• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Instalarea tinerilor fermieri din Diaspora: sprijin de 50.000 de euro pentru înființarea unei ferme!

  agrointeligenta.ro -

  Sprijin pentru tinerii din Diaspora care vor să se întoarcă în România și să pornească o afacere în agricultură! După ce Ministrul Agriculturii Adrian Oros a anunțat că tinerii care se întorc din străinătate vor fi ajutați cu fonduri europene, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească toți cei care doresc să beneficieze de sprijnul de până la 50.000 de euro, complet nerambursabil. (Vezi GHIDUL SOLICITANTULUI pentru sM 6.1 – Instalarea Tinerilor Fermieri 2020)

  Când se depun proiectele

  Finanțarea fermelor înființate de către tinerii întors din străinătate se face prin submăsura 6.1 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri, în cadrul căreia se depun proiecte. Potrivit celor mai recente declarații oficiale, următoarea sesiune de depunere – cea care include și finanțarea pentru tinerii întorși din străinătate, ar urma să înceapă din data de 15 iulie, iar proiectele, care trebuie să includă și un plan de afaceri, se depun online, la AFIR.

  Ce sumă este alocată pentru tinerii fermieri

  Suma totală alocată pentru sesiunea din 2020 a submăsurii 6.1 este de circa 43 de milioane de euro, dintre care 20 de milioane de euro reprezintă alocarea pentru tinerii întorși în România. În cadrul acestei submăsuri nu se acordă o finanțare specială pentru tinerii din zona montană.

  Ce vârstă trebuie să ai ca tânăr fermier

  Condiția principală de eligibilitate pentru accesarea finanțării prin ”Instalarea Tinerilor Fermieri” este legată de vârsta beneficiarului. Conform legislației europene, tânărul fermier reprezintă „o persoană cu vârsta de până la 40 de ani (inclusiv cu o zi înainte de a împlini 41 de ani) la momentul depunerii cererii, care deține competențele și calificările profesionale adecvate și care se stabilește pentru prima dată într-o exploatație agricolă ca șef al respectivei exploatații”. Vârsta minimă pentru accesarea fondurilor europene este de 18 ani împliniți la depunerea cererii.

  Condiții pentru tinerii din Diaspora

  În cadrul acestei sesiuni de depunere de proiecte, vor beneficia de alocare distinctă tinerii cetățeni români (cu vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi și până la 41 de ani neîmpliniți la data depunerii Cererii de finanțare) din afara granițelor țării care se instalează ca șefi/manageri ai
  exploatației și care îndeplinesc cel puțin una dintre condițiile următoare:
  – au absolvit în ultimul an calendaristic dinaintea depunerii cererii de finanțare un program de studiu în domeniul agricol: postuniversitar, universitar, preuniversitar, atât în țări membre UE sau în țări terțe UE;
  – au avut un loc de muncă în țări membre UE sau în tări terțe UE, în domeniul agricol, cel puțin 3 luni în ultimul an dinaintea depunerii cererii de finanțare.

  Pentru dovada locului de muncă solicitanții vor prezenta un document oficial a cărui origine va fi autentificată prin apostilă emisă conform Convenției de la Haga. În cazul statelor nesemnatare a Convenției de la Haga se va face dovada rezidenței (cel puțin 3 luni în ultimul an anterior anului depunerii cererii de finanțare).

  Tânărul fermier trebuie să fie instalat ca șef de fermă

  Tinerii care solicită sprijin prin submăsura 6.1 trebuie să știe că finanțarea se acordă pentru ferme deja înființate și care au deja o dimensiune minimă, calculată în funcție de coeficienții de producție standard (SO) – Citiți și articolul: Cum se calculează dimensiunea economică a fermei – https://agrointel.ro/96965/cum-se-calculeaza-dimensiunea-economica-a-fermei/

  Pentru a putea beneficia de fonduri nerambursabile, tânărul fermier trebuie să se afle în proces de instalare într-o exploataţie agricolă care are dimensiunea de minimum 12.000 SO (dimensiune minimă atinsă la momentul depunerii Cererii de finanțare şi nu constituie creare
  de condiții artificiale consolidarea exploatației înainte de depunerea Cererii de finanțare), iar înregistrarea pentru prima dată a microîntreprinderii/întreprinderii mici, sau pentru prima dată a unui cod CAEN agricol în cadrul întreprinderii deja existente prin care solicită sprijin, trebuie să aibă loc cu maximum 24 de luni înaintea depunerii Cererii de finanțare la AFIR. Calculul SO se realizează pe baza coeficienţilor din Cererea de finanțare, conform tabelului de SO, anexat la Ghidul solicitantului.

  Foarte important, condiţia de 24 de luni anterioare depunerii CF se aplică şi pentru înscrierea, pentru prima dată, la APIA şi/sau Registrul Exploataţiei de la ANSVSA/DSVSA a exploataţiei agricole deţinute de fermier, în calitatea de microîntreprindere/întreprindere mică, şi se aplică tuturor exploataţiilor, indiferent dacă ating, sau nu, dimensiunea minimă eligibilă la momentul înregistrării.

  Cum se face instalarea tinerilor fermieri

  Instalarea tinerilor fermieri reprezintă activitatea de administrare cu drepturi depline în calitate de şefi/ manageri ai unei exploataţii agricole, pentru prima dată. Transferul exploataţiei se realizează prin intermediul documentelor de proprietate şi/sau arendă şi/ sau concesionare. Exploataţia agricolă cu dimensiunea cuprinsă între 12.000 şi 50.000 SO produce în principal produse agricole vegetale şi/sau animale (materie primă) pentru consum uman şi hrana animalelor. În dimensiunea economică a exploataţiei agricole, culturile şi animalele care asigură consumul uman şi hrana animalelor trebuie să reprezinte peste 75% din total SO, atât în anul o (zero).

  Tânărul fermier (care se instalează):
  – trebuie să îşi stabilească domiciliul în UAT-ul în care exploataţia este înregistrată;
  – în cazul în care tânărul fermier care se instalează, este sau va fi încadrat într-o activitate salarizată, locul de muncă al acestuia (sediul social/punctul de lucru al angajatorului) trebuie să fie în aceeaşi UAT sau zona limitrofă4 a UAT în care este înregistrată exploataţia;
  – sediul social al beneficiarului trebuie să fie localizat în aceeaşi UAT în care este înregistrată exploataţia.

  Cât de mare trebuie să fie ferma unui tânăr eligibil

  Exploataţia are o dimensiune economică cuprinsă între 12.000 – 50.000 SO;
   Exploataţia este înregistrată ca microîntreprindere/ întreprindere mică;
   Exploataţia este înregistrată obligatoriu în Registrul Unic de Identificare – APIA, în Registrul agricol și/sau în Registrul exploatațiilor – ANSVSA;

  Finanțarea maximă pentru tinerii fermieri

  Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim trei/ cinci ani (perioada de cinci ani se aplică doar pentru sectorul pomicol) și este de:
  – 50.000 de euro pentru exploatațiile între 30.000 S.O. și 50.000 SO
  – 40.000 de euro pentru exploatațiile între 12.000 S.O. și 29.999 SO

  Cum se plătește sprijinul nerambursabil pentru tineri

  Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub formă de sumă forfetară în două tranșe, astfel:
  – 75% din cuantumul sprijinului la semnarea Contractului de finanțare;
  – 25% din cuantumul sprijinului se va acorda în funcţie de implementarea corectă a Planului de afaceri, fără a depăși trei* ani (*cinci ani pentru exploatațiile pomicole), de la semnarea contractului de finanțare.

  Acordarea sprijinului va fi proportională cu gradul de îndeplinire a Planului de afaceri.

  Categoriile de solicitanţi eligibili în cadrul Submăsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, în funcție de forma de organizare sunt:
   persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare:
  o individual şi independent, ca persoană fizică autorizată (PFA);
  o ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale (II);
  o ca întreprinzător titular al unei întreprinderi familiale (IF);
   asociat unic şi administrator al unei societăţi cu răspundere limitată – SRL, înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
   asociat majoritar (majoritate absolută 50%+1) și administrator al unei societăţi cu răspundere limitată – SRL, înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

  Tânărul care se instalează (cel care reprezintă societatea în relaţia cu AFIR) va fi membrul asociat desemnat de către asociaţi ca administrator al societăţii.

  Tânărul fermier solicitant al sprijinului de instalare nu trebuie să deţină părți sociale/ acţiuni în alte societăţi care desfășoară activități agricole sau în alte forme de organizare constituite conform OUG 44/2008, cu excepţia cooperativelor agricole şi grupurilor de producători.

  Etapele instalării ca tânăr fermier prin AFIR

  Sprijinul nerambursabil de maxim 50.000 de euro va fi acordat pentru facilitarea începerii activităților agricole pentru instalarea tânărului fermier. Astfel, prin îndeplinirea obiectivelor propuse în Planul de Afaceri, se consideră că tânărul fermier s-a instalat şi sprijinul acordat prin FEADR şi-a atins obiectivul strategic.

  Instalarea tânărului fermier se desfășoară în următoarele etape:

  Etapa I: Înregistrarea tânărului fermier (care urmează să se instaleze) la Oficiul Registrului Comerțului ca microîntreprindere/întreprindere mică, având pentru prima dată obiect de activitate în domeniul agricol, cu maximum 24 de luni înaintea depunerii Cererii de finanțare (între timp, fermierul pregătește Planul de afaceri, organizează activităţile administrative, achiziționează bunuri pentru noua întreprindere, etc.), iar înscrierea la APIA şi/sau Registrul Exploataţiei de la ANSVSA/DSVSA a exploataţiei deţinute sub entitatea economică prin care solicită sprijin, se face în acelaşi termen de maximum 24 de luni. Această etapă trebuie să fie încheiată înaintea depunerii Cererii de finanțare pentru
  această sub-măsură.
  Etapa II: Depunerea şi înregistrarea Cererii de finanțare însoţită de Planul de afaceri şi documentele obligatorii (documentele justificative legate de baza materială cu activele deținute la momentul depunerii Cererii de finanțare), precum și documentele anexă;
  o implementarea Planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de 9 luni de la datadeciziei de acordare a sprijinului;
  o înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, beneficiarul face dovada creşterii performanţelor economice ale exploatației, prin comercializarea producției proprii în procent de minimum 20% din valoarea primei tranș e de plată
  Etapa III: Instalarea tânărului fermier este considerată finalizată la momentul implementării corecte a Planului de afaceri (adică la acordarea celei de-a doua tranșe de plată).
  o solicitantul se angajează să devină fermier activ în termen de maximum 18 luni de la data încheierii instalării.


  Te-ar mai putea interesa

  Ministerul Agriculturii a anunțat un nou ajutor de stat pentru 400 de fermieri Fonduri europene pentru crescătorii de animale – 2.000.000 euro/fermă. Condiții Anunț de ultimă oră pentru tinerii care vor să acceseze ajutorul de 70.000 de euro!

  Ultimele știri

  Fermieri chemați de urgență la APIA. Fără clarificări, nu pot intra la plata avansului din subvenții! Noutățile INNVIGO Agro, prezentate fermierilor la MoldAgro Expo, târgul agricol al Moldovei! Maria Cîrjă a preluat coordonarea activității de marketing a companiei Corteva și în Ungaria