• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Ordinul subvențiilor, modificat. Schimbări la plata APIA pentru tinerii fermieri

  Roxana Dobre -

  Schimbări pentru subvenția acordată tinerilor fermieri. Un ordin al ministrului Agriculturii a fost publicat astăzi în Monitorul Oficial și aduce modificări pentru subvențiile care se acordă în campania 2024, care se încheie la 7 iunie.

  Modificările la Ordinul subvențiilor au fost publicate astăzi, marți – 14 aprilie în Monitorul Oficial nr.441. Astfel, Ordinul ministrului Agriculturii nr. 186/2024 vine cu o serie de schimbări pentru campania de plăți desfășurată de APIA în 2024.

  Citiți și: Celulă de criză la APIA! Adrian Pintea, MADR, i-a băgat în priză pe funcționarii agenției de plăți

  Schimbări pentru subvențiile care se acordă fermierilor în campania 2024 (foto: farmers.ro)

  Modificări la plata subvenției pentru tineri fermieri 

  O primă modificare face trimitere la art. 35, alineatul (1), litera c) din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 106/2024, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 241 și 241 bis din 21 martie 2024 care se referă la plată CID-YF, sprijinul complementar pentru venit pentru tinerii fermieri subvenție care în campania 2023 a avut un cuantum de 46,00 euro/ha.

  Astfel se modifică art. 35 care prevede cum se determină cei 5 ani în care un fermier poate primi plata în cadrul CIS-YF:

  – La art. 35, alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins: c) în cazul în care tânarul fermier se stabileşte la conducerea exploatației dupa data limita de depunere a cererii, prin transfer de la un alt tânar fermier care îndeplineste conditiile de eligibilitate pentru acordarea sprijinul, perioada de maximum 5 ani începe cu anul transferului.

  În veche formă articolul 35 nemodificat era astfel:

  c) în cazul în care tânărul fermier se stabilește la conducerea exploatației prin transfer de exploatație de la un alt fermier care a depus cerere de plată în anul de cerere precedent, cererea se depune de către cedentul exploatației, după care se completează formularul de transfer al exploatației către tânărul fermier, considerându-se pentru acesta primul an de participare în cadrul intervenției.

  Citiți și: Oficial! Subvențiile APIA – mai ușor de accesat

  Ce este subvenția pentru tineri fermieri

  Sprijinul complementar pentru venit pentru tinerii fermieri, intervenția PD-03 – CIS-YF reprezintă o plată anuală care se acordă tinerilor fermieri eligibili pentru plata BISS, cu vârsta de maximum 40 de ani în anul de cerere, instalați pentru prima dată ca șefi ai exploatației, pentru primele 50 de hectare eligibile determinate, și care se acordă pentru o perioadă de 5 ani consecutivi, începând de la prima depunere a cererii de plată pentru tinerii fermieri.

  Coform, Ordinului nr. 106 din 19 martie 2024, tineri fermieri înseamnă acele persoane fizice care fac dovada formării sau a deținerii competențelor adecvate în domeniul agricol/agronomic, cu unul dintre următoarele documente:

  a) diplomă/certificat pentru dovedirea absolvirii a cel puțin un curs de inițiere în domeniul agronomic acreditat, eliberată/ eliberat de un formator autorizat, potrivit legislației în vigoare (conform Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare), sau de către Agenția Națională pentru Consultanță Agricolă sau DAJ;
  b) diplomă/certificat/adeverință pentru dovedirea absolvirii unei forme de învățământ agronomic, respectiv școală profesională, liceu, facultate, cursuri postuniversitare, doctorale etc.;
  c) certificat de competențe profesionale pentru dovedirea deținerii de competențe profesionale în domeniul agronomic, eliberat de un formator autorizat, potrivit legislației în vigoare, conform Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau certificat de competențe profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, eliberat de un centru de evaluare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, autorizat de către Autoritatea Națională pentru Calificări, conform Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  d) document eliberat de un angajator situat pe teritoriul național sau al altui stat pentru dovedirea experienței practice în activitatea agricolă de cel puțin 12 luni acumulată în ultimii 10 ani în cadrul unei exploatații agricole.

  În cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale sau întreprinderilor familiale conform O.U.G. nr. 44/2008 nu se solicită depunerea documentului eliberat pentru dovedirea competențelor adecvate în domeniul agricol/agronomic în situația în care s-a identificat că tânărul fermier identificat cu același CNP a beneficiat de plată pentru schema de tânăr fermier într-o campanie anterioară, aferentă perioadei de programare 2023-2027.

  Documentele doveditoare se depun la APIA până la data de 30 septembrie inclusiv.

  În cazul tinerilor fermieri persoane juridice, cu mai mulți acționari/asociați persoane fizice, cerința privind formarea sau deținerea competențelor adecvate trebuie îndeplinită de către persoana fizică tânăr fermier care are calitatea de administrator/manager al exploatației, care trebuie să prezinte documente, după caz.

  Pentru a fi șef al exploatației, tânărul fermier trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

  a) să dețină controlul privind luarea deciziilor referitoare la gestionarea exploatației agricole, în cazul persoanelor fizice/persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale/ întreprinderilor familiale;
  b) în cazul persoanelor juridice controlul efectiv se dovedește prin:
  – exercitarea de către tânărul fermier a calității de asociat unic; sau
  – exercitarea de către tânărul fermier cumulativ a calității de acționar sau asociat majoritar (deținerea a 50% + 1 din acțiuni/părți sociale) și administrator/manager.

  În cazul în care mai multe persoane fizice tineri fermieri dețin împreună calitatea de acționar sau asociat majoritar sau toți acționarii/asociații sunt persoane fizice tineri fermieri, unul dintre aceștia trebuie să aibă și calitatea de administrator/manager.

  Sprijinul aferent intervenției CIS-YF se poate solicita de către fermieri în cadrul cererii de plată în maximum 24 de luni de la instalarea ca tânăr fermier pe întreg teritoriul țării, respectiv înființarea fermei. Documentele doveditoare privind instalarea ca tânăr fermier, respectiv înființarea fermei pot fi, după caz:
  a) adeverința de rol agricol conform înscrisurilor în registrul agricol, din care să reiasă data înregistrării pentru prima dată în registrul agricol, pentru persoanele fizice, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11;
  b) certificatul de înregistrare și/sau certificatul constatator eliberat de ONRC din care să reiasă data primei înregistrări a sediului/punctului de lucru, pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale și persoane juridice.

  Data instalării reprezintă data la care un fermier, șef al exploatației agricole, indiferent de forma actuală de organizare a acestuia prin care se solicită sprijinul aferent CIS-YF, inclusiv persoană fizică, s-a înregistrat pentru prima dată cu suprafețe de teren agricol și/sau cu animale.

  Sprijinul aferent intervenției CIS-YF se acordă tinerilor fermieri noi, precum și celor care au beneficiat parțial de acest sprijin în perioada PAC 2014-2020 și/sau în perioada de tranziție la noul PAC 2021-2022, până la data-limită din cei 5 ani consecutivi, cu menținerea condițiilor de eligibilitate prevăzute la momentul acordării sprijinului. În cazul fermierilor care au beneficiat parțial de schema pentru tinerii fermieri în perioada de programare PAC 2014-2020 și/sau în perioada de tranziție la noul PAC 2021-2022, din perioada de 5 ani consecutivi pentru care se acordă acest sprijin se scade numărul de ani care au trecut de la prima depunere a solicitării de sprijin pentru tinerii fermieri.

  În cazul fermierilor care au beneficiat de schema pentru tinerii fermieri în perioada de programare PAC 2014-2020 și/sau în perioada de tranziție 2021-2022 la noul PAC, pentru o suprafață mai mică de 50 ha determinate, și care ulterior își măresc suprafața, aceștia beneficiază de sprijinul CIS-YF pentru maximum 50 ha, până la data-limită de expirare a celor 5 ani consecutivi. Fermierii care au beneficiat integral de schema pentru tinerii fermieri în perioada anterioară de programare nu mai pot solicita această schemă în perioada 2023-2027.


  Te-ar mai putea interesa

  Încrețirea sau răsucirea frunzelor la ardei. Cauze, remedii Cum va fi vremea în această săptămână. Anunț de la șefa ANM Bursa cerealelor – creșteri la grâu și rapiță! Prețuri pe tonă azi, în portul Constanța

  Ultimele știri

  Comisia Europeană ne trântește ușa în nas: Nu există temei juridic pentru utilizarea neonicotinoidelor! Seceta – subiect fierbinte la Bruxelles. România a cerut Comisiei Europene măsuri concrete pentru fermieri O familie de oieri își vinde produsele prin propriile magazine. Cel mai cerut este cotletul de berbecuț