• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Iată ce trebuie să faci când îți moare un animal în fermă

  Roxana Dobre -

  Mare atenție, stimați fermieri care dețineți exploatații comerciale de creștere a animalelor sau pur și simplu creșteți animale pentru autoconsum! Modificări legislative importante ce urmează să intre în vigoare sunt supuse de către Ministerul Agriculturii dezbaterii publice timp de 10 zile. Sunt schimbări  care îi vizează pe crescătorii de animale care se confruntă în propria exploatație cu moartea unui sau mai multor animale, atât din cauze naturale sau eutanasiate!

  Iată ce prevede proiectul:

  Pentru fermierii care dețin abatoare, unităţi de producţie, depozitare, procesare ori comercializare a cărnii sau a altor produse de origine animală:

  -Pot funcţiona doar în condiţiile în care au încheiat un contract cu unităţi de neutralizare autorizate şi aprobate, pentru categoria de subproduse pe care le colectează sau deţin instalaţii proprii de neutralizare, respectiv de procesare sau de incinerare/coincinerare, autorizate în condiţiile legii şi care sunt folosite exclusiv pentru necesităţile proprii.

  -Mişcarea internă, importul, tranzitul, exportul şi comerţul cu produse şi subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman sunt supuse certificării sanitare veterinare, în condiţiile legii, în scopul prevenirii şi răspândirii de boli la animale şi oameni.

  -Neutralizarea deşeurilor de origine animală provenite de la animalele moarte în timpul transportului și care aparțin unităților de creștere a animalelor, abatoarelor, unităților de producție, depozitare ori procesare revine în responsabilitatea acestora.

  Condiții sanitare veterinare și de mediu privind funcționarea unităţilor pentru depozitarea temporară a deşeurilor de origine animală 

  -Unităţile pentru depozitarea temporară a deşeurilor de origine animală se supun înregistrării sanitar-veterinare și autorizării de mediu.

  -Unităţile pentru depozitarea temporară a deşeurilor de origine animală dotate cu containere, se amenajează în locuri unde nu prezintă pericol epidemiologic şi pentru mediu.

  Distanţa minimă a unităţilor pentru depozitarea temporară a deşeurilor de origine animală faţă de exploataţiile comerciale de animale, unităţile din industria alimentară şi locuinţe se stabilește în funcţie de tehnologia aplicată, prin ordin al preşedintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.

  -Unitatea pentru depozitarea temporară a deşeurilor de origine animală trebuie să fie prevăzută cu un gard de cel puţin 150 cm înălţime şi o poartă cu posibilitate de închidere. Aceasta trebuie să fie accesibilă rutier indiferent de condiţiile meteorologice.

  -Unitatea pentru depozitarea temporară a deşeurilor de origine animală se dotează cu un spaţiu care este potrivit pentru păstrarea, curăţarea recipientelor de colectare a deşeurilor de origine animală, pastrarea instrumentelor de dezinfectare, produselor chimice şi pentru a răspunde nevoilor sociale de bază ale personalului de deservire.

  -Spaţiile de depozitare a containerelor trebuie să fie structurate astfel încât să aibă suprafeţele rezistente la spălare şi dezinfectie. Unitatea pentru depozitarea temporară a deşeurilor de origine animală trebuie să fie dotată cu paviment, care să nu permită scurgeri de lichide şi construită astfel încât să fie uşor de spălat şi dezinfectat când este necesar. Se asigură alimentarea cu apă curată pentru igiena personalului şi pentru efectuarea curăţeniei şi a dezinfecţiei. Acolo unde este necesar, se asigură un generator pentru funcţionarea echipamentelor de răcire.

  -Personalul trebuie să fie suficient şi instruit şi să deţină informaţii necesare pentru a putea gestiona documentele şi datele obligatorii legate de funcţionarea obiectivului.

  -Unitatea pentru depozitarea temporară a deşeurilor de origine animală trebuie să fie dotată cu un cântar care poate efectua cântărirea cadavrelor de animale înainte de încarcarea în mijloacele de transport.

  Epizootii –  extinderea unei boli contagioase într-un timp scurt

  Atenție! Eliminarea și distrugerea în unităţi de neutralizare autorizate sanitar-veterinar și de mediu a animalelor moarte, rezultate în urma evoluţiei unor focare de boli notificabile, sunt permise numai după emiterea în acest sens a unei hotărâri a Centrului Naţional de Combatere a Bolilor sau după caz, a Centrului Local de Combatere a Bolilor, în care se specifică metoda de eliminare a animalelor moarte, permisiunea/interdicţia de efectuare a transportului acestora, cantitatea estimată, numele unităţilor de neutralizare în care se va desfăşura activitatea respectivă şi autorităţile judeţene şi locale responsabile de supravegherea acţiunii de eliminare și distrugere a animalelor moarte.

  Pentru prevenirea oricăror riscuri de propagare a bolilor, unitatea/unităţile de neutralizare trebuie să respecte toate măsurile stabilite prin ordin comun al ministrului mediului şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.

  Unităţile mobile de incinerare pot fi utilizate numai pentru distrugerea animalelor moarte în urma evoluţiei focarelor de boală sau a dezastrelor naturale. Funcţionarea unităţilor mobile de incinerare este permisă numai dacă sunt autorizate sanitar-veterinar și de mediu.

  Atenție! Pot beneficia de derogări privind distrugerea prin îngropare sau incinerare a animalelor moarte în cazul unei epidemii care implică o boală cu declarare obligatorie, în baza art. 19 din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002. 

  Transportul deșeurilor de origine animală

  Transportul deşeurilor de origine animală trebuie să se realizeze cu mijloace de transport specializate pentru colectarea animalelor moarte, dotate cu containere etanşe de diferite dimensiuni, care să nu permită scurgerea lichidelor şi eliberarea accidentală a deşeurilor de origine animală şi cu sisteme de încarcare a animalelor moarte de talie mare.

  Mijloacele de transport specializate trebuie să fie autorizate de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, prin unităţile subordonate.

  Animalele moarte în timpul transportului sunt duse, pe cât posibil, până la destinaţie sau până la prima oprire.

  În cazul în care nu pot fi transportate până la destinaţie sau până la punctul de oprire, contravaloarea neutralizării deşeurilor de origine animală este suportată de către transportator.

  La confiscarea în trafic a produselor de origine animală fără documente de provenienţă care să ateste trasabilitatea acestora, contravaloarea neutralizării este suportată de către transportator.

  La confiscarea în trafic a animalelor vii neidentificate şi fără documente de provenienţă, contravaloarea neutralizării acestora este suportată de către transportator.

  Contravenții

  Constituie contravenţii următoarele fapte:

  a) neanunţarea de către crescătorii individuali de animale, a medicului veterinar de liberă practică căruia îi sunt arondați și a autorității administrației publice locale pe a cărei rază administrativteritorială are loc decesul animalelor, în termenul prevăzut la art. 13, adică maximum 24 de ore. 

  b) neluarea măsurilor pentru depozitarea deșeurilor de origine animală în ferme sau exploataţii în condiţii care să prevină îmbolnăvirea animalelor, oamenilor sau poluarea mediului;

  c) neridicarea deșeurilor de origine animală;

  d) neîntocmirea evidenţelor veterinare cu privire la deșeurile de origine animală în conformitate cu prevederile legale în vigoare sau cu privire la materiile rezultate în urma neutralizării ori procesării acestora;

  e) neluarea măsurilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru depozitarea deșeurilor de origine animală în unităţile de tăiere, procesare, depozitare sau comercializare a produselor de origine animală ori implicate în activitatea de neutralizare a subproduselor de origine animală;

  f) transportul, respectiv manipularea sau depozitarea deșeurilor de origine animală fără respectarea normelor sanitare veterinare si de mediu în vigoare;

  g) abandonarea, depunerea sau depozitarea deșeurilor de origine animală în alte locuri decât cele organizate şi autorizate în acest scop;

  h) neorganizarea de către autorităţile administraţiei publice locale a locurilor special amenajate pentru îngropare prevăzute la art. 10 sau neîndeplinirea de către acestea a condiţiilor de organizare şi funcţionare;

  i) neîncheierea unui contract valabil cu o unitate de ecarisare sau nedeţinerea de instalaţii proprii de neutralizare a subproduselor de origine animală, autorizate în condiţiile legii, de către unităţile de producţie, depozitare, procesare ori comercializare a cărnii sau a altor produse de origine animală. Suplimentar amenzii, fapta se sancţionează şi cu retragerea şi anularea autorizaţiei sanitar – veterinare, în baza notificării făcute de organismele de control prin conducătorii acestor instituţii;

  j) neîncheierea unui contract valabil cu o unitate de ecarisare sau neorganizarea neutralizării subproduselor de origine animală, în condiţiile legii, de către consiliile judeţene.

  Contravenţiile prevăzute mai sus se sancţionează după cum urmează:

  a) în cazul în care au fost săvârşite de crescători individuali de animale, cu amendă de la 100 lei la 200 lei, pentru fapta prevăzută la lit.a) si b).

  b) în cazul în care au fost săvârşite de unităţile de creştere a animalelor, unităţile de producţie, depozitare, procesare ori comercializare a cărnii sau a altor produse de origine animală:

  i. cu amendă de la 500 lei la 1000 lei, pentru faptele prevăzută la lit. b); ii. cu amendă de la 800 lei la 1200 lei, pentru fapta prevăzută la lit.d)  f);

  iii. cu amendă de la 2000 lei la 4000 lei, pentru fapta prevăzută la lit.g); 7 iv. cu amendă de la 1500 lei la 2500 lei, pentru fapta prevăzută la lit.i).

  c) în cazul în care au fost săvârşite de unităţile de ecarisare şi neutralizare a subproduselor de origine animală, a consiliilor judeţene:

  i. cu amendă de la 1600 lei la 2400 lei, pentru faptele prevăzute la lit.c) – f);

  ii. cu amendă de la 2000 lei la 4000 lei, pentru fapta prevăzută la lit.g). iii. cu amendă de la 2000 lei la 4000 lei, pentru fapta prevăzută la lit.h),j).

  Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute în prezenta hotărâre de guvern, agentul constatator făcând menţiune despre aceasta în procesul-verbal.

  Sancţiunile se aplică de persoane împuternicite de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, conform legislaţiei specifice în vigoare.

  Atenție! Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării numărului de înregistrare al cererii de exceptare pe site-ul Direcţiei Generale pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală din cadrul Comisiei Europene.


  Te-ar mai putea interesa

  Mușuroirea tomatelor. Când și cum se face APIA – anunț făcut astăzi pentru fermieri! Încrețirea sau răsucirea frunzelor la ardei. Cauze, remedii

  Ultimele știri

  Eurostat: România, pe locul 3 în UE în topul celor mai mari exportatori de miere în 2023 După scandalul din Ucraina, și ministrul Agriculturii din China este anchetat pentru fapte de corupție Agrometeo: Zone cu secetă moderată și puternică la cultura de grâu în mai multe regiuni agricole ale țării