• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Subvenții APIA 2023: Suprafețele care trebuie declarate la APIA pentru plata pe hectar

  Roxana Dobre -

  Subvenții APIA 2023 – terenurile agricole și alte suprafețe pe care fermierii trebuie să le declarare obligatoriu la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) pentru subvenția pe hectar.

  În acest articol:

  Nu doar terenurile agricole trebuie declarate de fermieri la depunerea cererii APIA. Mai mult decât în anii trecuți, declararea suprafețelor neproductive este importantă și obligatorie, aici fiind incluse terenurile nelucrate – lăsate pârloagă, pajiștile permanente sau perdelele forestiere. Mai exact, fermierii au obligația să declare toate suprafețele pe care le dețin – în proprietate, arendă, concesiune sau alte forme, în cadrul exploatației înregistrate cu cod APIA.

  Fermierii pot depune de astăzi, miercuri – 1 martie, cererea unică pentru subvenții iar timp de circa două luni și jumătate campania pentru plățile pe hectar și cap de animal va fi activă, fără penalizări. În 2023 fermierii sunt obligați să declarare la APIA, atât terenurile pentru care cer subvenție dar și suprafețele lăsate pârloagă.

  În acest an subvențiile se acordă în baza Ordinul MADR nr. 80/2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 168 din 28 februarie 2023.

  Cum se declară terenul agricol pentru subvenții APIA

  La depunerea cererii unice pentru subvenții fermierii trebuie să declare suprafața agricolă pentru care cer bani europeni sau din bugetul național, fie că au ca obiect de activitate sectorul vegetal, pomicultură, sere și solarii sau viță de vie. Utilizarea terenului care este la dispoziția fermierului se demonstrează prin adeverința eliberată de Primărie, pe baza datelor înscrise și actualizate anual în Registrul Agricol.

  Documentele care dovedesc că terenul agricol se află la dispoziția solicitanților se pot transmite la APIA prin mijloacele electronice disponibile, pe adresele de e-mail ale centrelor județene/locale APIA. Adeverințele conform înscrisurilor din registrul agricol vor fi trimise de primării la solicitarea APIA.

  Citiți și: Ordinul MADR a fost publicat în Monitorul Oficial. Noile reguli pentru subvențiile APIA – în vigoare!

  Suprafața minimă pentru care se acordă subvenții în 2023

  Subvențiile pe hectar se acordă în 2023 pentru fermierii care exploatează un teren agricol cu o suprafață de cel puțin 1 ha care poate fi format și parcele agricole  de cel puțin 0,3 ha. În cazul serelor, solariilor suprafața parcelei poate fi de cel puțin 0,03 ha, iar în cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor, arbuștilor fructiferi suprafața parcelei agricole este de cel puțin 0,1 ha.

  Parcela agricolă înseamnă o suprafață continuă de teren, care face obiectul unei declarații din partea unui singur fermier, cu aceeași categorie de folosință, pe care se cultivă o singură grupă de culturi. Cu toate acestea, în cazul în care se solicită o declarație separată privind utilizarea unei suprafețe care face parte dintr-o singură grupă de culturi, utilizarea respectivă limitează suplimentar, dacă este necesar, suprafața respectivă.

  În cadrul unei parcele agricole pot exista una sau mai multe subparcele cu culturi distincte, care fac parte din aceeași categorie de folosință, culturi care pot fi modificate de la un an la altul.

  În cazul pajiștilor permanente asigură o încărcătură de animale de minimum 0,3 UVM/ha sau efectuează cel puțin o cosire anuală, după caz.

  Citiți și: Calendarul util fermierilor care vor subvenții

  În anul 2023, fermierii au obligația să declare suprafețele de teren lăsat pârloagă alocate zonelor neproductive care pot fi utilizate pentru culturi agricole destinate producției alimentare

  Alte suprafețe care trebuie declarate obligatoriu la APIA

  În anul 2023, fermierii au obligația să declare suprafețele de teren lăsat pârloagă alocate zonelor neproductive care pot fi utilizate pentru culturi agricole destinate producției alimentare, precum: cereale, leguminoase, oleaginoase, culturi proteice, cu excepția culturilor de porumb, soia pentru boabe, ca urmare a aplicării derogării prevăzute de Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1.317 al Comisiei din 27 iulie 2022 de stabilire a unor derogări de la Regulamentul (UE) 2021/2.115 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește aplicarea standardelor privind bunele condiții agricole și de mediu ale terenurilor (standardele GAEC) 7 și 8.

  Suprafața declarată a parcelei și a elementelor neproductive solicitate la plată este suprafața rezultată în urma procesului de digitizare a parcelei în aplicația electronică GIS pusă la dispoziție de către APIA, în conformitate cu documentele care fac dovada utilizării terenului agricol.

  Excepție fac cazurile în care pe parcela digitizată se regăsesc suprafețe neagricole mai mici de 100 de metri pătrați, dar care însumate depășesc 100 de metri pătrați. Suprafața digitizată a parcelei poate fi diferită față de suprafața declarată în limita toleranței, calculată în aplicația electronică GIS, de 0,75 m x perimetrul parcelei digitizate, dar nu mai mare de 1 ha.

  Suprafețele de teren agricol cu perdele agroforestiere de protecție pentru culturile în teren arabil, culturile permanente și pajiștile permanente sunt eligibile la plata BISS, plata minimă pe suprafață. De precizat că Ordinul nr. 80/2023 definește speciile agroforestiere pe terenul agricol ca fiind culturi de plante perene, lemnoase, cu lățime de maximum 30 de metri, care au rol de perdele de protecție pentru culturile în teren arabil, culturile permanente și pajiștile permanente, astfel cum sunt prevăzute la pct. 4.1.2.1.1—4.1.2.1.3 din PS 2023—2027, prevăzute în anexa nr. 4 la prezentul ordin, cu excepția: speciilor forestiere cu ciclu scurt de producție, brazi de Crăciun sau arbori cu creștere rapidă pentru producția de energie.

  Deși fac parte din exploatația agricolă și de declară la APIA, există și o serie de elementele neproductive pe care nu se poate desfășura activitatea agricolă, dar care nu sunt eligibile pentru plata sprijinului de bază pentru venit în scopul sustenabilității. Aceste elemente sunt:
  a) rigole a căror lățime este mai mare de 2,5 m;
  b) iazuri mici;
  c) garduri vii individuale și grupuri de rânduri de arbori, cu excepția rândurilor de arbori și a arborilor izolați și a grupurilor de arbori/pâlcuri arbustive cu o dimensiune de maximum 0,3 ha.

  Vă recomandăm să citiți și: Terenurile pentru care nu se mai plătește subvenție de la APIA


  Te-ar mai putea interesa

  Fonduri europene PNS 2023: Primele patru intervenții care se lansează în luna iunie Subvenții APIA 2023: 2.001 euro/ha pentru cartofii de sămânță. Condiții, acte necesare Subvenții APIA 2023. Crescătorii de vaci eligibili pentru subvenția de 279 euro/cap de animal

  Ultimele știri

  Programul Rabla pentru Tractoare – aprobat! Fermierii primesc bani pentru achiziția de utilaje noi Guvernul a aprobat subvenția de 25 lei pe familia de albine. Cererile se depun la DAJ Termen la APIA pentru crescătorii de animale care primesc plăți compensatorii: 24 martie