Ştiri agricoleSubvenţii APIA 2019

UTIL! CEREREA pentru SUBVENȚIA LA MOTORINA PE 2019 – DESCARCĂ AICI FORMULARUL APIA!

Subventia motorina APIA 2019

Fermierii mai au la dispoziție numai câteva zile pentru a depune cererea pentru subvenția la motorină pe 2019. Acordul cadru, împreună cu anexele și cu o serie de documente, se completează și se depune la Agenție de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) până cel târziu pe 31 decembrie 2018. Atenția însă la programul special pe care centrele APIA îl derulează în această perioadă a Sărbătorilor de Iarnă.

Citiți și – PROGRAMUL APIA DE SĂRBĂTORI: Zilele în care centrele SUNT ÎNCHISE!

Agrointeligența – AGROINTEL.RO vine în sprijinul fermierilor cu documentele ce se completează și se depun la APIA. Sperăm ca acestea să fie de folos acelor agricultori și crescători de animale care încă nu au apucat să ajungă la centrele APIA. Vă reamintim că dacă acordul cadru nu este înregistrat în termenul anunțat, nu veți putea beneficia de ajutorul de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, conform prevederilor OMADR nr. 1727/2015, cu completările şi modificările ulterioare.

DOCUMENTE UTILE – FORMĂ EDITABILĂ (.DOCX)

CERERE DE ACORD pentru FINANȚARE – DESCARCĂ AICI

ANEXA 2 – Situația suprafețelor și structura culturilor – DESCARCĂ AICI

ANEXA 3 – Calculul efectivului rulat – efectivului mediu estimat anual – DESCARCĂ AICI

ANEXA 24 – Declarație pe propria răspundere – dimensiune parcelă – DESCARCĂ AICI

Beneficiarii ajutorului de stat sunt:

a) producătorii agricoli, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt înregistraţi în Registrul agricol, Registrul fermelor, Registrul plantaţiilor viticole, alte evidenţe funciare, care exploatează terenuri agricole, individual sau în forme de asociere conform legislaţiei în vigoare, în scopul obţinerii producţiei agricole;
b) producătorii agricoli, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau persoane juridice, grupuri de producători recunoscute sau organizaţii de producători recunoscute, după caz, care sunt înregistraţi în Registrul naţional al exploataţiilor şi care deţin, cresc sau exploatează animale, individual sau în forme de asociere conform legislaţiei în vigoare, în scopul obţinerii producţiei agricole;
c) organizaţiile de îmbunătăţiri funciare şi federaţiile de organizaţii de îmbunătăţiri funciare înscrise în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare şi Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare, aşa cum sunt definite în Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) organismele/organizaţiile de cercetare, respectiv universităţile, institutele şi staţiunile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, indiferent de statutul lor juridic sau de modul lor de finanţare, al căror scop principal este de a realiza cercetare fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală şi de a-şi face cunoscute rezultatele prin predare, publicare sau transfer de tehnologie

Persoanele fizice pot fi acceptate ca potențiali beneficiari ai prezentei scheme dacă în termen de 60 de zile lucrătoare de la data primirii notificării privind acordul pentru finanţare, dar nu mai târziu de data depunerii primei cereri trimestriale, se autorizează ca persoană fizică autorizată sau întreprindere individuală, conform OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare.

Condițiile de acordare în funcţie de sectorul/sectoarele vegetal, zootehnic şi/sau îmbunătăţiri funciare în care îşi desfăşoară activitatea potenţialii beneficiari sunt următoarele:
a) să fie înscriși în Registrul unic de identificare (RUI) al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (să dețină ID fermier);
b) să fie înscriși în evidențele Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură cu suprafețele de teren pe care le exploatează și/sau în Registrul plantațiilor viticole, după caz;
c) să fie înscriși în Registrul agricol cu suprafațele agricole aflate în exploatare, inclusiv pentru spațiile protejate (sere și solarii), precum și cu efectivele de bovine/ovine/caprine/porcine/păsări/familii de albine/viermi de mătase, după caz;
d) să fie înregistrați în Registrul național al exploatațiilor (RNE) al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor sau să dețină document de înregistrare/autorizare sanitară veterinară pentru porci/păsări/familii de albine/viermi de mătase, după caz;
e) să exploateze un teren agricol cu o suprafață de cel puțin 1 ha, suprafața parcelei agricole să fie de cel puțin 0,3 ha, iar în cazul serelor, solarelor, viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor, arbuștilor fructiferi, suprafața parcelei agricole trebuie să fie de cel puțin 0,1 ha și/sau, după caz, să dețină un număr minim de animale. Pentru legume cultivate în sere și solare, pentru care se acordă schema de sprijin cuplat, suprafața minimă a exploatației este de 0,3 ha, iar suprafața minimă a parcelei este de 0,03 ha. Prin excepție, pentru ciuperci se iau în considerare suprafețele din adeverințele emise de primării;
f) să exploateze/să dețină/să crească animale/păsări/familii de albine/viermi de mătase în vederea obținerii producției agricole pentru care solicită ajutorul de stat;
g) să utilizeze instalații de irigat acționate cu motoare termice.

Cererea de acord pentru finanţare se depune însoţită de următoarele documente:

a) copie a documentelor de identitate și a documentelor de înregistrare;
b) adeverinţă eliberată de Primarie cu suprafețele agricole aflate în exploatare, inclusiv pentru spaţii protejate /cu efectivele de animale/păsări/familii de albine/viermi de mătase, după caz;
c) adeverinţă eliberată de către Oficiul Național al Viei și al Produselor Vitivinicole pentru suprafețele cu vie, după caz;
d) situația suprafețelor și a structurii estimative a culturilor pentru care solicită ajutorul de stat si/sau producția de ciuperci estimată;
e) copia documentului care atestă înregistrarea/autorizarea sanitară veterinară pentru porci/ păsări/familii de albine/viermi de mătase, după caz;
f) situația privind calculul efectivului rulat /mediu estimat anual, în funcție de specie, întocmită de beneficiar ;
g) dovada că solicitantul nu figurează ca debitor la organizaţiile de îmbunătăţiri funciare şi federaţiile de organizaţii de îmbunătăţiri funciare înscrise în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare, precum şi la Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, furnizorul de apă şi de electricitate, după caz;
h) copie de pe contractul de irigaţii/furnizare a apei, după caz;
i) cantitățile de motorină pentru care se solicită ajutorul de stat sub formă de rambursare pentru sectorul îmbunătățiri funciare;
j) angajamentul solicitantului persoana fizică cu privire la autorizarea ca persoană fizică autorizată sau întreprindere individuală, conform OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare, conform modelului anexa 5 din Ordin.


Abonați-vă GRATUIT la Agrointeligența - www.agrointel.ro!