Piaţa terenurilorŞtiri agricole

CÂT SE PLĂTEȘTE ARENDĂ pentru TERENUL AGRICOL LUAT DE LA STAT!

Nivelul arendei în 2017! Fermierii sunt interesați de suma care trebuie plătită pentru un hectar de pământ în acest an, după ce în 2016 fostul premier, Dacian Cioloș, anunțase că nivelul redevenței va fi majorat pentru toate terenurile administrate de Agenția Domeniilor Statului (ADS).

”Nivelul arendei nu s-a modificat în 2017”, a declarat în exclusivitate pentru Agrointeligența – www.agrointel.ro Alexandru Valentin Țachianu, președinte al ADS.

”Declanşarea procedurii de arendare a suprafeţelor de teren libere de contract aflate în patrimoniul Agenţiei Domeniilor Statului se face pe baza scrisorii de intenţie şi a planului de situaţie al terenului solicitat, în original, avizate de reprezentanţa teritorială a Agenţiei Domeniilor Statului pe raza căruia se află terenul solicitat”, se arată într-un răspuns oficial transmis redacției noastre de către ADS. 

Nivelul minim al arendei se calculează în funcţie de: 

  • categoria de folosinţă a terenului,
  • clasa de calitate şi coeficienţii de majorare ai redevenţei (clasa de calitate a solului, categoria de folosinţă a terenului, amenajări pentru irigaţii, desecări-drenaje, lucrări antieroizonale, categoria localităţii, amplasarea terenului faţă de localitate, facilităţi de transport inputuri şi recolta şi în funcţie de suprafaţa arendată).  

Un fermier, pentru a putea încheia un contract de arendă, trebuie să se prezinte mai întâi la şedinţa de arendare cu actele menţionate în procedura de arendare. Pentru a putea fi notificat de către Agenţia Domeniilor Statului toţi solicitanţii trebuie să aibă depuse la sediul Agenţiei Domeniilor Statului o scrisoare de intenţie şi planurile de situaţie al terenului solicitat avizate de Reprezentanţele teritoriale ale Agenției. Toţi ofertanţii au obligaţia depunerii unei garanţii de participare care va reprezenta valoarea arendei calculată pe 6 luni, în funcţie de nivelul minim al arendei pe fiecare categorie de folosinţă, cotaţia bursieră şi cursul euro din data transmiterii listei cu terenurile ofertate la arendare către reprezentanţele teritoriale ale Agenţiei Domeniilor Statului”, a specificat Țachianu.

De specificat că pentru terenul neagricol luat de la ADS, categoriile de folosinţă vegetaţie forestieră, ape bălţi, drumuri tehnologice şi de exploatare agricolă şi terenuri neproductive care pot fi folosite şi amenajate pentru producţia agricolă, nivelul arendei va fi de 25 grâu/ha/an.

Care sunt obligațiile arendașului ADS

Obligaţiile fermierului/arendaşului care încheie un contract de arendă cu Agenţia Domeniilor Statului:

  • să exploateze terenul cu destinaţie agricolă ce face obiectul contractului de arendare;
  • să folosească terenul pe care l-a arendat în scopul exploatării agricole, în condiţiile stabilite prin contract;
  • de a folosi şi de a culege fructele terenului cu destinaţie agricolă care face obiectul contractului;
  • să nu schimbe categoria de folosinţă a terenului arendat fără acordul scris al arendatorului;

Citiți și:

Formula de calcul care face arenda la ADS să fie mereu mai mică decât cea din piața privată

202 euro/ha – arenda medie pe care o plătesc fermierii cu terenuri luate de la ADS


Pe Instagram-ul Agrointeligența găsiți imaginile momentului din agricultură!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Agrointeligența pentru telefoane Android și iPhone!


Abonați-vă GRATUIT la Agrointeligența - www.agrointel.ro!