• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Registru nou – obligatoriu pentru fermieri începând de la 1 ianuarie anul viitor!

  Roxana Dobre -

  Registrul obligatoriu în ferme începând de anul viitor. Un document ce trebuie completat conform cerințelor europene va fi necesar fermierilor care produc ecologic iar acesta devine obligatoriu de la 1 ianuarie 2022, conform unui Regulament delegat din 12 iulie 2021 de modificare a anexei II la Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele referitoare la ținerea de registre aplicabile operatorilor din sectorul producției ecologice.

  Regulamentul, care a fost publicat în Jurnalul Oficial al Comisiei, de miercuri, 22 septembrie, este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre. ”De asemenea, este necesar să se introducă anumite elemente specifice pentru a se asigura coerența și o bază armonizată pentru ținerea de registre, care este considerată esențială pentru a le permite operatorilor să furnizeze dovezi ale aplicării eficace a normelor privind producția ecologică. În ceea ce privește normele privind producția vegetală, în scopul înregistrării datelor privind utilizarea îngrășămintelor și a amelioratorilor de sol, este necesar să se includă anumiți parametri de aplicare, având în vedere că utilizarea îngrășămintelor în producția ecologică este supusă atât restricțiilor cantitative, cât și restricțiilor calitative, care trebuie luate în considerare atunci când măsurile agronomice nu sunt suficiente pentru a satisface nevoile nutritive ale plantelor”, menționează sursa citată.

  Mai mult, regulamentul precizează că de asemenea, este necesar să se stabilească cerințe referitoare la ținerea de registre în ceea ce privește dispozițiile specifice pentru animalele tinere pentru ameliorare și creștere, în special în ceea ce privește momentul exact al apariției acestora în cursul ciclului de producție a animalelor și o perioadă inițială de conversie.

  Iată ce prevede noul regulament:

  1. Partea I se modifică după cum urmează:

  (a) la punctul 1.9.3, a doua teză se înlocuiește cu următorul text: „Operatorii țin registre privind utilizarea produselor respective, care includ data sau datele la care a fost utilizat fiecare produs, denumirea produsului, cantitatea aplicată și cultura și parcelele în cauză”;

  (b) la punctul 1.10.2, a doua teză se înlocuiește cu următorul text: „Operatorii țin registre care să dovedească necesitatea utilizării unor astfel de produse, care includ data sau datele la care a fost utilizat fiecare produs, denumirea produsului, substanțele sale active, cantitatea aplicată, cultura și parcelele în cauză și dăunătorul sau boala care trebuie controlat(ă).”;

  (c) la punctul 1.11, se adaugă următoarea teză: „Operatorii țin registre privind utilizarea produselor respective, care includ data sau datele la care a fost utilizat fiecare produs, denumirea produsului, substanțele sale active și locul utilizării respective.”;

  (d) la punctul 1.12, se adaugă următoarea teză: „În special, operatorii țin registre privind orice alt factor de producție extern utilizat pe fiecare parcelă și, după caz, țin la dispoziție documente justificative cu privire la orice derogare de la normele de producție obținută în conformitate cu punctul 1.8.5.”;

  (e) la punctul 2.2, se adaugă următorul paragraf: „Operatorii țin registre privind perioada și locul de culegere, speciile vizate și cantitatea de plante sălbatice culeasă.”

  2. Partea II se modifică după cum urmează:

  (a) la punctul 1.1, se adaugă următorul paragraf: „Operatorii țin la dispoziție documente justificative cu privire la orice derogare de la normele privind producția animalieră obținută în conformitate cu punctele 1.3.4.3, 1.3.4.4, 1.7.5, 1.7.8, 1.9.3.1 litera (c) și 1.9.4.2 litera (c).”;

  (b) se introduce următorul punct: Operatorii țin registre sau păstrează documente justificative privind originea animalelor, în care animalele sunt identificate în conformitate cu sistemele adecvate (per animal sau per lot/efectiv de păsări/stup), evidențele veterinare ale animalelor introduse în exploatație, data sosirii și perioada de conversie.”;

  Ținerea registrelor privind regimul alimentar

  Operatorii țin registre privind regimul alimentar și, atunci când este relevant, privind perioada de pășunat. În special, aceștia țin registre privind denumirea hranei pentru animale, inclusiv a oricăror forme de furaje, cum ar fi furajele combinate, proporțiile diverselor materii prime destinate rațiilor de hrană pentru animale și proporția hranei pentru animale provenită din propria exploatație sau din aceeași regiune și, după caz, perioadele de acces la zonele de pășunat, perioadele de transhumanță în cazul în care se aplică restricții și documentele justificative ale aplicării punctelor 1.4.2 și 1.4.3.”;

  (d) la punctul 1.5.1.6, se adaugă următoarea teză: „Operatorii țin registre privind utilizarea produselor respective, care includ data sau datele la care a fost utilizat fiecare produs, denumirea produsului, substanțele sale active și locul utilizării respective.”;

  (e) se introduce următorul punct 1.5.2.7: Operatorii țin registre sau păstrează documente justificative privind orice tratament aplicat și, în special, identificarea animalelor tratate, data tratamentului, diagnosticul, posologia, denumirea produsului folosit pentru tratament și, după caz, prescripția veterinară pentru îngrijire veterinară și perioada de așteptare aplicată înainte ca produsele de origine animală să poată fi comercializate și etichetate ca fiind ecologice.”;

  (f) se introduce următorul punct 1.7.12: Operatorii țin registre sau păstrează documente justificative privind fiecare operațiune specifică aplicată și justificări pentru aplicarea punctelor 1.7.5, 1.7.8, 1.7.9 sau 1.7.10. În ceea ce privește animalele care părăsesc exploatația, trebuie înregistrate următoarele date, după caz: vârsta, numărul de capete, greutatea animalelor sacrificate, identificarea adecvată (per animal sau per lot/efectiv de păsări/stup), data de plecare și destinația”;

  (g) la punctul 1.9.4.4, litera (c) se înlocuiește cu următorul text: clădirile sunt golite de păsări de fiecare dată când se schimbă lotul de păsări care au fost crescute. În acest timp, se curăță și se dezinfectează clădirile și echipamentele. De asemenea, atunci când s-a încheiat creșterea fiecărui lot de păsări, țarcurile se lasă goale pe durata unei perioade care urmează a fi stabilită de statele membre, pentru a permite vegetației să crească la loc. Operatorul ține registre sau păstrează documente justificative privind aplicarea perioadei respective. Aceste cerințe nu se aplică în cazul în care păsările de curte nu sunt crescute în loturi, nu sunt ținute în țarcuri și se pot deplasa liber pe toată durata zilei;”;

  Obligația de a ține registre pentru apicultori

  Operatorii păstrează o hartă la o scară adecvată sau coordonatele geografice ale amplasării stupilor, care trebuie furnizate autorității de control sau organismului de control, demonstrând că zonele accesibile coloniilor îndeplinesc cerințele prezentului regulament.

  Următoarele informații se introduc în registrul stupinei cu privire la hrănire: denumirea produsului utilizat, datele, cantitățile și stupii în care este utilizat produsul. Zona în care se află stupina se înregistrează împreună cu identificarea stupilor și perioada de deplasare.

  Toate măsurile aplicate se înregistrează în registrul stupinei, inclusiv scoaterea ramelor și operațiunile de extragere a mierii. De asemenea, se înregistrează cantitatea și datele de colectare a mierii.

  Partea III se modifică după cum urmează: Operatorii țin la dispoziție documente justificative privind orice derogare de la normele de producție pentru animalele de acvacultură, obținută în conformitate cu punctul 3.1.2.1 literele (d) și (e).”;

  (b) la punctul 2.2.2 litera (c), se adaugă următoarea teză: „Operatorii țin registre privind utilizarea produselor respective, care includ data sau datele la care este utilizat fiecare produs, denumirea produsului și cantitatea aplicată, cu informații despre loturile/rezervoarele/bazinele în cauză.”;

  (c) la punctul 2.3.2, se adaugă următoarea teză: „Operatorii țin registre privind utilizarea produselor respective, care includ data sau datele la care este utilizat produsul, denumirea produsului și cantitatea aplicată, cu informații despre loturile/rezervoarele/bazinele în cauză.”;

  (d) se introduce următorul punct 3.1.2.4: Operatorii țin registre privind originea animalelor, în care sunt identificate animalele/loturile de animale, data sosirii și tipul speciilor, cantitățile, statutul ecologic sau neecologic și perioada de conversie.”;

  (e) se introduce următorul punct 3.1.3.5: Operatorii țin registre privind regimurile alimentare specifice, în special cu privire la denumirea hranei și cantitatea acesteia, utilizarea hranei suplimentare, precum și animalele/loturile de animale hrănite respective.

  Ținerea de registre privind prevenirea bolilor

  Operatorii țin registre privind măsurile aplicate pentru prevenirea bolilor, oferind detalii despre vidul sanitar, curățare și tratarea apei, precum și privind orice tratament veterinar și orice alt tratament antiparazitar aplicat, în special data tratamentului, diagnosticul, posologia, denumirea produsului utilizat pentru tratament și prescripția veterinară pentru îngrijire veterinară, după caz, și perioadele de așteptare aplicate înainte ca produsele de acvacultură să poată fi comercializate și etichetate ca fiind ecologice.

  (g) la punctul 3.1.5.3, se adaugă următorul paragraf: „Operatorii țin registre privind măsurile de monitorizare și de întreținere în legătură cu bunăstarea animalelor și calitatea apei. În cazul fertilizării iazurilor și lacurilor, operatorii țin registre privind aplicarea îngrășămintelor și a amelioratorilor de sol, care includ data aplicării, denumirea produsului, cantitatea aplicată și locul aplicării respective.”;

  (h) la punctul 3.1.6.5, se adaugă următorul paragraf: „Operatorii țin registre privind aceste utilizări, indicând dacă se încadrează la litera (a), (b) sau (c).”

  Partea IV se modifică după cum urmează: Operatorii țin la dispoziție documente justificative privind autorizațiile de utilizare a ingredientelor agricole neecologice pentru producția de alimente ecologice prelucrate în conformitate cu articolul 25 dacă au obținut sau au utilizat astfel de autorizații.

  (c) la punctul 2.2.3, se adaugă următoarea teză: Operatorii țin registre privind utilizarea produselor respective, care includ data sau datele la care a fost utilizat fiecare produs, denumirea produsului, substanțele sale active și locul utilizării respective.

  (d) se introduce următorul punct 2.3: Operatorii țin registre privind fiecare factor de producție utilizat în producția de alimente. În cazul producției de produse compuse, rețetele/formulele complete care precizează cantitățile factorilor de producție și cantitatea produsă sunt păstrate la dispoziția autorității competente sau a organismului de control.

  (e) la punctul 2.4, se adaugă următoarea teză: „Operatorii țin registre privind utilizarea produselor respective, care includ data sau datele la care a fost utilizat fiecare produs, denumirea produsului, substanțele sale active și locul utilizării respective.  Operatorii țin registre privind fiecare factor de producție utilizat în producția de hrană pentru animale. În cazul producției de produse compuse, rețetele/formulele complete care precizează cantitățile factorilor de producție și cantitatea produsă sunt păstrate la dispoziția autorității competente sau a organismului de control.”

  În partea VI, se introduce următorul punct 2.3: Operatorii țin registre privind utilizarea oricărui produs și oricărei substanțe utilizat(e) la producerea vinului și pentru curățare și dezinfecție, care includ data sau datele la care a fost utilizat fiecare produs, denumirea produsului, substanțele sale active și, după caz, locul utilizării respective.

  În partea VII, se introduce următorul punctul 1.5: Operatorii țin registre privind oricare produs și oricare substanță utilizat(ă) la producerea drojdiei și pentru curățare și dezinfecție, care includ data sau datele la care a fost utilizat fiecare produs, denumirea produsului, substanțele sale active și locul utilizării respective.

  Ce subvenții primesc fermierii prin schemele de agricultură ecologică

  Fermierii români primesc bani de la Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură (APIA) prin Măsura 11 – Agricultură ecologică (M.11), conform art. 29 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 cu modificările ulterioare. Plata compensatorie este plătită anual, ca sumă fixă pe unitatea de suprafață (ha), fiind acordată în urma asumării unor angajamente voluntare. Angajamentele aflate în desfășurare continuă până la finalizarea perioadei asumate la data semnării acestora.

  Iată cuantumurile stabilite pentru acest an:

  Submăsura 11.1 – Sprijin pentru conversia la practicile și metodele de agricultură ecologică:

  -Pachetul 1 – Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) – 293 euro/ha/an;
  -Pachetul 2 – Legume aflate în conversia la agricultura ecologică – 500 euro/ha/an;
  -Pachetul 3 – Livezi aflate în conversia la agricultura ecologică – 620 euro/ha/an;
  -Pachetul 4 – Vii aflate în conversia la agricultura ecologică – 530 euro /ha/an;
  -Pachetul 5 – Plante medicinale şi aromatice aflate în conversia la agricultura ecologică – 365 euro/ha/an;
  -Pachetul 6 – Pajiști permanente aflate în conversia la agricultura ecologică:
  • varianta 6.1 – pajişti permanente aflate în conversia la agricultura ecologică – aplicabilă la nivel național pe suprafețe fără angajament M.10 – 143 euro/ha/an,
  • varianta 6.2 – pajişti permanente aflate în conversia la agricultura ecologică – aplicabilă în zonele eligibile M.10 și numai împreună cu un angajament M.10 – 39 euro/ha/an.

  Submăsura 11.2 – Sprijin pentru menţinerea practicilor și metodelor de agricultură ecologică:

  -Pachetul 1 – Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) certificate în agricultură ecologică – 218 euro /ha/an;
  -Pachetul 2 – Legume certificate în agricultură ecologică – 431 euro/ha/an;
  -Pachetul 3 – Livezi certificate în agricultură ecologică – 442 euro /ha/an;
  -Pachetul 4 – Vii certificate în agricultură ecologică – 479 euro /ha/an;
  Pachetul 5 – Plante medicinale şi aromatice certificate în agricultură ecologică – 350 euro/ha/an;
  Pachetul 6 – Pajiști permanente certificate în agricultură ecologică:
  • varianta 6.1 – pajişti permanente certificate în agricultura ecologică – aplicabilă la nivel național pe suprafețe fără angajament M.10 – 129 euro/ha/an;
  • varianta 6.2 – pajişti permanente certificate în agricultura ecologică – aplicabilă în zonele eligibile M.10 și numai împreună cu un angajament M.10 – 73 euro/ha/an.


  Te-ar mai putea interesa

  Fermierii afectați de secetă vor fi despăgubiți. Ministrul Barbu: Cuantum între 200 și 250 euro/ha Județul în care toată suprafața de porumb neirigat este compromisă din cauza secetei Furtuni puternice cu grindină anunțate astăzi de ANM. Codul roșu de caniculă – menținut!

  Ultimele știri

  Sprijin pentru micii producători! DAJ Giurgiu redeschide piața volantă! Terenuri agricole vândute cu 10.000 euro/ha pentru construirea unui parc fotovoltaic Egiptul și Algeria – achiziții masive de grâu din Rusia, Ucraina și Bulgaria