• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Calendarul obligaţiilor fiscale pentru luna octombrie

  Gabriela Gimbășanu -

  Fermierii prezentați-vă la ANAF! Luna octombrie se anunță a fi una destul de aglomerată pentru agricultori care nu doar că trebuie să-și termine însămânțările din câmp aferente culturilor de toamnă, dar trebuie să treacă și pe la ANAF pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale care sunt prevăzute pentru această luna.

  Conform calendarului oficial publicat de Agenția Națională de Administrație Fiscală (ANAF) sunt o serie de formulare pe care fermierii trebuie să le completeze pentru activitatea desfășurată. Iată care sunt acestea:

  -Formularul 092 ”Declarația de mențiuni”. 7 octombrie este ultima zi pentru depunerea formularului 092 ”Declaraţie de menţiuni”, de catre plătitorii de TVA, care au în anul 2016 ca perioadă fiscală trimestrul calendaristic şi au efectuat o achiziţie intracomunitară de bunuri în luna septembrie 2016 (pentru schimbarea perioadei fiscale din trimestru în lună, începând cu luna octombrie 2016).

  -Formularul 010 ”Declaraţiei de menţiuni”. 10 octombrie este ultima zi pentru depunerea “Declaraţiei de menţiuni” – formular 010, de către persoanele impozabile, a căror perioadă fiscală este luna sau trimestrul, care solicită scoaterea din evidenţa ca plătitor de TVA în condiţiile în care nu au depăşit cifra de afaceri de 220.000 lei atât în anul 2015, cât şi în anul în curs până la data solicitării. Depunerea “Declaraţiei de menţiuni” – formular 010, 070 sau 020 se face de către persoanele juridice, asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică, de persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere şi de persoanele fizice, altele decât persoanele fizice române care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, în vederea înregistrării în scopuri de TVA în urma depăşirii plafonului de scutire de TVA de 220.000 lei (65.000 euro) în luna precedentă.

  -Formularul 097 ”Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare”. 25 octombrie este ultima zi pentru depunerea formularului 097 ”Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare”, pentru ieşirea din sistemul TVA la încasare de către persoanele impozabile a căror perioadă fiscală este luna/trimestru care la data de 1 ianuarie 2016 aplică sistemul TVA la încasare, şi care se află într-una din următoarele situaţii: au depăşit cifra de afaceri de 2.250.000 lei în luna septembrie 2016 sau nu au depăşit cifra de afaceri de 2.250.000 lei dar renunţă la aplicarea sistemului TVA la încasare.

  Acest formular se compltează de către cei care efectuează plăţii anticipate privind impozitul pe profit, aferentă trimestrului III 2016, de către contribuabilii care aplică sistemul de declarare şi plata impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate. De asemenea, mai completează acest formular cei care efectuează plata primei rate a impozitului pe veniturile din activităţi agricole, (cultivarea produselor agricole vegetale, exploatarea plantaţiilor viticole, pomicole, arbuştilor fructiferi şi altele asemenea, creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală), impuse pe bază de norme de venit și plata primei rate a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorare pentru veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit.

  -Formularul 100 ”Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”. 25 octombrie este ultima zi pentru depunerea formularului 100 ”Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat” pentru obligaţiile de plată cu termen lunar sau trimestrial şi plata acestor obligaţii.

  -Formularul 112 ”Declaraţie privind obligaţia de plată a contribuţiei sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”. 25 octombrie este ultima zi pentru depunerea formularului 112 ”Declaraţie privind obligaţia de plată a contribuţiei sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate” cu termen lunar sau trimestrial şi plata acestor obligaţii de către:

  – persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajator;

  – entităţile asimilate angajatorului care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente, venituri de natură salarială şi asimilate salariilor;

  – plătitorii de venituri cu regim de reţinere la sursă, altele decât cele salariale şi pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei individuale de asigurări sociale de sănătate şi contribuţiei individuale de asigurări sociale de stat, după caz;

  – instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi după caz suportă contribuţii sociale obligatorii în numele asiguratului;

  – angajaţii rezidenţi sau nerezidenţi care îşi desfăşoară activitatea în România şi obţin venituri din salarii de la angajatori nerezidenţi care nu au sediul social sau reprezentanţă în România, în cazul încheierii de acorduri cu angajatorii nerezidenţi privind declararea şi plata impozitului şi contribuţiilor sociale individuale şi cele ale angajatorului;

  – angajatorii nerezidenţi care nu au sediul social sau reprezentanţă în România, pentru contribuţiile sociale individuale şi cele ale angajatorului aferente veniturilor din salarii obţinute de angajaţii rezidenţi sau nerezidenţi care îşi desfăşoară activitatea în România, în cazul în care nu se încheie un acord privind declararea şi plata contribuţiilor obligatorii de către angajaţi, impozitul pe venit declarându-se de angajaţi în D224.

  Impozitul pe veniturile din salarii datorat de sediile secundare cu minimum 5 salariati, care deţin cod fiscal pentru impozitul pe salarii, se declară şi se plăteşte de societatea mamă la organul fiscal la care aceasta este înregistrată. Codul fiscal al fiecărui sediu secundar şi impozitul pe salarii aferent (0 sau suma de plată) se declară la sectiunea F.2. a formularului 112. Pentru plata impozitului societatea mamă va întocmi câte un ordin de platã distinct pentru fiecare sediu secundar, la codul de identificare fiscală al beneficiarului înscriindu-se codul fiscal al sediului secundar.

  -Formularul 300 “Decont de taxă pe valoarea adăugată”. 25 octombrie este ultima zi pentru depunerea formularului 300 “Decont de taxă pe valoarea adăugată” de către plătitorii de TVA pentru care perioada fiscală este luna sau trimestrul și plata TVA-ului datorat. Decontul se depune şi de contribuabilii care au solicitat scoaterea din evidenţă ca plătitor de TVA conform articolului 310 alineat (7) din Codul Fiscal până la 10 septembrie 2016.

  -Formularului 301 ”Decont special de taxă pe valoarea adăugată”. 25 octombrie este ultima zi pentru depunerea formularului 301 ”Decont special de taxă pe valoarea adăugată” şi plata TVA-ului datorat, de către persoanele neînregistrate şi care nu trebuie să se înregistreze conform articolului 316 Cod fiscal, dar care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA pentru:

  – achiziţii intracomunitare de bunuri taxabile pentru care s-a depăşit plafonul anual de 10.000 euro (persoana trebuie sa fie înregistrată special ca plătitoare de TVA conform articolului 317 Cod fiscal);

  – achiziţii de mijloace de transport noi şi produse accizabile (persoana care efectuează astfel de achiziţii nu are obligaţia să se înregistreze special ca plătitoare de TVA conform articolului 317 Cod fiscal);

  – achiziţii de servicii care au locul taxării în România conform articolului 307 alineat (2) din Codul fiscal, de la furnizori din afara României, pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA cf. articolului 307 alineat (2) Cod fiscal (persoana care efectuează achiziţii intracomunitare de servicii prevăzute la articolul 278 alineat (2) din Codul fiscal trebuie sã se înregistreze special ca plătitoare de TVA conform articolului 317 Cod fiscal);

  – achiziţii de bunuri care ies din regimurile/situaţiile prevăzute la articolul 295 alineat (1) litera a) şi d) din Codul fiscal cu excepţia cazului în care are loc un import sau o achiziţie intracomunitară de bunuri, pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA conform articolului 307 alineat (5) Cod fiscal;

  – achiziţii de bunuri şi servicii efectuate de persoanele obligate la plata TVA conform articolului 307 alineat (3) şi (6) Cod fiscal, daca achiziţiile au avut loc în luna septembrie 2016.

  Persoanele înregistrate normal ca plătitoare de TVA conform articolului 316 Cod fiscal NU DEPUN formularul 301, ci formularul 300.

  -Formularul 394 ”Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional”. 30 octombrie este ultima zi pentru depunerea formularului 394 ”Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional” de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, a căror perioadă fiscală la TVA este luna sau trimestrul.

  Formularele fiscale se completeazã cu ajutorul programului de asistenţă, care poate fi descărcat de pe site-ul www.anaf.ro – secţiunea Servicii on-line/Declaraţii electronice/Descărcare declaraţii sau poate fi distribuit de organele fiscale.

  Instrucţiunile de completare a formularelor pot fi descărcate de pe site-ul ANAF secţiunea Persoane fizice/Despre impozite şi taxe/Formulare fiscale şi ghid de completare/Toate formularele cu explicaţii sau secţiunea Persoane juridice/Formulare fiscale şi ghid de completare/Toate formularele cu explicaţii.

   


  Te-ar mai putea interesa

  O familie de fermieri și-a găsit culturile din solar arse cu erbicid Alertă ANM de ploi, vijelii și grindină în 14 județe. Cantitățile de apă vor depăși 40 l/mp Mușuroirea tomatelor. Când și cum se face

  Ultimele știri

  Fusilade Forte, de la Nufarm, a distrus buruienile din solele de floarea-soarelui lucrate de Biță Răcman Avertismentul unui șef APIA: Fermierii care rămân fără subvenții în acest an! Anchetat de fraudă după ce a câștigat licitația pentru a cumpăra un port la Dunăre