• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Bani în plus pe hectar în 2020! Primele sume-bonus anunțate la subvențiile APIA!

  agrointeligenta.ro agrointeligenta.ro -

  Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a emis un ordin pentru subvențiile care se plătesc în plus pe hectar fermierilor, sumele compensatorii achitate de APIA. Documentul a fost publicat în Monitorul Oficial și prevede și cuantumurile pentru Sub-măsura 13 – plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice, așa cum sunt ele calculate în funcție de mărimea fermei.

  Astfel, acestea sunt modificările pe care trebuie să le știe fermierii care cer plăți compensatorii în acest an:

  La anexa nr. 1 „Cerere unică de plată 2020” capitolul V subcapitolul 1: V.1 „Angajamente și declarații”, la paragraful „Mă angajez să respect următoarele”, punctul 8, nota de subsol*) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Valorile plăților compensatorii acordate pentru măsura 13 începând cu anul 2020 sunt prezentate în tabelul următor, iar în cazul fermelor cu suprafețe agricole mai mari de 50 ha (prag de la care începe aplicarea degresivității), valoarea plății scade pentru acele suprafețe agricole care depășesc valoarea intervalelor de mărime stabilite prin PNDR 2014-2020 după cum urmează:

  Pentru UAT care au fost eligibile în perioada 2015-2018 în cadrul sM.13.2, dar care au devenit neeligibile în urma actualizării procesului de fine tuning începând cu anul 2019, în anul 2020 plata acordată este de 25 euro/ha/an, indiferent de suprafața angajată.”

  3. La anexa nr. 1 „Cerere unică de plată 2020”, capitolul V subcapitolul 3 secțiunea 2 V.3.2 „Angajamente și declarații*) – M11- Agricultură ecologică, Submăsura 11.1 – Sprijin pentru conversia la practicile și metodele de agricultură ecologică (sM11.1)”, paragraful „Angajamente”, punctul 1 va avea următorul cuprins: 1. – Mă angajez să mă înregistrez ca operator în agricultura ecologică în fiecare an pentru care solicit sprijin. Pentru anul 2020, termenul de înregistrare se prelungește până la data de 15 iunie inclusiv, conform Ordinului MADR nr. 1.253/2013, cu modificările și completările ulterioare.”

  4. La anexa nr. 1 „Cerere unică de plată 2020” capitolul V subcapitolul 3 secțiunea 3 V.3.3 – „Angajamente și declarații” – M11 „Agricultură ecologică” submăsura 11.2 „Sprijin pentru menținerea practicilor și metodelor de agricultură ecologică” (SM11.2) paragraful „Angajamente”, punctul 1 va avea următorul cuprins: 1. – Mă angajez să mă înregistrez ca operator în agricultura ecologică în fiecare an pentru care solicit sprijin. Pentru anul 2020, termenul de înregistrare se prelungește până la data de 15 iunie inclusiv, conform Ordinului MADR nr. 1.253/2013, cu modificările și completările ulterioare.”

  5. La anexa nr. 2 „Instrucțiuni de completare a formularului de cerere unică de plată 2020. Informații privind schemele de plată/măsurile de sprijin”, partea V „Angajamente și declarații”, secțiunea „Depunerea cererii unice de plată”, primul paragraf va avea următorul cuprins: ” Fermierii depun o singură cerere unică de plată, chiar dacă dețin suprafețe de teren și/sau exploatații zootehnice cu cod ANSVSA în diferite localități sau județe. Cererea unică de plată, completată de către fermieri, se depune la centrele locale/județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) în perioada 2 martie-15 iunie 2020, conform prevederilor art. 2 lit. l) din Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 619/2015, cu modificările și completările ulterioare, și se înregistrează în sistemul IACS. Cererile unice de plată pot fi depuse și după data de 15 iunie, în termen de 25 de zile calendaristice, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor pentru utilizarea efectivă a parcelelor agricole în cauză, dacă cererea unică de plată ar fi fost depusă până la data de 15 iunie, potrivit prevederilor art. 13 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014.”

  La anexa nr. 2 „Instrucțiuni de completare a formularului de cerere unică de plată 2020”, partea V „Angajamente și declarații”, secțiunea 8 „Măsuri de dezvoltare rurală”, paragraful „Măsura 11” va avea următorul cuprins: În cazul solicitării sprijinului aferent submăsurilor 11.1, 11.2, fermierul trebuie să prezinte următoarele documente în termen:

  – copie fișă de înregistrare a beneficiarului în agricultura ecologică conform anexei nr. 1 la Ordinul MADR nr. 1.253/2013, cu modificările și completările ulterioare, vizată de către DAJ și valabilă pentru anul în curs (care se depune la APIA până la data de 15 octombrie 2020 inclusiv). Conform art. 2 alin. (16) din Ordinul MADR nr. 1.253/2013, cu modificările și completările ulterioare, în fiecare an, până la data de 15 iunie (inclusiv), operatorii au obligația de a-și înregistra activitatea în sistemul de agricultură ecologică [de a depune documentația prevăzută la art. 2 alin. (10) la DAJ];

  – copia documentului justificativ (certificat de conformitate/master certificat/certificat de confirmare a conversiei) și anexa la certificat conformă anexei nr. 6 la Ordinul MADR nr. 895/2016, cu modificările și completările ulterioare, care se depun la APIA până la data de 15 octombrie 2020 inclusiv. Documentul justificativ și anexa trebuie emise în fiecare an de cerere. Lipsa documentului/depunerea lui după termen conduce la respingerea suprafețelor de la plata M11 și aplicarea sancțiunilor prevăzute de legislația în vigoare.”

  Pe Instagram-ul Agrointeligența găsiți imaginile momentului din agricultură!

  CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Agrointeligența pentru Android sau iPhone!

  Te-ar mai putea interesa

  Adrian Oros: Funcționarii APIA lucrează și sâmbăta și duminica pentru subvențiile fermierilor! APIA: Primii 1.333 de fermieri care vor încasa în avans banii din subvenţii! Subvențiile-bonus de la APIA care intră în conturile fermierilor în 17 zile de la autorizare!

  Ultimele știri

  Daniel Buda: Creșterea porcilor în gospodării nu va dispărea, deși chestiunea s-a discutat și la Bruxelles! Agenție de Plăți cu politică anti-mită! Fermierii, încurajați să reclame funcționarii corupți! Un bărbat de 43 de ani a murit strivit de tractorul pe care îl conducea!

  Căutare în articole