• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Sprijin cuplat 2016: termenele limită până la care fermierii trebuie să depună la APIA documentele despre producție și valorificarea ei

  Roxana Dobre -

  Fermierii trebuie să meargă la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA)! Pentru a nu pierde banii alocați prin subvenții producătorii agricoli trebuie să țină cont de termenele impuse de agenția de plăți pentru prezentarea unor documente justificative, care vin în completarea cererii unice depuse în campania 2016. 

  Pentru sprijinul cuplat vegetal, fermierii trebuie să prezinte la APIA o serie de documente doveditoare prin care demonstrează că au realizat producția impusă de regulamentele europene dar și pentru alte condiții de eligibilitate.

  Iată care sunt termenele pentru fiecare cultură, pe care trebuie să le știe fermierii care au cerut sprijinul cuplat:

  SOIA – 31 martie a anului următor anului de cerere curent, adică 2017

  Documente de prezentat la APIA:

  -Note de intrare/recepţie a furajelor de soia procesate pentru consumul cu animalele sau păsările pe care le deţine în fermă; 

  -Factura de achiziţie a instalaţiei de procesare/contractul de închiriere/contractul de leasing al instalaţiei de procesare sau contractul de prestări de servicii pentru producerea de furaje. În cazul în care fermierul nu mai deţine factura de achiziţionare a instalaţiei de procesare, trebuie să prezinte extras din documentele contabile din ultimul an prin care dovedeşte că instalaţia este înregistrată ca mijloc fix. În cazul în care fermierul nu deţine instalaţia de procesare a soiei, poate prezenta contractul de prestări de servicii încheiat cu o unitate de procesare a boabelor de soia; 

  -Contractul încheiat cu o unitate de procesare a boabelor de soia, în scopul obţinerii de şrot şi ulei de soia sau soia integral extrudată, şi factura fiscală de vânzare sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol în cazul persoanelor fizice, pentru minimum 1.300 kg boabe soia/ha; 

  -Contractul comercial de vânzare a mărfii şi factura fiscală de vânzare sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, în cazul persoanelor fizice, pentru minimum 1.300 kg boabe soia/ha vândută

  -Factura fiscală de achiziţie a seminţelor şi documentul oficial de certificare a lotului de sămânţă sau Buletinul de analiză oficială, cu menţiunea „sămânţă admisă pentru însămânţare”, sau Buletinul de analiză oficială cu menţiunea „Necesar propriu” şi „Interzisă comercializarea” sau documentul de calitate şi conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent documentelor menţionate emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o ţară terţă care are echivalenţă conform Deciziei Consiliului2003/17/CE sau eticheta oficială care poate ţine loc de document de calitate şi conformitate. 

  În cazul loturilor semincere se prezintă contractul de multiplicare a seminţelor din categoriile biologice prebază, bază şi certificată încheiat cu deţinătorul de soiuri de soia înregistrate/în curs de înregistrare în Uniunea Europeană. Contractul de multiplicare trebuie să fie însoţit de următoarele documente: aviz de expediţie de la deţinătorul soiului către fermier în care trebuie să fie menţionată cantitatea de soia livrată pentru însămânţare, procesul-verbal de însămânţare al fermierului în care trebuie să fie înscrisă suprafaţa însămânţată şi documentul oficial de certificare a lotului de sămânţă emis de inspectoratul teritorial pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor de pe raza teritorială unde se multiplică sămânţa.

  LUCERNĂ  – 31 martie a anului următor anului de cerere curent, adică 2017

  Documente de prezentat la APIA:

  – Dovada că au realizat anual o producţie minimă de 15 tone/ha masă verde sau 3,75 tone/ha fân;

  -Au comercializat cel puţin producţia minimă pe baza contractului încheiat cu exploataţii de creştere a animalelor înscrise în RNE şi a facturii fiscale de vânzare sau a filei/filelor din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, în cazul persoanelor fizice; sau

  -Au consumat cu animalele pe care le deţin, înscrise în RNE, şi/sau au stocat în vederea consumului cu acestea cel puţin producţia minimă prevăzută la lit. a) obţinută în fermă. Verificarea eligibilităţii se face pe baza consumurilor de furaje normate pe specii de animale, prevăzute în anexa nr. 5, şi a dublului numărului mediu de animale din fermă pe perioada anului de cerere;

  -Pentru cultura înfiinţată începând cu anul de cerere 2016, trebuie să facă dovada că utilizează sămânţa certificată

  Factura fiscală de achiziţie a seminţelor şi documentul oficial de certificare a lotului de sămânţă sau Buletinul de analiză oficială, cu menţiunea „sămânţă admisă pentru însămânţare”, sau Buletinul de analiză oficială cu menţiunea „Necesar propriu” şi „Interzisă comercializarea” sau documentul de calitate şi conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent documentelor menţionate emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o ţară terţă. 

  MAZĂRE BOABE  –  1 septembrie a anului de cerere

  Documente de prezentat la APIA: 

  -Contractul cu o unitate de industrializare înregistrată pentru siguranţa alimentelor;

  -Factura fiscală de livrare a producţiei contractate sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, în cazul persoanelor fizice;

  -Factura fiscală de achiziţie a seminţelor şi documentul oficial de certificare a lotului de sămânţă sau Buletinul de analiză oficială, cu menţiunea „sămânţă admisă pentru însămânţare”, sau Buletinul de analiză oficială cu menţiunea „Necesar propriu” şi „Interzisă comercializarea” sau documentul de calitate şi conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent documentelor menţionate emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o ţară terţă. 

  Atenție! Procesatorii care cultivă mazăre boabe fac dovada procesării producţiei proprii, până la data de 1 noiembrie a anului de cerere, prin documente contabile interne.

  FASOLE BOABE –  1 septembrie a anului de cerere

  Documente de prezentat la APIA:

  -Contractul cu o unitate de industrializare înregistrată pentru siguranţa alimentelor;

  -Factura fiscală de livrare a producţiei contractate sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, în cazul persoanelor fizice;

  -Factura fiscală de achiziţie a seminţelor şi documentul oficial de certificare a lotului de sămânţă sau Buletinul de analiză oficială, cu menţiunea „sămânţă admisă pentru însămânţare”, sau Buletinul de analiză oficială cu menţiunea „Necesar propriu” şi „Interzisă comercializarea” sau documentul de calitate şi conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent documentelor menţionate emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o ţară terţă. 

  Atenție! Procesatorii care cultivă fasole boabe fac dovada industrializării producţiei proprii, până la data de 1 noiembrie a anului de cerere, prin documente contabile interne.

  CÂNEPĂ PENTRU ULEI ȘI FIBRĂ –  1 noiembrie a anului de cerere

  Documente de prezentat la APIA:

  -Contract cu unităţi de procesare autorizate aflate atât pe teritoriul României, cât şi pe teritoriul altor state membre ale Uniunii Europene;

  -Copie a documentului de autorizare ca procesator de cânepă, emis de autoritatea competentă a statului membru;

  -Factura fiscală de livrare a producţiei, proces-verbal de recepţie, bon fiscal sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, în cazul persoanelor fizice, pentru cantităţile vândute, dar nu mai puţin decât 600 kg seminţe/ha sau 10.000 kg tulpini uscate/ha;

  -Raportul cu privire la conţinutul de THC al culturilor de cânepă pentru fibră, emis de Laboratorul Regional pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului Blaj, care include următoarele informaţii: conţinutul de THC, împărţit în tranşe/gradări de 0,1%, procedura utilizată, precum şi datele transmise de inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor;

  -Factura fiscală de achiziţie a seminţelor şi documentul oficial de certificare a lotului de sămânţă sau Buletinul de analiza oficială, cu menţiunea „sămânţă admisă pentru însămânţare”, sau Buletinul de analiză oficială cu menţiunea „Necesar propriu” şi „Interzisă comercializarea” sau documentul de calitate şi conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent documentelor menţionate emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o ţară terţă.

  -Copie de pe autorizaţia de cultivare emisă de DAJ.

  CULTURA DE OREZ –  15 noiembrie a anului de cerere

  Documente de prezentat la APIA: 

  -Dovada, pe bază de factură fiscală, a comercializării unei producţii minime de 4.500 kg/ha orez;

  -Factura fiscală de achiziţie a seminţelor şi documentul oficial de certificare a lotului de sămânţă sau Buletinul de analiză oficială, cu menţiunea „sămânţă admisă pentru însămânţare”, sau Buletinul de analiză oficială cu menţiunea „Necesar propriu” şi „Interzisă comercializarea” sau documentul de calitate şi conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent documentelor menţionate emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o ţară terţă. 

  SĂMÂNȚĂ DE CARTOF – 15 mai a anului următor anului de cerere curent

  Documente de prezentat la APIA:

  – Dovada că valorifică minimum 20.200 kg sămânţă de cartof/ha pe baza facturii fiscale sau a filei/filelor din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, în cazul persoanelor fizice

  HAMEI – 1 decembrie a anului de cerere, adică 2016

  Documente de prezentat la APIA:

  – Dovada producţiei minime de 490 kg conuri uscate de hamei/ha prin proces-verbal de recepţie încheiat între DAJ şi fermier.

  SFECLĂ DE ZAHĂR – 31 ianuarie a anului următor anului de cerere curent

  Documente de prezentat la APIA:

  -Dovada comercializării unei producţii minime de 26.400 kg/ha, pe bază de factură fiscală pentru persoanele juridice şi pe bază de adeverinţă eliberată de fabrica de zahăr pentru persoanele fizice

  -Pentru cultura înfiinţată începând cu anul de cerere 2016, trebuie să facă dovada că utilizează sămânţă certificată, în conformitate cu Legea nr. 266/2002. Documentul oficial de certificare a lotului de sămânţă sau Buletinul de analiză oficială, cu menţiunea „sămânţă admisă pentru însămânţare”, sau Buletinul de analiză oficială cu menţiunea „Necesar propriu” şi „Interzisă comercializarea” sau documentul de calitate şi conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent documentelor menţionate emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o ţară terţă.

  TOMATE DESTINATE INDUSTRIALIZĂRII – 15 iunie / 1 noiembrie a anului de cerere

  Documente de prezentat la APIA:

  -Contractul/contractele încheiat/încheiate cu o unitate de procesare înregistrată pentru siguranţa alimentelor, 15 iunie

  -Dovada valorificării producţiei contractate, pe baza facturii fiscale sau a filei/filelor din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, în cazul persoanelor fizice, a unei cantităţi cel puţin egale cu 30 tone/ha tomate – 1 noiembrie

  Atenție! Unităţile de industrializare care cultivă tomate fac dovada procesării producţiei proprii, prin documente contabile interne, până la data de 1 noiembrie a anului de cerere!

  CASTRAVEȚI DESTINAȚI INDUSTRIALIZĂRII – 15 iunie / 1 noiembrie a anului de cerere

  Documente de prezentat la APIA:

  -Contractul/contractele încheiat/încheiate cu o unitate de industrializare înregistrată pentru siguranţa alimentelor, 15 iunie

  -Dovada valorificării producţiei contractate, pe baza facturii fiscale sau a filei/filelor din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, în cazul persoanelor fizice, 1 noiembrie.

  LEGUME CULTIVATE ÎN SERĂ – 1 februarie a anului următor anului de cerere curent

  Documente de prezentat la APIA:

  -Documentul oficial de certificare a lotului de sămânţă sau Buletinul de analiză oficială, cu menţiunea „sămânţă admisă pentru însămânţare”, sau Buletinul de analiză oficială cu menţiunea „Necesar propriu” şi „Interzisă comercializarea” sau documentul de calitate şi conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent documentelor menţionate emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o ţară terţă care are echivalenţă conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE sau eticheta oficială care poate ţine loc de document de calitate şi conformitate, contractul încheiat cu o fabrică procesatoare şi factura fiscală – 1 februarie a anului următor de cerere curent

  Atenție! Unităţile de industrializare care cultivă castraveţi în sere proprii fac dovada procesării producţiei proprii, până la data de 1 noiembrie a anului de cerere, prin documente contabile interne!

  LEGUME CULTIVATE ÎN SOLARII – 1 februarie a anului următor anului de cerere curent

  Documente de prezentat la APIA:

  -Documentul oficial de certificare a lotului de sămânţă sau Buletinul de analiză oficială, cu menţiunea „sămânţă admisă pentru însămânţare”, sau Buletinul de analiză oficială cu menţiunea „Necesar propriu” şi „Interzisă comercializarea” sau documentul de calitate şi conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent documentelor menţionate emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o ţară terţă care are echivalenţă conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE sau eticheta oficială care poate ţine loc de document de calitate şi conformitate, contractul încheiat cu o unitate de industrializare şi factura fiscală.

  PRUNE DESTINATE INDUSTRIALIZĂRII PENTRU OBȚINEREA DE PRODUSE ALIMENTARE NONALCOOLICE – 1 noiembrie a anului de cerere

  Documente de prezentat la APIA:

  -Dovada comercializării a unei producţii minime de 5,6 tone/ha, pe bază de contract cu o unitate de industrializare înregistrată pentru siguranţa alimentelor, potrivit prevederilor Ordinului ANSVSA nr. 111/2008, pe care îl prezintă la APIA împreună cu factura fiscală sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, în cazul persoanelor fizice.

  Atenție! Unităţile de industrializare care exploatează suprafeţe cu livezi de pruni fac dovada industrializării producţiei proprii de de 5,6 tone/ha prin documente contabile interne până la 1 noimebrie a anului de cerere!

  MERE DESTINATE INDUSTRIALIZĂRII – 1 decembrie a anului de cerere

  Documente de prezentat la APIA:

  -Dovada comercializării unei producţii minime de 7,8 tone/ha, pe bază de contract cu o unitate de industrializare înregistrată pentru siguranţa alimentelor, potrivit prevederilor Ordinului ANSVSA nr. 111/2008, pe care îl prezintă la APIA împreună cu factura fiscală sau cu fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, în cazul persoanelor fizice.

  Atenție! Unităţile de industrializare care exploatează suprafeţe cu livezi de meri fac dovada procesării producţiei proprii de 7,8 tone/ha, până la data de 1 decembrie a anului de cerere, prin documente contabile interne.

  CIREȘE ȘI VIȘINE DESTINATE INDUSTRIALIZĂRII –  1 octombrie a anului de cerere

  Documente de prezentat la APIA:

  -Dovada comercializării unei producţii minime de 4,4 tone/ha, pe bază de contract cu o unitate de industrializare înregistrată pentru siguranţa alimentelor, potrivit prevederilor Ordinului ANSVSA nr. 111/2008, pe care îl prezintă la APIA împreună cu factura fiscală sau cu fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, în cazul persoanelor fizice.

  Atenție! Unităţile de industrializare care exploatează suprafeţe cu livezi de cireşi şi/sau vişini fac dovada procesării producţiei proprii de 4,4 tone/ha, până la data de 1 octombrie a anului de cerere, prin documente contabile interne.

  CAISE ȘI ZARZĂRE DESTINATE INDUSTRIALIZĂRII –  1 septembrie a anului de cerere

  Documente de prezentat la APIA:

  -Dovada comercializării unei producţii minime de 4,7 tone/ha, pe bază de contract cu o unitate de industrializare înregistrată pentru siguranţa alimentelor, potrivit prevederilor Ordinului ANSVSA nr. 111/2008, pe care îl prezintă la APIA împreună cu factura fiscală sau cu fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, în cazul persoanelor fizice.

  Atenție! Unităţile de industrializare care exploatează suprafeţe cu livezi de caişi şi/sau zarzări fac dovada procesării producţiei proprii de 4,7 tone/ha, până la data de 1 septembrie a anului de cerere, prin documente contabile interne

  CARTOFI TIMPURII, SEMITIMPURII ȘI DE VARĂ –  1 octombrie a anului de cerere

  Documente de prezentat la APIA:

  -Dovada comercializării unei producţii minime de 12,5 tone/ha, pe bază de contract cu o unitate de procesare înregistrată pentru siguranţa alimentelor, potrivit prevederilor Ordinului ANSVSA nr. 111/2008, pe care îl prezintă la APIA împreună cu factura fiscală.

  Atenție! Dovada comercializării producţiei contractate, pe baza facturii fiscale sau a filei/filelor din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, în cazul persoanelor fizice, se face la APIA până la data de 30 octombrie a anului de cerere!

  În situaţia în care solicitantul sprijinului cuplat în sectorul vegetal este membru al unui/unei grup/organizaţii de producători recunoscut(e) de MADR, actele doveditoare ale cantităţii livrate prin intermediul grupului/organizaţiei sunt:

  -Pentru persoanele fizice, fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol;

  -Pentru persoanele juridice, inclusiv PFA, II, IF, copia facturii emise către grup.

  Solicitanţii menţionaţi mai prezintă şi:

  -Adeverinţă prin fac dovada că sunt membri ai grupului/organizaţiei de producători prin care valorifică producţia;

  -Copia contractului încheiat între grup/organizaţie şi cumpărător.


  Te-ar mai putea interesa

  Lege nouă: Obligație pentru toți conducătorii de tractoare Șeful ANZ – mesaj pentru apicultori Viermele prunelor: caracteristici, semne, combatere

  Ultimele știri

  Florin Dragomir, producător: Pentru un kilogram de telemea de Sibiu folosim 5 litri de lapte de oaie Furtuna Renata ajunge în România – sunt așteptate ploi, vijelii și temperaturi scăzute Fermierii spun că războiul din Ucraina scumpește usturoiul românesc