Ştiri agricoleSubvenţii APIA 2018

LISTA completă a SUBVENȚIILOR pe care FERMIERII LE POT SOLICITA LA APIA!

Lista subvențiilor pe care le puteți solicita la APIA în 2018, în baza cererii unice de plată ce se depune începând cu 1 martie. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a publicat toate schemele care sunt eligibile la plată în anul de cerere 2018. 

Agenția de plăți a făcut publice toate schemele pentru care fermierii mari și mici pot cere bani europeni sau de la stat începând cu Campania 2018. Un instrument util care îi poate ajuta pe fermieri să se orienteze către ce ajutoare finaciare să se îndrepte sau la care să renunțe. În plus, ca o noutate absolută pentru anul acesta sunt noile pachete achitate pentru măsuri compensatorii!

Scheme de plată pe suprafață plătite de la Uniunea Europeană:

1. Schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS);
2. Plata redistributivă;
3. Plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu;
4. Plata pentru tinerii fermieri;
5. Plata pentru micii fermieri;

Scheme de plată pe suprafață/animale plătite de la bugetul de stat:

Ajutoare naţionale tranzitorii (ANT): culturi în teren arabil
ANT 1- culturi în teren arabil
ANT 2-in pentru fibră
ANT 3 – cânepă pentru fibră
ANT 4- tutun
ANT 5 – hamei
ANT 5 – sfeclă de zahăr

Ajutoare naţionale tranzitorii (ANT): animale

ANTZ 7: bovine-lapte
ANTZ 8: bovine-carne
ANTZ 9: ovine/caprine

Sprijin cuplat pe suprafață/animale, sume plătite de la Uniunea Europeană:

Sprijinul cuplat soia
Sprijinul cuplat lucernă
Sprijinul cuplat mazăre boabe pentru industrializare
Sprijinul cuplat fasole boabe pentru industrializare
Sprijinul cuplat cânepă pentru ulei și fibră
Sprijinul cuplat cânepă pentru ulei și fibră
Sprijinul cuplat orez
Sprijinul cuplat sămânță de cartof
Sprijinul cuplat sfeclă de zahăr
Sprijinul cuplat  tomate pentru industrializare
Sprijinul cuplat castraveți pentru industrializare
Sprijinul cuplat culturi din sere
Sprijinul cuplat culturi din solarii
Sprijinul cuplat prune pentru industrializare
Sprijinul cuplat mere pentru industrializare
Sprijinul cuplat cireșe+vișine pentru industrializare
Sprijinul cuplat caise+zarzare pentru industrializare
Sprijinul cuplat  cartofi timpurii, semitimpurii și de vară pentru industrializare

Animale

Sprijinul cuplat ovine/caprine
Sprijinul cuplat taurine din rase de carne și metișii acestor
Sprijinul cuplat vaci de lapte
Sprijinul cuplat bivolițe de lapte
Sprijinul cuplat viermi de mătase

Plăți compensatorii

Măsura 10– Agro- mediu şi climă

Pachetul 1 – pajiști cu înaltă valoare naturală (HNV)

Pachetul 2- practici agricole tradiţionale (aplicat numai în combinaţie cu Pachetul 1), sunt 2 variante:
varianta 2.1/varianta 2.2 – lucrări manuale sau cu utilaje uşoare pe pajiști permanente utilizate ca fânețe

Pachetul 3 – pajiști importante pentru păsări, sunt disponibile 2 subpachete:
-sub-pachetul 3.1 – Crex crex varianta 3.1.1/varianta 3.1.2 – lucrări manuale / cu utilaje uşoare pe pajiști importante pentru Crex crex
-sub-pachetul 3.2 Lanius Minor și Falco Vespertinus

varianta 3.2.1/varianta 3.2.2-lucrări manuale /cu utilaje uşoare pe pajiști importante pentru Lanius minor și Falco vespertinus

Pachetul 4 – culturi verzi

Pachetul 5 – adaptarea la efectele schimbărilor climatice

Pachetul 6 – pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.)

varianta 6.1/ varianta 6.2 – lucrări manuale/ cu utilaje ușoare pe pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.)

Pachetul 7 – terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roșu (Branta Ruficollis).

subpachetul 11.2 – pajiști importante pentru dropie (Otis tarda)

varianta 11.2.1/varianta 11.2.2/varianta 11.2.3 – lucrări manuale/cu utilaje ușoare/cu utilaje grele pe pajiști importante pentru dropie (Otis tarda)

Măsura 11 – Agricultura ecologică

Submăsura 11.1 – Sprijin pentru conversia la metodele de agricultură ecologică

Pachetul 1 – culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreț)
Pachetul 2 – legume
Pachetul 3 – livezi
Pachetul 4 – vii
Pachetul 5 – plante medicinale și aromatice
Pachetul 6 – pajiști permanente
varianta 6.1 (aplicabilă la nivel național pe suprafețe fără angajament M.10)

Nou în 2018:  varianta 6.2 (aplicabilă în zonele eligibile și numai împreună cu un angajament M.10)

Submăsura 11.2 – Sprijin pentru mențierea practicilor de agricultură ecologică

Pachetul 1 – culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreț)
Pachetul 2 – legume
Pachetul 3 – livezi
Pachetul 4 – vii
Pachetul 5 – plante medicinale și aromatice
Pachetul 6 – pajiști permanente
varianta 6.1 (aplicabilă la nivel național pe suprafețe fără angajament M.10)
Nou în 2018:  varianta 6.2 (aplicabilă în zonele eligibile și numai împreună cu un angajament M.10)

Măsura 13 – Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice

Submăsura 13.1 – Plăți compensatorii în zona montană
Submăsura 13.2 – Plăți compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative
Submăsura 13.3 – Plăți compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri specifice

Pachetul 8 – creșterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon

Se acordă pentru ovine, caprine, taurine, bubaline, ecvideee, porci.

Nou în 2018: Pachetul 9 terenuri agricole importante ca zone de hrănire pentru acvila țipătoare mică (Aquila pomarina)

Fermierii pot opta pentru două sub-pachete:

Sub-pachetul 9.1–terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru acvila țipătoare mică (Aquila pomarina)
Sub-pachetul 9.2–pajişti permanente importante ca zone de hrănire pentru acvila țipătoare mică (Aquila pomarina) cu 2 variante:

-varianta 9.2.1– lucrări manuale pe pajişti importante pentru acvila țipătoare mică (Aquila pomarina)

-varianta 9.2.2–lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru acvila țipătoare mică (Aquila pomarina)

Nou în 2018: Pachetul 10, refugii ecologice pe terenuri arabile pentru speciile de păsări comune asociate terenurilor agricole: 92 euro/ha/an

Nou în 2018:  Pachetul 11 – terenuri agricole importante pentru dropie (Otis tarda) unde sunt disponibile 2 sub-pachete:

Sub-pachetul 11.1 – terenuri arabile importante pentru dropie (Otis tarda):
-varianta 11.1.1 – conversia terenurilor arabile în pajiști;
-varianta 11.1.2 – zonă de protecție pentru dropie (Otis tarda) pe teren arabil;
sub-pachetul 11.2 – pajiști importante pentru dropie (Otis tarda)
varianta 11.2.1 – lucrări manuale pe pajişti importante pentru dropie (Otis tarda)
varianta 11.2.2 – lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru dropie (Otis tarda)
varianta 11.2.3 – lucrări cu utilaje grele pe pajişti importante pentru dropie (Otis tarda).

Pentru a beneficia de sprijin fermierii trebuie să completeze cererea unică de plată pe suprafață și să o depună la centrele locale/județene până la 15 mai 2018.

Reamintim care sunt regulile generale pentru a beneficia de plățile directe:

a) să fie înregistrați în Registrul unic de identificare, administrat de APIA;

b) să depună cerere unică de plată în termen;

c) să exploateze un teren agricol cu o suprafață de cel puțin 1 ha, suprafața parcelei agricole să fie de cel puțin 0,3 ha, iar în cazul serelor, solarelor, viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor, arbuștilor fructiferi, suprafața parcelei agricole trebuie să fie de cel puțin 0,1 ha și/sau, după caz, să dețină un număr minim de animale. Pentru culturile de legume cultivate în sere și solare suprafața minimă a exploatației este de 0,3 ha;

d) fermierii persoane fizice care în anul anterior anului depunerii cererii unice de plată au primit plăți directe de peste 5.000 euro pot dovedi calitatea de fermier activ;

e) fermierii persoane fizice care nu au depus cereri unice de plată în anul anterior depunerii cererii, cuantumul estimat al plății depășind plafonul de 5.000 euro, pot dovedi calitatea de fermier activ;

f) să declare toate parcelele agricole, precum și zonele de interes ecologic;

g) să declare la depunerea cererii unice de plată datele de identificare și de contact actualizate și să notifice APIA despre modificarea acestora în termen de 15 zile calendaristice de la modificare;

h) persoanele juridice trebuie să notifice APIA în termen de 15 zile calendaristice cu privire la modificările apărute în înregistrările de la Oficiul Național al Registrului Comerțului privind: administratorul/administratorii, sediul social, obiectul de activitate;

i) orice modificare a datelor declarate în cererea unică de plată și în documentele doveditoare survenită în perioada cuprinsă între data depunerii cererii și data acordării plății se comunică în termen de 15 zile calendaristice, în scris, la APIA;

j) să înscrie, sub rezerva aplicării sancțiunilor date reale, complete și perfect valabile în formularul de cerere unică de plată și în documentele anexate acesteia privind lista suprafețelor și/sau efectivele de animale;

k) să fie de acord ca datele din formularul de cerere unică de plată să fie introduse în baza de date a Sistemului Integrat de Administrare și Control, procesate și verificate în vederea calculării sumelor de plată și transmise autorităților responsabile în vederea elaborării de studii statistice și de evaluări economice, în condițiile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare;

l) să fie de acord ca datele personale, datele înscrise în cererea unică de plată despre suprafețele și animalele din exploatație să facă obiectul controalelor administrative încrucișate cu bazele de date ale altor autorități publice cu competențe în gestionarea acestor tipuri de date;

m) să respecte normele de ecocondiționalitate pe întreaga exploatație;

n) să prezinte la depunerea cererii unice de plată sau a modificărilor aduse acesteia documentele necesare care dovedesc utilizarea legală a terenului agricol, inclusiv a terenurilor care conțin zone de interes ecologic, precum și a animalelor. Aceste documente trebuie să fie încheiate înaintea depunerii cererii unice de plată și trebuie să fie valabile cel puțin până la data de 1 decembrie a anului de cerere;

o) să furnizeze toate informațiile solicitate motivat de către APIA în termenele stabilite de aceasta;

p) să permită efectuarea controalelor de către APIA sau de către alte instituții abilitate în acest sens, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

r) să marcheze în teren limitele parcelei utilizate, atunci când este cultivată cu aceeași cultură cu a parcelei/parcelelor învecinate;

s) să identifice, să declare, să delimiteze și să localizeze fără echivoc parcelele agricole în aplicația electronică GIS, pusă la dispoziție de către APIA, care permite prelucrarea datelor spațiale și alfanumerice privind suprafețele declarate și să utilizeze datele cadastrale disponibile.

Potrivit datelor Ministerului Agriculturii pentru Campania 2018 cererile unice se vor depune 1 martie- 15 mai.

Citiți și:

CALENDARUL APIA pentru 2018! Anunțul ministrului PETRE DAEA despre PLATA SUBVENȚIILOR!


Abonați-vă GRATUIT la Agrointeligența - www.agrointel.ro!


3 comentarii

Scrie un comentariu