• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Controale ANZ în fermele de animale! Actele obligatorii la inspecție pentru fermierii care vor subvenții!

  Ramona Dascălu -

  Obligațiile crescătorilor de ovine/caprine și bovine care solicită ajutoare naționale tranzitorii și sprijin cuplat! Solicitanții ajutoarelor naționale tranzitorii (ANTZ) și sprijinului cuplat (SCZ) în sectorul zootehnic pot beneficia de aceste scheme de sprijin numai dacă pe parcursul anului respectă o serie de obligații în ceea ce privește animalele pe care le dețin și în timpul controalelor pe teren, realizate de autoritățile competente, pun la dispoziția acestora o serie de documente și informații despre explotație.

  Trebuie subliniat că perioada de reținere pentru specia ovine/caprine este de 100 de zile de la data limită de depunere fără penalizări a cererilor unice de plată: 16.06.2020 – 23.09.2020, iar pentru specia bovine este de 6 luni de la data limită de depunere fără penalizări a cererilor unice de plată: 16.06.2020 – 16.12.2020.

  Astfel, potrivit unei informări a Agenției Naționale pentru Zootehnie ”Prof. Dr. G. K. Constantinescu”, crescătorii de ovine/caprine care solicită ANTZ și SCZ, precum și crescătorii de bovine, care aplică pentru obținerea SCZ,  trebuie să aibă în vedere următoarele obligații:

  1. Verificarea existenței elementelor de identificare (crotalii auriculare) pentru toate animalele din exploatație și întreprinderea tuturor acțiunilor necesare aplicării normelor legislaive cu privire la identificarea și mișcarea animalelor în vederea actualizării bazei naționale de date SNIIA;

  2. Asigurarea condițiilor pentru buna desfășurare a controlului la fața locului: asigurarea posibilității de identificare a animalelor prezente la control (existența crotaliilor auriculare), țarcuri și culoare de afluire a animalelor; prezentarea pentru verificare a tuturor animalelor solicitate în cerere;

  3. Asigurarea realizării controlului la fața locului în locația de reținere declarată în cererea unică de plată;

  4. Deținerea, actualizarea la zi și prezentarea pentru verificare a Registrul Individual al Exploatației – RIE care trebuie să conțină următoarele înregistrări:

  5. Deținerea și prezentarea pentru efectuarea verificărilor a următoarelor documente:

  6. Deținerea și prezentarea documentelor care atestă cazurile de forță majoră, după caz:

  a. pentru decesul beneficiarului
  -certificatul de deces,
  -certificatul care atestă calitatea de moştenitor / certificat de moştenitor/eliberat de notarul public,
  -declaraţia de împuternicire pentru un singur moştenitor în cazul existenţei mai
  multor moştenitori;

  b. certificatul medical de constatare a incapacităţii de muncă pentru incapacitatea profesională de lungă durată a beneficiarului/adeverinţa medicală din care să reiasă incapacitatea profesională de lungă durată a beneficiarului, după caz;

  c. procesulul verbal de constatare a calamității, eliberat de Primărie/ procesul verbal de constatare emis de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă pentru catastrofele naturale şi distrugeri accidentale a clădirilor exploataţiei şi formularul F3 de declarare eveniment emis de medicul veterinar de liberă practică împuternicit;

  d. documente eliberate de autoritatea competentă pentru epizotii care afectează parţial sau integral şeptelul fermierului şi formularul F3 de declarare eveniment / certificatul de sănătate animală pentru animalele vii transportate de la exploataţie la abator şi buletin de analiză / formularul F2 de mişcare emis de medicul veterinar de liberă practică împuternicit, după caz.

  7. Deținerea și prezentarea documentelor care dovedesc cazul de circumstanță naturală, după caz:

  a. pentru moartea unui animal ca urmare a unei boli: document emis de ANSVSA/ DSVSA din care să reiasă boala care a cauzat moartea și formularul declarare eveniment (F3);

  b. pentru moartea unui animal ca urmare a unui accident pentru care solicitantul nu poate fi responsabil: procesul verbal de constatare emis de instituţia abilitată să constate accidentul (de exemplu poliţia rutieră, poliţia feroviară), din care să reiasă că solicitantul nu este vinovat de accident;

  c. pentru sacrificarea de necesitate a unui animal din cauze pentru care solicitantul nu
  poate fi considerat responsabil:
  -ca urmare a depistării de către medicul veterinar, a unei afecțiuni ce nu a putut fi remediată prin tratament: documentul sanitar-veterinar care să certifice boala;
  -ca urmare a unui accident sau a unei afecţiuni (de exemplu meteorism): documentul sanitar – veterinar care sa certifice afecţiunea sau motivul sacrificării;
  -pentru moartea animalului solicitat în cerere, datorită imposibilităţii de a făta: documentul sanitar-veterinar, formularul de mișcare F2 și formularul de declarare eveniment F3;

  În ceea ce privește cazurile de forţă majoră şi circumstanţele excepţionale, ANARZ precizează că acestea se notifică în scris la APIA, în termen de 15 zile (cincisprezece zile) lucrătoare de la data la care beneficiarul sau succesorul său în drepturi este în măsură să trimită respectiva notificare. Dacă există o diferenţă mai mare de 15 zile lucrătoare, moştenitorul legal desemnat completează o scrisoare justificativă pentru întârziere.

  De asemenea, și cazurile de circumstanțe naturale se aduc la cunoştiința APIA, printr-o înştiințare depusă în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la producerea evenimentului. Înştiințarea circumstanței naturale produsă după data de 23.09.2020, termenul limită de reținere la ovine/caprine, și 16.12.2020, termenul limită de reținere la bovine, nu este obligatorie.

  ANARZ precizează că NU se acceptă documentele doveditoare ale circumstanței naturale emise între data înştiințării controlului şi data efectuării controlului la fața locului și, de asemenea, că NU se acceptă ca şi circumstanţe naturale următoarele: vânzarea bovinei, sacrificarea pentru consumul propriu și sacrificarea din cauze pentru care se face vinovat beneficiarul.


  Te-ar mai putea interesa

  APIA – Start plăți sprijin cuplat vegetal: 101 euro/ha la lucernă, 237 euro/ha la soia și 5.006 euro/ha la legume în sere și solarii Adresă transmisă către primării privind accesul fermierilor la subvențiile APIA Cartofii – cea mai mare scumpire. Prețul lor a crescut cu 41%

  Ultimele știri

  Tehnologie japoneză în Olt pentru controlul musculiței albe și acarienilor Hibrizi de rapiță dezvoltați de ITC Seeds Fermierii, chemați urgent astăzi la APIA!