• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • MADR: Subvenție de 100 euro/vacă pentru fermele cu MINIM 100 de bovine adulte!

  agrointeligenta.ro -

  Ajutor temporar pentru fermele de vaci! Ministerul Agriculturii a publicat astăzi, marți – 18 august, un proiect de Ordonanță de Urgență ce instituie plata unui sprijin de 100 de euro/vacă femelă adultă pentru crescători, cu un plafon de maxim 100.000 de euro pe fermă. Banii se vor acorda de la bugetul de stat, iar subvenția temporară va fi plătită doar exploatațiilor care au peste 100 de vaci femele adulte, adică eligibile în schemă.

  Proiectul de OUG este în dezbatere timp de 10 zile și vine să completeze schema din fonduri europene în care fermierii cu efective între 5 și 100 de UVM (Unitate Vită Mare) au urma să primescă un sprijin forfetar între 1.000 și 7.000 de euro pe exploatație. (CITIȚI ȘI: Subvenţie COVID-19 pentru vaci: 1.000 euro la fermele cu 5-10 capete, 7.000 de euro la peste 100 capete!). Mai mult, proiectul de ajutor de stat este lansat după ce joia trecută, pe 13 august, Asociația HOLSTEIN-RO a solicitat, printr-un comunicat publicat în exclusivitate de Agrointeligența – AGROINTEL.RO, un sprijin echitabile pentru TOȚI FERMIERII, în cuantum de 100 de euro/UVM, un ajutor similar, de la bugetul național, cu cel propus pentru fermele de suine și de păsări.

  Ce fermieri pot beneficia de sprijinul de 100 euro/vacă adultă

  Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de stat beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

  a) să dețină femele adulte din specia bovine înregistrate în RNE, în exploatații cu cod ANSVSA, la data de 1 iulie 2020;
  b) nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile în baza Comunicării CE – Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijin a economiei în contextul actualei pandemii de COVID-19 (2020/C91I/01);
  c) nu se afla în dificultate (respectiv reorganizare, lichidare, faliment) în baza evidențelor Oficiului Național al Registrului Comerțului la data de 31.12.2019 sau în cazul persoanei fizice nu a fost emisă o decizie definitivă a instanțelor judecătorești de constatare a falimentului pănă la data de 31.12.2019

  Beneficiarii care accesează ajutorul de stat nu pot accesa și Măsura 21 – Măsură specifică de acordare a unui sprijin temporar cu caracter
  exceptional în cadrul FEADR ca răspuns la epidemia COVID din cadrul PNDR 2014 – 2020.

  Ajutorul de stat pentru fermele de bovine se acordă benefeciarilor care dețin minimum 100 capete femele adulte bovine înregistrate în RNE la data de 1 iulie 2020.

  Cât se plătește ajutor de stat pe cap de vacă adultă

  Cuantumul ajutorului este 100 euro/cap femelă bovină adultă.

  Valoarea totală ce poate fi acordată pentru fiecare întreprindere nu va putea depăși 100.000 euro.

  Ajutorul de stat poate fi cumulat cu alte forme de sprijin acordate în conformitate cu Comunicarea CE – Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijin a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01), fără a depăși echivalentul în lei a 100.000 euro pentru același beneficiar.

  Ce buget este alocat pentru sprijin

  Valoarea totală maximă a schemei de ajutor de stat este de 35.700.000 de lei și se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2020.

  Acte necesare pentru subvenția temporară pentru vaci

  Beneficiarii depun la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură -APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, cererea al cărei model este prevăzut în anexa nr.1, însoţită de următoarele documente:
  a) copie de pe B.I./C.I. a beneficiarului, certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului al beneficiarului, împuternicire și o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal;
  b) registrul exploatației emis de operatorul Sistemului naţional de identificare și înregistrare a animalelor din care rezultă efectivul de bovine deținut la data 1 iulie 2020, pentru exploatația/exploatațiile cu cod ANSVSA înscrisă/e în cerere;
  c) coordonate bancare/trezorerie.

  Cererea de solicitare a ajutorului de stat și documentele justificative vor putea fi depuse la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, sau transmise prin fax, poștă sau în format electronic scanat prin e-mail, cu condiția asumării prin semnătură de către reprezentantul legal al beneficiarului pe fiecare pagină a documentului transmis.

  În situaţia în care beneficiarii deţin mai multe exploatații de creștere a bovinelor cu coduri ANSVSA situate pe raza mai multor unităţi administrativteritoriale din judeţe diferite, aceştia depun o singură cerere la centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură unde au depus cererea unică de plată pentru anul 2020 sau pe raza căruia își au sediul social, după caz.

  Perioada de depunere a cererilor de solicitare a ajutorului de stat şi a documentelor justificative este de 20 zile lucrătoare de la data
  intrării în vigoare a ordonanței de urgență.

  Plata ajutorului de stat se efectuează până la data de 31 decembrie 2020.

  Nu se acordă plăți ulterior datei de 31 decembrie 2020 dacă se constată că acestea nu au putut fi efectuate din cauze imputabile beneficiarului, respectiv nedeclararea unui cont valid la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.

  DOCUMENT UTIL: Proiectul OUG pentru introducerea noului ajutor de stat


  Te-ar mai putea interesa

  Prețul grâului a crescut pe cele mai importante burse Raport în Parlamentul European despre programul Farm to Fork fără ținta de 25% culturi bio Decizie Guvern: MADR își poate mări numărul de secretari de stat. Numărul total al angajaților: 14.239

  Ultimele știri

  Tehnologie japoneză în Olt pentru controlul musculiței albe și acarienilor APIA – Start plăți sprijin cuplat vegetal: 101 euro/ha la lucernă, 237 euro/ha la soia și 5.006 euro/ha la legume în sere și solarii Hibrizi de rapiță dezvoltați de ITC Seeds