• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri agricole
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Luna septembrie la APIA: Graficul cu termene și plăți urgente către fermieri

  agrointeligenta.ro agrointeligenta.ro -

  Luna septembrie vine la APIA cu o serie de termene obligatorii dar și plăți pentru fermierii care primesc subvenții pe teren sau cap de animal de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA). Agrointeligența – AGROINTEL.RO vă spune ce documente puteți cere la APIA în această lună dar și ce controale sau plăți mai sunt programate pentru producătorii agricoli!

  Luna Septembrie la APIA: Termen pentru documentele justificative aferente ANT 3 cânepă pentru fibră

  Producătorii agricoli care au depus cererea unică în acest an și au cerut banii plătiți din Bugetul de stat trebuie să respecte în luna septembrie o serie de termene pentru a prezenta la APIA documentele justificative care vin în completarea cererii depuse în această primăvară.

  De precizat că fără prezentarea documentelor judtificative APIA nu poate bifa ca fiind eligibilă suprafața cerută de fermieri pentru plata din 2019. Concret, pentru luna septembrie au de respectat termele fermierii care au depus cererea pentru ANT in pentru fibră și ANT 3 cânepă pentru fibră, subvenție care în Campania 2018 a avut un cuantum de 7,6474 euro/ha.

  Agrointeligența – AGROINTEL.RO vă reamintește ce termene și documente trebuie să pregătiți pentru a nu pierde această subvenție suplimentară pe hectar:

  – 2 septembrie 2019 fermierii trebuie să prezinte copii ale contractului/angajamentului încheiat între fermier şi prim-procesator;

  Pentru cultura de cânepă, fermierul trebuie să depună la APIA până la data de 2 septembrie, inclusiv, a anului de recoltă copia contractului/angajamentului încheiat între fermier şi prim-procesator şi copie a autorizaţiei de cultivare a cânepei pentru fibră emisă de DAJ. Tot până la 2 septembrie se depune declaraţia privind varietăţile de cânepă pentru fibră cultivate şi cantităţile de seminţe utilizate la hectar pentru înfiinţarea culturii.

  Atenție! Pentru cultura de in, fermierul trebuie să depună la APIA până la data de 2 septembrie, inclusiv, a anului de recoltă certificatul de calitate a seminţelor utilizate sau factura de cumpărare a seminţelor certificate, pentru fiecare parcelă şi copia contractului/angajamentului încheiat între fermier şi prim-procesator.

  Mai mult, inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor recoltează probele pentru determinarea conţinutului de tetrahidrocanabinol (THC) la soiurile de cânepă cultivate şi transmit Laboratorului Regional pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului Blaj probele preluate, însoţite de datele de identificare ale fiecărui fermier (numele şi prenumele, codul numeric personal/codul unic de înregistrare, adresa, sediul) şi datele de identificare ale fiecărei suprafeţei cultivate (dimensiunea, parcela/lotul), până la data de 16 septembrie a anului de recoltă.

  Reamintim că în Campania 2018 cuatumul pentru ANT 2 in pentru fibră și ANT 3 cânepă pentru fibră a fost de 7,6474 euro/ha.

  Luna septembrie la APIA: 2 septembrie — termen limita vizare carnete de rentier agricol, pentru anul 2018

  Pentru obţinerea vizei aferente anului 2018, rentierii agricoli se mai pot prezenta până la data de 2 septembrie 2019, personal ori prin mandatar/curator/tutore, la oricare Centru judeţean al APIA, respectiv al Municipiului Bucureşti, cu o serie de documente, în original.

  La depunere se prezintă documentele în original în baza cărora funcționarul APIA va certifica pe copia depusă la dosarul rentierului “conform cu originalul”. Pentru persoanele pentru care s-a efectuat plata până la data de 30 noiembrie a anului următor celui pentru care aceasta este datorată, dar care nu au intrat în posesia rentei, procedura de plată se poate relua și după acest termen până la 3 ani de la data-limită anuală de plată, inclusiv în caz de deces, către moștenitorii acestora.

  Renta viageră agricolă încetează la data decesului rentierului. În cazul decesului rentierului, renta datorată acestuia în anul 2018 poate fi încasată de moştenitorii săi, cu condiţia respectării prevederilor art.8 din Legea 247/2005 Titlu XI, și a depunerii la oricare Centru judeţean al APIA, respectiv al Municipiului Bucureşti, până la data limită 15.10.2019, a cererii de moștenitor însoțită de o serie de documente justificative.

  Agrointeligența – AGROINTEL.RO a scris aici despre lista documentelor care trebuie prezentate pentru renta viageră: Rentă viageră APIA 2019. Termen-limită pentru vizarea carnetelor: 2 septembrie

  Luna septembrie la APIA: 2 septembrie— termen limita depunere adeverinte SCZ—ovine/caprine

  Berbecii pentru care se solicită SCZ trebuie să fie înscriși în registrul genealogic al rasei, secțiunea principală până în data de 2 septembrie 2019 inclusiv. Mai mult, efectivul de femele ovine înscrise/înregistrate în registrul genealogic al rasei, secțiunea principală sau suplimentară, pentru care se acordă SCZ, respectă raportul de sexe de minimum un berbec înscris în registrul genealogic al aceleiași rase, secțiunea principală, la 35 de femele ovine (condiţia de eligibilitate trebuie să fie îndeplinită până la data de 2 septembrie 2019 inclusiv).

  În plus, oierii trebuie sa prezinte la APIA și adeverinţa eliberată de asociaţia/agenţia acreditată pentru înfiinţarea şi menţinerea Registrului genealogic al rasei sau adeverinţa eliberată de Oficiul pentru Zootehnie județean care se poate depune odată cu cererea unică de plată – declarația privind sectorul zootehnic sau se poate depune până în data de 2 septembrie 2019 inclusiv (Anexa nr. 9 – Partea A sau Partea B).

  Agrointeligența – AGROINTEL.RO v-a informat despre acest termen aici: Subvenții APIA 2019: Termenele și condițiile în vigoare pentru crescătorii de ovine

  Luna septembrie la APIA: 30 septembrie—finalizare activitate de control, campania 2019

  Controalele în teren se desfășoară pe toată perioada lunii septembrie și au termen final 1 octombrie, atât pentru controlulclasic cât și prin teledetecție. Astfel, eșantionul de control extras din baza de date APIA conține un număr total de 66.323 fermieri pentru care se vor verifica respectarea normelor de ecocondiţionalitate, a cerințelor minime și specifice aferente schemelor de sprijin în sectorul vegetal şi în sectorul zootehnic, astfel:
  – pentru controlul pe teren prin metoda clasică –19.409 fermieri;
  – pentru controlul pe teren prin metoda teledetecţie – 46.914 fermieri.

  Suprafaţa totală controlată este de 1.936.094,70 ha, respectiv:
  – pentru controlul pe teren prin metoda clasică – 1.395.801,18 ha;
  – pentru controlul pe teren prin metoda teledetecţie – 566.241,58 ha.

  Eșantionul de control aferent Campaniei 2019 este mai mic cu un număr de 6.880 de fermieri față de Campania 2018. APIA are termen până la 1 octombrie să efectueze controlul la fața locului pentru cererile unice de plată eșantionate la control pe teren, iar controlul aferent al unor obligații specifice, în iarna sau în primăvara anului următor.

  Potrivit unei declarații a directorului general al APIA, Adrian Pintea, minim 5% dintre fermierii care au cerut subvenții trebuie să fie verificați anual. La acest procent, în eșantionul de control se adaugă și ”ratele de eroare” din anul anterior. Reamintim că eșantionul de control pentru anul 2018 a inclus 73.203 de dosare selectate pentru verificare, cu un număr de 885.250 parcele, pentru o suprafață de 2.075.633 ha.

  Agrointeligența – AGROINTEL.RO a aflat că de săptămâna trecută de la APIA Central a mai fost trimisă o nouă listă cu fermieri ce vor fi controlați în teren și prin teledetecție.

  Despre noile liste de la APIA puteți citi aici: Eșantionul de control APIA, suplimentat. S-au trimis noi liste cu fermieri ce vor intra la verificări

  Luna septembrie la APIA: Achitarea sumelor rămase restante din subvenții

  30 iunie a fost termenul-limită pentru achitarea banilor europeni pentru Campania 2018. De specificat însă că deși termenul limită pentru banii europeni s-a încheiat la 30 iunie, agenția de plăți mai poate transfera bani și după această dată. În plus, măsurile compensatorii și ANT-urile au termen de plată sfârșitul anului 2019.

  Agrointeligența – AGROINTEL.RO vă recomandă ca în cazul în care nu ați primit nicio plată pentru Campania 2018 până în prezent să solicitați funcționarilor APIA care se ocupă de dosarul dvs. de subvenții informații privind situația plăților și să verificați împreună dacă nu există vreo problemă de care nu știați și care blochează plata.

  Cea mai recentă comunicare, făcută de APIA pe 6 august, arată că autorizarea plăților pentru Campania 2018 continuă și în perioada imediat următoare. În luna iulie a fost autorizată la plată suma de 10,56 milioane euro din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și Buget Național, astfel că până în acest moment suma totală autorizată la plată pentru Campania 2018 este în valoare de 2,62 miliarde euro.

  În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 891/21.06.2018, plafonul alocat României pentru plățile directe, pentru Campania 2018 este de 1,912 miliarde euro.

  Plățile se efectuează la următoarele cursuri de schimb valutar:
  – 4,6638 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 28.09.2018 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 351/04 din 01.10.2018, pentru plățile finanțate din FEGA (Fondul European de Garantare Agricolă);
  – 4,6585 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 29.12.2017 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 448/01 din 30.12.2017, pentru plățile finanțate din FEADR (Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală).

  Luna septembrie la APIA: Fermierii sunt controlați, avertizați și penalizați dacă ard resturile vegetale de orice fel

  Agricultorii care utilizează teren arabil (inclusiv pajişti temporare) nu trebuie să ardă miriştile şi/sau resturile vegetale rezultate după recoltarea culturilor (paie de cereale păioase, vreji de plante proteice sau de cartof, coceni de porumb, tulpini de floarea soarelui, rapiţă ş.a.), inclusiv miriştile sau iarba rămasă după cosirea pajiştilor temporare, precum şi vegetaţia pajiştilor permanente.

  Agricultorii care utilizează pajişti permanente nu trebuie să ardă vegetaţia, inclusiv iarba rămasă după cositul pajiştilor. Pentru agricultorii care nu respectă condiţia GAEC 6.2 se vor aplica reduceri ale cuantumului total al schemelor de plăţi şi al măsurilor de sprijin, conform modului de aplicare a sancţiunilor pentru nerespectarea normelor de ecocondiţionalitate, indiferent de suprafaţa arsă. APIA a încheiat încă din 2017 un protocolul de colaborare cu Garda Naţională de Mediu (GNM) şi cu Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) privind acţiunile de monitorizare a modului de respectare de către fermieri a bunelor condiţii agricole şi de mediu referitoare la arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil şi la arderea pajiştilor permanente.

  Se urmăreşte, prin acţiuni comune, reducerea cazurilor de ardere a miriştilor şi a vegetaţiei prin sancţionarea celor care încalcă aceste dispoziţii, de către toate cele trei instituţii semnatare ale protocolului.

  Luna Septembrie la APIA: crescătorii de animale sunt verificați în teren!

  Fermierii care au cerut bani de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) sunt verificați anual înainte ca banii să le fie autorizați la plată. Eșantionul de control pentru zootehnie a fost extras de APIA și va fi transmis la  Agenţia Naţională pentru Zootehnie. “Prof. Dr. G. K. Constantinescu (ANZ) care face controalele în ferme.

  Șeful APIA, Adrian Pintea, a declarat în premieră pentru Agrointeligența – AGROINTEL.ro că în Campania 2019 vor fi verificați 4.368 de crescători de animale. ”Astăzi transmitem eșantioanele pentru zootehnie la Agenţia Naţională pentru Zootehnie. “Prof. Dr. G. K. Constantinescu (ANZ). Avem 4.368 de fermieri care vor fi verificați, mai puțini cu 383 comparativ cu anul trecut când am avut 4.751 de crescătorii de animale verificați”, a precizat directorul general al APIA.

  Luna Septembrie la APIA: Se eliberează adeverințe pentru creditele-punte!

  APIA eliberează pe toată durata lunii Septembrie adeverinţe pentru beneficiarii schemelor de plată (schema de plată unică pe suprafaţă, plata redistributivă, plată pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu şi măsurile de mediu şi climă – M10, M11, M13), implementate de Agenţie în cadrul Campaniei 2019, respectiv pentru cei care intenţionează sa acceseze credite în vederea finanţării activităţilor curente, de la insituţiile bancare și non-bancare care au încheiat convenţii cu APIA.

  Astfel, potrivit convenţiilor, la solicitarea scrisă a fermierului, APIA eliberează o adeverinţă prin care confirmă că acesta a depus cererea unică de plată pentru anul 2019 solicitând sprijin pentru schema de plată unică pe suprafaţă, plata redistributivă, plată pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu și/sau pentru măsurile de mediu şi climă – M10, M11, M13. De asemenea, prin adeverinţă se confirmă, la data emiterii acesteia, suprafaţa determinată la plată pentru schemele de plată care fac obiectul convenţiei, că s-a efectuat controlul administrativ sau controlul preliminar, după caz, asupra cererii beneficiarului referitor la eligibilitatea schemelor de plată care fac obiectul convenţiei și că beneficiarul, la data emiterii Adeverinței, nu face obiectul excluderilor de la plată pentru aceste scheme de plată, îndeplinind condiţiile generale pentru acordarea sumelor cuvenite, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

  Valoarea creditului va fi de până la 85% din valoarea sumei calculate conform adeverinţei eliberate de APIA. Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA (FGCR) şi Fondul Naţional de Garantare a Creditului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii IFN – SA (FNGCIMM) garantează creditele acordate de bănci fermierilor. Toate convențiile încheiate între APIA, instituțiile bancare și nebancare și FGCR/ FNGCIMM vor fi postate pe site-ul instituției, la adresa: www.apia.org.ro, în secțiunea Convenții, Acorduri, Protocoale.

  Atenție! Schemele pentru zootehnie, ANT-urile vegetal și zootehnie sau Sprijinul cuplat vegetal sau zootehnie nu fac obiectul eliberării adeverințelor!

  Luna Septembrie la APIA: Ar putea începe plata avansului pentru Campania 2019

  85 % din plățile privind dezvoltarea rurală vor fi primite imediat după adoptarea oficială a pachetului de măsuri la începutul lunii septembrie, a comunicat oficial Comisia Europeană.  Fermierii afectați de secetă vor putea să primească un procentaj mai mare din plățile politicii agricole comune (PAC), ceea ce va duce la îmbunătățirea fluxului lor de numerar.

  Aceasta înseamnă: Până la 70 % din plățile lor directe vor fi primite începând cu mijlocul lunii octombrie; 85 % din plățile privind dezvoltarea rurală vor fi primite imediat după adoptarea oficială a pachetului de măsuri la începutul luni septembrie.

  De asemenea, vor fi adoptate derogări de la anumite norme de „înverzire” pentru a spori disponibilitatea hranei pentru animale. Acestea includ posibilitatea: de a considera terenurile lăsate în pârloagă drept culturi distincte, sau ca zone de interes ecologic, chiar dacă acestea au fost pășunate sau recoltate; de a însămânța culturi intermediare drept culturi pure (și nu ca amestec de culturi, astfel cum este prevăzut în prezent) în cazul culturilor destinate pășunatului sau producției de furaje; de a reduce perioada minimă de 8 săptămâni pentru culturile intermediare pentru a permite fermierilor care cultivă terenuri arabile să însămânțeze culturile de iarnă în timp util după culturile intermediare.

  Agrointeligența-AGROINTEL.ro a prezentat decizia Comisiei Europene aici: Subvenții agricole: Plata avansului APIA către fermieri ar putea începe mai devreme

  Pe Instagram-ul Agrointeligența găsiți imaginile momentului din agricultură!

  CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Agrointeligența pentru Android sau iPhone!

  Abonare gratuită la știri

  Te-ar mai putea interesa

  Subvenția pe pășune și fânețe în 2020: Codurile care vă pot lăsa fără banii de la APIA! PRIMA ANUALĂ pentru VACI achitată de APIA. Cine primește banii și care sunt condițiile! Subvenții APIA: Sfaturi pentru fermierii care vor să încaseze subvenții agricole în acest an

  Ultimele știri

  Necazul unei familii care a rămas fără solarii înainte de a planta răsadurile de legume! 9 MARTIE: ÎNTÂLNIRE DE GRAD 0 LA BUCUREȘTI PE TEMA AGRICULTURII DIGITALE! Semințe gratuite Ecoruralis 2020: Comenzile pentru soiuri țărănești de legume se preiau începând de luni, 2 martie!

  Căutare în articole