Creșterea animalelorŞtiri agricoleSubvenţii APIA 2019

FERMIERI, DEPUNEȚI ACEASTĂ CERERE LA APIA până marți, pe 2 mai! Iată lista cu TOATE DOCUMENTELE NECESARE!

Start pentru depunerea cererilor la APIA pentru subvenția excepțională plătită micilor fermieri din bugetul alocat de Comisia Europeană. Crescătorii de vaci de lapte vor primi un sprijin financiar excepţional în valoare totală de 11 milioane euro. Este vorba despre acordarea de finanţare europeană, în valoare de 5,448 milioane euro din Fondul European de Garantare Agricolă FEGA şi de finanţare naţională, în aceeaşi sumă, pentru micii fermieri care nu au beneficiat de sprijin cuplat pentru efectivul de vaci de lapte.

Potenţialii beneficiari sunt producătorii de lapte, persoane juridice, persoane fizice sau persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, care deţin un efectiv de vaci de minimum 3 şi maximum 9 capete, inclusiv, identificate şi înregistrate în Registrul Naţional al Exploataţiilor la data depunerii cererii şi care, totodată, au livrat/vândut direct minimum 4 tone lapte în perioada 1 aprilie 2015 – 31 martie 2016.

Iată ce documente trebuie să însoțească cererea:

 • copie a BI/CI al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială sau o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal/împuternicit legal pentru PJ/PFA/II/IF;
 • copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrul Comerţului, în cazul persoanelor juridice PJ/PFA/II/IF;
 • copie de pe pașaportul fiecărei vaci de lapte;
 • copie de pe prima și ultima pagină a RIE, din care să reiasă numărul de vaci de lapte existente în exploatație la data depunerii cererii;
 • extras RNE care atestă numărul de vaci lapte, identificate și înregistrate în RNE la data depunerii cererii, detaliat pe crotalii;

Pentru fermerii care au livrat lapte este necesar unul din următoarele documente, după caz:

 • copii de pe facturi sau de pe file din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol sau
 • copie de pe avizul de însoţire a mărfii şi/sau de pe dispoziţia de încasare a valorii aferente laptelui comercializat pentru producătorul care efectuează vânzarea directă a laptelui prin automatele de lapte, care să ateste livrarea/vânzarea directă a minimum 4 tone lapte în perioada 1 aprilie 2015 – 31 martie 2016;
 • copie de pe cel puţin un contract cu un prim-cumpărător, încheiat pe o perioadă de minimum 6 luni, valabil la data depunerii cererii, însoţită de copii de pe cel puţin o factură sau de pe cel puţin o filă din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, datată în anul 2017;
 • copie de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, pentru vânzare directă datată în anul 2017;
 • copie de pe cel puțin un aviz de însoţire a mărfii şi de pe cel puțin o dispoziţie de încasare a valorii/documente fiscale aferente laptelui comercializat în anul 2017 pentru producătorul care efectuează vânzarea directă a laptelui prin automatele de lapte, indiferent de forma de organizare juridică;
 • copie de pe cel puțin o factură de vânzare directă a laptelui în anul 2017 pentru PFA, II, IF şi SC. h) dovadă cont activ bancă/trezorerie.

Cuantumul cuvenit fiecărui producător de lapte se calculează de către APIA prin împărțirea sumei alocate la efectivul eligibil de vaci de lapte.

Atenție! Cererile se depun până pe 2 mai și plăţile se efectuează până la data de 30 iunie 2017.


Pe Instagram-ul Agrointeligența găsiți imaginile momentului din agricultură!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Agrointeligența pentru telefoane Android și iPhone!


Abonați-vă GRATUIT la Agrointeligența - www.agrointel.ro!