• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • CONDIȚIA OBLIGATORIE pentru A ÎNCASA SUBVENȚIILE DE LA APIA!

  Roxana Dobre -

  Important pentru fermieri! Plățile efectuate de APIA pentru subvențiilor alocate anual producătorilor agricoli nu pot fi acordate dacă fermierii nu fac dovada că suprafața de teren este în proprietate sau se află la dispoziția acestora! 

  Foarte mulți fermieri ne-au trimis întrebări legate de suprafața de teren pe care o lucrează, dacă aceasta trebuie să fie în proprietate sau nu. Conform art. 36 alin. (5) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, suprafaţa pentru care fermierii solicită plăţi directe trebuie să fie la dispoziţia acestora.

  Ce înseamnă asta?Fermierul trebuie să prezinte la depunerea cererii unice de plată sau a modificărilor aduse acesteia documentele necesare care dovedesc utilizarea terenului agricol, inclusiv a terenurilor care conţin zone de interes ecologic, precum şi a animalelor.

  Atenție! Aceste documente trebuie să fie încheiate înaintea depunerii cererii unice de plată şi trebuie să fie valabile cel puţin până la data de 1 decembrie a anului de cerere.

  Prin dovedirea utilizării terenului fermierul dovedeşte şi faptul că terenul se află la dispoziţia sa pe perioada anului de cerere. Conform Regulamentului UE, terenul pe care sunt situate zonele de interes ecologic trebuie să fie la dispoziţia fermierului.

  Documentele care fac dovada utilizării legale a terenului şi care se prezintă la APIA sunt cele privind:

  Exploataţia în care se desfăşoară activitatea agricolă: adeverinţa se completează conform modelului-cadru şi este însoţită de o copie conform cu originalul a filelor în care sunt înscrise datele din registrul agricol 2015-2019, conform modelului-cadru prevăzut în anexa stabilită de MADR;

  -Terenul agricol aflat la dispoziţia fermierului: copii conform cu originalul ale titlului de proprietate sau ale altor acte doveditoare ale dreptului de proprietate asupra terenului sau ale altor documente, cum ar fi: contractul de arendare, contractul de concesiune, contractul de asociere în participaţiune, contractul de închiriere, contractul de comodat, precum şi contractul de concesiune/arendă încheiat cu Agenţia Domeniilor Statului, denumită în continuare ADS, după caz.

  În cazul în care fermierul utilizează teren aflat la dispoziţia sa sub alte forme decât cele prevăzute anterior, prezintă la APIA adeverinţa  eliberată de primăria pe raza căreia este situat terenul în cauză, această categorie de teren fiind înscrisă la cap. III, rândul 08 „sub alte forme”.

  În cazul în care fermierul persoană fizică nu deţine titlul de proprietate, poate prezenta în locul acestuia adeverinţa eliberată de primăria pe raza căreia este situat terenul în cauză, în conformitate cu datele înscrise în registrul agricol şi o declaraţie pe propria răspundere a fermierului, din care să reiasă motivul privind lipsa titlului de proprietate. Declaraţia pe propria răspundere se dă în faţa secretarului unităţii administrativ-teritoriale sau în faţa notarului public.

  Atenție! Persoanele care au domiciliul în străinătate şi care depun cererea unică de plată prin intermediul unui împuternicit dau declaraţia pe propria răspundere la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României. 

  Foarte important! În cursul controalelor administrative referitoare la utilizarea legală a terenurilor agricole care fac obiectul cererii unice de plată, funcţionarul APIA, responsabil cu administrarea cererii unice de plată, verifică valabilitatea şi completitudinea documentelor doveditoare prezentate, precum şi corespondenţa între suprafaţa declarată cu suprafeţele din documentele doveditoare depuse de către fermier. În urma verificărilor, funcţionarul APIA notifică fermierul pentru clarificări suplimentare, în urma cărora decide dacă sunt necesare măsuri corective de reducere a suprafeţei declarate.

  Atenție! Cererile unice de plată pentru care nu se depun documentele care fac dovada utilizării legale a terenului până la data-limită de depunere a cererilor unice de plată sunt neeligibile.

  Vă reamintim că perioada de depunerea cererilor este 1 martie -15 mai 2017!

  NU UITAȚI că trebuie să solicitaţi sprijinul aferent schemei de plată/ajutorului naţional/ măsurii de sprijin dorite şi să semnaţi toate paginile cererii unice de plată.

  Dacă nu aveţi un număr de înregistrare de la APIA, înseamnă că nu aţi depus cerere şi nu beneficiaţi de sprijin. Solicitaţi responsabilului de dosar numărul de înregistrare. Este dovada că aţi depus o cerere unică de plată pentru campania curentă.

  Pentru respectarea programării şi pentru evitarea deplasărilor repetate la sediul APIA este necesar să vă asiguraţi că deţineţi şi prezentaţi la centrele APIA, la depunerea cererii, documentele mai sus menţionate, după caz. Pentru a utiliza timpul pe care APIA l-a rezervat pentru primirea cererii dumneavoastră, este necesar să vă prezentaţi la data și ora la care sunteţi programat, deoarece termenul de depunere a cererii de plată este 15 mai 2017.


  Te-ar mai putea interesa

  Alertă meteo de furtuni și vijelii în jumătate de țară. Temperaturi sufocante și caniculă până joi Untul produs din aer, fără a mai fi nevoie de lapte, este în curs de aprobare pentru a intra pe piață Prețul grâului s-a prăbușit după noul raport USDA. Cât costă acum tona în portul Constanța

  Ultimele știri

  Prețul grâului, în creștere pe bursă, nu și la fermieri. Samson Popescu: Așteptăm să vindem măcar cu 90 de bani Județul unde s-a produs mai mult grâu decât anul trecut, dar de o calitate mai slabă Ministerul Agriculturii a dat derogare la neonicotinoide pentru campania agricolă de toamnă