• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • O nouă SCHEMĂ DE AJUTOR pentru FERMIERI!

  Roxana Dobre -

  Hotărâre de Guvern pentru o nouă schemă de ajutor destinată producătorilor agricol. Decizia se află în faza de proiect și este postată în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Agriculturii, acolo unde fermierii  pot trimite timp de 10 zile opinii/propuneri/sugestii!

   Ministerul Agriculturii lucrează la o hotărâre privind aprobarea schemei „Reducerea comisionului de garantare în vederea facilitării accesului la finanţare al fermierilor”. Prin aceasta se instituie o schemă de ajutor de stat având ca obiectiv aplicarea unui comision redus de garantare de către Fondurile de garantare pentru creditele contractate de fermieri în baza Ordonanţei deurgenţă nr. 43 din 15 mai 2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, al beneficiarilor PNDR 2014-2020 şi POPAM 2014-2020, precum şi pentru dezvoltarea afacerilor în domeniul producţiei vegetale, zootehnice şi acvaculturii, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare OUG nr. 43/2013.

  Reducerea comisionului de garantare se aplică pentru creditele acordate de instituţiile finanţatoare pentru achiziţia de terenuri cu destinaţie agricolă, pentru finanţarea producţiei agricole, finanţarea producţiei piscicole precum şi pentru finanţarea investiţiilor în domeniul agricol şi piscicol, altele decât cele finanţate din PNDR 2014 – 2020 şi POPAM 2014 – 2020.

  În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

  Cine sunt beneficiarii schemei

  Schema se aplică producătorilor agricoli persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi persoanelor juridice pentru care conform pct. 3.3 din Comunicarea Comisiei nr. 155 / 2008 se stabileşte un comision de garantare mai mare de 2%.

  Schema nu se aplică beneficiarilor  dacă se află în una din următoarele situaţii, valabile la data acordării ajutorului de stat:

  Valoarea maximă a garanției acordate unui beneficiar de ajutor de stat nu va depăși suma de 2,5 milioane de euro.

  Reducerea comisionului de garantare reprezintă diferenţa dintre nivelul stabilit conform Comunicării Comisiei nr. 155/ 2008 pentru clasa de risc din care face parte beneficiarul care poate fi 3.8% sau 6.3% şi comisionul de garantare stabilit prin prezenta schemă, respectiv de 2% care acoperă costurile administrative și de capital.

  Diferenţa rezultată reprezintă ajutor de stat care se acordă beneficiarilo la încasarea comisionului de garantare. Valoarea ajutorului se determină la acordarea/emiterea garanției/prelungirea perioadei de valabilitate a acesteia/ majorarea valorii/ soldului garanției, respectiv anual în funcție de valoarea/ soldul acesteia, de perioada de creditare și de prevederile Comunicării Comisiei.

  Valoarea nominală a ajutorului de stat acordat beneficiarilor prezentei scheme se stabilește pe baza următoarei formule:

  Valoare ajutor de stat = VG x P x (C1 – C2), unde:
  VG = Valoarea garanției.
  P = Perioada pentru care beneficiarul datorează comision de garantare, calculat conform normelor proprii ale fondurilor de garantare, anexa la Convențiile încheiate cu MADR conform art.3, alin.6 din OUG 43/2013 C1 = Comisionul de garantare calculat conform Comunicării Comisiei nr. 155/ 2008 (de 3.8% respectiv 6.3%)
  C2 = Comisionul de garantare de 2% stabilit conform prezentei scheme.

  Valoarea garanției va fi cea din evidența fondurilor de garantare la momentul acordării/emiterii garanției, prelungirii perioadei de valabilitate a acesteia, majorării valorii/soldului garanției, cât și la momentul calculării comisionului anual de garantare.

  Bugetul necesar derulării prezentei scheme este de 24.000.000 lei şi se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul anual aprobat cu această destinaţie Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru anii 2017, 2018, 2019 şi 2020.


  Te-ar mai putea interesa

  Județul în care toată suprafața de porumb neirigat este compromisă din cauza secetei Cireașa și căpșuna – rezultatele analizelor de laborator pentru fructele românești din piețe Fermierii afectați de secetă vor fi despăgubiți. Ministrul Barbu: Cuantum între 200 și 250 euro/ha

  Ultimele știri

  Condiție nouă la APIA pentru fermierii care încasează subvenția pe pășune Zilele devin mai lungi din cauza schimbărilor climatice – studiu Subvenții 2024 – listele cu fermierii controlați de APIA în fiecare județ