• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • PLĂȚI APIA 2018. REGULILE OBLIGATORII pentru care riscați SĂ PIERDEȚI SUBVENȚIA!

  Roxana Dobre -

  Fermieri, nu vă abateți de la aceste reguli importante dacă cereți subvenții de la agenția de plăți! Orice producător agricol care cere sprijin financiar din fonduri europene şi naţionale trebuie să respecte aceste norme pe tot parcursul anului, pe toate parcelele agricole din cadrul exploataţiei, indiferent de mărimea lor (inclusiv pe cele neeligibile şi pe cele care nu mai sunt folosite în scopul producţiei).

  Astfel în anexa la Ordinul MADR nr. 352/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sunt definite normele de ecocondiţionalitate ce trebuie respectate de fermierii români începând cu 1 ianuarie 2018!

  Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează oficial că în anul 2018, fermierii pot beneficia de sprijin financiar din fonduri europene şi de la bugetul naţional dacă respectă normele de ecocondiţionalitate, care cuprind:

  a) Cerinţele legale în materie de gestionare (SMR) şi

  b) Standardele privind Bunele condiţii agricole şi de mediu ale terenurilor (GAEC), grupate pe următoarele domenii:
  ● Mediu, schimbări climatice, bune condiţii agricole ale terenurilor;
  ● Sănătatea publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor;
  ● Bunăstarea animalelor.

  Atenție! Aceste reguli nu sunt opționale ci obligatorii.

  Domeniul: Mediu, schimbări climatice şi bunele condiţii agricole ale terenurilor

  Aspectul: Apă

  SMR 1 – Protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole;
  GAEC 1 – Crearea/menţinerea benzilor tampon (fâşiilor de protecţie) în vecinătatea apelor de suprafaţă;

  1. Se menţin fâşiile de protecţie existente pe terenurile agricole situate în vecinătatea zonelor de protecţie a apelor de suprafaţă stabilite în
  conformitate cu prevederile legislaţiei în domeniu. Lăţimea minimă a fâşiilor de protecţie este de 1 m pe terenurile cu panta de până la 12%
  şi de 3 m pe terenurile cu panta mai mare de 12%, panta terenului fiind panta medie a blocului fizic adiacent cursului de apă.

  2. În cazul în care pe terenul agricol situat în vecinătatea zonelor de protecţie a apelor de suprafaţă nu există fâşii de protecţie, fermierul
  are obligaţia înfiinţării şi menţinerii acestor fâşii, în conformitate cu prevederile Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole.

  GAEC 2 – Respectarea procedurilor de autorizare, în cazul utilizării apei pentru irigaţii în agricultură. Se respectă prevederile legale privind utilizarea apei pentru irigaţii în agricultură.

  GAEC 3 – Protecţia apelor subterane împotriva poluării. Este interzisă poluarea apelor subterane prin deversarea directă sau prin descărcarea pe teren şi infiltrarea în sol a produselor ce conţin substanţe periculoase utilizate în agricultură.

  Aspectul: Sol şi stoc de carbon

  GAEC 4 – Acoperirea minimă a solului: Pe timpul iernii, terenul arabil trebuie să fie acoperit cu culturi de toamnă şi/sau să rămână nelucrat după recoltare pe cel puţin 20% din suprafaţa arabilă totală a fermei.

  GAEC 5 – Gestionarea minimă a terenului care să reflecte condiţiile locale specifice pentru limitarea eroziunii;

  1. Lucrările solului, inclusiv semănatul, pe terenul arabil cu panta mai mare de 12%, cultivat cu plante prăşitoare, se efectuează de-a lungul curbelor de nivel.
  2. Se menţin terasele existente pe terenul agricol la data de 1 ianuarie 2007.

  GAEC 6 – Menţinerea nivelului de materie organică din sol, inclusiv interdicţia de a incendia miriştile arabile.

  1. Floarea-soarelui nu se cultivă pe acelaşi amplasament mai mult de 2 ani consecutiv.
  2. Este interzisă arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil, precum şi a vegetaţiei pajiştilor permanente.

  Aspectul: Biodiversitate

  SMR 2 – Conservarea păsărilor sălbatice.
  SMR 3 – Conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică.
  Aspectul: Peisaj, nivelul minim de întreţinere
  GAEC 7 – Păstrarea elementelor de peisaj, incluzând arborii izolaţi şi terasele existente pe terenul agricol, luând măsuri adecvate pentru a preveni instalarea vegetaţiei nedorite şi asigurarea unui nivel minim de întreţinere a terenului agricol.
  1. Se păstrează elementele de peisaj, incluzând arborii izolaţi şi terasele existente pe terenul agricol.
  2. Fermierii trebuie să prevină instalarea vegetaţiei nedorite pe terenul agricol, inclusiv pe terenul agricol necultivat.

  3. Pajiştile permanente se întreţin prin asigurarea unui nivel minim de păşunat de 0,3 UVM/ha sau prin cosirea lor cel puţin o dată pe an.
  Domeniul: Sănătate publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor

  Aspectul: Siguranţa alimentară

  SMR 4 – Principii şi cerinţe generale ale legislaţiei alimentare şi proceduri în domeniul siguranţei produselor alimentare;
  SMR 5 – Interzicerea utilizării anumitor substanţe cu efect hormonal sau tireostatic şi a substanţelor betaagoniste în creşterea animalelor.
  Aspectul: Identificarea şi înregistrarea animalelor
  SMR 6 – Identificarea şi înregistrarea suinelor;
  SMR 7 – Identificarea şi înregistrarea bovinelor;
  SMR 8 – Identificarea şi înregistrarea animalelor din speciile ovină şi caprină.
  Aspectul: Bolile animalelor
  SMR 9 – Prevenirea, controlul şi eradicarea anumitor forme de encefalopatii spongiforme transmisibile (EST).
  Aspectul: Produse de protecţie a plantelor
  SMR 10 – Introducerea pe piaţă a produselor de protecţie a plantelor.
  Domeniul: Bunăstarea animalelor
  Aspectul: Bunăstarea animalelor
  SMR 11 – Norme minime privind protecţia viţeilor;
  SMR 12 – Norme minime de protecţie a porcinelor;
  SMR 13 – Protecţia animalelor de fermă. Nerespectarea de către fermieri a normelor de ecocondiţionalitate conduce la reducerea plăţilor sau excluderea de la plată, la una sau mai multe scheme de sprijin, pentru unul sau mai mulţi ani (cf. art. 91, 97 şi 99 din Reg. (CE) nr. 1306/2013,
  respectiv Ordinului MADR nr. 999/2016 privind aprobarea sistemului de sancţiuni pentru ecocondiţionalitate începând cu anul 2016) cu excepţia cazurilor de forţă majoră şi respectiv a circumstanţelor excepţionale care au împiedicat respectarea acestor norme (cf. art.30 din O.U.G. nr. 3/2015, cu modificările şi completările ulterioare):

  Atenție! Foarte important, ce înseamnă forța majoră:

  -decesul beneficiarului;
  – incapacitatea profesională pe termen lung a beneficiarului;
  – o catastrofă naturală gravă, care afectează puternic exploataţia agricolă;
  – distrugerea accidentală a clădirilor destinate creşterii animalelor, aflate pe exploataţie;
  – o epizootie sau o boală a plantelor care afectează parţial sau integral şeptelul sau, respectiv, culturile beneficiarului;
  – exproprierea întregii exploataţii agricole sau a unei mari părţi a acesteia, dacă exproprierea respectivă nu ar fi putut fi anticipată la data
  depunerii cererii.

  Potrivit art. 31 din OUG nr.3/2015 – Cazurile de forță majoră și circumstanțele excepționale se notifică în scris APIA, furnizându-se în același timp dovezi relevante care atestă apariția situațiilor prevăzute la art. 30 alin. (1), în termen de 15 zile lucrătoare de la data la care beneficiarul sau succesorul său în drepturi este în măsură să trimită respectiva notificare.

  Reamintim că normele de ecocondiționalitate fac obiectul controalelor efectuate de inspectorii APIA iar nerespectarea de către fermieri a acestora conduce la reducerea plăţilor sau excluderea de la plată, la una sau mai multe scheme de sprijin, pentru unul sau mai mulţi ani!

  Nerespectarea normele de ecocondiţionalitate pot atrage sancțiuni grave pentru fermieri.  Acestea se stabilesc  ţinând cont de următoarele aspecte ale neconformităţilor constatate: amploarea, gravitatea, persistenţa şi repetarea nconformităţii, precum şi de faptul dacă nerespectarea este urmare a neglijenţei sau acţiunii intenţionate a fermierului.

  Citiți și:

  NORMELE care vă pot lăsa FĂRĂ BANII DE LA APIA!

  Controale APIA 2016. Ce trebuie să știți dacă ați picat la verificarea privind normele de ecocondiţionalitate

  Subvenții APIA 2016: Nerespectarea regulilor de ecocondiţionalitate vă poate tăia de la plata pe suprafață!


  Te-ar mai putea interesa

  Tomata care nu se descompune: ”Este cumpărată de o lună, nu știu ce bagă în ele” O familie de legumicultori și-a găsit solarii tăiate și toți ardeii furați Fermierii afectați de secetă vor fi despăgubiți. Ministrul Barbu: Cuantum între 200 și 250 euro/ha

  Ultimele știri

  Condiție nouă la APIA pentru fermierii care încasează subvenția pe pășune Zilele devin mai lungi din cauza schimbărilor climatice – studiu Subvenții 2024 – listele cu fermierii controlați de APIA în fiecare județ