• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Programul Prima Conectare. Ajutor de 1.900 euro pentru racordarea la apă și canalizare – condiții

  Roxana Dobre -

  Programul Prima Conectare 2023. Statul, prin Administrația Fondului de Mediu, acordă un ajutor de maxim 1.900 de euro cetățenilor care vor să se branșeze sau să își racordeze casa la rețelele publice (locale sau regionale) de apă și canalizare. Resursele financiare pentru acest sprijin provin din Planul Național de Redresare și Reziliență – PNRR.

  Programul Prima Conectare este în plină desfășurare, aceasta fiind a doua rundă de finanțare din 2023, iar termenul limită pentru înscriere este 26 iunie, ora 23.59, în limita bugetului alocat.

  Programul Prima Conectare se derulează prin Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) și se adresează beneficiarilor care au venituri reduse, care pot primi o finanțare de maxim 1.900 de euro, bani care pot fi utilizați pentru a-și branșa sau racorda casa la rețelele publice (locale sau regionale) de apă și canalizare. Înscrierile se fac pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu până cel târziu 26 iunie, inclusiv, în limita bugetului alocat. Abordarea va fi pe principiul ”primul venit, primul servit”.

  Proiectele respinse în prima rundă pot fi redepuse în cadrul apelului de proiecte din a doua rundă, fiind considerate din punct de vedere procedural proiecte nou-depuse.

  Citiți și: S-a votat legea! Racordarea la energie electrică – gratuită pentru fermieri!

  Prima Conectare. Ajutorul se accesează prin intermediul operatorilor de apă și canalizare

  Conform unui anunț al AFM, subvențiile nu pot fi solicitate direct de beneficiarii finali ai lucrărilor, ci doar prin intermediul operatorilor de apă și canalizare. Cererile de finanțare se vor transmite la AFM prin aplicația informatică destinată programului care va fi disponibilă pe site-ul instituției, www.afm.ro.

  ”În cadrul Programului se acordă finanțare pentru realizarea țintelor cuprinse în Investiția 3 din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR)- Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și/sau canalizare existente din cadrul Componentei C1: Managementul Apei și contribuie la îndeplinirea Reformei 1. Consolidarea cadrului de reglementare pentru managementul sustenabil al sectorului de apă și apă uzată și pentru accelerarea accesului populației la servicii de calitate conform directivelor europene”, precizează instituția.

  Conform sursei citate, solicitanții care pot depune cereri de finanțare sunt Operatorii de servicii de utilități publice/operatorii regionali de servicii de utilități publice din sectorul de apă/apă uzată, astfel cum sunt definiți la art. 2 lit. g) și h) din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pe lângă celelalte criterii de eligibilitate aplicabile, aceștia sunt eligibili sub condiția încheierii de parteneriate (în calitate de Lideri), cu UAT sau cu ADI –  Asociația de dezvoltare intercomunitară.

  Așadar, finanțarea nu poate fi solicitată în mod direct de beneficiarii finali care intenționează să se branșeze la apă și canalizare. Aceștia se pot adresa însă operatorului de servicii de utilități publice din localitatea de domiciliu sau, după caz, operatorului regional de servicii de utilități publice, în localitatea de domiciliu.

  Suma alocată sesiunii de finanțare este de 747.350.000 lei, valoare fără TVA, respectiv 889.346.500 lei, valoare cu TVA.

  Citiți și: Reabilitare termică gratuită pentru locuințe. Condiții, listă beneficiari

  Programul Prima Conectare

  Prima Conectare – cheltuieli eligibile

  Programul Prima Conectare prevede o serie de cheltuieli eligibile. Conform Ghidului privind Condițiile de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență, componenta C1 – Managementul apei, Investiția 3. Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente, programul Prima Conectare vizează lucrări de branșare și/ sau racordare a gospodăriilor vulnerabile (cu venituri reduse) la sistemul public de alimentare cu apă și/ sau de canalizare. Astfel:

  – lucrări de branșare a gospodăriilor la sistemul public existent de alimentare cu apă;
  – lucrări de racordare a gospodăriilor la sistemul public existent de canalizare.

  În consecință, banii se pot solicita doar pentru acele localități în care există deja rețele pentru alimentarea cu apă sau de canalizare.

  Prima Conectare 2023 – condiții. Cine poate beneficia

  Conform AFM, măsura vizează sprijinirea familiilor și persoanelor singure cu venituri reduse (care au media veniturilor bănești nete lunare sub salariul minim brut pe țară garantat la plată pe membru de familie) pentru plata cheltuielilor de branșare/racordare la sistemul public de alimentare cu apă și/sau de canalizare.

  Aceștia se pot adresa operatorilor de apă și canalizare pentru a se înscrie în programul Prima Conectare dacă sunt persoane fizice, singure cu venituri reduse/ fac parte dintr-o familie cu venituri reduse, adică media veniturilor bănești nete lunare e sub salariul minim brut pe țară pe membru de familie.

  În plus beneficiarii trebuie să:

  – aibă domiciliul într-o gospodărie neracordată/nebranșată la sistemul public de alimentare cu apă și/ sau de canalizare și care se află pe raza teritorială a unității administrativ teritoriale care a delegat operatorului solicitant de finanțare gestiunea serviciului public de alimentare cu apă și/ sau de canalizare, în baza unui contract de delegare a gestiunii;
  – își exprimă acordul cu privire la participarea în cadrul programului Prima Conectare, respectiv acordul cu privire la îndeplinirea tuturor formalităților și realizarea lucrărilor necesare pentru racordarea/ branșarea gospodăriei în care locuiește la sistemul centralizat de canalizare/ alimentare cu apă.

  Acordul pe care trebuie să-l dea persoanele fizice trebuie să conțină următoarele informații minimale:

  – datele de identificare ale utilizatorului;
  – date privind localizarea gospodăriei (identificată cu nr. cadastral sau, dacă acesta nu există, cu denumirea străzii și numărul gospodăriei);
  – acordul cu privire la participarea în cadrul programului Prima Conectare, prin operatorului de apă sau canalizare, respectiv acordul cu privire la îndeplinirea tuturor formalităților necesare de către operatorul de utilități pentru obținerea avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor în vederea racordării/ branșării gospodăriei în care locuiesc la sistemul public de alimentare cu apă și/ sau de canalizare;
  – acordul cu privire la realizarea de către operator a lucrărilor necesare racordării/ branșării care presupun intervenții pe terenul unde se va realiza investiția;
  – acordul în legătură cu elaborarea, în numele lor, de către operatorul de apă și canal, și transmiterea cererii de finanțare, precum și pentru încheierea contractului de finanțare cu AFM;
  – consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (nume, prenume, CNP, adresă gospodărie etc.);
  – angajamentul de a permite operatorului accesul neîngrădit pe terenul pe care se va realiza investiția, precum și accesul autorităților, cu rol de verificare și control.

  Valoarea maximă eligibilă a proiectului corespunde unui cost unitar de cel mult 1.900 euro/gospodărie racordată și/sau branșată la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare, fără TVA. Rata de finanțare acordată prin PNRR este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului fără TVA.


  Te-ar mai putea interesa

  Fasolea, cea mai nouă cultură în ferma familiei Gheorghiță. De la 2 hectare, la 100 de hectare VTol Agrobee 200, cea mai mare dronă agricolă poate pulveriza 380 de hectare pe zi Când vine vara – anunțul șefei ANM, Elena Mateescu: Cresc temperaturile!

  Ultimele știri

  Anunț pentru fermieri: Astăzi s-a făcut plata pentru subvenția de 100 euro la hectar! Ultima oră despre subvențiile APIA! Situația la zi cu fermierii care încasează plăți la hectar! Primii fermieri care intră la recoltat cu trei săptămâni mai devreme din cauza secetei