Ştiri agricoleSubvenţii APIA 2018

FERMIERI, PREGĂTIȚI CERERILE pentru APIA! 50 de milioane de euro – LA PLATĂ DIN 20 AUGUST!

Fermieri, pregătiți cererile! Agenția de plăți și Intervenție pentru Agricultură – APIA pune la bătaie 50 de milioane de euro, sprijin pentru care cererile încep să fie înregistrate din 20 august în cadrul celei de-a doua sesiuni pentru submăsura 8.1 „Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite cunoscută de producătorii agricoli ba  care ”Prima împădurire”. Alocarea financiară a acestei sesiuni este de 50.000.000 euro! 

În perioada 21 august – 06 octombrie se va desfășura cea de a doua sesiune de depunere a cererilor de sprijin pentru Schema de ajutor de stat “Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurire”, aferentă submăsurii 8.1 „Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite”, din cadrul PNDR 2014-2020.

Prima etapă în accesarea sprijinului este cea de identificare a terenurilor care urmează a fi împădurite. Astfel potențialii beneficiari pot solicita  eliberarea Notei de constatare la Centrele județene APIA, începând cu data publicării pe site-ul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a Ghidului solicitantului actualizat.

Potențialii beneficiari trebuie să aibă în vedere că Proiectul tehnic de împădurire se depune la Garda Forestieră, în vederea avizării, cu cel puțin 10 zile înainte de încheierea perioadei de depunere a cererilor de sprijin la APIA.

Scopul ajutorului îl reprezintă acordarea unui sprijin financiar deţinătorilor publici şi privaţi de terenuri agricole și neagricole şi formelor asociative ale acestora pentru împădurirea şi crearea de suprafeţe împădurite.

Schema vizează înființarea de plantaţii forestiere, respectiv realizarea de:

a) trupuri de pădure pe terenurile agricole și neagricole care  pot constitui zone de interes ecologic, în înțelesul OUG nr. 3/2015.

b) perdele forestiere de protecție pe terenurile agricole și neagricole Terenurile agricole/neagricole împădurite în baza schemei de ajutor de stat.

Prima sesiune de primire a cererilor s-a derulat în perioada  25 aprilie, ora 11:00 – 15 mai 2017, ora 16:00.

Citește aici mai multe despre această submăsură:

APIA ANUNȚĂ o alocare financiară de 117.803.922 EURO! CERERILE SE DEPUN PÂNĂ PE 15 MAI!

PRIMA ÎMPĂDURIRE 2017. Cum se pot accesa FONDURILE pentru PLANTAȚII FORESTIERE PE TERENURI AGRICOLE ȘI NEAGRICOLE!


Abonați-vă GRATUIT la Agrointeligența - www.agrointel.ro!


Scrie un comentariu