Ştiri agricoleSubvenţii APIA 2019

OFICIAL APIA: CE FERMIERI SUNT OBLIGAȚI SĂ SE ÎNREGISTREZE LA ANAF!

Sursa Foto: zi-de-zi.ro

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) aplică, din acest an, modificări aduse definiției de fermier activ care beneficiază de subvenții agricole. Centrul județean APIA Gorj a publicat o informare ce include explicații privind noutățile din legislație, dar și ce fermieri trebuie să facă dovada calității de fermier activ cu ajutorul unor documente suplimentare.

Iată, integral, informarea din partea APIA Gorj despre modificările privind dovedirea statutului de fermier activ în campania 2019

Începând cu anul de cerere 2019, statutul de „fermier activ” se stabilește, potrivit modificarilor la OUG 3/2015, adoptate prin OUG 4/2018, respectiv prin verificarea înregistrării persoanelor fizice și juridice și a formelor asociative de persoane fizice sau juridice (indiferent de statutul juridic al acestora) pentru activitățile lor agricole, în Registrul contribuabililor / plătitorilor, potrivit Codului de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Celelalte prevederi, referitoare la demonstrarea calității de „fermier activ”, rămân valabile.

Astfel, fermierul care în anul anterior de plată ar fi avut dreptul la plăți directe, calculate conform Regulamentului delegat (UE), al Comisiei de completare a Regulamentului (UE), al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune, care nu au depășit cuantumul de 5.000 euro și care desfășoară cel puțin o activitate agricolă minimă în cadrul exploatației sale, este„fermier activ” și poate beneficia de plăți directe.

Pentru a dovedi calitatea de „fermier activ”, persoanele fizice care în anul anterior de plată ar fi avut dreptul la plăți directe calculate conform Regulamentului UE, care depășesc cuantumul de 5.000 euro, se pot înregistra la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) ca persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 44/2008 sau ca persoane juridice, care desfășoară o activitate agricolă.

Persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale sau întreprinderi familiale, rezultate ca urmare a înregistrării la ONRC, se subrogă în drepturi și obligații persoanei fizice, în ceea ce privește patrimoniul de afectațiune. Fermierii persoane fizice care în anul anterior de plată ar fi avut dreptul la plăți directe, care depășesc cuantumul de 5.000 euro și care nu se înregistrează potrivit prevederilor Regulamentului UE, trebuie să furnizeze documente din care să rezulte îndeplinirea uneia dintre condițiile prevăzute de europeni (toate acestea sunt prevăzute în Regulamentul UE).

Pentru a dovedi calitatea de „fermier activ”, fermierii persoane juridice care în anul anterior de plată ar fi avut dreptul la plăți directe calculate conform Regulamentul UE, care depășesc cuantumul de 5.000 sunt înregistrați la ONRC cu activitate agricolă. În cazul în care nu reiese activitatea agricolă, trebuie să furnizeze documente din care să rezulte îndeplinirea uneia dintre condițiile prevăzute de Regulamentul UE.

Persoanele fizice sau juridice ori grupurile de persoane fizice sau juridice care în anul anterior de plată ar fi avut dreptul la plăți directe care depășesc cuantumul de 5.000 euro și care gestionează aeroporturi, servicii de transport feroviar, sisteme de alimentare cu apă, servicii imobiliare, terenuri permanente de sport și terenuri destinate activităților de recreere pot fi considerate „fermier activ”, dacă îndeplinesc una dintre următoarele condiții: cuantumul anual total al plăților directe reprezintă cel puțin 5% din veniturile sale totale obținute din activități neagricole în ultimul an fiscal pentru care sunt disponibile astfel de dovezi verificabile; veniturile totale obținute în cadrul exploatației din activități agricole reprezintă cel puțin o treime din veniturile totale obținute în ultimul an fiscal pentru care sunt disponibile dovezi verificabile.

Persoanele fizice sau juridice ori grupurile de persoane fizice sau juridice care în anul anterior de plată ar fi avut dreptul la plăți directe calculate conform Regulamentului UE care depășesc cuantumul de 5.000 euro și care gestionează firme/companii de construcții, administratori de păduri de stat/private, penitenciare, unități administrativ – teritoriale: comune, municipii, orașe, județe pot fi considerate „fermier activ”, dacă îndeplinesc una dintre condițiile prevăzute de Regulamentul UE.


Abonați-vă GRATUIT la Agrointeligența - www.agrointel.ro!