• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • FONDURI EUROPENE PENTRU LIVADA DE NUC. Finanțare pentru înființarea plantațiilor pomicole de nuc

  Roxana Dobre -

  Înființarea unei livezi de nuc este o afacere atractivă pentru cei care vor să pornească o afacere în agricultură, având în vedere profitul mare estimat dar și longevitatea culturii. În plus, fermierii pot depune proiecte la Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) pentru accesarea de bani europeni. Pentru a veni în sprijinul fermierilor, Agrointeligența – www.agrointel.ro a trimis o serie de întrebări la AFIR referitoare la ce presupune depunerea unui dosar pentru accesarea de fonduri europene pentro o livadă de nuc și cine se încadrează pentru acești bani.

  Ce măsură pot accesa fermierii care vor să investească într-o livadă de nuci?

  Solicitanții care doresc să dezvolte un proiect de investiții într-o livadă de nuci au la dispoziție submasura (sM) 4.1a – Investiții în exploatații pomicole din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020).

  Care sunt sumele care pot fi accesate pentru livada de nuc?

  În funcție de dimensiunea exploatației și de tipul de beneficiar, se pot obține fonduri europene nerambursabile de la 100.000 euro până la 1.050.000 euro, astfel:

  Ferme mici:

  100.000 euro pentru achiziții simple;

  300.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare, reconversie etc.);

  -450.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lanț alimentar integrat, la nivelul  exploatației agricole (producție, procesare, comercializare).

  Ferme medii :

  -200.000 euro pentru investițiile care presupun achiziții simple;

  -600.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare, reconversie etc.);

  -900.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatației agricole (producție, procesare, comercializare).

  -600.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare).

  Ferme mari:

  -250.000 euro pentru investițiile care presupun achiziții simple;

  -750.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare,reconversie);

  -1.050.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lanț alimentar integrat, la nivelul exploatației agricole (producție, procesare, comercializare).

  Forme asociative:

  -350.000  euro pentru investițiile care presupun achiziții simple;

  -600.000 euro pentru obținere material de înmulțire și material de plantare fructifer

  -750.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare,reconversie;

  1.050.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lanț alimentar integrat, la nivelul exploatației agricole (producție, procesare, comercializare).

  Care sunt condițiile generale pentru depunerea unui proiect pentru plantația de nuc?

  Pentru a putea accesa submăsura 4.1a, solicitanții de finanțare trebuie să îndeplinească unele condiții minime pentru acordarea sprijinului. Acestea sunt prezentate pe larg în Ghidul Solicitantului la capitolul 2.2, disponibil spre consultare pe pagina oficială de internet a AFIR, www.afir.info.

  Dintre aceste condiții, amintim:

  -Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili (persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau familiale, societăți comerciale, instituții de cercetare și forme asociative);

  -Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin una din acțiunile/ operațiunile eligibile prevăzute prin submăsură;

  -Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de asigurare a cofinanțării investiției (cofinanțarea privată a beneficiarului este de 50% din valoarea totală eligibilă a proiectului, dar se poate micșora până la 10%, în funcție de îndeplinirea anumitor criterii);

  -Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației tehnico-economice;

  -Investiția va respecta cerințele privind conformarea cu standarde impuse de legislația națională și europeană (prezentata în secțiunea legături cu alte prevederi legislative şi în capitolul 8.1 din PNDR), inclusiv pe cele cu privire la efectele asupra mediului, în cazul în care aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului;

  -Investiția trebuie realizată doar în unitățile teritorial administrative prezente în Anexa din Cadrul Național de Implementare, aferentă Subprogramului Tematic Pomicol (Anexa 7 a Ghidului Solicitantului pentru submăsura 4.1a) și trebuie să respecte zonarea speciilor din anexa menționată anterior, exceptând cultura de căpșuni în sere şi solarii și pepinierele;

  -În cazul înființării și/ sau reconversiei solicitantul trebuie să utilizeze doar material fructifer din categoria biologică certificat sau dintr-o categorie superioară;

  -Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat;

  -Investițiile necesare adaptării la standardele UE, aplicabile producției agricole realizate de tinerii fermieri care se instalează pentru prima dată într-o exploatație agricolă, se vor realiza în termen de maxim 24 de luni de la data instalării (conform art. 17, alin. 5 din R(UE) nr. 1305/2013).

  Există un număr minim/maxim de hectare pentru care se poate cere finanțare pentru afacerea cu nuc?

  Dimensiunea economică a exploatației agricole nu va scădea, în nicio situație, sub pragul minim de 8.000 SO (dimensiunea economică a exploataţiei agricole se calculează conform tabelului privind Stabilirea categoriei de fermă) stabilit prin condiția de eligibilitate.

  Solicitantul nu va reduce dimensiunea economică prevăzută la depunerea Cererii de Finanțare a exploatației agricole pe toată perioada de implementare. Este permisă o marjă de maximum 15% în privința fluctuației dimensiunii economice, dar fără diminuarea suprafeței agricole utilizate (SAU).

  Totodată, sunt prevăzute dimensiuni de:

  6.000 euro SO în cazul producerii de material de înmulțire și material de plantare fructifer (aproximativ 0.9 ha);

  -3.000 euro SO pentru toate celelalte specii şi sisteme de cultură (aproximativ 0.9 – 1.1 ha, în funcție de specie). În acest caz peste 50% din suprafața înfiinţată trebuie să fie ocupată de o singură specie.  

  Ce documente trebuie să conțină dosarul?

  Documentele necesare la depunerea Cererii de Finanțare sunt detaliate în capitolul 4.1 din Ghidul Solicitantului pentru submăsura 4.1a, disponibil spre consulare pe pagina oficială de internet a AFIR, www.afir.info.

  Enumerăm o parte dintre acestea: Studiul de Fezabilitate, situațiile financiare, documente care atestă dreptul de proprietate asupra terenului, avize de mediu, documente care să ateste lipsa datoriilor fiscale, cazierul judiciar al responsabilului legal al proiectului, documente care dovedesc capacitatea de cofinanțare a investiției, diplomă de studii în domeniul agricol, autorizație de plantare și alte documente justificative, după caz.

  Există vreun proiect-model pentru o astfel de investiție?

  Pe site-ul AFIR la secțiunea Investiții PNDR, în pagina submăsurii 4.1, poate fi consultat un proiect tip pentru livadă de pomi. Atenție! Acesta are caracter orientativ și este pus la dispoziția solicitanților pentru a înțelege modalitatea de întocmire a unor documente specifice.

  În privința soiurilor de nuci care sunt acceptate/eligibile?

  În ceea ce privește materialul săditor se poate utiliza doar material de înmulțire și material de plantare fructifer dintr-o categorie biologică certificată sau dintr-o categorie superioară. Documentul care atestă categoria biologică a materialului (document oficial de certificare) va fi prezentat obligatoriu la depunerea ultimei cereri de plată. Se solicită angajament în această privință, asumat prin Declaraţia pe propria răspundere.

  Ce costuri suportă fermierul din propriul buget? 

  Intensitatea sprijinului pentru proiectele finanțate prin submăsura 4.1a este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile.

  Dacă în momentul de față mai sunt bani disponibil la AFIR pentru această măsură sau toți au fost epuizați?

  Alocarea bugetară stabilită pentru sesiunea anuală aferentă 2016 este de 70,5 milioane de euro. În acest moment nu mai sunt disponibile fonduri europene nerambursabile.

  Câți fermieri au depus dosare în campania 2016 pentru această măsură, câte dintre acestea au fost aprobate și care este suma care a fost trasnferată către fermieri?

  Pentru submăsura 4.1a, AFIR a primit on-line pe site-ul www.afir.info 89 cereri de finanțare în valoare totală nerambursabilă de peste 40 milioane de euro. Precizăm că etapa de evaluare-selectare este în desfășurare, sesiunea de depunere fiind activă. Ulterior publicării raportului de selecție pentru proiectele selectate, urmează contractarea și apoi plata.


  Te-ar mai putea interesa

  Când se plantează roșiile în grădină – calendar Lege nouă: Obligație pentru toți conducătorii de tractoare ANM a emis o alertă meteo de vijelii și averse torențiale în 18 județe până joi dimineață

  Ultimele știri

  Fermieri români – înșelați. Schema de înșelăciune prin care au rămas fără utilaje agricole APIA – anunț pentru crescătorii de animale care așteaptă să încaseze ANT! Fonduri europene pentru achiziția de utilaje – AFIR a publicat a doua versiune a Ghidului