• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Subvenții 2017. Agromediu: cuantumuri la hectar și condiții pentru toate cele 8 pachete de sprijin

  agrointeligenta.ro -

  Plățile pentru măsurile de Agromediu și climă pentru anul 2017 – cuantumuri și condiții de eligibilitate pentru cele 8 pachete de sprijin, informații publicate recent de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Ce trebuie să știe fermierii despre Măsura 10 prevăzută în PNDR 2014-2020 vă prezentăm mai jos:

  Măsura 10 Agromediu și climă are ca scop încurajarea fermierilor (utilizatorilor de terenuri agricole) să adopte, pe baze voluntare, practici agricole care să asigure menținerea valorii de mediu a zonelor rurale, menținerea de habitate specifice terenurilor agricole importante pentru speciile sălbatice prioritare, precum și utilizarea durabilă a resurselor naturale și păstrarea peisajelor tradiționale.

  Sprijinul acordat pentru pachetele 1 – 7 reprezintă o plată compensatorie pentru pierderile de venit și costurile suplimentare suportate de beneficiarii care încheie angajamente voluntare
  pentru o perioadă de minimum 5 ani de la data semnării acestora.

  Plăți Agromediu 2017. Pachetul 1 – Pajişti cu înaltă valoare naturală – 142 euro/ha/an

  Cerinţele specifice:
   utilizarea fertilizanţilor chimici şi a pesticidelor este interzisă;
   utilizarea tradiţională a gunoiului de grajd este permisă până în echivalentul a maximum 40 kg N s.a./ha (1 UVM/ha);
   cositul poate începe doar după data de 1 iulie (pentru terenurile situate în UAT cu altitudini medii mai mari sau egale cu 600 m) sau după data de 15 iunie (pentru terenurile situate în UAT cu altitudini medii mai mici de 600 m);
   păşunatul se efectuează cu maximum 1 UVM pe hectar;
   masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa pajiştii aflate
  sub angajament nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului;
   pajiştile inundate nu vor fi păşunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor;
   nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări (se pot face însămânţări cu specii din flora locală doar în cazurile când unele suprafeţe sunt afectate accidental);
   este interzis aratul sau discuitul pajiştilor existente în cadrul fermelor care au angajamente în derulare;
   beneficiarii ţin o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea cerinţelor de agro-mediu;
   beneficiarii măsurii vor trebui să facă dovada deţinerii competenţelor necesare implementării angajamentelor sau se angajează să obţină cunoștințele și informațiile necesare sau să asigure expertiza necesară în domeniul implementării angajamentelor de agro-mediu şi climă prin servicii de consiliere sau consultanţă, care să vizeze cel puţin aspectele legate de identificarea parcelelor agricole, completarea şi depunerea angajamentelor şi cererilor de plată, măsurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerinţele de bază şi la cerinţele specifice ale angajamentelor.

  Plăți Agromediu 2017. Pachetul 2 – Practici agricole tradiţionale (poate fi aplicat doar adiţional, în combinaţie cu Pachetul 1):

  Cerinţe specifice:
   masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa pajiştii aflate sub angajament nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului;
   pajiştile inundate nu vor fi păşunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor,lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafaţa pajiştilor şi a livezilor tradiţionale aflate sub angajament cu excepţia celor operate cu forţă animală;
   nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări (se pot face însămânţări cu specii din flora locală doar în cazurile când unele suprafeţe sunt afectate accidental);
   este interzis aratul sau discuitul pajiştilor existente în cadrul fermelor care au angajamente în derulare;
   beneficiarii ţin o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea cerinţelor de agro-mediu;
   beneficiarii măsurii vor trebui să facă dovada deţinerii competenţelor necesare implementării angajamentelor sau se angajează să obţină cunoștințele și informațiile necesare sau să asigure expertiza necesară în domeniul implementării angajamentelor de agro-mediu şi climă prin servicii de consiliere sau consultanţă, care să vizeze cel puţin aspectele legate de identificarea parcelelor agricole, completarea şi depunerea angajamentelor şi cererilor de plată, măsurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerinţele de bază şi la cerinţele specifice ale angajamentelor.

  Cerinţe specifice:
   cositul se poate efectua cu utilaje mecanizate de mică capacitate (utilaje cu lama scurtă și viteză mică de deplasare), fiind interzisă folosirea utilajelor grele
   masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa pajiştii aflate sub angajament nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului,
   nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări (se pot face însămânţări cu specii din flora locală doar în cazurile când unele suprafeţe sunt afectate accidental),
   este interzis aratul sau discuitul pajiştilor existente în cadrul fermelor care au angajamente în derulare
   beneficiarii ţin o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea cerinţelor de agro-mediu,
   beneficiarii măsurii vor trebui să facă dovada deţinerii competenţelor necesare implementării angajamentelor sau se angajează să obţină cunoștințele și informațiile necesare sau să asigure expertiza necesară în domeniul implementării angajamentelor de agro-mediu şi climă prin servicii de consiliere sau consultanţă, care să vizeze cel puţin aspectele legate de identificarea parcelelor agricole, completarea şi depunerea angajamentelor şi cererilor de plată, măsurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerinţele de bază şi la cerinţele specifice ale angajamentelor.

  Pachetul 3 – Pajişti importante pentru păsări:

  Subpachetul 3.1 – Crex crex:
   varianta 3.1.1 – lucrări manuale pe pajiști importante pentru Crex crex – 310 euro/ha/an;
   varianta 3.1.2 – lucrări cu utilaje ușoare pe pajiști importante pentru Crex crex – 231 euro/ha/an;
   Areal: judeţele Bacău, Harghita, Maramureş, Mureş, Neamţ, Sălaj.
  (conform PNDR)

  Subpachetul 3.2 – Lanius minor şi Falco vespertinus:
   varianta 3.2.1 – lucrări manuale pe pajiști importante pentru Lanius minor şi Falco vespertinus – 159 euro/ha/an;
   varianta 3.2.2 – lucrări cu utilaje ușoare pe pajiști importante pentru Lanius minor şi Falco vespertinus – 80 euro/ha/an.
   Areal: judeţele Arad, Bacău, Bihor, Botoşani, Brăila, Buzău, Călăraşi, Cluj, Constanţa, Dolj, Galaţi, Hunedoara, Giurgiu, Ilfov, Iaşi, Neamţ, Olt, Satu Mare, Tulcea, Timiş, Teleorman, Vâlcea, Vaslui, Vrancea.
  (conform PNDR)

  Cerinţele specifice sub-pachetului 3.1:
   cositul se poate efectua doar după data de 31 iulie,
   cositul se va realiza dinspre interiorul parcelei spre exteriorul acesteia,
   păşunatul se va efectua cu maximum 0,7 UVM pe hectar,
   lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafaţa pajiştilor aflate sub angajament, cu excepţia celor operate cu forţă animală (pentru varianta 3.1.1) sau lucrările se pot efectua cu utilaje mecanizate de mică capacitate (cosit cu utilaje cu lama scurtă și viteză mică de deplasare), fiind interzisă folosirea utilajelor grele (pentru varianta 3.1.2),
   sunt interzise acţiunile care să conducă la accelerarea drenajului natural al pajiştilor aflate sub angajament.

  Cerinţele specifice sub-pachetului 3.2:
   cositul trebuie efectuat cel mai târziu până la data de 1 iulie,
   păşunatul se va efectua cu maximum 1 UVM pe hectar,
   lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafaţa pajiştilor aflate sub angajament cu excepţia celor operate cu forţă animală (pentru varianta 3.2.1) sau lucrările se pot efectua cu utilaje mecanizate de mică capacitate (cosit cu utilaje cu lama scurtă și viteză mică de deplasare), fiind interzisă folosirea utilajelor grele (pentru varianta 3.2.2).

  Alte cerinţe specifice comune celor două sub-pachete:
   utilizarea fertilizanţilor chimici şi a pesticidelor este interzisă,
   utilizarea tradiţională a gunoiului de grajd este permisă până în echivalentul a maximum 40 kg N sa/ha (1 UVM/ha),
   o bandă necosită, lată de 3 metri, va fi lăsată pe marginile fiecărei parcele (poate fi cosită după data de 1 septembrie),
   pajiştile inundate nu vor fi păşunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor,
   masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa pajiştii aflate sub angajament nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului,
   nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări (se pot face însămânţări cu specii din flora locală doar în cazurile când unele suprafeţe sunt afectate accidental),
   este interzis aratul sau discuitul pajiştilor existente în cadrul fermelor care au angajamente în derulare,
   beneficiarii ţin o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea cerinţelor de agro-mediu,
   beneficiarii măsurii vor trebui să facă dovada deţinerii competenţelor necesare implementării angajamentelor sau se angajează să obţină cunoștințele și informațiile necesare sau să asigure expertiza necesară în domeniul implementării angajamentelor de agro-mediu şi climă prin servicii de consiliere sau consultanţă, care să vizeze cel puţin aspectele legate de identificarea parcelelor agricole, completarea şi depunerea angajamentelor şi cererilor de plată, măsurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerinţele de bază şi la
  cerinţele specifice ale angajamentelor.

  Pachetul 4 – Culturi verzi – 128 euro/ha/an;

  Cerinţele specifice:
   semănarea culturilor verzi trebuie realizată până la 30 septembrie, utilizându-se: mazărea, măzărichea, rapiţa, muştarul, lupinul, sulfina;
   utilizarea fertilizanţilor chimici este interzisă, doar fertilizanţii organici putând fi utilizaţi înaintea înfiinţării culturilor verzi,
   biomasa formată trebuie să fie incorporată în sol cel târziu până la 31 martie,
   este interzis aratul sau discuitul pajiştilor existente în cadrul fermelor care au angajamente în derulare,
   beneficiarii ţin o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea cerinţelor de agro-mediu,
   beneficiarii măsurii vor trebui să facă dovada deţinerii competenţelor necesare implementării angajamentelor sau se angajează să obţină cunoștințele și informațiile necesare sau să asigure expertiza necesară în domeniul implementării angajamentelor de agro-mediu şi climă prin servicii de consiliere sau consultanţă, care să vizeze cel puţin aspectele legate de identificarea parcelelor agricole, completarea şi depunerea angajamentelor şi cererilor de plată, măsurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerinţele de bază şi la
  cerinţele specifice ale angajamentelor.

  Pachetul 5 – Adaptarea la efectele schimbărilor climatice – 125 euro/ha/an;

  Cerinţele specifice:
   pentru fiecare cultură de primăvară (porumb, sorg, floare soarelui, soia) angajată pe suprafaţa cultivată se vor utiliza concomitent, în proporţii egale, cel puţin 2 hibrizi/soiuri cu precocităţi diferite (timpurii sau semitimpurii şi semi-tardivi sau tardivi),
   fermierii care incheie angajamente, vor trebui sa asigure rotatia culturilor, astfel incat in 2 ani consecutivi sa utilizeze minimum 3 culturi diferite din cele 4 eligibile (porumb, sorg, floare soarelui, soia),
   utilizarea metodelor de lucrare minimă a solului (minimum tillage), fiind interzis aratul suprafeţelor angajate,
   aplicarea gunoiului de grajd sub formă compostată (cantitatea maximă de gunoi de grajd care se aplică pe teren trebuie să fie în acord cu Standardele privind cantităţile maxime de îngrăşăminte cu azot care pot fi aplicate pe terenul agricol definite în “Codul de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi”),
   este interzis aratul sau discuitul pajiştilor existente în cadrul fermelor care au angajamente în derulare,
   beneficiarii ţin o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea cerinţelor de agro-mediu,
   beneficiarii măsurii vor trebui să facă dovada deţinerii competenţelor necesare implementării angajamentelor sau se angajează să obţină cunoștințele și informațiile necesare sau să asigure expertiza necesară în domeniul implementării angajamentelor de agro-mediu şi climă prin servicii de consiliere sau consultanţă, care să vizeze cel puţin aspectele legate de identificarea parcelelor agricole, completarea şi depunerea angajamentelor şi cererilor de plată, măsurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerinţele de bază şi la
  cerinţele specifice ale angajamentelor.

  Pachetul 6 – Pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.)

   varianta 6.1 – lucrări manuale pe pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.) – 410 euro/ha/an;

   varianta 6.2 – lucrări cu utilaje ușoare pe pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.) – 331 euro/ha/an

  Cerinţe specifice:

   utilizarea fertilizanţilor chimici şi a pesticidelor este interzisă.
   utilizarea tradiţională a gunoiului de grajd este permisă până în echivalentul a maximum 40 kg N s.a./ha (1 UVM/ha),
   cositul poate începe doar după data de 25 august,
   lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafaţa pajiştilor aflate sub angajament, cu excepţia celor operate cu forţă animală (pentru varianta 6.1) sau lucrările se pot efectua cu utilaje mecanizate de mică capacitate (cosit cu utilaje cu lama scurtă și viteză mică de deplasare), fiind interzisă folosirea utilajelor grele (pentru varianta 6.2),
   păşunatul se efectuează cu maximum 0,7 UVM pe hectar,
   sunt interzise acţiunile care să conducă la accelerarea drenajului natural al pajiştilor aflate sub angajament,
   masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa pajiştii aflate sub angajament nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului,
   pajiştile inundate nu vor fi păşunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor,
   nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări (se pot face însămânţări cu specii din flora locală doar în cazurile când unele suprafeţe sunt afectate accidental),
   este interzis aratul sau discuitul pajiştilor existente în cadrul fermelor care au angajamente în derulare,
   beneficiarii ţin o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea cerinţelor de agro-mediu,
   beneficiarii măsurii vor trebui să facă dovada deţinerii competenţelor necesare implementării angajamentelor sau se angajează să obţină cunoștințele și informațiile necesare sau să asigure expertiza necesară în domeniul implementării angajamentelor de agro-mediu şi climă prin servicii de consiliere sau consultanţă, care să vizeze cel puţin aspectele legate de identificarea parcelelor agricole, completarea şi depunerea angajamentelor şi cererilor de plată, măsurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerinţele de bază şi la
  cerinţele specifice ale angajamentelor.

  Pachetul 7 – Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu (Branta ruficollis) – 250 euro/ha/an

  Cerinţe specifice:
   pe perioada de 5 ani a angajamentelor este obligatorie înfiinţarea în cel puţin 2 ani a culturii de porumb pe timpul verii;
   însămânţarea cerealelor de toamnă (grâu, orz, secară, triticale) sau a rapiţei trebuie finalizată înainte de data de 15 octombrie;
   în fiecare an de angajament, după data de 15 septembrie, trebuie înfiinţată o cultură de cereale de toamnă (grâu, orz, secară, triticale) sau de rapiţă;
   în situaţia în care se înfiinţează o cultură de porumb, în anul respectiv, pe parcela angajată, cultura de toamnă este încorporată în sol până cel târziu la finalul lunii martie;
   parcelele angajate vor putea fi însămânţate cu porumb, dar nu mai târziu de data de 15 mai, iar porumbul nu va fi recoltat înainte de data de 15 septembrie;
   la recoltarea culturii de porumb este lăsată o suprafaţă nerecoltată de minimum 5 % şi maximum 10 % (cultura este lăsată în picioare sau culcată) sau în situaţia în care nu este înfiinţată o cultură de porumb, în anul respectiv de angajament fermierul este obligat să asigure o cantitate de 100 kg de porumb boabe pe hectar, în cel puţin un punct de hrănire situat pe suprafaţa fiecărei parcele angajate,
   pesticidele şi fitostimulatorii (ingrăşămintele) nu pot fi folosite în perioada cuprinsă între însămânţarea culturii de toamnă şi 15 martie,
   se interzic lucrările agricole şi/sau păşunatul în perioada 15 octombrie – 15 martie,
   este interzisă folosirea metodelor de alungare a păsărilor în perioada cuprinsă între 15 octombrie şi 31 martie,
   este interzis aratul sau discuitul pajiştilor existente în cadrul fermelor care au angajamente în derulare,
   beneficiarii ţin o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea cerinţelor de agro-mediu,
   beneficiarii măsurii vor trebui să facă dovada deţinerii competenţelor necesare implementării angajamentelor sau se angajează să obţină cunoștințele și informațiile necesare sau să asigure expertiza necesară în domeniul implementării angajamentelor de agro-mediu şi climă prin servicii de consiliere sau consultanţă, care să vizeze cel puţin aspectele legate de identificarea parcelelor agricole, completarea şi depunerea angajamentelor şi cererilor de plată, măsurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerinţele de bază şi la
  cerinţele specifice ale angajamentelor.

  Listele zonelor (unităților administrative teritoriale U.A.T.-urilor) eligibile pentru pachetele 1, 2, 3, 5, 6 şi 7 se regăsește pe site-ul APIA: www.apia.org.ro secţiunea „Materiale de informare – Materiale cu caracter consultativ privind schemele/măsurile de plată pentru care se poate solicita sprijin prin cererea unică de plată în campania 2017” şi poate fi consultat accesând următorul link: http://www.apia.org.ro/files/pages_files/Ghidinformativ-MMC-zone-eligibile.pdf

  Pachetul 8 – Creșterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon

  Cerinţe specifice:
   beneficiarul se angajează să respecte regulamentul de organizare și funcționare a registrului genealogic al rasei condus de asociații acreditate de ANZ în baza art. 5 lit. a) din HG nr. 1188/2014;
   beneficiarul se angajează să menţină, pe o perioadă de 5 ani, numărul de animale femele adulte de reproducție prevăzut la încheierea angajamentului, precum și descendenții femele necesari pentru înlocuirea acestor animale până la sfârşitul programului; dacă efectivul angajat se reduce, datorită unor cauze cum ar fi îmbolnăvirea, sacrificarea, moartea sau vânzarea animalelor, beneficiarul are obligaţia de a notifica Agenția de Plăți și de a reface efectivul de femele adulte de reproducție, prin trecere de la tineret sau prin cumpărare; în cazul în care efectivul de animale adulte nu se va reface în maximum 6 luni de la momentul notificării, sprijinul va fi redus proportional;
   beneficiarii ţin o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea cerinţelor de agro-mediu;
   beneficiarii măsurii vor trebui să facă dovada deţinerii competenţelor necesare implementării angajamentelor sau se angajează să obţină cunoștințele și informațiile necesare sau să asigure expertiza necesară în domeniul implementării angajamentelor de agro-mediu şi climă prin servicii de consiliere sau consultanţă, care să vizeze cel puţin aspectele legate de identificarea parcelelor agricole, completarea şi depunerea angajamentelor şi cererilor de plată, măsurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerinţele de bază şi la
  cerinţele specifice ale angajamentelor.

  Beneficiarii acestor plăți sunt fermierii care dețin animale femele de reproducție de rasă pură locală în pericol de abandon din speciile prevăzute în PNDR, înscrise în Registrele genealogice ale raselor – secțiunea principală – condus de asociații acreditate de Agenția Națională pentru Zootehnie – ANZ.

  Rasele de animale locale eligibile, pe specii, sunt:
  o Bovine: Taurine: Sura de stepă;
  o Bovine: Bubaline: Bivolul românesc;
  o Ovine: Ţigaie – Varietatea ruginie, Raţca (Valahă cu coarne în tirbuşon), Karakul de Botoşani, Merinos de Palas, Merinos de Suseni, Merinos Transilvănean, Merinos de Cluj, Ţigaie cu cap negru de Teleorman;
  o Caprine: Albă de Banat, Carpatina;
  o Ecvidee: Furioso North Star, Huţul, Gidran, Lipiţan, Shagya Arabă, Nonius, Semigreul românesc;
  o  Porcine: Bazna, Mangaliţa.

  Sprijinul acordat în cadrul acestui pachet reprezintă o plată compensatorie pentru pierderile de venit suportate de beneficiari. Prima compensație este plătită anual, ca sumă fixă pe unitate vită mare – UVM (calculat pentru femelele adulte de reproducție de rasă pură), astfel:

  Bovine (taurine și bubaline) – 200 Euro/UVM;

  Ovine – 87 Euro/UVM;

  Caprine – 40 Euro/UVM;

  Ecvidee – 200 Euro/UVM;

  Porcine – 176 Euro/UVM.

  Prevederi comune pachetelor din Măsura 10

  Conform PNDR 2014 – 2020, pentru a beneficia de plăți în cadrul acestei măsuri, fermierii trebuie să desfășoare “activitate agricolă” așa cum este definită în art.2 alin. 2 din O.U.G. nr.3/2015. Pentru a beneficia de plăți în cadrul măsurii, fermierul trebuie să respecte condițiile de eligibilitate, cerințele specifice și cerințele de bază relevante fiecărui pachet, conform Fișei Măsurii 10 din PNDR 2014 – 2020.

  Plățile acordate în cadrul acestei măsuri se pot cumula pe aceeași suprafață cu plățile directe și, în zonele eligibile, se pot cumula cu plățile aferente Măsurii 13.

  Sursa: MADR


  Te-ar mai putea interesa

  Ploi torențiale și vijelii, în aproape toată țara. Lista județelor sub alertă ANM Document pe surse: Programul Rabla pentru tractoare – condiții și documente necesare Țara, împărțită între caniculă și furtuni. 12 județe sub alertă de vijelii și grindină

  Ultimele știri

  Alexandru Potor, fost secretar de stat MADR, este noul primar al municipiului Slobozia: “Deschidere totală către fermieri!” Ucraina va impune prețuri minime la exporturile de cereale și oleaginoase Franța, Ucraina și Rusia – ”lovite” de raportul USDA la producțiile la grâu