• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • SUBVENȚII 2016: Ce documente se depun la APIA pentru sprijinul cuplat până la finalul lunii octombrie

  Roxana Dobre -

  Termene-limită pentru fermierii care au depus cererea unică pe anul 2016! Producătorii agricoli care au cerut subvenții de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) trebuie să prezinte la agenția de plăți documente justificative în completarea cererii unice pentru a încasa sprijinul cuplat vegetal. În caz contrar, cererea este respinsă și dosarul încadrat ca neeligibil.

  Fermierii care au bifat subvențiile pentru sprijinul cuplat, în campania 2016, trebuie să ducă în completare documente justificative. De specificat că, pentru a beneficia de sprijin cuplat fermierii activi trebuie să îndeplinească condiţiile generale de eligibilitate de acordare a plăţilor la care se adaugă condiţiile specifice fiecărui tip de sprijin şi să depună documentele specifice prevăzute de legislaţia în vigoare, în funcţie de schema de sprijin cuplat solicitată în cerere. Atenție! După termenul legal de depunere a documentelor specifice, acestea nu mai sunt luate în considerare pentru plata schemei respective.

  Pentru sfârșitul lunii octombrie/începutul lunii noiembrie trebuie să prezinte la APIA documente justificative, fermierii care au bifat sprijinul cuplat vegetal pentru cânepă pentru ulei şi/sau fibră, tomate destinate industrializării, castraveţi destinaţi industrializării, castraveţi pentru consum în stare proaspătă sau destinaţi industrializării, cultivați în sere și prune destinate industrializării pentru obţinerea de produse alimentare nonalcoolice. 

  Vă reamintim care sunt documentele care trebuie depusă pentru fiecare dintre culturile menționate mai sus:

  Sprijinul cuplat pentru cultura de cânepă pentru ulei şi/sau fibră se acordă fermierilor care:

  -Au încheiat contract cu unităţi de procesare aflate atât pe teritoriul României, cât şi pe teritoriul altor state membre ale Uniunii Europene, pentru producţia obţinută;

  -Fac dovada că au realizat o producţie minimă de 500 kg seminţe/ha sau 5000 kg tulpini uscate/ha;

  -Deţin autorizaţie de cultivare emisă de DAJ şi respectă condiţiile specifice privind cultivarea cânepei, conform legislaţiei privind cultivarea plantelor ce conţin substanţe stupefiante şi psihotrope.

  În conformitate cu legislaţia în vigoare, inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor recoltează probele pentru determinarea conţinutului de tetrahidrocanabinol (THC) la soiurile de cânepă cultivate şi transmit Laboratorului regional pentru controlul calităţii şi igienei vinului Blaj probele preluate, însoţite de datele de identificare ale producătorului agricol (numele şi prenumele, codul numeric personal/codul unic de înregistrare, adresa) şi datele de identificare ale suprafeţei cultivate (dimensiunea, parcela/lotul), până la data de 15 septembrie a anului de recoltă. Laboratorul regional pentru controlul calităţii şi igienei vinului Blaj transmite MADR şi APIA, până la data de 1 noiembrie a anului de recoltă, raportul cu privire la conţinutul de THC al culturilor de cânepă pentru fibră şi/sau ulei, care include următoarele informaţii: conţinutul de THC, împărţit în tranşe/gradări de 0,1%, procedura utilizată, precum şi datele transmise de inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor.

  Atenție! Pentru cultura înfiinţată începând cu anul de cerere 2016, trebuie să facă dovada că utilizează sămânţă certificată, în conformitate cu Legea nr. 266/2002şi cu OrdinulMADR nr. 59/2011 pentru aprobarea procedurilor privind cerinţele specifice pentru producerea, certificarea şi comercializarea seminţelor de cereale, plante oleaginoase şi pentru fibre şi plante furajere în România.

  Documentele doveditoare specifice:

  -Contract cu unităţi de procesare aflate pe teritoriul României cât şi pe teritoriul altor state membre ale Uniunii Europene;

  -Copie de pe certificatul de înregistrare şi/sau certificatul constatator eliberat/e de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sau de o instituție similară din statele membre UE, din care să rezulte activitatea de procesare a unității cu care a încheiat contractul;

  -Factura fiscală de livrare a producţiei, proces-verbal de recepţie, bon fiscal sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor agricole, în cazul persoanelor fizice, dar nu mai puţin decât cantitatea minimă de 500 kg seminţe/ha sau 5000 kg tulpini uscate/ha;

  -Autorizaţia de cultivare emisă de DAJ;

  -Raportul cu privire la conţinutul de THC al culturilor de cânepă pentru fibră, transmis de Laboratorul Regional pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului Blaj către MADR şi APIA, care include următoarele informaţii: conţinutul de THC, împărţit în tranşe/gradări de 0,1%, procedura utilizată, precum şi datele transmise de inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor;

  -Documente privind utilizarea seminţei certificate:

  – Factura fiscală de achiziţie a seminţelor şi

  – Documentul oficial de certificare a lotului de sămânţă sau Buletinul de analiză oficială, cu menţiunea „Sămânţă admisă pentru însămânţare”, ori Buletinul de analiză oficială cu menţiunea „Necesar propriu” şi „Interzisă comercializarea” sau documentul de calitate şi conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent documentelor menţionate, emis într-un stat membru al Uniunii Europene ori într-o ţară terţă care are echivalenţă conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE din 16 decembrie 2002 privind echivalenţa inspecţiilor în câmp la culturile producătorilor de seminţe, efectuate în ţări terţe şi echivalenţa seminţelor produse în ţări terţe sau eticheta oficială care poate ţine loc de document de calitate şi conformitate.

  Termenul de depunere la APIA a documentelor de mai sus este 1 noiembrie 2016.

  Sprijinul cuplat pentru tomate destinate industrializării se acordă fermierilor care:

  -Cultivă în câmp tomate;

  -Prezintă la APIA până la data de 15 iunie 2016, contractul/contractele încheiat/încheiate cu o unitate de procesare înregistrată pentru siguranţa alimentelor;

  -Livrează cantitatea minimă de 30 tone/ha tomate la o unitate de industrializare înregistrată pentru siguranţa alimentelor, potrivit prevederilor Ordinului ANSVSA nr. 111/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

  -Fac dovada valorificarii producţiei contractate, pe bază de factură fiscală sau a filei/filelor din carnetul de comercializare a produselor agricole, în cazul persoanelor fizice, a unei cantităţi cel puţin egale cu cea prevăzută mai sus, până la data de 1 noiembrie 2016;

  -Unităţile de industrializare care cultivă tomate fac dovada procesării producţiei proprii, prin documente contabile interne, până la data de 1 noiembrie 2016;

  -Prezintă până la data de 1 noiembrie 2016 documente privind utilizarea seminţei certificate:

  – Factura fiscală de achiziţie a seminţelor şi

  – Documentul oficial de certificare a lotului de sămânţă sau Buletinul de analiză oficială, cu menţiunea „Sămânţă admisă pentru însămânţare”, ori Buletinul de analiză oficială cu menţiunea „Necesar propriu” şi „Interzisă comercializarea” sau documentul de calitate şi conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent documentelor menţionate, emis într-un stat membru al Uniunii Europene ori într-o ţară terţă care are echivalenţă conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE din 16 decembrie 2002 privind echivalenţa inspecţiilor în câmp la culturile producătorilor de seminţe, efectuate în ţări terţe şi echivalenţa seminţelor produse în ţări terţe sau eticheta oficială care poate ţine loc de document de calitate şi conformitate. Cantităţile minime de sămânţă necesare la hectar sunt incluse în Anexa la OMADR 619/2015, cu modificări şi completări.

  – Pentru cultura înfiinţată începând cu anul de cerere 2016, fermierii trebuie să facă dovada că utilizează sămânţa certificată oficial, precum şi categorie standard, în conformitate cu Legea nr. 266/2002, cu Ordinul MAPDR nr. 1.269/2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea, controlul calităţii şi/sau comercializarea materialului de înmulţire şi plantare legumicol, altul decât seminţele, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Ordinul MAPDR nr. 1.269/2005, şi cu Ordinul MAPDR nr. 1.366/2005.

  – Pentru cultura înfiinţată începând cu anul de cerere 2016, fermierii trebuie să facă dovada că utilizează sămânţă certificată. În anul 2016 procentul din sămânţa certificată autohtonă utilizată este de minimum 5% din norma de semănat pe hectar.

  Se consideră sămânţă autohtonă sămânţa certificată în conformitate cu legislaţia în vigoare în domeniul calităţii seminţelor, produsă pe teritoriul României din soiuri înregistrate în Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România, în anul de cerere respectiv. Documentele care atestă calitatea seminţelor certificate autohtone se vizează în prealabil de inspectoratul teritorial pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor de pe raza teritorială în care fermierul îşi desfăşoară activitatea sau de Laboratorul central pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor. Cantităţile minime de sămânţă necesare la hectar sunt incluse în Anexa la OMADR 619/2015, cu modificări şi completări.

  Sprijinul cuplat pentru castraveţi destinaţi industrializării se acordă fermierilor care:

  -Cultivă în câmp castraveţi;

  -Prezintă la APIA până la data de 15 iunie 2016 contractul/contractele încheiat/încheiate cu o unitate de industrializare înregistrată pentru siguranţa alimentelor;

  -Fac dovada valorificarii producţiei contractate, pe bază de factură fiscală sau a filei/filelor din carnetul de comercializare a produselor agricole, în cazul persoanelor fizice, până la data de 1 noiembrie 2016;

  -Livrează cantitatea minimă de 12 tone/ha castraveţi la o unitate de industrializare înregistrată pentru siguranţa alimentelor, potrivit prevederilor Ordinului ANSVSA nr. 111/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

  -Unităţile de industrializare care cultivă castraveţi fac dovada procesării producţiei proprii, prin documente contabile interne, până la data de 1 noiembrie 2016;

  -Prezintă până la data de 1 noiembrie 2016 documente privind utilizarea seminţei certificate:

  – Factura fiscală de achiziţie a seminţelor şi

  – Documentul oficial de certificare a lotului de sămânţă sau Buletinul de analiză oficială, cu menţiunea „Sămânţă admisă pentru însămânţare”, ori Buletinul de analiză oficială cu menţiunea „Necesar propriu” şi „Interzisă comercializarea” sau documentul de calitate şi conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent documentelor menţionate, emis într-un stat membru al Uniunii Europene ori într-o ţară terţă care are echivalenţă conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE din 16 decembrie 2002 privind echivalenţa inspecţiilor în câmp la culturile producătorilor de seminţe, efectuate în ţări terţe şi echivalenţa seminţelor produse în ţări terţe sau eticheta oficială care poate ţine loc de document de calitate şi conformitate. Cantităţile minime de sămânţă necesare la hectar sunt incluse în Anexa la OMADR 619/2015, cu modificări şi completări.

  – Pentru cultura înfiinţată începând cu anul de cerere 2016, fermierii trebuie să facă dovada că utilizează sămânţa certificată oficial, precum şi categorie standard, în conformitate cu Legea nr. 266/2002, cu Ordinul MAPDR nr. 1.269/2005 şi cu Ordinul MAPDR nr. 1.366/2005.

  – În anul 2016 procentul din sămânţa certificată autohtonă utilizată este de minimum 5% din norma de semănat pe hectar. Se consideră sămânţă autohtonă sămânţa certificată în conformitate cu legislaţia în vigoare în domeniul calităţii seminţelor, produsă pe teritoriul României din soiuri înregistrate în Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România, în anul de cerere respectiv.

  Sprijinul cuplat pentru legume cultivate în sere, castraveți

  Unităţile de industrializare care cultivă castraveţi în sere proprii fac dovada procesării producţiei proprii, până la data de 1 noiembrie 2016, prin documente contabile interne.

  Sprijinul cuplat pentru prune destinate industrializării pentru obţinerea de produse alimentare nonalcoolice se acordă fermierilor care:

  -Exploatează livezi de pruni;

  -Fac dovada comercializării a unei producţii minime de 5,6 tone/ha, pe bază de contract cu o unitate de industrializare înregistrată pentru siguranţa alimentelor, potrivit prevederilor Ordinului ANSVSA nr. 111/2008, cu modificările şi completările ulterioare, pe care îl prezintă la APIA împreună cu factura fiscală sau cu fila /filele din carnetul de comercializare a produselor agricole, în cazul persoanelor fizice până la data de 1 noiembrie 2016.

  -Unităţile de industrializare care exploatează suprafeţe cu livezi de pruni fac dovada industrializării producţiei proprii, până la data de 1 noiembrie 2016, prin documente contabile interne.


  Te-ar mai putea interesa

  Condiție nouă la APIA pentru fermierii care încasează subvenția pe pășune Alertă meteo de furtuni și vijelii în jumătate de țară. Temperaturi sufocante și caniculă până joi Porumb de 12 to/ha, distrus de secetă în numai 2 zile. Fermier: ”Nu am mai pățit așa ceva!”

  Ultimele știri

  Austriecii care au cumpărat fabrica de zahăr de la Buzău au anunțat că o închid de la 1 octombrie Furturile de apă devin miză politică. USR îi cere ministrului Agriculturii să trimită Corpul de Control la ANIF Plăți subvenții APIA – banii virați în conturile fermierilor în aceste zile