Ştiri agricoleSubvenţii APIA 2018

PLAFONAREA SUBVENȚIILOR: EXEMPLU DE CALCUL pentru REDUCEREA SUMELOR PE HECTAR!

Document oficial adoptat la Bruxelles. În cursul serii de luni, 11 iunie, a avut loc ședința Comisiei de Agricultură și Dezvoltare Rurală a Parlamentului European de la Strasbourg unde Comisarul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, Phil Hogan, a susținut o expunere pe tema propunerilor legislative pentru PAC 2021-2027.

În centrul discuțiilor s-a aflat plafonarea subvențiilor agricole, măsură atât de discutată și criticată la nivelul agriculturii din România. Astfel, potrivit propunerii de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului  de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului, statele membre reduc cuantumul plăților directe care urmează a fi acordate unui fermier în temeiul prezentului capitol pentru un an calendaristic dat și care depășesc 60.000 de euro, după cum urmează:
(a) cu cel puțin 25 % în cazul intervalului 60.000 de euro – 75.000  de euro;
(b) cu cel puțin 50 % în cazul intervalului 75.000  de euro – 90.000 de euro;
(c) cu cel puțin 75 % în cazul intervalului 90.000 de euro – 100.000 de euro;
(d) cu 100 % în cazul cuantumurilor de peste 100.000 de euro.

Înaintea aplicării reducerilor, statele membre scad din cuantumul plăților directe care urmează a fi acordate unui fermier în temeiul prezentului capitol într-un an calendaristic dat:

(a) salariile legate de o activitate agricolă declarate de fermier, inclusiv impozitele și contribuțiile sociale aferente ocupării forței de muncă și
(b) costul echivalent al forței de muncă permanente și nesalariate legate de o activitate agricolă practicată de persoane care lucrează în cadrul fermei în cauză și care nu primesc un salariu sau care primesc o remunerație mai mică decât cuantumul plătit în mod normal pentru serviciile prestate, dar care sunt răsplătite prin rezultatul economic al întreprinderii agricole.

Reamintim că Phil Hogan, comisarul european pentru agricultură și dezvoltare rurală, a decis să propună oficial plafonul pentru subvențiile pe fermă. Limitarea discutată și până acum a fost însă majorată – de la 60.000 de euro la 100.000 de euro pe fermă!

Când se aplică noile condiții pentru fermieri

Fermierii au un termen pentru subvențiile agricole la care cuantumul și condițiile pentru banii europeni se vor schimba la plata către producătorii agricoli. Multe dintre schemele cunoscute de agricultori astăzi vor rămâne neschimbate iar pentru viitoarele condiții pentru subvenții Comisia Europeană a slabilit deja un calendar privind funcționarea noii Politici Agricole Comune (PAC).

Fermierii români vor pune în aplicarea noile reguli pentru subvenții cel mai probabil în anul 2021 astfel că la agenția de plăți se va merge pe actualele condiții încă doi ani de aici încolo. Iată care este calendarul ce va fi urmat până la adoptarea noului PAC și data ”probabilă” la care acesta va intra în vigoare:

Agrointeligența-www.agrointel.ro a scris în premieră despre schemele care se păstrează după 2020 aici: SUBVENȚII PE HECTAR: SCHEMELE APIA care rămân LA PLATĂ PENTRU FERMIERI!


Abonați-vă GRATUIT la Agrointeligența - www.agrointel.ro!


1 comentariu

  1. practic nu se va plafona deloc deoarece la suprafete mari ai si angajati multi,la 100 ha firmele mari au in medie 2 angajati adica in jur de 20000 euro/an incluzand cass si impozite, adica 200 euro/ha ..unde mai e plafonarea?

Scrie un comentariu