• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Impozitul pe arendă: cum se calculează, termen de plată

  agrointeligenta.ro -

  Impozitul pe arendă: cum se calculează și termene de plată către Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP).

  Autoritățile fiscale reamintesc fermierilor arendași că impozitul pe veniturile din arendarea terenurilor sau bunurilor agricole se calculează prin reținere la sursă de către plătitorii de venit, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net.

  Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice a transmis, de curând, o informare către fermierii arendași și arendatori, prin care arată cum se stabilește venitul net din arendă la fiecare plată, dar și care sunt obligațiile arendașilor și arendatorilor față de stat.

  Impozitul pe arendă: mod de calcul

  Impozitul pe veniturile din arendarea terenurilor/bunurilor agricole se calculează prin reţinere la sursă de către plătitorii de venit (arendaşi) la momentul plăţii venitului, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net.

  Venitul net din arendă se stabileşte la fiecare plată prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut.

  Citiți și: Impozitul pe arendă la teren – cine îl plătește: proprietarul sau arendașul?

  Venitul brut obţinut din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal, se stabileşte pe baza contractului încheiat între părţi şi reprezintă totalitatea sumelor în bani încasate şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură primite.

  În cazul în care arenda se exprimă în natură, evaluarea în lei se face pe baza preţurilor medii ale produselor agricole, stabilite prin hotărâri ale consiliilor judeţene şi, respectiv, ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

  Impozitul pe arendă: termen de plată

  Impozitul astfel calculat şi reţinut se plăteşte la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut.

  Arendaşii au obligaţia să completeze şi să depună, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-au plătit veniturile formularul 112 – „Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate” în vederea declarării impozitului pe veniturile din arendă şi, după caz, a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (CASS) (bifând corespunzător secţiunea C şi selectând la rubrica Tip asigurat – pct. 26. – PF care realiz.ven. din arendarea bunurilor agricole în regim de reţinere la sursă).

  Formularul 112 se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în baza unui certificat calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condiţiile legii.

  Impozitul aferent veniturilor din arendă, calculat, reţinut şi plătit de către arendaş este impozit final, iar arendatorii mai pot avea obligaţii declarative/de plată doar în ceea ce priveşte contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS), după caz.

  Impozitul pe arendă: contribuţia de asigurări sociale de sănătate

  În situaţia în care veniturile din arendă sunt obţinute de la un singur plătitor de venit (arendaş) iar nivelul net al acestora este cel puţin egal cu 12 salarii minime brute pe ţară în vigoare în anul pentru care se datorează contribuţia, plătitorul de venit are obligaţia să calculeze, să reţină, să plătească şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate, precum şi să o declare corespunzător în formularul 112.

  În situaţia în care veniturile din arendă sunt realizate de la mai mulţi plătitori de venit (arendaşi), iar veniturile nete estimate a se realiza de la cel puţin un plătitor de venit sunt egale sau mai mari decât nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară, arendatorul desemnează, prin contractul încheiat între părţi, arendaşul care are obligaţia calculării, reţinerii, plăţii şi declarării prin formularul 112 a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.

  În situaţia în care nivelul veniturilor din arendă obţinute de la fiecare plătitor de venit este sub plafonul de 12 salarii minime brute pe ţară, dar venitul net cumulat este cel puţin egal cu 12 salarii minime brute pe ţară, arendatorul are obligaţia depunerii formularului 212 „Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice” în vederea declarării şi plăţii CASS.

  Totodată, vă rugăm să aveţi în vedere faptul că arendaşul trebuie să depună un exemplar al contractului de arendare la consiliul local în a cărui rază teritorială se află bunurile agricole arendate, pentru a fi înregistrat în registrul agricol.

  În funcţie de situaţia fiscală proprie, se vor avea în vedere şi prevederile Capitolului II – Venituri din activităţi independente al Titlului IV din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Titlului VII – Taxa pe valoarea adăugată din acelaşi act normativ.

  Conformarea voluntară la declararea şi plata obligaţiilor fiscale scuteşte contribuabilii de eventualele neplăceri cauzate de calcularea unor majorări de întarziere/penalitatăţi de nedeclarare sau aplicarea unor sancţiuni contravenţionale.


  Te-ar mai putea interesa

  Încrețirea sau răsucirea frunzelor la ardei. Cauze, remedii Prețul roșiilor românești s-a prăbușit după sărbători. Cât costă acum un kilogram de tomate la fermieri Cum va fi vremea în această săptămână. Anunț de la șefa ANM

  Ultimele știri

  Analiști: Prețul rapiței ar putea ajunge din nou la peste 500 euro/tonă Prețul grâului românesc a sărit de 1.100 de lei tona. Traderii își fac ”rezerve” Nicolae Ciucă, la Agriplanta: ”Am avut 24-26 de stupi, mă ocupam de ei. Albina simte omul”