• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Fonduri europene pentru micii fermieri – 50.000 euro/proiect. Condiții AFIR

  Roxana Dobre -

  Fonduri europene pentru micii fermieri, prin AFIR. Ferma mică beneficiază de un ajutor de până în 50.000 de euro, fonduri europene nerambursabile în procent de maxim 85% din costurile eligibile. Banii se acordă pe proiecte depuse în cadrul intervenției DR-14 – Investiții în fermele de mici dimensiuni.

  În acest articol despre fondurile pentru micii fermieri veți găsi informații despre:

  Fonduri UE pentru micii fermieri se acordă în Politica Agricolă Comună (PAC) prin Planul Național Strategic (PNS). Producătorii agricoli pot obține sume maxim 50.000 de euro pentru achiziționarea de mașini agricole specializate și echipamente noi, irigații, amenajarea facilităților de gestionare adecvată a gunoiului de grajd etc.

  DR-14 – Investiții în fermele de mici dimensiuni aduce producătorilor agricoli care dețin exploatații agricole cu o dimensiune economică (SO) între 4.000 SO și 11.999 SO, finanțări europene de maxim 50.000 euro. Astfel, dacă vorbim despre cultura mare, la cereale, un hectar de grâu ”valorează” 614,09 SO, în timp ce la legume, un hectar de tomate reprezintă echivalentul a 6.196,49 SO.

  Citiți și: Cum se calculează DIMENSIUNEA ECONOMICĂ a unei ferme!

  În cazul exploatațiilor zootehnice de creștere a animalelor din rasele autohtone sunt eligibile exploatațiile cu dimensiunea economică de minimum 2.000 SO, având în vedere importanța conservării și promovării acestor rase. Dimensiunea economică este determinată de faptul că efectivele de animale provenind din aceste rase sunt reduse, ca număr, la nivel de fermă (ex. pentru rasele Bazna și Mangalița efectivele la nivelul unei exploatații mici se situează în jurul a 10 – 12 capete).

  Citiți și: Achim Irimescu: România a făcut un efort suplimentar pentru a susține fermele mici!

  Fonduri europene pentru micii fermieri. Dimensiunea exploatației

  DR-14 – Investiții în fermele de mici dimensiuni prevede o suprafață minimă și o suprafață maximă pentru exploatațiile agricole la care se depune proiect de investiții.

  Fermele mici vizate în cadrul acestei intervenții sunt definite ca fiind exploatații agricole cu o dimensiune economică între 4.000 SO și 11.999 SO. Acest interval reprezintă un segment important al fermelor din România (12,45% din totalul fermelor și 81,53% din totalul fermelor având peste 4.000 SO, conform datelor INS 2016), cu rol esențial în asigurarea rezilienței, securității alimentare și în promovarea unor practici agricole extensive, prietenoase cu mediul.

  În cazul exploatațiilor zootehnice de creștere a animalelor din rasele autohtone sunt eligibile exploatațiile cu dimensiunea economică de minimum 2.000 SO.

  Ce condiții trebuie să îndeplinească micii fermieri care vor fonduri europene

  Micii fermieri care vor să acceseze fonduri europene trebuie să îndeplinească o serie de condiții. Cea mai importantă este legată de dimensiunea exploatației, iar a doua este ca fermierul să fie persoană juridică.

  Astfe, micii fermieri care se încadrează să acceseze fonduri europene trebuie să:

  Investițiile în procesarea de la nivelul fermei, inclusiv dotările aferente, vor reprezenta o componentă secundară a proiectului (din punct de vedere financiar).

  În cazul în care proiectul prevede investiții în echipamente de irigații la nivelul fermei acestea sunt eligibile doar dacă, îndeplinesc condițiile specificate în art 74 din Reg. (UE) nr. 2115/2021, iar la nivelul proiectului, este demonstrat faptul că:
  a) în urma evaluării ex-ante, investiţia asigură posibile economii de apă de minimum 10%;
  b) în cazul în care investiţia afectează corpuri de apă subterană sau de suprafaţă care au fost identificate ca nesatisfăcătoare în planul corespunzător de management al bazinului hidrografic din motive legate de cantitatea de apă, este realizată o reducere efectivă a utilizării apei de minimum 50% din posibilele economii stabilite la punctul a) sau în conformitate cu procentul stabilit de autoritatea competentă (dacă este cazul), care să contribuie la atingerea stării bune a acelor corpuri de apă.

  Plan de afaceri pentru o mică fermă care accesează fonduri europene

  Proiectul pentru mica fermă care accesează fonduri europene trebuie să conțină și un plan de afaceri. Acesta vizează dezvoltarea exploatației inclusiv din perspectiva îmbunătățirii orientării către piață a exploatației, dar și investițiilor prin care se consolidează. Intervenția va viza producția agricolă primară prin investițiile tangibile și intangibile legate de modernizarea exploatației.

  Astfel sprijinul poate viza optimizarea activității agricole a fermelor de mici dimensiuni, atât din punct de vedere economic cât și al cerințelor legate de mediu, prin construcții noi sau modernizarea acestora, prin accesul la utilități, dotarea cu utilaje şi/sau echipamente performante dar și la adoptarea soluțiilor digitale care să permită aplicarea unor bune practici de gestionare a resurselor și factorilor de producție, practicarea unei agriculturi de precizie și optimizarea lucrărilor agricole.

  În vederea obținerii produselor cu valoare adăugate, în cadrul intervenției vor fi eligibile inclusiv investițiile în componentele de condiționare și/sau depozitare și/sau de procesare a produselor agricole obținute la nivelul fermei. Procesarea va fi vizată doar ca o componentă secundară în cadrul proiectului. Astfel în vederea creării unor mici capacități de condiționare/procesare fermierii pot aduce valoare adăugată propriilor produse, iar operațiunile propuse în planul de afaceri pot viza atât pregătirea pentru vânzare a produselor agricole primare cât și a celor procesate la nivel de fermă.

  Micii fermieri care accesează fonduri UE prin intervenția  DR-14 – Investiții în fermele de mici dimensiuni se angajează că nu reduc dimensiunea economică prevăzută la depunerea cererii de finanțare a exploatației agricole pe durata de execuție a contractului cu mai mult de 15%. Prin excepție, în cazul pepinierelor marja de fluctuație de maximum 15% a dimensiunii economice poate fi mai mare.

  Cu toate acestea, dimensiunea economică a exploatației agricole nu va scădea, în nicio situație, sub pragurile minime de 4.000 SO, respectiv 2.000 SO (după caz) stabilite prin condițiile de eligibilitate. Solicitantul va face dovada comercializării producției proprii în procent de minimum 20%.

  Micii fermieri care au prioritate la fonduri europene

  O serie de mici fermieri au prioritate la punctaj pentru accesarea fondurilor europene. Astfel, în cadrul intervenției DR-14 – Investiții în fermele de mici dimensiuni, vor fi prioritizate fermele din zona montană și exploatațiile cu animale din rase autohtone.

  În cadrul intervenției vor fi prioritizate proiecte care contribuie la dezvoltarea fermelor de mici dimensiuni din zona montană și proiectele care propun investiții în fermele de creștere a animalelor din rase autohtone. Se va avea în vedere promovarea fermelor de mici dimensiuni care au o vechime mai mare de 5 ani și va fi încurajată aderarea acestora la structurile asociative.

  În Planul Național Strategic (PNS) se precizează că în consultare cu Comitetul de Monitorizare vor fi stabilite criterii de selecție care vor răspunde obiectivelor precizate anterior și vor fi identificate și alte criterii relevante pentru realizarea unor investiții durabile și dezvoltarea sectorului agricol.

  Proiectele de investiții vor fi elaborate și implementate în acord cu legislația europeană și națională în vigoare.

  Ce alte fonduri mai pot accesa micii fermieri prin PNS

  Planul Național Strategic prevede și aspecte legate de complementaritatea shemei pentru micii fermieri cu alte intervenții/seturi de operațiuni în ambii piloni și alte informații relevante.

  Se va asigura evitarea dublei finanțări și a complementarității cu alte intervenții aferente Pilonului I al PNS, detalierea urmând a fi descrisă în cadrul de implementare. În relație cu celelalte intervenții de investiții la nivel de fermă demarcarea este asigurată ex-ante prin intermediul pragurilor de dimensiune economică ale fermelor vizate de sprijin, în sensul că pragul inferior stabilit pentru sprijinul acordat fermelor vizate în celelalte intervenții de investiții este mai ridicat decât pragul superior stabilit pentru sprijinul prevăzut în cazul fermelor de mici dimensiuni.

  În ceea ce privește demarcarea cu intervenția Investiții în condiționarea, depozitarea și procesarea produselor agricole și pomicole, pe componenta de procesare a produselor agricole, aceasta este asigurată sub aspectul eligibilității investiției în procesare doar ca și componentă secundară din perspectiva valorică.

  Totodată intervenția este complementară intervenției DR-25 care se axează pe modernizarea infrastructurii existente (din afara fermei, respectiv componenta intermediară între sursa de apă și echipamentul final pentru distribuirea apei la plante) și DR-26 care asigură exclusiv finanțare pentru înființarea sistemelor de irigații care vor fi realizate în zone nedeservite de o infrastructură de irigații existentă, iar prin finanțarea de la nivelul prezentei intervenții, la nivelul fermei, se asigură distribuția apei către plante fiind eligibila achiziția echipamentelor de irigații.

  Vă recomandăm și: CRISS – subvenția APIA pentru micii fermieri: condiții, plată la hectar

  Fonduri europene pentru micii fermieri. Pentru ce se dau banii

  Fondurile nerambursabile pentru micii fermieri pot acoperi o serie largă de investiții. Acestea se numesc investiții eligibile și includ:

  Vor fi sprijinite investițiile necorporale legate de:

  Ce investiții nu primesc finanțare pentru micii fermieri

  Micii fermieri trebuie să știe că nu toate cheltuielile pentru investiții sunt elibigile prin DR-14 – Investiții în fermele de mici dimensiuni.

  Cheltuielile neeligibile specifice sunt menționate de asemenea în fișa intervenției, publicată în PNS. Astfel, fermierii nu pot obține bani europeni pentru:

  Fonduri pentru micii fermieri – alocări în PNS

  Micii fermieri pot accesa un sprijinul public nerambursabil de maxim 50.000 euro/proiect. Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de maximum 85% din costurile eligibile. Valoarea sprijinului a fost stabilită pe baza experienței în implementarea submăsurii 4.1 Investiții în exploatații agricole, analizând fermele mici care au accesat această măsură din perspectiva cuantumului financiar accesat, dar și din perspectiva posibilității susținerii financiare a unui proiect de investiții în contextul dimensiunii economice specifice a acestora.

  Astfel, dat fiind caracterul sprijinului acordat pentru investiții și plafonul maxim, valoarea sprijinului public per proiect și estimarea plăților în cazul acestei intervenții au fost stabilite pe baza experienței anterioare din implementarea proiectelor sM 4.1 pentru categoria de ferme având dimensiunea economică între 8.000 și 11.999 SO care au prevăzut achiziții de utilaje agricole (tipologia de investiții care s-a încadrat pe o valoare a sprijinului public de 50.000 euro/proiecte).

  Conform celor precizate în PNS, alocarea financiară orientativă anuală va fi de 68.850.000,000 euro în 2025 și 22.950.000,000 euro în 2026, pentru restul intervalului, anii 2023, 2024 și 2027 nu se menționează niciun plafon.

  Când se depun la AFIR proiectele pentru micii fermieri

  Proiectele pentru intervenția DR-14 – Investiții în fermele de mici dimensiuni se vor depune la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rural (AFIR), la deschiderea sesiunii de proiecte. Deocamdată nu s-a anunțat un calendar clar al intervențiilor.

  Din graficul de finanțare pentru Investiții în fermele mici reiese că pentru anii 2023 și 2024 nu sunt sume alocate, ceea ce înseamnă că primii bani prin acest sprijin vor putea fi achitați începând din 2025.


  Te-ar mai putea interesa

  MIPE: Cereri de finanțare pentru fonduri europene, evaluate cu ajutorul unor roboți Fonduri europene pentru zootehnie și procesare. AFIR a publicat condițiile de accesare Finalizarea proiectului „Creșterea competitivității societății KOMORA ENGINEERING SRL prin achiziția de active corporale și necorporale”

  Ultimele știri

  APIA – anunț oficial pentru fermierii care nu au luat niciun leu din subvenție! AGROTAIFAS cu Ana-Maria Andrei | S.2 EP. 6 | AUREL SIMION Schemă de 20.000.000 euro/beneficiar, prelungită până la 15 ianuarie. Cine beneficiază de bani