• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • DATĂ-LIMITĂ: 15 MAI! SUBVENȚIE de 1.500 euro/an PÂNĂ ÎN 2020!

  Roxana Dobre -

  Subvenția de 1.500 de euro pe an, disponibilă pentru fermieri! Producătorii agricoli mai pot cere banii la AFIR pentru Schema pentru micii fermieri (sM 6.5) până la data limită de 15 mai 2017, ora 16.00. Această submăsură a fost lansată pentru prima oară în luna decembrie a anului trecut. Alocarea bugetară stabilită pentru sM 6.5 este de 112,3 milioane de euro.

  Valoarea sprijinului nerambursabil acordat este echivalentul a 120% din cuantumul anual al sprijinului acordat pe schemă de micii fermieri din Pilonul 1.

  Beneficiarii eligibili în cadrul acestei submăsuri sunt micii fermieri care au aplicat cel puțin un an Schema simplificată pentru micii fermieri din Pilonul I, implementată prin APIA, și care doresc să cedeze exploatația agricolă prin contract de arendă pe minim 20 de ani, prin contract de vânzare – cumpărare sau prin act de donație. Prin submăsura 6.5 se încurajează comasarea terenurilor agricole pentru creșterea productivității sectorului agricol. Consolidarea exploatațiilor agricole va permite accesul la finanțări europene pentru investiții mai multor solicitanți și, totodată, va asigura un venit mai mare micilor fermieri care transferă exploatația.

  Atenție! Prima anuală se va adăuga la sumele primite din arendă sau în urma vânzării exploataţiei. Adică fie că arendați sau vindeți acești 1.500 de euro îi primiți în plus până în 2020! 

  Foarte important! Dacă nu ați fost înscriși la APIA în 2015 în Schema de mici fermieri sau v-ați retras din schemă NU puteți depune cerere pentru această subvenție!

  Solicitanţii (persoane fizice/reprezentanții legali) eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură trebuie să îndeplinească următoarele condiţii obligatorii:

  -Să fie persoane fizice sau juridice române;

  -Să acţioneze în nume propriu;

  -Să aibă vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi la data depunerii Cererii de Finanțare;

  -Să fi aplicat cel puţin un an Schema simplificata pentru micii fermieri din Pilonul I;

  -Să deţină integral în proprietate exploatația (cel putin terenurile sau terenurile și animalele care au făcut obiectul sprijinului în cadrul Schemei simplificate pentru micii fermieri din Pilonul I) ce urmează a fi transferată/ care a fost transferată;

  -Să se angajeze să transfere definitiv/să fi transferat definitiv către alt fermier întreaga sa exploataţie (cel puțin terenurile sau terenurile și animalele care au făcut obiectul sprijinului în cadrul Schemei simplificate pentru micii fermieri din Pilonul I) şi drepturile de plată corespunzătoare;

  -Să nu creeze condiţii pentru a obţine în mod necuvenit un avantaj, în sensul prevederilor art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în orice etapă de derulare a proiectului.

  Nu sunt eligibili solicitanţii:

  -Care nu au avut înregistrată la APIA exploataţia care face obiectul transferului;

  -A căror exploataţie care face obiectul transferului este integral zootehnică;

  -Care au proiecte în derulare prin Programul FEADR în sectorul agricol;

  -Care au sancțiuni multianuale în cadrul schemelor derulate de APIA.

  Foarte important! Fermierii care au fost excluşi de la plată în cadrul Schemei simplificate pentru micii fermieri din Pilonul I în anul precedent celui în care a transferat exploataţia nu sunt eligibili în cadrul acestei submăsuri.

  Fermierii care s-au retras din Schema simplificată pentru micii fermieri sau nu au primit plăți în cadrul acestei scheme în anul 2015, nu mai au posibilitatea de a accesa submăsura 6.5 în anul 2016, deoarece aceștia au obligația de a rămâne în Schema simplificată pentru micii fermieri cel puțin 1 an.

  Transferul definitiv al exploatației (cel puțin terenurile sau terenurile și animalele care au făcut obiectul sprijinului în cadrul Schemei simplificate pentru micii fermieri din Pilonul I) se va face integral către un singur fermier, care trebuie să fie înregistrat la APIA. ”Transferul definitiv al terenului se poate face prin următoarele contracte acceptate: contract de vânzare-cumpărare; act de donaţie; contract de arendă încheiat pe o perioadă de minim 20 de ani, începând cu anul depunerii cererii de finanţare. Accesarea submăsurii şi succesul implementării presupune existenţa unei relaţii contractuale între doi fermieri. Astfel, deşi sunt plătiţi cei care cedează exploataţia, criteriile de selecţie îi au în vedere şi pe cei care preiau exploataţiile, fiind prioritizate acele transferuri de teren agricol care au ca efect, pe lângă mărirea suprafeţei exploatate, şi comasarea terenurilor agricole. Sprijinul oferit este o oportunitate pentru dezvoltarea unor exploataţii mai puternice care să beneficieze de fonduri europene pentru investiţii”, a declarat pentru www.igj.ro, Constantin Negrea, director la APIA Gorj.

  Stabilirea punctajului unei cereri de finanțare eligibile se realizează în baza următoarelor principii/criterii de selecţie:

  -Principiul dimensiunii fermei transferate, prin prioritizarea celor mai mari exploatații (maxim 30 puncte);

  -Principiul comasării exploatațiilor (maxim 60 de puncte);

  -Principiul potențialului agricol al zonei care vizează zonele cu potențial determinate în baza studiilor de specialitate (maxim 5 puncte);

  -Principiul dreptului real de proprietate (maxim 5 puncte).

  De reținut faptul că solicitanții care NU au primit sprijin de la APIA în cadrul Schemei simplificate pentru micii fermieri din Pilonul I și nu se regăsesc în Anexa nr. 7 la Ghidul Solicitantului, respectiv care nu au prezentat o adeverinţă APIA din care să rezulte suma primită, nu pot accesa sM 6.5.

  Dacă sunteți interesați de această măsură puteți descărca Ghidul Solicitantului: Ghidul_Solicitantului_sM6.5


  Te-ar mai putea interesa

  Doi tineri din București au investit într-o livadă de cireși amari. Au pornit la drum cu un singur pom bătrân Roșii mari de grădină – cinci secrete ale cultivatorilor cu experiență Vijelii puternice, grindină și ploi de peste 40 l/mp. Județe sub alertă până joi

  Ultimele știri

  Plata ajutorului de 25 lei/familia de albine. Termenul oficial privind virarea banilor în conturi Plafonare de preț pentru fermierii care dețin tractoare și alte mașini agricole Auchan aduce în prim plan importanța agriculturii regenerative și a decarbonizării la prima ediție Climate Supplier Event