• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Subvenții APIA: Lista documentelor obligatorii pentru cererea unică pe 2018

  Roxana Dobre -

  Depunerea cererii unice pentru subvențiile APIA pe 2018 începe din 1 martie. Agrointeligența – www.agrointel.ro vă spune care este lista cu documentele obligatorii pe care trebuie să le aveți pregătite, indiferent dacă aveți fermă vegetală sau de animale.

  Funcționarii Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) operează zilele acestea atât autorizarea plăților la subvențiile de anul trecut, cât și fac programările pentru depunerea cererii unic pe 2018. Depunerea documentelor se va face în mod similar cu cea de anul trecut, perioada legală de înregistrare a cererii unice fiind între 1 martie și 15 mai.

  Agricultorii și crescătorii de animale sunt invitați să depună cererea unică la centrele APIA în baza unei programări pe care sunt rugați să o respecte pentru bunul mers al producedurilor.

  În invitația APIA ce le este transmisă direct, pe care o pot consulta la primării și pe care Agrointeligența – www.agrointel.ro v-o pune la dispoziție (găsiți link mai jos pentru descărcare), există și o listă cu documente obligatorii pe care producătorii agricoli trebuie să o aibă în vedere pentru acest an.

  UTIL: INVITAȚIA APIA PENTRU FERMIERI – PDF

  Lista cu documentele obligatorii pentru subvenția APIA în 2018:

  1. Copie de pe cartea de identitate/buletinul de identitate/ paşaport/certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului/certificatul de înregistrare fiscală, după caz, iar în cazul reprezentantului, copie de pe datele de identificare, respectiv carte de identitate/buletin de identitate/paşaport şi procură notarială (în cazul persoanelor fizice) sau delegaţie de împuternicire (în cazul persoanelor juridice);
  2. Dovada deţinerii unui cont bancar activ pe teritoriul României;
  3. Documentele care fac dovada utilizării terenului conform art. 5 din Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificări şi completări;
  4. Documentele care fac dovada utilizării pajiştilor permanente conform art. (5), (6), (61), (7) şi (71) din Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificări şi completări;
  5. Documentele care fac dovada utilizării terenurilor agricole aparţinând Agenţia Domeniilor Statului, conform art. (5) şi (6) din Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificări şi completări.

  Atenție! La depunerea cererii unice de plată sau a modificărilor aduse acesteia, fermierii trebuie să prezinte documentele necesare care dovedesc utilizarea terenului agricol, inclusiv a terenurilor care conţin zone de interes ecologic, precum şi a animalelor.

  Vă informăm că în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (8) din Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificări şi completări: „Suprafeţele declarate în cererile unice de plată pentru care nu se depun documentele care fac dovada utilizării terenului până la data-limită de depunere a cererilor unice de plată sunt neeligibile.” – se arată în invitația APIA pentru fermieri.

  Documentele pentru dovedirea calităţii de fermier activ:

  Fermierii persoane fizice, care se înregistrează la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului ca PFA/II/IF sau ca persoane juridice, pentru dovedirea calităţii de fermier activ, pentru asigurarea trasabilităţii parcelelor şi, după caz, a angajamentelor asumate de către fermieri în cadrul măsurilor de dezvoltare rurală, depun iniţial cererea unică de plată ca persoană fizică. După înregistrarea ca persoane autorizate/întreprinderi individuale/întreprinderi familiale sau ca persoane juridice, fermierii persoane fizice depun formularul de transfer al exploataţiei, în condiţiile prevăzute la art. 28 din OUG nr. 3/2015, cu modificările şi completările ulterioare, la depunerea notificării privind schimbarea formei de organizare, dar nu mai târziu de data de 31 ianuarie a anului următor anului de cerere.

  Persoanele care nu au obligația să organizeze şi să conducă contabilitatea financiară conform art. 1 alin. (1)-(4) din Legea nr. 82 din 24 decembrie 1991 a contabilității – Republicată  prezintă dovezile verificabile pentru îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 6 alin.(5) lit. a) sau b) din OUG nr. 3/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

  Persoanele juridice  care au beneficiat în anul anterior de plăţi directe care depăşesc cuantumul de 5.000 de euro şi care sunt înregistrate la ONRC, prezintă cod CAEN din care rezultă activitatea agricolă sau actul de înfiinţare/actul constitutiv/statutul din care reiese că au activitate agricolă, după caz;

  Persoanele juridice care au beneficiat în anul anterior de plaţi directe care depăşesc cuantumul de 5.000 de euro şi nu au cod CAEN pentru activitate agricolă,  prezintă la APIA dovezile verificabile pentru îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 6 alin.(5) lit. a) sau b) din OUG nr. 3/2015, cu modificările şi completările ulterioare, din care să reiasă veniturile totale şi cele obţinute din activităţi agricole (copiile situaţiilor financiare anuale depuse la ANAF).

  Persoanele juridice care au beneficiat în anul anterior de plaţi directe care depăşesc cuantumul de 5.000 euro şi nu sunt înregistrate la ONRC, sau din ale căror acte de înfiinţare/act constitutiv/statut/regulament de organizare şi funcţionare al staţiunii de cercetare şi a celor aflate în subordinea universităţilor nu reiese activitatea agricolă (licee agricole, universităţi, staţiuni de cercetare agricolă, unităţi de cult, etc.) prezintă la APIA:

  1. a) bilanţul contabil conform Legii 82/1991 a contabilităţii;
  2. b) jurnalul de venituri şi cheltuieli;
  3. c) contul de execuţie a bugetului instituţiei publice şi al activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii.

  Dovezile verificabile privind îndeplinirea condiţiilor de fermier activ pentru persoanele fizice / juridice se prezintă la APIA la depunerea cererii unice de plată şi nu mai târziu de data de 31 ianuarie 2018.

  Cererea unică se poate depune de un împuternicit

  După caz, dacă nu puteți ajunge la APIA și sunteţi reprezentaţi la depunerea cererii de către un împuternicit, acesta va prezenta documentul de împuternicire valid (procura notarială de împuternicire pentru persoanele fizice şi delegaţia de împuternicire pentru persoanele juridice) şi copiile CI/BI ale titularului de cerere şi împuternicitului (împuternicitul înlocuieşte titularul cererii doar în scopul şi pentru perioada pentru care a fost emisă împuternicirea).

  Dacă sunt documente specifice schemei/măsurii solicitate, în cazul în care acestea trebuie depuse odată cu cererea unică de plată, urmați instrucțiunile APIA.

  În cazul fermelor de animale, se cere copia cardului exploataţiei zootehnice în care sunt înregistrate animalele sau adeverinţa eliberată de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, din care să rezulte codul exploataţiei înscrisă în RNE valabil la data depunerii cererii unice de plată pentru solicitanții de sprijin pentru pajişti permanente.

  Completarea cererii unice APIA 2018 se face electronic

  În campania 2018, completarea declaraţiei de suprafaţă se realizează electronic, folosind aplicaţia IPA-Online la adresa: http://lpis.apia.org.ro/. Puteţi accesa această aplicaţie folosind contul dumneavoastră de utilizator ID-ul unic de înregistrare şi parola codul numeric personal la prima logare în sistem (dacă nu aţi modificat deja anul trecut parola alocată). Aceste date sunt confidenţiale şi de aceea nu trebuie să le înstrăinaţi. Pentru recuperarea parolei în situaţia în care nu o mai cunoaşteţi, este necesar a fi completată adresa dvs. de e-mail în datele de identificare din registrul fermierilor. Prin accesarea link-ului ”Resetare parolă din interfaţa aplicaţiei, aceasta va fi schimbată şi transmisă la adresa dvs. de e-mail, procedând astfel vă puteţi recupera uşor parola”.

  În situaţia în care întâmpinaţi probleme la accesare, solicitaţi APIA să vă furnizeze parola. Parola va fi comunicată numai la sediul APIA la care s-a facut înregistrarea ca fermier.
  Atenţie la mesajele de avertizare pe care le afişează programul IPA-Online în raportul ”Controlul parcelelor digitizate”!

  Pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală M10 și M11 trebuie să utilizaţi codurile IPA-Online incluse în tabelul nr. 9 din Anexa nr. 2 la Ordinul privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2018 (numerotate de A1 la … An). Codurile pentru pachetele din M214 si combinatii ale acestora nu se vor mai aplica începând cu 2018.

  Finalizarea cererii unice se face la centrul APIA

  Finalizarea şi închiderea cererii unice de plată în IPA-Online se face în prezenţa funcţionarului APIA responsabil cu primirea cererii dumneavoastră, după verificarea acesteia şi a mesajelor din controlul parcelelor digitizate şi corectarea eventualelor probleme semnalate de către sistemul informatic. Finalizarea cererii unice de plată în IPA-Online trebuie să se facă în prezenţa funcţionarului APIA responsabil cu primirea cererii dumneavoastră, nu înainte de a vă asigura că datele aferente schemelor de plată pentru sectorul zootehnic (dacă veţi solicita şi sprijin pentru sector zootehnic) au fost operate în sistemul informatic pe baza listelor de animale/documentelor de identificare/documentelor de mişcare prezentate de către dumneavoastră.

  NU UITAŢI că trebuie să solicitaţi sprijinul aferent schemei de plată /ajutorului naţional / măsurii de sprijin dorite şi să semnaţi toate paginile cererii unice de plată. La deschiderea angajamentelor din cadrul măsurii 10 şi/sau măsurii 11, trebuie să semnaţi şi partea din cererea unică de plată „V.3.1- Angajamente şi declaraţii*) – M 10 – Agro-mediu şi climă” şi/sau V.3.2/3.3 – Angajamente şi declaraţii*) – M 11- Agricultură ecologică”, după caz.

  Nu plecați de la APIA fără număr de înregistrare!

  Dacă nu aveţi un număr de înregistrare de la APIA, înseamnă că nu aţi depus cerere şi nu beneficiaţi de sprijin. Solicitaţi responsabilului de dosar numărul de înregistrare! Este dovada că aţi depus o cerere unică de plată pentru campania curentă.

  Vom reveni în articolele următoare cu listele de documente necesare la APIA în acest an pentru fiecare tip de fermă!


  Te-ar mai putea interesa

  Document oficial APIA: Subvențiile pe suprafață și cap de animal care se plătesc în acest an La cererea Asociației Forța Fermierilor, o nouă cultură devine eligibilă pentru subvenția de 4.000 euro/ha Schimbare majoră la APIA. Falșii fermieri pierd subvenția dacă declară teren pe care nu îl lucrează

  Ultimele știri

  Daniel Buda a fost reales vicepreședinte al Comisiei de Agricultură și Dezvoltare Rurală din Parlamentul European Oferte de la BASF. Pachete de fungicide pentru o protecție completă a culturilor Cum a reușit Călin Muscă să evite la mustață impactul dur al scumpirii gazului și electricității