere a cererii pentru tineri fermieri.

  Cuantumul platii pe hectar se stabileste anual prin hotarare a Guvernului şi reprezintă 25% din cuantumul pe hectar al platii unice pe suprafata si se acorda pentru maximum 60 ha eligibile, declarate de fermier. Pentru anul 2015, cuantumul plăti pentru tinerii fermieri, a fost stabilit la nivelul sumei de 19,9348 euro/ha, în echivalent

  5. Schema simplificată pentru micii fermieri, în conformitate cu art. 61 alin. (1) si (2) din Reg. (UE) nr. 1307/2013, si art.26 din OUG 3/2015. se include automat în schema simplificată pentru micii fermieri, fermierul care depune o cerere unică de plată în anul 2016, este eligibil pentru SAPS și are dreptul la o plată anuală directă de maxim 1.250 euro, în funcție de suprafața și/sau numărul de animale eligibile pe care le deține în exploatație.

  Plata acordată înlocuiește valoarea totală a plăților care urmează să fie alocate fermierului în fiecare an, care includ SAPS, plata redistributivă, plata pentru înverzire și, după caz, plata pentru tinerii fermieri și sprijinul cuplat. Accesarea schemei simplificate pentru micii fermieri s-a putut face numai în anul 2015, pentru o perioadă de maxim 5 ani, cu posibilitatea retragerii în oricare dintre următorii patru ani ulteriori anului depunerii cererii unice de plată.

  6.Sprijinul cuplat în sectorul vegetal – conform art. 52 alin. (1), (2), (3) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, se acordă numai în acele sectoare sau în acele regiuni în care anumite tipuri de agricultură sau anumite sectoare agricole care sunt deosebit de importante din motive economice, sociale sau de mediu sunt afectate de anumite dificultăţi (soia, lucernă, mazăre si faole boabe pentru industrializare, cânepă pentru ulei şi fibră, orez, sămânţă de cartof, hamei, sfeclă de zahăr, tomate si castraveţi pentru industrializare cultivate în camp, legume cultivate în sere si solaria, cartofi timpurii, semitimpurii şi de vară, prune, mere, cireşe, vişine, caise şi zarzăre destinate industrializării pentru obţinerea de produse alimentare nonalcoolice; Pentru a beneficia de sprijinul cuplat fermierii activi trebuie să îndeplinească condițiile generale de acordare a plăților la care se adaugă condiţiile specifice fiecărui tip de sprijin. Pentru culturile sau plantațiile care se înființează începand cu anul 2016, fermierii trebuie sa facă dovada ca utilizează sământă și material săditor certificate cu excepția fermierilor participanți la schema simplificată pentru micii fermieri. Cuantumurile acestor scheme de plăţi sunt diferenţiate de la o cultură la alta si se plătesc din Fondul European pentru Garantare Agricolă (FEGA).

  Sprijin cuplat în sector zootehnic (SCZ), se acordă fermierilor activi, crescători de animale, din speciile bovine, ovine/caprine și crescătorilor viermi de mătase, în funcţie de efectivul de animale solicitat de beneficiar, din următoarele categorii:

  a)bivoliţe de lapte;

  b)ovine;

  c)caprine;

  d)taurine din rase de carne şi metişii acestora

  e)vaci de lapte;

  f)viermi de mătase.

  7.Ajutoare Naţionale Tranzitorii (ANT), în conformitate cu art. 37, alin.(1) şi (2) din Reg.(UE) nr. 1307/2013 şi art. 12 din OUG 3/2015, reprezintă plăţi suplimentare care se acordă fermierilor din sectoarele vegetal și zootehnic care au beneficiat de plăți naționale directe complementare în anul 2013.

  Cuantumul ajutoarelor naționale tranzitorii în sectorul vegetal pentru culturile amplasate pe teren arabil (ANT 1) este de 19,1942 euro/ha pentru anul de cerere 2015.

  Condiţiile de acordare a ajutoarelor naţionale tranzitorii sunt identice cu cele autorizate pentru acordarea plăţilor aferente anului 2013 şi se acordă fermierilor, crescători de animale din speciile bovine şi ovine/caprine, înscrişi în evidenţa APIA cu cod unic de identificare, în funcţie de criteriile de eligibilitate, pentru următoarele scheme în sector animalier:

  a)schemă decuplată de producţie, specia bovine, în sectorul lapte;

  b)schemă decuplată de producţie, specia bovine, în sectorul carne;

  c)schemă cuplată de producţie, speciile ovine/caprine.

  Foto: Flickr.com/Tudor Barker

  Sursa: APIA


  Te-ar mai putea interesa

  Țara, împărțită între caniculă și furtuni. 12 județe sub alertă de vijelii și grindină Ploi torențiale și vijelii, în aproape toată țara. Lista județelor sub alertă ANM Grindina a făcut prăpăd! Culturi puse la pământ și case distruse. ”Era cât oul de găină”

  Ultimele știri

  Alexandru Potor, fost secretar de stat MADR, este noul primar al municipiului Slobozia: “Deschidere totală către fermieri!” Ucraina va impune prețuri minime la exporturile de cereale și oleaginoase Franța, Ucraina și Rusia – ”lovite” de raportul USDA la producțiile la grâu