• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Subvenții la hectar și animale. Fermierii pot evita penalizările pentru banii APIA

  Roxana Dobre -

  Fermierii care au cerut subvențiile pe hectar sau cap de animal în campania prezentă de plăți au termen până la 31 mai, inclusiv, să facă modificări la cererea unică, pentru care campania de primirea a formularelor, fără penalizări, s-a încheiat la 16 mai. Beneficiarii de plăți APIA, pot depune modificări ale cererii unice de plată și după data de 31 mai, până la data limită de depunere a cererilor unice de plată cu penalități de întârziere, adică 10 iunie inclusiv, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor pentru utilizarea efectivă a parcelelor în cauză.

  Conform Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA),  fermierii pot aduce modificări cererii unice de plată sau pot retrage în totalitate cererea unică de plată sau părţi ale acesteia numai dacă:
  – APIA nu a informat deja beneficiarul cu privire la eventualele neconformităţi din cererea unică de plată;
  – APIA nu a notificat fermierului intenţia sa de a efectua un control la faţa locului. În cazul în care în cadrul unui control la faţa locului, a fost constatată o neconformitate, modificările sau retragerile nu sunt autorizate pentru parcelele agricole la care se referă neconformitatea. În cazul în care modificările aduse cererii unice de plată au incidenţă asupra documentelor justificative sau asupra contractelor care trebuie prezentate, respectivele documente sau contracte se vor actualiza în consecinţă.

  Cine poate efectua modificările la cererea unică

  APIA precizează în Ghidul pentru subvenții că numai solicitantul însuși sau persoana împuternicită de el poate efectua modificări ale cererii unice de plată. Împuternicirea se realizează prin procură notarială (în cazul persoanelor fizice) sau delegaţie de împuternicire (în cazul persoanelor juridice). Acestea trebuie să fie însoțite și de copiile CI/BI/pașaport ale titularului cererii unice de plată și al împuternicitului care trebuie ataşate la dosarul cererii de plată.

  Împuternicitul înlocuiește titularul doar în scopul și pentru perioada pentru care a fost emisă împuternicirea. Pentru toate modificările aduse cererii unice de plată, fermierul trebuie să prezinte documente justificative care susțin aceste modificări. Formularele de modificare a cererii unice de plată se pot descărca de pe site-ul APIA www.apia.org.ro.

  Modificarea cererii unice se face prin mijloace electronice

  Formularele de modificare a cererii completate de către fermieri sunt transmise de solicitanți în format electronic (scanat), prin toate mijloacele de comunicații existente, prin poștă sau, în cazuri excepționale sunt prezentate fizic la APIA, după care vor urma fluxul de administrare IPA-Online/IACS. Pentru toate modificările aduse cererii unice de plată se vor transmite documente justificative care susţin aceste modificări.

  Modificarea cererii unice se poate face din iniţiativa fermierului sau APIA se poate sesiza și poate face propriile modificări. Astfel, dacă se face din inițiativa beneficiarului de subvenții este necesară completarea unor formulare care se depun la Centrele locale/judeţene/Municipiul Bucureşti după cum urmează:

  Pentru schimbarea declaraţiei de suprafaţă pentru anul 2022 se completează formularul M1 prin care se poate: mări suprafaţa unei parcele/subparcele deja declarate, schimba cultura, diviza parcela în subparcele, modifica numărul blocului fizic dacă fermierul nu a fost notificat de APIA cu privire la erori sau nu a fost supus controlului pe teren, modifica suprafaţa unei parcele deja adaugată prin formular M2. Pentru culturile modificate, care implică prezentarea la APIA a unor documente specifice în conformitate cu schemele pentru care solicită plata, acestea sunt prezentate de fermieri în termenele precizate de legislaţie (dacă acestea sunt aduse de fermier în perioada de penalizare, întârzierea este sancţionată cu 1% pentru fiecare zi lucrătoare).

  Pentru adăugarea de suprafețe pentru care se completează formularul M2. Suprafeţele adăugate prin M2 sunt justificate de documente doveditoare ale utilizarii terenului. Se pot adăuga una sau mai multe parcele individuale, declarată(e) ulterior depunerii cererii iniţiale, inclusiv parcele pentru care se solicită sprijin pe măsurile de dezvoltare rurală. Se poate înscrie pachetul/varianta /subpachetul în declaraţia de suprafaţă. Se pot adauga şi scheme şi/sau măsuri/pachete/subpachete/variante.

  În cazul în care fermierul depune inițial cererea unică de plată în care solicită doar scheme de plată aferente sectorului zootehnic, iar ulterior completează un formular de modificare M2 prin care declară o suprafață de teren, acesta va avea obligația să completeze pe hârtie, să dateze, să semneze și să atașeze formularului M2 secțiunea 57B. Scheme de plată/măsuri de sprijin/ajutor din Cerere unică de plată 2022 aprobată prin Ordinul MADR nr. 46/2022.

  Pentru retragerea unei/unor parcele sau unei părţi dintr-o parcelă din declaraţia de suprafaţă, a pachetelor de agro-mediu de pe parcelă (retragere parţială de suprafeţe) – M3. În conformitate cu art. 3 din Regulamentul UE nr. 809/2014, o cerere unică de plată poate fi retrasă în totalitate sau parţial în orice moment, în scris. Dacă APIA a informat deja fermierul cu privire la eventualele cazuri de neconformitate din cererea unică de plată, dacă APIA a avertizat fermierul cu privire la intenţia sa de a efectua un control la faţa locului sau dacă, în cadrul unui control la faţa locului, se constată orice neconformitate, nu sunt autorizate retragerile în ceea ce priveşte acele părţi din cererea unică de plată care sunt implicate. Retragerea unei/unor parcele sau unei părţi dintr-o parcelă din declaraţia de suprafaţă şi a bifelor de solicitare corespunzătoare (retragere parţială de suprafeţe) se efectuează prin intermediul formularului M3.

  Pentru retragerea totală a suprafeţei din cererea de plată 2022. Retragerea întregii suprafeţe declarată de fermier în cererea de plată se poate realiza oricând (se specifică clar motivul retragerii).

  Pentru schimbarea adresei/coordonatelor bancare/numelui societăţii fără i a se modifica CUI-ul -M4- se depune de către fermier fără penalităţi la orice moment (Anexa nr. 6). Formularul se depune la CL/CJ al APIA de către fermier, fără penalizări, în orice moment după depunerea cererii unice de plată până la emiterea Deciziei de plată.

  Documente anexate: după caz, la solicitarea de modificare a datelor cererii:
  – copie CUI / CIF / CI pentru modificare denumire / nume / adresa;
  – dovadă coordonate bancare ca urmare a modificării datelor bancare.

  Pentru modificarea datelor cererii ca urmare a schimbării formei de organizare. În acest caz se completează ”Cererea pentru transfer de exploataţie/schimbarea formei de organizare” care se depune la CL/CJ al APIA de către fermier, fără penalizări, în orice moment după depunerea cererii unice de plată până la emiterea Deciziei de plată. Acest tip de modificare se notifică în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data apariţiei ei.

  Documente anexate:
  – copie certificat de înregistrare / respectiv dovada radierii, după caz;
  – dovadă coordonate bancare.

  Modificarea cererii unice pentru sectorul zootehnic

  În cazul în care fermierul omite completarea câmpurilor (47) şi (48) cu animalele şi codurile exploataţiilor zootehnice deţinute sau le completează eronat, se pot face modificări ale câmpurilor 47 şi 48 (modificarea numărului de animale, inclusiv adăugarea de animale, modificarea codurilor de exploataţie zootehnică/CNP sau adăugarea de noi coduri de exploataţie/CNP) prin Formularul M1.1 – SCHIMBAREA DATELOR DESPRE SECTORUL ZOOTEHNIC 2022 până la data limită de depunere a cererii unice de plată cu penalizări.

  Un alt formular special este dedicat sectorului de irigații, formularul M1.2- SCHIMBAREA DECLARAŢIEI PRIVIND APA PENTRU IRIGAŢII 2022 (se pot face modificări ale câmpurilor 46: modificarea bifei privind utilizarea apei pentru irigaţii sau adăugarea acesteia).

  Modificarea cererii unice, termene limită

  Fermierii pot depune modificări ale cererii unice de plată după data de 31 mai, până la data-limită de depunere a cererilor unice de plată, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care fermierul ar fi avut dreptul dacă modificarea cererii unice de plată ar fi fost depusă până la data de 31 mai.

  Începând cu 12 iunie 2022, cele două formulare menţionate anterior sunt considerate inadmisibile, suprafeţele adăugate/modificate fiind excluse de la plată pentru anul 2022, dar sunt primite şi înregistrate.

  Fermierii care depun aceste tipuri de formulare de modificare, prin care solicită plată şi pentru ANT 2-6 şi/sau/sprijin cuplat trebuie să bifeze şi în cererea de plată rubrica aferentă schemei de sprijin pentru care solicită sprijin şi să prezinte în termenele prevăzute de legislaţie documentele aferente culturii respective şi/sau noii suprafeţe în conformitate cu schemele pentru care solicită plata. Suprafeţele sunt justificate de documente doveditoare ale utilizării terenului.

  Declarația privind completarea cererii în IPA-Online se completează și semnează de către fermier, inclusiv în cazul modificărilor M1 și M2 (parte integranta a cererii unice de plată).

  Când se face modificarea cererii unice din inițiativa APIA

  Modificarea cererii unice se poate face și din inițiativa APIA prin cerificările preliminare încrucișate, care contribuie la creşterea calităţii cererilor de plată. Rezultatele verificărilor preliminare încrucișate se notifică fermierului de către APIA în termen de maximum 26 de zile calendaristice de la data-limită de depunere a cererii unice de plată.

  În termen de 9 zile calendaristice de la data finală pentru notificarea către fermier a rezultatelor verificărilor preliminare,  fermierul notificat de APIA poate modifica cererea unică de plată în aplicația IPA online, fără penalități. Solicitantul este notificat de APIA privind erorile/modificările din cerere pe care trebuie să le clarifice în termen de 15 zile de la data la care fermierul a semnat confirmarea de primire.

  Numai solicitantul însuşi sau o persoană împuternicită de el poate completa formularele menţionate astfel că APIA nu face efectiv schimbările din cerere ci doar fermierul.  Pentru toate modificările aduse cererii unice de plată se vor prezenta documente justificative care susţin aceste modificări.

  Reamintim că APIA a încheiat la 16 mai campania de depunere a cererii unice, fără penalizări. Conform agenției, în perioada 01 martie  – 16 mai 2022, au fost depuse 778.552 cereri unice de plată pentru o suprafață de 9.902.113 hectare.


  Te-ar mai putea interesa

  Fermierii vor fi despăgubiți cu 3.500-4.000 lei/ha pentru culturile calamitate Găinile nu mai fac ouă – cauze. Ce remedii există Subvenții APIA 2024. Noi cuantumuri aprobate pentru plată: 73 euro/ha, 98 euro/ha și 102 euro/ha Fermieri sunați de APIA să își deschidă conturi noi pentru a încasa cei 100 euro/ha Subvenții APIA 2024. Ce s-a decis azi la MADR pentru condițiile la GAEC 8 și ecoschema PD-04

  Ultimele știri

  Prezentatorul TV Dan Negru, intrigat de prețul urzicilor românești. Val de comentarii pro și contra Fermieri obligați de APIA să dea subvențiile înapoi, altfel vor fi executați silit Prețul rapiței a scăzut cu 30 euro/tonă de la începutul anului. Recolta 2024 – un preț mult mai bun Ultima strigare pentru sămânța de mazăre. Prețurile pe tonă au crescut la nivel mondial Franța interzice importul de legume și fructe tratate cu substanțe interzise în UE