Ştiri agricoleSubvenţii APIA 2019

Plăți agricultură: Subvenția care se dublează pentru fermieri și crescători de animale

Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură (APIA) ar putea achita, începând cu anul de cerere 2021, o subvenție dublată pentru micii agricultori și crescători de animale. Un sistem simplificat de plată pentru micii fermieri se pregătește să se regăsească printre schemele pe care le pot accesa fermierii odată cu noua Politică Agricolă Comună (PAC). În Regulamentul subvențiilor există o serie de propuneri depuse de eurodeputați din diverse țări iar plățile destinate fermierilor care renunță la schemele pe hectar în detrimentul unei scheme unice pornesc de la 1.000 de euro per beneficiar până la 2.500 de euro.

Statele membre pot crea un regim simplificat pentru micii fermieri care să înlocuiască plățile directe. Agrointeligența-AGROINTEL.RO vă spune ce propuneri au fost depuse pentru schema de mici fermieri și ce sume sunt vehiculate pentru această plată:

Raportor: Nuno Melo! Statele membre pot introduce o schemă simplificată pentru micii fermieri care solicită sprijin, în valoare de până la 1.250 euro.

Raportor: Matt Carthy – Statele membre pot acorda micilor fermieri plăți printr-o schemă simplificată pentru micii fermieri care solicită sprijin, în valoare de până la 1.000 euro, care să înlocuiască plățile directe.

Raportori: Franc Bogovič, Tibor Szanyi – Statele membre pot acorda micilor fermieri definiți de statele membre plăți sub forma unei sume forfetare sau per hectar care să înlocuiască plățile directe.

Raportor: Miguel Viegas -Statele membre vor crea un regim simplificat pentru micii fermieri care să înlocuiască plățile directe prevăzute în prezenta secțiune și în secțiunea 3 din prezentul capitol și care nu pot avea un cuantum mai mic de 2.500 euro pentru fiecare beneficiar. Statele membre concep intervenția corespunzătoare în planul strategic PAC ca fiind opțională pentru fermieri.

Fermierii care doresc să participe la sistemul simplificat depun o cerere cel târziu la o dată pe care o va stabili statul membru, fără a aduce atingere faptului că acesta poate include din oficiu, în mod automat, anumiți fermieri, oferindu-le posibilitatea de a se retrage într-un anumit termen. În plus, statele membre se asigură că fermierilor nu li se acordă niciun avantaj prevăzut la prezentul articol dacă se stabilește că au creat în mod artificial, după 1 iunie 2018, condițiile care le permit să beneficieze de plățile destinate micilor fermieri.

Statele membre pot exclude micii de la controalele în materie de condiționalitate prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune sau pot decidă să aplice un sistem simplificat pentru controalele în materie de condiționalitate prevăzute în Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013.

Atenție! Amendamentele sunt depuse la  Proiectul de raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului și urmează să fie votate.

Reamintim că în prezent potrivit Regulamentului (UE) 1307/2013, Art. 61-65 Plata pentru micii fermier presupune acordarea unei plăți anuale fermierilor eligibili pentru plata unică cu respectarea următoarelor reguli:
-Fermierul primește un cuantum al plăților directe egal cu valoarea totală a plăților la care fermierul are dreptul în fiecare an (plata unică pe suprafață, ANT, plata redistributivă, plata pentru înverzire și, după caz, plata pentru tinerii fermieri și sprijinul cuplat), dar nu mai mult de 1250 euro;
-Pe durata participării la schemă, micii fermieri:
a) sunt exceptați de la utilizarea practicilor agricole benefice pentru climă și mediu;
b) nu li se aplică sancțiuni administrative pentru nerespectarea normelor de ecocondiționalitate;
c) păstrează pe cel puţin un număr de hectare eligibile care corespunde numărului de
hectare eligibile declarate în 2015.

După cel puțin un an, fermierii pot opta să treacă la schema pentru micii fermieri din PNDR, schemă care prevede acordarea a 120% din nivelul plaților directe la care fermierul are dreptul, dacă acesta se angajează să transfere definitiv altui fermier întreaga lor exploatație.

De precizat că această schemă a putut fi accesată doar în anul 2015.


Abonați-vă GRATUIT la Agrointeligența - www.agrointel.ro!