• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • IMPOZITUL PE TEREN ÎN 2017. Cum se calculează, cine îl plătește și care este PRIMUL TERMEN DE PLATĂ!

  agrointeligenta.ro -

  Calcularea impozitului pe terenul agricol în 2017 este o procedură stabilită prin Codul Fiscal. Acest impozit este obligatoriu și trebuie achitat de către toți proprietarii de terenuri – cu câteva mici excepții, fie că este vorba despre teren intravilan sau extravilan, sau de modul de folosire a suprafeței de pământ.

  Potrivit Codului Fiscal intrat în vigoare de anul trecut, impozitul pe teren se stabileşte luând în calcul suprafaţa terenului, rangul localităţii în care este amplasat terenul, zona şi categoria de folosinţă a terenului, conform încadrării făcute de Consiliile Locale. Tot prin decizie de Consiliu Local se stabilește și valoarea impozitului pe teren dar cuantumul nu poate să depășească cu mai mult de 50% sumele standard prevăzute de noul Cod Fiscal.

  Impozitul se achită în contul bugetului local al comunei, oraşului, municipiului sau sectorului (pentru Bucureşti) în care este amplasat respectivul teren.

  Impozitul pe teren 2017. Cine îl plătește și de când se calculează

  De la bun început trebuie să știți că impozitul pe teren este plătit de proprietar, chiar dacă nu acesta utilizează suprafața, adică dacă o are arendată. Obligația acestei taxe îi revine celui care deține suprafața agricolă, chiar dacă între el și arendaș pot exista înțelegeri contractuale de preluare a acestui impozit de către fermier.

  Astfel, impozitul pe teren este datorat, pentru întregul an fiscal, de persoana care are în proprietate terenul la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior. Astfel, cei ce dețineau terenuri la 31 decembrie 2016 sunt obligați să achite această taxă pentru tot anul 2017, chiar dacă vor vinde bunul până la finele anului în curs.

  Spre exemplu, o persoană ce vinde un teren în aceste zile va achita impozitul aferent pentru tot anul 2017, urmând să scape de această obligaţie abia de la anul.

  Impozitul pe teren 2017. Cum se calculează

  Calcularea impozitului pe teren se face luând în calcul suprafața terenului, rangul localităţii în care este amplasat terenul, zona şi categoria de folosinţă a terenului, conform încadrării făcute de consiliul local.

  Astfel, în cazul unui teren amplasat în interiorul oraşului (intravilan), înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, precum și terenul înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii în suprafață de până la 400 mp, inclusiv, impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu o sumă corespunzătoare prevăzută în Codul fiscal.

  În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulţită cu coeficientul de corecţie, prezentat în tabelul de mai jos.

  Nr. crt. Categoria de folosinţă Impozit (lei)
  1 Teren cu construcţii 22 – 31
  2 Teren arabil 42 – 50
  3 Păşune 20 – 28
  4 Fâneaţă 20 – 28
  5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 48 – 55
  5.1 Vie până la intrarea pe rod 0
  6 Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 48 – 56
  6.1 Livadă până la intrarea pe rod 0
  7 Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia celui prevăzut la nr. crt. 7.1 8 – 16
  7.1 Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de protecţie 0
  8 Teren cu apă, altul decît cel cu amenajări piscicole 1 – 6
  8.1 Teren cu amenajări piscicole 26 – 34
  9 Drumuri şi căi ferate 0
  10 Teren neproductiv 0

   

  Rangul localităţii Coeficientul de corecţie
  0 8,00
  I 5,00
  II 4,00
  III 3,00
  IV 1,10
  V 1,00

  Precizăm că rangul localității este stabilit de legislația în vigoare astfel:
  a) rangul 0 – Capitala României, municipiu de importanţă europeană;
  b) rangul I – municipii de importanţă naţională, cu influenţă potenţială la nivel european;
  c) rangul II – municipii de importanţă interjudeţeană, judeţeană sau cu rol de echilibru în reţeaua de localităţi;
  d) rangul III – oraşe;
  e) rangul IV – sate reşedinţă de comună;
  f) rangul V – sate componente ale comunelor şi sate aparţinând municipiilor şi oraşelor.

  Model de calcul pentru 2 hectare de teren arabil în extravilan, localizat pe raza unui sat reședință de comună (localitate cu rangul IV):

  2 (hectare) X 42 (lei, conform unei presupuse hotărâri de CL) X 1,10 (rangul) = 92,4 lei

  Model de calcul pentru 5 hectare de pășune localizate pe raza unui sat 

  5 (hectare) X 28 (lei, conform unei  presupuse hotărâri de CL) X 1 (rangul localității) = 140 lei

  *Notă: Puteți solicita primăriei de care aparțineți sau funcționarului de la ghișeu să vă pună la dispoziție sumele adoptate de Consiliul Local pentru fiecare categorie de folosință a terenurilor. Unele autorități locale au afișate aceste informații chiar și pe site.

  În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, pentru suprafaţa care depăşeşte 400 de metri pătrați , impozitul se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul de mai jos iar acest rezultat se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie (același ca și pentru terenul extravilan).

  Nr. crt. Zona

  Categoria de folosinţă

  A B C D
  1 Teren arabil 28 21 19 15
  2 Păşune 21 19 15 13
  3 Fâneaţă 21 19 15 13
  4 Vie 46 35 28 19
  5 Livadă 53 46 35 28
  6 Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră 28 21 19 15
  7 Teren cu ape 15 13 8 0
  8 Teren neproductiv 0 0 0 0

  În cazul unui contribuabil care deţine mai multe terenuri situate în intravilanul aceleiaşi unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, suprafaţa de 400 mp se calculează o singură dată, prin însumarea suprafeţelor terenurilor, în ordine descrescătoare.

  Dacă terenul înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, pentru suprafaţa care depăşeşte 400 mp, impozitul se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută într-un tabel din Codul fiscal.

  Dacă încadrarea terenului în funcţie de rangul localităţii şi zonă se modifică în cursul unui an sau în cursul anului intervine un eveniment care conduce la modificarea impozitului pe teren, impozitul se calculează conform noii situaţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

  În cazul terenului care este deţinut în comun de două sau mai multe persoane, fiecare proprietar datorează impozit pentru partea din teren aflată în proprietatea sa. În cazul în care nu se pot stabili părţile individuale ale proprietarilor în comun, fiecare proprietar în comun datorează o parte egală din impozitul pentru terenul respectiv.

  Impozitul pe teren se plătește anual, în două tranșe egale

  Impozitul pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de până la 10%, stabilită prin hotărâre a consiliului local. La nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie revine Consiliului General al Municipiului Bucureşti. Impozitul pe teren, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată”, se arată în Codul Fiscal.

  Impozitul pe teren 2017. Cine este scutit de plată

  Sunt scutiți de la plata impozitului doar fermierii care dețin terenuri extravilane situate în arii naturale protejate supuse unor restricţii de utilizare sau terenuri care au fost afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani. Începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative.

  Confom Codului Fiscal, nu se plătește impozitul pe teren pentru:

  În anumite situații, așa cum a fost seceta de anul trecut, consiliile locale pot stabili scutirea sau reducerea impozitului pe teren.

  Surse selective: Codul Fiscal, Adevarul.ro, Avocatnet.ro


  Te-ar mai putea interesa

  O uriașă fermă de porci a intrat în faliment. Investitorii au pierdut zeci de milioane de euro Rezultate alegeri europarlamentare 2024. Lista cu noii eurodeputați Roșii mari de grădină – cinci secrete ale cultivatorilor cu experiență

  Ultimele știri

  Cultura de mazăre irigată în ferma lui Bekes Arnold: costuri, producție, rată de profit Propunerile societății civile pentru o tranziție verde echitabilă, inclusiv în sectorul agroalimentar Maniu Vonica, fermier: Deocamdată am oprit toate investițiile. Este un an al incertitudinii