• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Cum se va face INTRODUCEREA ÎN CIRCUITUL AGRICOL pentru TERENURILE DIN EXTRAVILAN!

  Roxana Dobre -

  Cum se va face introducerea sau re-introducerea în circuitul agricol al terenurilor aflate în extravilan și care au fost temporar sau definitiv scoaze din folosința agricolă. Prevederile fac obiectul unui nou Ordin de ministru pe care Ministerul Agriculturii l-a lansat în dezbatere publică. Actul propus vizează procedura privind introducerea sau redarea în circuitul agricol a terenurilor agricole situate în extravilan. Proiectul se află pe site-ul MADR iar fermierii pot trimite sugestii în termen de 10 zile.

  La ce terenuri se referă decizia:

  a)scoase temporar din circuitul agricol;
  b) scoase definitiv din circuitul agricol;
  c) situate în perimetrul rezervațiilor ocupate cu amenajări piscicole;
  d) ocupate cu amenajări piscicole care fac obiectul unui contract încheiat în temeiul dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura,
  cu modificările și completările ulterioare;
  e) ocupate cu amenajări piscicole deținute de către Agenția Naționala pentru Pescuit și Acvacultura;
  f) cu destinaţie specială.

  Redarea în circuitul agricol a terenurilor agricole situate în extravilan se aprobă:

  a) prin decizia directorului direcţiei pentru agricultură județeană, pentru terenurile mai sus la literele a) și b);
  b) prin decizia directorului direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru terenurile prevăzute mai sus literele c)și f);
  c) prin hotărâre a Guvernului, inițiată de MADR pentru terenurile prevăzute mai sus la literele a)-b) cu suprafețele ce depăşesc 100 ha.

  Atenție! Redarea în circuitul agricol a terenurilor scoase temporar din circuitul agricol situate în extravilan se face în termen de 1 an de la expirarea perioadei de scoatere temporară din circuitul agricol.

  Mai mult, redarea în circuitul agricol a terenurilor scoase temporar din circuitul agricol situate în extravilan se poate face înainte de expirarea perioadei de scoatere temporară din circuitul
  agricol cu respectarea termenului de 1 an.

  Documentaţia şi modul de acordare a deciziei de aprobare a redării sau introducerii în circuitul agricol a terenurilor situate în extravilan

  Redarea în circuitul agricol terenurilor pentru care s-au eliberat aprobări de scoatere definitivă/temporară din circuitul agricol sau introducerea în circuitul agricol se poate solicita în baza unei documentaţii care va cuprinde:
  a) cererea beneficiarului cu specificarea suprafeţei solicitate pentru redarea în circuitul agricol a terenurilor, însoțită de CI/BI/certificat de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului
  Comerţului, în copie, după caz;
  b) aprobarea pentru scoaterea din circuitul agricol a terenului agricol, în copie, după caz;
  c) planul de situaţie al întregului imobil, actualizat, pe care se va evidenţia atât suprafaţa scoasă din circuitul agricol, cât şi suprafaţa solicitată pentru redarea în circuitul agricol şi care va fi vizat spre neschimbare de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, după caz;
  d) extras de carte funciară pentru informare valabil la data depunerii documentaţiei, după caz;
  e) studiul pedologic și agrochimic, întocmit de oficiul de studii pedologice și agrochimice sau de persoanele fizice/juridice cu obiect de activitate specific, atestate de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
  f) proces verbal de constatare a categoriei de folosință a terenului la data expirării termenului redare, întocmit de reprezentanții DAJ în prezența beneficiarului.

  Atenție! În cazul terenurilor prevăzute la art. 2 lit. c) documentația  se completează cu următoarele documente:
  a)hotărârea consiliului județean în raza căruia se află amenajarea piscicolă din care să reiasă că acesta avizează redarea sau introducerea în circuitul agricol a acestor terenuri;
  b)acordului administratorului rezervației emis în condițiile legii.

  Puteți consulta proiectul integral aici: Ordin-redare-circuit-agricol-2017 (1)

  Pe Instagram-ul Agrointeligența găsiți imaginile momentului din agricultură!

  CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Agrointeligența pentru Android sau iPhone!

  Te-ar mai putea interesa

  Campioana de la Banat Agri Group! Fiica lui Valentin din Bălțată Fleckvieh – vârf de 52,9 de litri de lapte pe zi! DNA: Ciobăniță acuzată că a încasat fonduri de 40.000 de euro pentru o stână fictivă! Avertismentul unui fermier: Atenție la samsarii cu firme noi! După ce își văd cerealele încărcate, încep amânările!

  Ultimele știri

  ANM: Vremea se răcește brusc. Când și unde pot apărea și ploile! APA Brăila, propunere pentru MADR: Linii de credit de minim 500 euro pe hectarul calamitat! Dezastru în ferma unui crescător de porci! Măsuri drastice impuse de autorități!

  Căutare în articole