• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Subvenții APIA 2015: Sprijinul cuplat plătit în zootehnie nu este condiționat de rasa animalelor. Turtoi, MADR: Se plătește pentru producție și numărul de capete

  Gabriela Gimbășanu -

  Sprijinul cuplat pentru creșterea animalelor nu este condiționat de rasa acestora, ci doar de producția de lapte pe care ele o dau și de efectivul deținut de fermier, a anunțat ieri secretarul de stat George Turtoi în cadrul conferinței ZF „Agricultura intră în febra banilor europeni“. Excepție: conform Ordinului 619/2015, există o limitare de rasă și de puritatea ei pentru fermierii care cresc taurine de carne, unde subvenția se plătește doar pentru 13 rase și metișii lor.  

  “Sprijinul cuplat nu are legătură cu rasa de animale, sprijinul cuplat are legătură cu o producție minimă pe cap de animal( lactația minimă 3.700 litri) și cu dovada că se comercializează acel lapte în mod legal, având facturi și toate documentele fiscale în regulă. Rasele de animale sunt punctate pentru proiectele de investiții, acolo există o listă cu rasele autohtone, aclimatizate în România. Ca și număr trebuie să ai între 10 și maxim 250 de capete. Chiar dacă ai 1.000 de capete vii și soliciți sprijinul și vei primi doar pentru cele 250 de capete”, a adus precizări George Turtoi, secretar de stat în Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

  Sprijinul cuplat în sectorul zootehnic se plătește pentru bivolițe de lapte, ovine, caprine, vaci de lapte, taurine din rase de carne și metișii acestora, viermi de mătase.

  Sprijinul cuplat pentru ovine

  SCZ pentru creşterea ovinelor se acordă fermierilor activi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

  a) solicită SCZ pentru un efectiv de minimum 150 şi maximum 600 de capete de femele ovine şi/sau berbeci de reproducţie, inclusiv, pe beneficiar, în exploataţii cu cod ANSVSA, care au vârsta de minimum un an la data de 31 martie a anului de solicitare a SCZ;
  b) solicitanţii cu un efectiv mai mare de 600 de capete de femele ovine şi/sau berbeci de reproducţie beneficiază de SCZ calculat la nivelul a maximum 600 de capete de femele ovine şi/sau berbeci de reproducţie;
  c) femelele ovine şi/sau berbecii de reproducţie din exploataţie, pentru care beneficiarul solicită SCZ, să aibă vârsta de maximum 8 ani pentru femele şi, respectiv, 6 ani pentru berbecii de reproducţie la data-limită de depunere a cererii unice de plată;
  d) efectivul de animale pentru care se solicită SCZ trebuie să fie identificat şi înregistrat în RNE la data depunerii cererii;
  e) să deţină registrul individual al exploataţiei, completat şi actualizat, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 21/2004;
  f) femelele ovine şi/sau berbecii de reproducţie pentru care se solicită SCZ trebuie să fie menţinuţi, pe o perioadă de reţinere de 100 de zile de la data-limită de depunere a cererilor unice de plată, la adresa exploataţiei şi/sau locaţiei, menţionată în cerere;
  g) femelele ovine şi/sau berbecii de reproducţie pentru care se solicită SCZ, începând cu anul de cerere 2016, trebuie să fie înscrişi în Registrul genealogic al rasei;
  h) animalele beneficiază de sprijinul cuplat în zootehnie astfel:
  – o singură dată pentru berbecii de reproducţie;
  – anual pentru femelele ovine.

  Sprijinul cuplat pentru creșterea caprelor

  SCZ pentru creşterea caprinelor se acordă fermierilor activi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

  a) solicită SCZ pentru un efectiv de minimum 50 şi maximum 500 de capete de femele caprine şi/sau ţapi de reproducţie, inclusiv, pe beneficiar, în exploataţii cu cod ANSVSA, care au vârsta de minimum un an la data de 31 martie a anului de solicitare a SCZ;
  b) solicitanţii cu un efectiv mai mare de 500 de capete de femele caprine şi/sau ţapi de reproducţie beneficiază de SCZ calculat la nivelul a maximum 500 de capete de femele caprine şi/sau ţapi de reproducţie;
  c) femelele caprine şi/sau ţapii de reproducţie din exploataţie pentru care beneficiarul solicită SCZ să aibă vârsta de maximum 8 ani femelele şi, respectiv, 6 ani ţapii de reproducţie la data- limită de depunere a cererii de plată;
  d) efectivul de animale pentru care se solicită SCZ trebuie să fie identificat şi înregistrat în RNE la data depunerii cererii unice de plată;
  e) să deţină registrul individual al exploataţiei, completat şi actualizat, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 21/2004;
  f) femelele caprine şi/sau ţapii de reproducţie pentru care se solicită SCZ trebuie să fie menţinuţi, pe o perioadă de reţinere de 100 de zile de la data-limită de depunere a cererilor unice de plată, la adresa exploataţiei şi/sau locaţiei, menţionată în cerere;
  g) femelele caprine şi/sau ţapii de reproducţie pentru care se solicită SCZ, începând cu anul de cerere 2016, trebuie să fie înscrişi în Registrul genealogic al rasei;
  h) animalele beneficiază de sprijinul cuplat în zootehnie astfel:
  – o singură dată pentru ţapii de reproducţie;
  – anual pentru femelele caprine.

  Sprijin cuplat pentru bivolițele de lapte

  SCZ pentru creşterea bivoliţelor de lapte se acordă fermierilor activi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

  a) solicită SCZ pentru un efectiv de maximum 100 de capete de bivoliţe de lapte, inclusiv, pe beneficiar, în exploataţii cu cod ANSVSA;
  b) solicitanţii cu un efectiv mai mare de 100 de capete de bivoliţe de lapte beneficiază de SCZ calculat la nivelul a maximum 100 de capete de bivoliţe de lapte;
  c) bivoliţele de lapte pentru care se solicită SCZ trebuie menţinute, pe o perioadă de reţinere de 6 luni de la data-limită de depunere a cererii unice de plată, la adresa exploataţiei şi/sau locaţiei menţionate în cerere;
  d) bivoliţele de lapte din exploataţie pentru care beneficiarul solicită SCZ trebuie să fie identificate şi înregistrate în RNE;
  e) să deţină registrul individual al exploataţiei, completat şi actualizat, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.760/2000;
  f) bivoliţele de lapte pentru care se solicită SCZ trebuie să fie înscrise în Registrul genealogic al rasei.

  Sprijin cuplat pentru creșeterea taurinelor de carne și a metișilor lor

  SCZ pentru creşterea taurinelor din rase de carne şi metişii se acordă fermierilor activi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

  a) solicită SCZ pentru un efectiv de animale de minimum 10 şi maximum 250 de capete taurine de carne, inclusiv, pe beneficiar, în exploataţii cu cod ANSVSA, constituit, după caz, din:
  (i) vaci din rase de carne; şi/sau (ii) vaci metise cu rase de carne; şi/sau
  (iii) tineret mascul şi/sau femel din rase de carne; şi/sau
  (iv) tineret mascul şi/sau femel metis cu rase de carne; şi/sau
  (v) tauri din rase de carne;
  b) solicitanţii cu un efectiv mai mare de 250 de capete taurine de carne beneficiază de SCZ calculat la nivelul a maximum 250 de capete taurine de carne;
  c) tineretul mascul pentru care se solicită SCZ trebuie să aibă vârsta de maximum 25 de luni la data ieşirii din exploataţie sau la data-limită de depunere a cererii unice de plată, după caz;
  d) pentru tineretul femel până la prima fătare, dar nu mai târziu de vârsta de 32 de luni la data ieşirii din exploataţie sau la data-limită de depunere a cererii unice de plată, după caz;
  e) vacile de carne şi/sau vacile metise cu rase de carne şi/sau taurii de reproducţie din exploataţie pentru care beneficiarul solicită SCZ să aibă vârsta de maximum 12 ani vacile şi de 6 ani taurii de reproducţie la data-limită de depunere a cererii unice de plată;
  f) efectivul de animale trebuie să fie identificat şi înregistrat în RNE;
  g) să deţină registrul individual al exploataţiei, completat şi actualizat, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.760/2000;
  h) animalele pentru care se solicită SCZ trebuie să fie deţinute de beneficiar cel puţin o perioadă de 8 luni de la data intrării în exploataţie a acestora şi până în momentul ieşirii/până la data depunerii cererii unice de plată, după caz, cu excepţia vacilor din rase de carne şi sau metise cu rase de carne care trebuie menţinute, pe o perioadă de reţinere de 6 luni de la data- limită de depunere a cererii unice de plată, la adresa exploataţiei şi/sau locaţiei menţionată în cerere; momentul ieşirii din exploataţie menţionat anterior trebuie să fie cuprins între ziua următoare închiderii perioadei de depunere a cererii unice de plată pentru anul precedent şi data-limită de depunere a cererii unice de plată pentru anul curent;
  i) toate animalele din categoria taurine din rase de carne şi metişii acestora pentru care se solicită SCZ trebuie să fie înscrişi în Registrul genealogic al rasei;
  j) animalele beneficiază de sprijinul cuplat în zootehnie astfel:
  – o singură dată pentru categoria tineret mascul şi/sau femel prevăzută la lit. a) pct. (iii) şi (iv);
  – o singură dată pentru categoria tauri din rase de carne prevăzută la lit. a) pct. (v);
  – anual pentru categoriile vaci din rase de carne şi vaci metise cu rase de carne prevăzute la lit. a) pct. (i) şi (ii).

  SCZ pentru creşterea taurinelor din rase de carne şi metişii acestora se acordă diferenţiat pe următoarele categorii de animale, astfel:

  a) vaci şi tauri din rase de carne;
  b) tineret mascul şi/sau femel din rase de carne: 75% din cuantumul aferent categoriei prevăzute la lit. a);
  c) vaci metise cu rase de carne şi tineret mascul şi/sau femel metis cu rase de carne: 50% din cuantumul aferent categoriei prevăzute la lit. a)

  Lista cu rasele de taurine de carne:

  Aberdeen Angus

  Limousine

  Charolaise

  Galloway

  Highland

  Aubrac

  Wagyu

  Romagnola

  Bălțata Românească – direcția pentru exploatare carne

  Hereford

  Blonde d`Aquitaine

  Salers

  Sura de Stepă

  Sprijinul cuplat pentru vacile de lapte

  SCZ pentru vacile de lapte se acordă fermierilor activi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

  a) solicită SCZ pentru un efectiv de minimum 10 şi maximum 250 de capete vaci de lapte, inclusiv, pe beneficiar, în exploataţii cu cod ANSVSA;
  b) solicitanţii cu un efectiv mai mare de 250 de capete vaci de lapte beneficiază de SCZ calculat la nivelul a maximum 250 de capete vaci de lapte;
  c) vacile de lapte din exploataţie pentru care beneficiarul solicită SCZ îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
  (i) să aibă vârsta de maximum 8 ani la data-limită de depunere a cererii unice de plată;
  (ii) să fie înscrise în Registrul genealogic al rasei, cu excepţia vacilor de lapte din zonele montane prevăzute de submăsura 13.1 a PNDR 2014-2020, definite prin anexa nr. 8.2 „Metodologie desemnare zone eligibile M.13” şi prezentate în anexa nr. 8.2 „Lista zonelor eligibile M.10, M.11, M.13”, în baza prevederilor art. 32 alin. (1) lit. a) şi art. 32 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013, care trebuie să fie înscrise în Registrul genealogic al rasei începând cu anul de cerere 2016;
  (iii) să fie menţinute, pe o perioadă de reţinere de 6 luni de la data-limită de depunere a cererii unice de plată, la adresa exploataţiei şi/sau locaţiei menţionate în cerere;
  (iv) să fie identificate şi înregistrate în RNE;
  d) să aibă încheiat un contract, valabil pe o perioadă de minimum 6 luni de la data depunerii cererii unice de plată, cu un cumpărător şi documente fiscale care să ateste livrarea laptelui şi/sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol în cazul vânzărilor directe;
  e) să deţină registrul individual al exploataţiei, completat şi actualizat, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.760/2000.

  Sprijinul cuplat pentru viermii de mătase

  SCZ pentru viermi de mătase se acordă fermierilor activi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

  a) achiziţionează cutii de câte 10 grame de ouă de viermi de mătase/cutie de la unităţi autorizate sanitar veterinar, din care se obţin minimum 15 kg gogoşi crude mătase;
  b) să aibă încheiat un contract de livrare cu o unitate de procesare/operator din domeniu pentru minimum 15 kg gogoşi crude pentru fiecare cutie de 10 grame de ouă de viermi de mătase eclozionabile. Unitatea de procesare/operatorul din domeniu are ca obiect de activitate comerţul gogoşilor de mătase şi/sau pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile şi/sau producţia de ţesături;
  c) SCZ se acordă pentru viermii de mătase aferenţi unei producţii minime de 15 kg gogoşi crude/cutie de ouă.

  Reprezentantul MADR a subliniat că toți crescătorii de animale pot depune în acest moment cererile de plată și că vor primi invitație, conform programărilor, să se prezinte la sediul APIA. Mai mult, el a precizat că acea completare online a formularelor va fi suplimentată cu cea pe hârtie, APIA începând de astăzi să primească cererile pe subvenție și în forma ”clasică” pe acest suport.

  Secretarul de stat a anunțat totdată că autoritățile sunt mobilizate pentru a sprijini fermierii să depună cererea pentru subvenție înainte de termenul de 15 iunie, lăsând să să înțeleagă că perioada ulterioară de depunere cu penalizări va putea fi evitată.

  ”Nu cred că va exista un fermier care să nu poată să-și depună cererea. Dacă sistemul se va bloca se va trece la introducerea manuală și înregistrarea manuală a cererii. Și în Marea Britanie s-a blocat”, a dat exemplu Turtoi țara despre care Agrointeligența a scris că a renunțat luna trecută la sistemul electronic și preia acum cererile pe hârtie.   


  Te-ar mai putea interesa

  Doi tineri din București au investit într-o livadă de cireși amari. Au pornit la drum cu un singur pom bătrân Noi alerte de vreme severă. Ploi, vijelii și temperaturi până la 37 de grade în mai multe județe Dezastrul lăsat în urmă de vijeliile cu grindină cât un ou și rafale de peste 100 de km/h!

  Ultimele știri

  Incendiu în ferma lui Ion Olteanu din Mihăilești. Peste 30 de hectare au ars chiar în timpul recoltatului Start fonduri europene pentru achiziția de utilaje! Proiectele se depun de marți, 25 iunie, la AFIR Bogdan Cățoi, fermier: La cultura de grâu am recoltat sub 700 de kilograme la hectar