• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • GHID SUBVENȚII APIA 2017: DOCUMENTELE cu care faceți dovada că sunteți FERMIER ACTIV

  Roxana Dobre -

  Condiție obligatorie pentru ca producătorii agricoli să încaseze subvențiile de la APIA! Fermierii care primesc peste 5.000 de euro de la agenția de plăți trebuie să respecte o serie de reguli, în plus față de cei care iau mai puțini bani. Este vorba despre ”fermierii activi” cei care trebuie să prezinte o serie de documente justificative la APIA!

  Agrointeligența – www.agrointel.ro este singura publicație care a obținut pentru dumneavoastră invitația, dar și draftul de cerere unică pe 2017!

  Citiți și:

  EXCLUSIV! Subvenții 2017: Cum arată și ce conține invitația pe care fermierii o primesc de la APIA

  GHID SUBVENȚII APIA 2017: ZECE LUCRURI pe care TREBUIE SĂ LE ȘTII despre PLĂȚILE DIN ACEST AN

  În cadrul serialului de tip ghid pentru depunerea cererii unice în acest an și, implicit, de accesare a subvențiilor, Agrointeligența – www.agrointel.ro vă spune astăzi ce documente trebuie să pregătiți pentru a dovedi calitate de ”fermier activ”, condiție fără de care nu puteți lua subvențiile de la APIA dacă depășiți 5.000 de euro pe exploatație.

  Documentele pentru dovedirea calităţii de fermier activ în 2017

  Fermierii persoane fizice, care se înregistrează la Oficiul Naţional al Registrului Comerțului ca PFA/II/IF sau ca persoane juridice, pentru dovedirea calității de fermier activ, pentru asigurarea trasabilității parcelelor și, după caz, a angajamentelor asumate de către fermieri în cadrul măsurilor de dezvoltare rurală, depun inițial cererea unică de plată ca persoană fizică.

  După înregistrarea ca persoane autorizate/întreprinderi individuale/întreprinderi familiale sau ca persoane juridice, fermierii persoane fizice depun formularul de transfer al exploatației, în condițiile prevăzute la art. 28 din OUG nr. 3/2015, cu modificările și completările ulterioare, până la data limită de depunere a cererii unice de plată.

  Persoanele fizice care nu au optat pentru înscrierea la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) ca persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale sau ca persoane juridice prezintă dovezile verificabile pentru dovedirea condiţiilor prevăzute la art. 6 alin.(5) lit. a) sau b) din OUG nr. 3/2015, cu modificările și completările ulterioare. Adică, cuantumul anual total al plăţilor directe reprezintă cel puţin 5% din veniturile sale totale obţinute din activităţi neagricole în ultimul an fiscal pentru care sunt disponibile astfel de dovezi verificabile sau veniturile totale obţinute în cadrul exploataţiei din activităţi agricole reprezintă cel puţin o treime din veniturile totale obţinute în ultimul an fiscal pentru care sunt disponibile dovezi verificabile!

  Persoanele juridice care au beneficiat în anul anterior de plăţi directe care depăşesc cuantumul de 5.000 de euro şi care sunt înregistrate la ONRC, prezintă cod CAEN din care rezultă activitatea agricolă sau actul de înfiinţare/actul constitutiv/statutul din care reiese că au activitate agricolă.

  Persoanele juridice care au beneficiat în anul anterior de plăţi directe care depăşesc cuantumul de 5.000 de euro şi nu au cod CAEN pentru activitate agricolă, prezintă la APIA dovezile verificabile pentru dovedirea condiţiilor prevăzute la art. 6 alin.(5) lit. a) sau b) din OUG nr. 3/2015, cu modificările și completările ulterioare, din care să reiasă veniturile totale şi cele obţinute din activităţi agricole (copiile situaţiilor financiare anuale depuse la ANAF).

  Persoanele juridice care au beneficiat în anul anterior de plăţi directe care depăşesc cuantumul de 5.000 euro şi nu sunt înregistrate la ONRC, sau din ale căror acte de înfiinţare/act constitutiv/statut regulament de organizare şi funcţionare al staţiunii de cercetare şi a celor aflate în subordinea universităţilor nu reiese activitatea agricolă (licee agricole, universități, stațiuni de cercetare agricolă, unități de cult, etc.) prezintă la APIA:

  a) bilanțul contabil conform Legii 82/1991 a contabilității,

  b) jurnalul de venituri și cheltuieli,

  c) contul de execuție a bugetului instituției publice și al activităţilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii. Dovezile verificabile privind îndeplinirea condiţiilor de fermier activ pentru persoanele fizice / juridice se prezintă la APIA la depunerea cererii unice de plată şi nu mai târziu de data de 31 ianuarie 2018.

  Atenție!  Dacă sunteţi reprezentaţi la depunerea cererii de către un împuternicit, acesta va prezenta documentul de împuternicire valid (procura notarială de împuternicire pentru persoanele fizice şi delegaţia de împuternicire pentru persoanele juridice) şi copiile CI/BI ale titularului de cerere şi împuternicitului (împuternicitul înlocuieşte titularul cererii doar în scopul şi pentru perioada pentru care a fost emisă împuternicirea) dar și documentele specifice schemei/măsurii solicitate, în cazul în care acestea trebuie depuse odată cu cererea unică de plată.

  Adică:

  – copia cardului exploatației zootehnice în care sunt înregistrate animalele sau adeverința eliberată de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, din care să rezulte codul exploatației înscrisă în RNE valabil la data depunerii cererii unice de plată pentru proprietarii de pajiști permanente.

  Pe lângă aceste documente trebuie să deputeți și următoarele ACTE obligatorii:

  -copie de pe cartea de identitate/buletinul de identitate/ paşaport/certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului/certificatul de înregistrare fiscală, după caz, iar în cazul reprezentantului, copie de pe datele de identificare, respectiv carte de identitate/buletin de identitate/paşaport şi procura notarială (în cazul persoanelor fizice) sau delegaţie de împuternicire (în cazul persoanelor juridice) semnată şi ştampilată.

  – dovada deţinerii unui cont bancar activ pe teritoriul României.

  Atenție! La depunerea cererii unice de plată sau a modificărilor aduse acesteia, trebuie să prezentaţi documentele necesare care dovedesc utilizarea terenului agricol, inclusiv a terenurilor care conţin zone de interes ecologic, precum şi a animalelor. Aceste documente trebuie să fie încheiate înaintea depunerii cererii unice de plată şi trebuie să fie valabile cel puţin până la data de 1 decembrie a anului de cerere.

  ATENȚIE! PERIOADA DE DEPUNEREA CERERILOR ESTE 1 MARTIE – 15 MAI 2017

  NU UITAȚI că trebuie să solicitaţi sprijinul aferent schemei de plată/ajutorului naţional/ măsurii de sprijin dorite şi să semnaţi toate paginile cererii unice de plată.

  Dacă nu aveţi un număr de înregistrare de la APIA, înseamnă că nu aţi depus cerere şi nu beneficiaţi de sprijin. Solicitaţi responsabilului de dosar numărul de înregistrare. Este dovada că aţi depus o cerere unică de plată pentru campania curentă.

  Pentru respectarea programării şi pentru evitarea deplasărilor repetate la sediul APIA este necesar să vă asiguraţi că deţineţi şi prezentaţi la centrele APIA, la depunerea cererii, documentele mai sus menţionate, după caz. Pentru a utiliza timpul pe care APIA l-a rezervat pentru primirea cererii dumneavoastră, este necesar să vă prezentaţi la data și ora la care sunteţi programat, deoarece termenul de depunere a cererii de plată este 15 mai 2017.

  APIA recomandă să vă conformaţi programării pe care o aveți pentru a evita aglomerarea din ultimele zile de depunere și pentru a nu îngreuna procesul de primire a cererilor unice de plată.


  Te-ar mai putea interesa

  Ferma de familie cu venit anual de peste jumătate de milion de euro și niciun angajat Rezultate alegeri europarlamentare 2024. Lista cu noii eurodeputați Ploi torențiale și vijelii, în aproape toată țara. Lista județelor sub alertă ANM

  Ultimele știri

  Alexandru Potor, fost secretar de stat MADR, este noul primar al municipiului Slobozia: “Deschidere totală către fermieri!” Ucraina va impune prețuri minime la exporturile de cereale și oleaginoase Franța, Ucraina și Rusia – ”lovite” de raportul USDA la producțiile la grâu