• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Lista documentelor pentru subvenția pe pășune

  Roxana Dobre -

  Schimbări importante pentru subvenția la pășune! Noutățile sunt prevăzute într-un ordin privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi.

  Documentul a fost aprobat în Monitorul Oficial și propune o serie de schimbări pentru fermierii care cer subvenții pentru pășuni.

  Agrointeligența-wwwagrointel.ro vă spune care sunt modificările de care trebuie să țineți cont dacă vreți să cereți această subvenție din Campania 2018:

  Iată lista documentelor și a condițiilor pe care trebuie să le știe toți fermierii care vor să primească subvenție pe pășunile deținute în asociație:

  În cazul pajiștilor comunale concesionate/închiriate în condițiile legii de către asociațiile crescătorilor de animale în care membrii asociației care asigură încărcătura cu animale pe suprafața de pajiște concesionată/închiriată, fiecare membru al asociației, solicitant al plăților directe în calitate de fermier activ, prezintă la APIA dovada utilizării acestor suprafețe de pajiști permanente, respectiv:

  -copia de pe contractul de concesiune/închiriere al pajiștii de către asociație;

  -copia cardului exploatației zootehnice în care sunt înregistrate animalele, conform normei sanitare  pentru implementarea procesului de identificare și înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor și bovinelor, aprobată prin Ordinul președintelui ANSVSA nr. 40/2010.

  Ce este cardul de exploatație? Este acea dovadă de la Direcția Sanitar-Veterinară că fermierul are o exploatație cu un anumit ID de identificare. În lipsa cardurilor se pot elibera și coduri de exploatație pentru identificarea acesteia.

  Atenție! În cazul în care fermierul nu deține card de exploatație, trebuie să prezinte adeverința eliberată de către medicul veterinar de liberă practică  împuternicit, din care să rezulte codul exploatației înscrise în RNE valabil la data depunerii cererii
  unice de plată.

  În cazul asociaţiilor crescătorilor de animale care efectuează activitatea agricolă pe suprafața de pajiște concesionată/închiriată asigurând încărcătura minimă de animale de 0,3 UVM/ha prin pășunat cu animalele înregistrate în exploatația asociației pe perioada pășunatului în tabere de vară, acestea trebuie să prezinte adeverința eliberată de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, din care să rezulte codul exploatației/exploataţiilor tip tabără de vară a asociației înscrise în RNE valabil la data depunerii cererii unice de plată. În plus trebuie depuse următoarele documente:

  -copia de pe contractul de concesiune/închiriere al pajiștii de către asociație;

  – tabelul centralizator care cuprinde acordul tuturor membrilor privind depunerea cererii unice de plată de către asociație, datele de identificare ale membrilor asociaţiei, codurile de identificare a exploatațiilor zootehnice ale membrilor din RNE, numărul de animale cu care pășunează fiecare membru al asociației, precum și suprafețele alocate pe fiecare membru. Centralizatorul se întocmește anual, se vizează de către primărie. 

  -copia conform cu originalul a hotărârii adunării generale a membrilor asociației crescătorilor de animale privind utilizarea fondurilor. 

  Atenție! Calculul suprafețelor aferente fiecărui membru se efectuează proporțional cu numărul de UVM ale fiecărui membru în parte la data depunerii cererii unice de plată, pentru suprafața concesionată/închiriată de către asociație.

  Dacă nu sunt destule animale, se cosește și se face dovada valoficării fânului

  În cazul în care aceste forme de organizare nu respectă încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha, asigurată cu animalele membrilor, activitatea agricolă minimă constă inclusiv în realizarea unui cosit anual pe pajiștile permanente aflate în proprietate, în perioada 15 iunie-1 august. În cazul pajiștilor permanente aflate sub angajamente în cadrul pachetelor/ sub-pachetelor/ variantelor din măsura 10 – agro-mediu și climă, cositul se efectuează numai după datele stabilite în fișele măsurilor și trebuie efectuat până la 15 octombrie.

  Formele asociative de proprietate prezintă la APIA facturile valorificării fânului și/sau documente contabile de gestiune privind depozitarea fânului pentru consumul cu animalele deținute și/sau centralizatorul repartizării fânului rezultat către membrii formei asociative de proprietate, pe baza semnăturii membrilor, până la data de 15 octombrie a anului de cerere curent.

  Fiecare membru al asociației, în calitate de beneficiar al plăților, declară la APIA în cererea unică de plată suprafețele utilizate de pajiște permanentă comunală care îi revin şi pentru care asigură prin păşunat încărcătura minimă de animale de 0,3 UVM/ha, folosind, în cazul suprafețelor utilizate în comun fără delimitare fizică în teren, codul de cultură aferent pajiștilor permanente utilizate în comun. Sancțiunile se calculează proporțional cu suprafața declarată de către fiecare fermier, membru al asociației, în blocul fizic în care a fost constatată neconformitatea.

  De precizat că, modificările propuse vor intra în vigoare după ce vor fi aprobate de Guvern și vor fi publicate în Monitorul Oficial urmând să fie aplicate din Campanie de depunere a cererii unice 2018.

  Pe lângă documentele aferente subvenției pe pășune, fermierii trebuie să prezinte la APIA și documentele minime solicitate, precum copia după actul de identitate, dovada unui cont bancar valid și să fie înregistrați în Registrul Unic de Identificare administrat de APIA.

  Reamintim că depunerea cererii unice de plată pe suprafaţă pe 2018 va începe la 1 martie. La acest moment, funcționarii APIA din totată țara lucrează la programarea fermierilor pe zile. Conform legislației în vigoare, termenul-limită pentru a depune cererea la APIA este 15 mai.

  Citiți și:

  Cine sunt fermierii care pot încasa subvenția pe pășune


  Te-ar mai putea interesa

  Micii fermieri – sprijin de 37.000 de euro pe fermă. Decizia, la nivel european Județul unde se câștigă la cules de cireșe mai bine ca în Spania. Zilierii primesc 100 euro/zi Noi alerte de vreme severă. Ploi, vijelii și temperaturi până la 37 de grade în mai multe județe

  Ultimele știri

  Incendiu în ferma lui Ion Olteanu din Mihăilești. Peste 30 de hectare au ars chiar în timpul recoltatului Start fonduri europene pentru achiziția de utilaje! Proiectele se depun de marți, 25 iunie, la AFIR Bogdan Cățoi, fermier: La cultura de grâu am recoltat sub 700 de kilograme la hectar