• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Noi reguli pentru vânzarea terenurilor agricole! OUG adoptată de Guvern!

  Ramona Dascălu -

  Ordonanță de Urgență adoptată de Guvern privind modul în care se pot vinde terenurile agricole din România!e xecutivul condus de premierul Orban a adoptat astăzi, luni – 23 noiembrie, o ordonanță de urgență care clarifică unele aspectele referitoare la cererile prin care se solicită afișarea ofertei de vânzare a terenului agricol situat în extravilan, aflate în curs de soluționare, depuse până la data de 13 octombrie 2020. Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică până la data de 31 ianuarie 2021.

  La finele ședinței de Guvern, ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a vorbit despre această OUG care vine să deblocheze piața terenurilor din România. Șeful de la Ministerul Agriculturii a spus că, potrivit ordonanței adoptate în ședința de guvern, toate tranzacțiile de până la intrarea în vigoare a noii legi a vânzării terenurilor agricole se vor face pe vechea procedură, iar cele efectuate după data de 13 octombrie se vor face respectând toate prevederile noii legi.

  ”În această seară s-a adoptat o ordonanță de urgență privind unele măsuri de reglementare a terenurilor, care vin să deblocheze o situație generată de o lege imperfectă a Partidului Social Democrat – Legea 175/ 2020, care modifica Legea 17/2014 și unde peste 49 de mii de contracte erau blocate. Ce prevede această ordonanță de urgență? Că toate tranzacțiile inițiate până la apariția legii, adică 13 octombrie 2020 să se facă pe vechea procedură în așa fel încât să se evite litigii noi și blocarea acelor tranzacții, urmând ca toate tranzacțiile inițiate după 13 octombrie să se facă după procedura noua, respectând toate acele prevederi din lege privind dreptul de preemțiune și prioritizare acestor preemtori”, a declarat ministrul Agriculturii Adrian Oros în briefingul de presă susținut la finalul ședinței de guvern.

  OUG vizează ofertele de vânzare întregistrate până pe 13 octombrie

  În expunerea de motive a OUG, se arată că nefinalizarea cererilor prin care solicită afișarea ofertei de vânzare a terenului agricol situat în extravilan, aflate în curs de soluționare, depuse până la data de 13 octombrie 2020, prin încheierea contractelor de vânzare, are implicații financiare negative în desfășurarea activităților fermierilor sau încheierea contractelor de creditare, fapt pentru care se impune adoptarea de măsuri imediate.

  Potrivit articolului 1, alineat 1, din ordonanța de urgență adoptată în ședința de guvern de astăzi, luni – 23 noiembrie, terenurile agricole situate în extravilan care fac obiectul cererilor prin care se solicită afișarea ofertei de vânzare, înregistrate până la data de 13 octombrie 2020, inclusiv, la autoritățile publice locale din raza unității administrativ-teritoriale unde se află terenul, se pot înstrăina în condițiile prevăzute de prezenta ordonanță.

  Astfel, cererile prevăzute la alin. (1) și cererile privind comunicarea de acceptare a ofertei depuse în termen de 30 de zile de la afișarea ofertei de către titularul dreptului de preemțiune, însoțite de documentele justificative prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) și b), se soluționează, în condițiile prezentei ordonanțe, cu respectarea dreptului de preemțiune al coproprietarilor, arendaşilor, proprietarilor vecini, precum şi al statului român, prin Agenţia Domeniilor Statului, în această ordine, la preţ şi în condiţii egale, atestată prin avizul final emis de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru terenurile cu o suprafață mai mare de 30 hectare, denumită în continuare structura centrală, respectiv direcțiile pentru agricultură județene, pentru terenurile cu o suprafață de până la 30 hectare, denumite în continuare structuri teritoriale, după caz.

  În cazul în care titularii dreptului de preemțiune nu au manifestat, în termen de 30 de zile de la afișarea ofertei, intenția de cumpărare a terenurilor ce fac obiectul ofertei de vânzare, autoritatea publică locală din raza unității administrativ-teritoriale unde se află terenul emite adeverința de liberă vânzare, pentru terenurile prevăzute la alin. (1).

  Documentele prevăzute mai sus se emit în maximum 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

  Cererea de afișare a ofertei de vânzare a terenului agricol situat în extravilan trebuie să fie însoțită de următoarele documente:

  Comunicarea de acceptare a ofertei trebuie însoţită de următoarele documente care certifică calitatea de preemptor:

  Documentele se certifică pentru conformitate de către personalul primăriei.

  Adeverința de liberă vânzare se emite în baza cererii de afișare a ofertei de vânzare a terenului agricol situat în extravilan și a procesului verbal de finalizare a procedurii în care se menționează faptul că în termen de 30 de zile de la afișarea ofertei nu au fost depuse comunicări de acceptare a ofertei de vânzare de către titularii dreptului de preemțiune.

  Încheierea contractelor de vânzare în formă autentică a terenurilor agricole prevăzute la art.1 se face în condițiile prezentei ordonanțe, fără a fi necesară îndeplinirea altor condiții, notarul public solicitând următoarele acte, după caz:

  a) avizele finale emise de structura centrală sau structurile teritoriale;
  b) adeverința de liberă vânzare, emisă de autoritatea publică locală din raza unității
  administrativ-teritoriale unde se află terenul;
  c) alte avize.

  Cetăţenii români, cetăţenii unui stat membru al Uniunii Europene, ai statelor care sunt parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (ASEE) sau ai Confederaţiei Elveţiene, precum şi apatrizii cu domiciliul în România, într-un stat membru al Uniunii Europene, într-un stat care este parte la ASEE sau în Confederaţia Elveţiană, precum şi persoanele juridice având naţionalitatea română, respectiv a unui stat membru al Uniunii Europene, a statelor care sunt parte la ASEE sau a Confederaţiei Elveţiene, pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole situate în extravilan, în condiţiile prezentei ordonanțe de urgență.

  Dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole situate în extravilan se poate dobândi de cetăţeanul unui stat terţ şi apatridul cu domiciliul într-un stat terţ, precum şi persoanele juridice având naţionalitatea unui stat terţ, în condiţii reglementate prin tratate internaţionale, pe bază de reciprocitate, în condiţiile prezentei ordonanțe de urgență.

  Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică până la data de 31 ianuarie 2021. Avizele finale sau adeverințele sunt valabile de la data comunicării către vânzător până la 31 ianuarie 2021.


  Te-ar mai putea interesa

  Fertilizarea castraveților cu îngrășăminte bio – 6 rețete simple Un tânăr întors din Olanda și-a făcut plantație de lalele. Grădina poate fi vizitată gratuit ANM a emis o alertă meteo de vijelii și averse torențiale în 18 județe până joi dimineață

  Ultimele știri

  UE intenţionează să îşi majoreze exporturile de alimente în China, în pofida tensiunilor comerciale Micii fermieri – subvenție APIA de 98,80 euro/ha. Banii se virează acum în conturi Lista produselor agricole din Ucraina pentru care se pot introduce taxe vamale