• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • TERMEN PRELUNGIT cu trei luni PENTRU ACEȘTI BANI DE LA GUVERN!

  Roxana Dobre -

  Guvernul prelungește acest termen pentru bani! Un proiect de Hotărâre de Guvern postat pe site-ul Ministerului Agriculturii propune prelungirea până la 30 iunie 2017 inclusiv a datei până la care organizațiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol și agroalimentar pot cere bani pentru reprezentarea la Bruxelles. Termenul inițial era de 31 martie. 

  Prin Legea nr. 52/2015 organizaţiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol şi agroalimentar pot primi de la Guvern bani petru reprezentarea intereselor fermierilor români în structurile reprezentative de la nivelul UE  Potrivit art.3 din lege, valoarea cotizațiilor și plafonul în limita căruia se decontează serviciile lingvistice, precum procedura de acordare, verificare și control, se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

  Valoarea totală maximă anuală a sumei pentru plata cotizaţiilor şi serviciilor lingvistice pentru organizaţiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol şi agroalimentar este de 2.895.000 lei şi se acordă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

  Valoarea cotizațiilor care se plătește anual pentru fiecare organizaţie profesională/interprofesională neguvernamentală din sectorul agricol şi agroalimentar constituită la nivel național reprezintă echivalentul în lei a 100 % din valoarea cotizației în organizațiile de profil din cadrul Uniunii Europene și/sau la organizațiile stabilite ca făcând parte din grupurile de dialog civil ale Comisiei Europene pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală. De asemenea, plafonul în limita căruia se decontează serviciile lingvistice este de maxim 30% din valoarea cotizațiilor.

  Prin Hotărârea Guvernului nr. 952/2016 a fost modificată și completată Hotărârea Guvernului nr. 280/2016 privind aprobarea valorii cotizaţiilor şi a plafonului în limita căruia se decontează serviciile lingvistice, precum şi a procedurii de acordare, verificare şi control pentru organizaţiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol şi agroalimentar şi au fost stabilite unele măsuri de aplicare a acesteia.

  Astfel, prin actul normativ mai sus menționat, s-a prevăzut obligativitatea depunerii de copii certificate «conform cu originalul» ale actului constitutiv și ale statutului organizațiilor profesionale, care să prevadă constituirea sau reprezentativitatea la nivel naţional a organizaţiei profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol şi agroalimentar, precum și ale hotărârii judecătoreşti definitive de aprobare a acestuia.

  La art. II din Hotărârea Guvernului nr. 952/2016 se prevede faptul că pentru anii 2016 şi 2017, solicitările acordului prealabil şi documentele anexate, prevăzute la art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 280/2016, se depun până la data de 31 martie 2017 inclusiv. Având în vedere procedurile pe care urmează să le desfășoare organizaţiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol şi agroalimentar, atât în cadrul organelor de conducere ale organizației, cât și ulterior, la instanțele de judecată, în ceea ce privește modificările aduse actului constitutiv și statutului, precum și faptul că aceste demersuri presupun un interval de timp ce depășește termenul de 31 martie 2017 inclusiv, prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 952/2016, apare necesitatea prorogării termenului prevăzut la art. II din Hotărârea Guverului nr. 952/2016 până la data de 30 iunie 2017 inclusiv.

  De asemenea, organizațiile profesionale din sector au solicitat prelungirea termenului de depunere a documentației pentru obținerea acordului prealabil, motivat de faptul că termenul de 31 martie 2017 inclusiv, de depunere a documentelor prevăzute la art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 280/2016 este insuficient. Astfel, amânarea cu trei luni a termenului de depunere a documentației ar crea posibilitatea ca toate organizațiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol şi agroalimentar interesate să poată beneficia de prevederile Hotărârii Guvernului 3 nr. 280/2016.

  Urmare acestei situații, pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2015, este necesară prorogarea termenului prevăzut la art. II din Hotărârea Guverului nr. 952/2016 până la data de 30 iunie 2017 inclusiv.

  Proiectul de lege se află în dezbatere publică și are nevoie de aprobarea Guvernului și publicarea în Monitorul Oficial.


  Te-ar mai putea interesa

  Culturile fermierului Ion Olteanu, distruse de grindină. Sute de hectare – pagubă totală! Roșii mari de grădină – cinci secrete ale cultivatorilor cu experiență Dezastrul lăsat în urmă de vijeliile cu grindină cât un ou și rafale de peste 100 de km/h!

  Ultimele știri

  Super concurs pentru fermierii parteneri Rodbun, cu premii fantastice Ce facem cu solul – îl îmbunătăţim sau sperăm în continuare în ploi optime şi la timp? Producătorii europeni de îngrășăminte cer taxe suplimentare pentru fertilizanții din Rusia și Belarus