• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Bani pentru prima împădurire: condiții pentru schema APIA

  agrointeligenta.ro -

  Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură lansează cea de a treia sesiune a schemei pentru împăduriri și creare de suprafețe împădurite. Terenurile eligile la APIA pentru acest sprijin trebuie să respecte anumite condiții, iar în lista beneficiarilor eligibili intră și unitățile administrativ teritoriale, precum și formele asociative.

  115.995.314 euro alocați pentru fermierii care au terenuri nefertile, pe care nu mai pot face agricultură. Este vorba despre sumele alocate pentru împădurirea suprafețelor agricole, campanie ce se defășoară în perioada 11 decembrie 2018, ora 9:00 – 28 iunie 2019, ora 14:00. Aceasta este cea de a 3-a sesiune de depunere a cererilor de sprijin pentru Schema de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurire”.

  Schema este aferentă submăsurii 8.1 „Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite”, din cadrul PNDR 2014-2020, iar alocarea financiară a acestei sesiuni este de 115.995.314 euro.

  Beneficiarii schemei sunt deţinătorii publici şi privaţi de teren agricol şi neagricol şi formele asociative ale acestora.
  – În categoria deținătorilor publici de teren agricol și neagricol sunt incluse unităţile administrativ teritoriale de nivel LAU 2 (comune, orașe, municipii) și alte persoane juridice de drept public, precum și formele asociative ale acestora.
  – În categoria deținătorilor privați de teren agricol și neagricol sunt incluse persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, societățile comerciale, asociațiile și fundațiile, alte persoane juridice de drept privat, precum și formele asociative ale acestora.

  Solicitantul trebuie să facă dovada deţinerii de teren agricol şi/sau neagricol eligibil pentru împădurire. În cadrul schemei de ajutor de stat, termenii de teren agricol şi teren neagricol sunt definiţi după cum urmează:

  -Terenul agricol eligibil destinat împăduririi reprezintă o suprafaţă de teren din categoriile de folosinţă teren arabil, culturi permanente şi pajişti permanente, care au fost folosite în scopuri agricole pe parcursul ultimilor 2 ani. Acesta trebuie să fi fost declarat la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) în urmă cu cel puţin 2 ani (să acopere minimum 2 campanii integrale de primire a cererilor unice de plată), iar pentru acest teren trebuie să fi fost respectate în această perioadă standardele de eco-condiţionalitate (GAEC/SMR) relevante.

  -Terenul neagricol eligibil destinat împăduririi reprezintă o suprafaţă de teren care nu este utilizată în scop agricol (dar inclusă în blocurile fizice identificate în LPIS – Land Parcel Identification System) sau care are utilizare agricolă şi are categoriile de folosinţă teren arabil, culturi permanente și pajişti permanente, fiind identificată în LPIS, dar pentru care nu a fost asigurat un nivel minim de întreţinere prin respectarea standardelor de eco-condiţionalitate relevante pe parcursul ultimilor 2 ani (să acopere minimum 2 campanii integrale de primire a cererilor unice de plată).

  Atenție! Dosarele Cererilor de sprijin sunt depuse personal de către reprezentantul legal la APIA aşa cum este precizat în formularul Cererii de sprijin sau de către împuternicit, prin procură notarială (în original), până la data de încheiere a sesiunii de depunere.

  Detaliile privind modul de accesare a sprijinului financiar se regăsesc în versiunea aprobată a Ghidului solicitantului postată pe site-ul APIA – http://www.apia.org.ro, la secțiunea Măsuri de sprijin și IACS, respectiv Măsuri delegate din PNDR.


  Te-ar mai putea interesa

  Eurodeputat: Fără subvenții, un kg de carne de porc ar costa 60 de euro, iar un litru de lapte 20 de euro Fermierii pot spera la îngrășăminte mai ieftine produse în România Șeful ADS: Fermierii au investit 7.000 lei/ha la grâu și scot 1.500 kg/ha. E nevoie de Canalul Siret Bărăgan!

  Ultimele știri

  Slujbe pentru ploaie în mai multe comune unde culturile s-au pârjolit pe câmp, iar fântânile au secat Vin zile de foc! Alertă ANM emisă astăzi, în vigoare până marți! Fiasco cu microgranturile! Au rămas bani necheltuiți în loc să fie alocați pentru fermierii eligibili din listă