• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • CE BANI vor intra ÎN CONTURILE FERMIERILOR până în 2020!

  Roxana Dobre -

  Sume de bani pregătite pentru conturile productorilor agricoli! În perioada următoare, România are prevăzute programe pentru dezvoltarea rurală, bani ce sunt eșalonați până în 2020. 

  Programul de dezvoltare rurală 2014-2020 trasează prioritățile României pentru utilizarea celor aproximativ 9,5 miliarde euro fonduri publice disponibile (8,1 miliarde euro din bugetul FEADR și 1,4 miliarde euro reprezentând cofinanțarea națională).

  Alocarea financiară a PNDR 2014-2020, împărțită pe ani este următoarea:

  Alocarea publică totală este împărțită pe 6 priorități de dezvoltare rurală (PDR), conform PNDR 2014-2020:

  – PDR 1 ”Încurajarea transferului de cunostințe și a inovării în agricultură, silvicultură și zonele rurale” – alocare de 169,28 milioane euro;

  -PDR 2: ”Creșterea viabilității fermelor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor” – alocare de 1.864,16 milioane euro;

  -PDR 3: ”Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv a sectoarelor de prelucrare și comercializare a produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură”- alocare de 995,37 milioane euro; 

  -PDR 4: ”Refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor legate de agricultură și silvicultură” – alocare de 2.813,74 milioane euro;

  -PDR 5: ”Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon și rezistența la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și silvic” – alocare de 1.025,84 milioane euro; 

  -PDR 6: ”Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale”- alocare de 2.563,69 milioane euro. 

  La alocările menționate mai sus, pe priorități de dezvoltare rurală, se adaugă alocarea pentru măsura de Asistență tehnică de 209,84 milioane euro. Toate aceste priorități facilitează realizarea obiectivelor transversale legate de inovare, de protecția mediului și de atenuare a efectelor schimbărilor climatice și adaptare la acestea.

  Ce măsuri vrea să ia MADR pentru absorbția banilor europeni

  Pentru a aduce cât mai mulți bani europeni în țară, MADR are în vedere o serie de priorități pentru perioada următoare. Printre acestea se numără:

  – Simplificarea procedurilor de lucru la nivelul AFIR pentru procesarea cu celeritate a cererilor de plata ale beneficiarilor;

  – Depunerea on-line a proiectelor;

  – Limitarea la minimum a documentelor solicitate la depunerea proiectelor;

  – Publicarea pe site-ul AFIR a ghidului solicitantului și a documentelor de procedură aferente, în forma finală aprobată, cu cel puțin 7 zile calendaristice înainte de lansarea sesiunii de depunere a cererilor de finanțare;

  – Îmbunătățire cunostințelor la nivelul beneficiarilor – prin intermediul măsurii „Transfer de cunostințe și acțiuni de informare” se vor finanța cursuri de instruire și informare de scurtă durată pentru solicitanții PNDR în vederea implemetarii cu succes a proiectelor PNDR;

  – Crearea unui fond de creditare finanțat din program în vederea acompanierii măsurilor prevăzute în PNDR cu instrumente financiare menite să sprijine beneficiarii pentru finanțarea investițiilor.


  Te-ar mai putea interesa

  Furtuni puternice anunțate în aproape toate județele. Alertă de vreme severă de la ANM Noi alerte de vreme severă. Ploi, vijelii și temperaturi până la 37 de grade în mai multe județe Roșii mari de grădină – cinci secrete ale cultivatorilor cu experiență

  Ultimele știri

  Plata ajutorului de 25 lei/familia de albine. Termenul oficial privind virarea banilor în conturi Plafonare de preț pentru fermierii care dețin tractoare și alte mașini agricole Auchan aduce în prim plan importanța agriculturii regenerative și a decarbonizării la prima ediție Climate Supplier Event