• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • OFICIAL: O NOUĂ SUBVENȚIE PENTRU FERMIERI. VEZI CONDIȚIILE!

  agrointeligenta.ro -

  Oficial: o nouă subvenție pentru fermieri în 2017! Încă de la instalarea la Palatul Victoria, Guvernul le-a promis fermierilor români că din acest an vor putea încasa un nou sprijin care să îi ajute să își susțină producția din sectoarele care întâmpină dificultăți și unde țara noastră este dependentă de importuri, pentru 2017 fiind vorba despre o subvenție specială pentru roșii și pentru creșterea suinelor. După ce ajutorul de minimis pentru roșii a fost adoptat, a venit acum rândul celui pentru suine să intre pe fluxul legislativ.

  Așa cum Agrointeligența – www.agrointel.ro vă anunța încă de ieri, Guvernul a pregătit și a lansat în dezbatere publică documentul prin care se inițiază acordarea unui ajutor de stat fermierilor care au cel puțin 200 de porci de îngrășare. ORDONANȚA DE URGENȚĂ pentru aprobarea Programului carne de porc din ferme românești – 200 capete = 10.000 euro este actul normativ care include condițiile pe care crescătorii trebuie să le îndeplinească pentru a încasa banii care sunt gestionați de Direcțiile Agricole Județene. Dacă la roșii, schema a fost adoptată sunt formă de minimis, care plafonează sprijinul la 15.000 de euro pe parcursul a 3 ani, la subvenția pentru fermele de suine s-a optat pentru un pogram național multianual.

  ”Ajutorul de stat prevăzut la alin.(1) se acordă potrivit dispozițiilor punctului 30 din Orientările Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol și forestier și în zonele
  rurale pentru perioada 2014-2020, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C nr.204 din 1 iulie 2014, denumite în continuare Orientările UE. Schema de ajutor de stat se notifică la Comisia Europeană conform dispozițiilor art.108 alin.(3) din TFUE. Schema de ajutor de stat se aplică pe întreg teritoriul României pentru perioada 2017 – 2020”, se arată în proiectul de OUG.

  Ajutorul de stat se acordă producătorilor de carne de porc organizați ca persoane juridice sau persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.182/2016, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
  a) dețin exploataţii înregistrate în Registrul Național al Exploatațiilor, astfel cum e prevăzut în Norma sanitară veterinară pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 40/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
  b) au livrat şi au clasificat porci grași în abatoare autorizate, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 267/2004 privind instituirea Sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine, cu modificările şi completările ulterioare.

  ”Pentru accesarea Programului carne de porc din ferme românești – 200 capete = 10.000 euro, producătorii de carne de porc trebuie să livreze și să clasifice în abatoare autorizate, minimum 600 și maximum 100.000 capete de porci grași/an per exploatație. Exploatațiile care dețin mai mult de 100.000 de capete intră în program numai cu maxim 100.000 porci grași livrați la abator și clasificați”, se spune în document.

  Se acordă ajutor de stat sub forma unor pachete de sprijin, valoarea pentru un pachet de sprijin fiind echivalentul a 10.000 euro pentru porcii grași, intrați în exploatația beneficiarului la o greutate de maxim 30 kg/cap, livrati și clasificați în abatoare autorizate.

  În cadrul Programului carne de porc din ferme românești – 200 capete = 10.000 euro, un producător de carne de porc poate beneficia de ajutor de stat pentru minimum 1 și maximum 250 pachete de sprijin/an.

  Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, beneficiarii, depun, anual, la direcțiile pentru agricultură județene sau a municipiului Bucureşti, după caz, pe a cărei rază teritorială se află exploataţia înregistrată sau exploataţia cu cel mai mare număr de animale, o cerere de înscriere în Programul carne de porc din ferme românești – 200 capete = 10.000 euro, prin care solicită înregistrarea în Registrul unic al Programului carne de porc din ferme românești – 200 capete = 10.000 euro, însoțită de următoarele documente:
  a) împuternicire/procură notarială şi o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal;
  b) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, precum şi copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică, după caz;
  c) dovadă cont activ bancă/trezorerie.

  Documentele prevăzute la a) şi b) sunt prezentate în original şi în copie, în vederea certificării de către reprezentantul direcţiei pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, prin înscrierea pe copie a sintagmei „conform cu originalul”. Cererea trebuie să cuprindă efectivul de porci grași maxim estimat a se livra şi clasifica în abatoare autorizate, în anul de cerere.

  Direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti înregistrează cererile, le verifică împreună cu documentele anexate şi întocmesc Registrul unic al Programului carne de porc din ferme românești – 200 capete = 10.000 euro. Gestionarea Registrului unic se asigură de către un funcționar din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, numit prin decizie a directorului executiv.

  După înscrierea în Programul carne de porc din ferme românești – 200 capete = 10.000 euro, în termen de 5 zile lucrătoare, beneficiarii anunță reprezentantul DAJ, că deține în
  exploatație purcei cu o greutate de maxim 30 kg, în vederea efectuării controlului la fața locului, și depune următoarele documente:
  a) copie a cardului de exploataţie sau documentul eliberat de DSVSA la înregistrarea exploataţiei în RNE care conţine codul exploataţiei şi datele proprietarului exploataţiei, așa cum este definit în Norma sanitară veterinară pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 40/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
  b) documentul de intrare a porcilor în exploatație care să ateste greutatea de maxim 30 kg/cap, respectiv formular de mișcare/document de achiziție.

  Pe parcursul Programului carne de porc din ferme românești – 200 capete = 10.000 euro, în termen de 5 zile lucrătoare de la orice populare cu purcei cu o greutate de maxim 30 kg,
  beneficiarii anunță reprezentantul DAJ, în vederea efectuării controlului la fața locului care se efectuează în termen de maximum 15 zile de la anunțul beneficiarului.

  După înscrierea în Registrul unic al Programului carne de porc din ferme românești – 200 capete = 10.000 euro și efectuarea primului control la fața locului, beneficiarii ajutorului de stat, în termen de 10 zile, marchează exploatația de porcine, cu o placă indicator de dimensiuni minime de 150 cm lungime și 200 cm lățime, confecționată din material rezistent, amplasată
  într-un loc în care este uşor vizibil, pe care se inscripționează ,,exploatație beneficiară a „Programului 5 carne de porc din ferme românești – 200 capete = 10.000 euro”, conform cererii numărul ……………., din Registrul unic de la Direcția pentru agricultură a județului……………./Municipiului București”.

  Ajutorul de stat se acordă în funcție de pragul de livrări la care se încadrează producătorul de carne de porc, conform cererii, fiecărui prag fiindu-i corespunzător un număr de pachete de sprijin, astfel cum sunt prevăzute în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

  Livrarea și clasificarea porcilor grași se fac în două sesiuni reprezentând câte un semestru, respectiv până în 30 iunie a anului pentru sesiunea I, până în 27 decembrie a anului pentru sesiunea II.

  Pentru plata ajutorului de stat aferent sesiunii I, DAJ va determina numărul de pachete ce vor fi aprobate la plată. Pentru plata ajutorului de stat aferent sesiunii II, se monitorizează numărul de carcase rămase neachitate în prima sesiune, adăugându-se numărul de carcase obținute în această sesiune. Calcularea numărului de pachete se face după formula: numărul de carcase înmulțit cu echivalentul a 25 euro/carcasă, împărțit la echivalentul a 10.000 euro.

  Pentru sesiunea I a anului, plata ajutorului de stat se face la nivelul unui număr de pachete întregi, iar fracțiile, indiferent de valoarea lor, nu intră în calcul și se reportează pentru sesiunea II a aceluiași an, după același algoritm. Fracțiile neplătite pentru sesiunea II se reportează pentru sesiunea I a anului următor, după același algoritm.

  Documentul, adică OUG pentru Programul carne de porc din ferme românești – 200 capete = 10.000 euro a fost lansat în dezbatere publică, iar forma finală a actului se adoptă de Guvern și intră în vigoare imediat după publicarea în Monitorul Oficial.


  Te-ar mai putea interesa

  Culturile fermierului Ion Olteanu, distruse de grindină. Sute de hectare – pagubă totală! Subvenție APIA de 175 euro/hectar. Suprafața eligibilă la plată: minim 100 de hectare Val de caniculă cu noi recorduri termice. Județele care au intrat sub alertă meteo până vineri

  Ultimele știri

  Ard culturile! Incendii în câmp în Duminica Rusaliilor Tragedie la fabrica de lactate din Ibănești. Directorul și alți 2 lucrători au murit. A patra victimă, preluată cu elicopterul Prețul grâului a scăzut la Marea Neagră cu aproape 10 euro pe tonă