• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • COMUNELE unde fermierii POT CERE BANI ÎN PLUS LA HECTAR! Subvențiile BONUS pot depăși 600 euro/ha!

  Roxana Dobre -

  Fermierii din aceste localități pot cere bani în plus pe hectarele lucrate! Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a transmis oficial care sunt zonele unde fermierii pot opta pentru măsurile compensatorii, deci sume plătite în plus pe lângă plățile directe, schemele de bază.

  Producătorii agricoli pot închia și în Campania 2018 plăți compensatorii iar vestea bună este că agenția de plăți a anunțat chiar noi scheme pentru care agricultorii pot cere bani. Foarte mulți fermieri care citesc Agrointeligența-www.agrointel.ro și sunt la curent cu cele mai noi informații ne-au solicitat să aflăm concret care sunt județele/zonele unde pot fi cerute aceste plăți în plus pe hectar.

  Astfel, agricultorii pot opta pentru Măsura 10, agromediu, Măsura 11 agricultura ecologică și Măsura 13 zone defavorizate. De specificat că toate aceste măsuri au la rândul său pachete subordonate sau submăsuri iar ajutoarele pentru fermieri depășesc chiar și 600 de euro pe hectar.

  Puteți descărca AICI LISTA CU JUDEȚELE unde puteți lua bani în plus pe hectar și puteți verifica dacă zona dumneavoastră se poate înscrie la aceste sume.

  Beneficiarii plăților compensatorii sunt:

  -fermierii care utilizează terenuri agricole în cazul pachetelor aplicate pe suprafață (P1-P7 şi P9-P11) ale măsurii de agro-mediu și climă (M.10),
  – fermierii care cresc femele adulte de reproducție de rasă pură din rasele locale în pericol de abandon, în cazul pachetului aplicat pe UVM (P8) al măsurii de agro-mediu și climă (M.10),
  -fermierii activi care utilizează terenuri agricole, în cazul măsurii de agricultură ecologică (M.11) și a măsurii care vizează zonele care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice (M.13).

  Iată ce sume au fost comunicate oficial pentru anul 2018, atât pe vegetal cât și pe zootehnie:

  VEGETAL:

  Măsura 10 – Agro-mediu şi climă (M.10)

  Măsura 10 are ca scop încurajarea fermierilor să adopte, pe baze voluntare, practici agricole care să asigure menținerea valorii de mediu a zonelor rurale, menținerea habitatelor specifice terenurilor agricole importante pentru speciile sălbatice, precum și utilizarea durabilă a resurselor naturale și păstrarea peisajelor tradiționale.

  Pachetul 1 – Pajişti cu înaltă valoare naturală – 142 euro/ha/an;
  Pachetul 2 – Practici agricole tradiţionale (poate fi aplicat doar adiţional, în combinaţie cu Pachetul 1):
  varianta 2.1 – lucrări manuale pe pajişti permanente utilizate ca fâneţe – 100 euro/ha/an;
  varianta 2.2 – lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti permanente utilizate ca fâneţe – 21 euro/ha/an.
  Pachetul 3 – Pajişti importante pentru păsări:
  Subpachetul 3.1 – Crex crex:
  varianta 3.1.1 – lucrări manuale pe pajiști importante pentru Crex crex– 310 euro/ha/an;
  varianta 3.1.2 – lucrări cu utilaje ușoare pe pajiști importante pentru Crex crex – 231 euro/ha/an;
  Subpachetul 3.2 – Lanius minor şi Falco vespertinus:
  varianta 3.2.1 – lucrări manuale pe pajiști importante pentru Lanius minor şi Falco vespertinus – 159 euro/ha/an;
  varianta 3.2.2 – lucrări cu utilaje ușoare pe pajiști importante pentru Lanius minor şi Falco vespertinus – 80 euro/ha/an.
  Pachetul 4 – Culturi verzi – 128 euro/ha/an;
  Pachetul 5 – Adaptarea la efectele schimbărilor climatice – 125euro/ha/an;
  Pachetul 6 – Pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.)
  varianta 6.1 – lucrări manuale pe pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.)– 410 euro/ha/an;
  varianta 6.2 – lucrări cu utilaje ușoare pe pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.) – 331 euro/ha/an.
  Pachetul 7 – Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu (Branta ruficollis) – 250 euro/ha/an.
  Pachetul 8 – Creșterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon
  -Ovine – 87 euro/UVM,
  -Caprine – 40 euro/UVM,
  -Bovine (taurine şi bubaline) – 200 euro/UVM,
  -Ecvidee – 200 euro/UVM,
  -Porcine – 176 euro/UVM.
  Notă: Rasele de animale locale eligibile, pe specii, sunt:
  Ovine: Țigaie cu cap negru de Teleorman (Oaia cap negru de Teleorman), Rațca (Valahă cu coarne în tirbușon), Karakul de Botoșani, Merinos de Suseni, Merinos Transilvănean, Merinos de Cluj, Merinos de Palas, Țigaie – varietatea ruginie
  Caprine: Carpatina, Alba de Banat
  Taurine: Sura de Stepă
  Bubaline: Bivolul românesc
  Ecvidee: Furioso North Star, Huțul, Gidran, Semigreul românesc, Shagya Arabă, Nonius, Lipițan
  Porcine: Bazna, Mangalița
  NOU! Pachetul 9 – terenuri agricole importante ca zone de hrănire pentru acvila țipătoare mică (Aquila pomarina)
  sub-pachetul 9.1 – terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru acvila țipătoare mică (Aquila pomarina) – 200 euro/ha/an,
  sub-pachetul 9.2 – pajişti permanente importante ca zone de hrănire pentru acvila țipătoare mică (Aquila pomarina) cu 2 variante:
  varianta 9.2.1 – lucrări manuale pe pajişti importante pentru acvila țipătoare mică (Aquila pomarina) – 269 euro/ha/an,
  varianta 9.2.2 – lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru acvila țipătoare mică (Aquila pomarina) – 190 euro/ha /an,
  NOU! Pachetul 10 – refugii ecologice pe terenuri arabile pentru speciile de păsări comune asociate terenurilor agricole – 92 euro/ha/an.
  sub-pachetul 11.1 – terenuri arabile importante pentru dropie (Otis tarda)
  varianta 11.1.1 – conversia terenurilor arabile în pajiști – 255 euro/ha/an
  varianta 11.1.2 – zonă de protecție pentru dropie (Otis tarda)pe teren arabil – 100 euro/ha/an
  sub-pachetul 11.2 – pajiști importante pentru dropie (Otis tarda)
  varianta 11.2.1 – lucrări manuale pe pajişti importante pentru dropie (Otis tarda) – 269 euro/ha/an
  varianta 11.2.2 – lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru dropie (Otis tarda) – 190 euro/ha/an varianta 11.2.3 – lucrări cu utilaje grele pe pajişti importante pentru dropie (Otis tarda) – 169 euro/ha/an

  Atenție! Cerințe specifice aplicabile tuturor pachetelor valabile pentru Măsura 10:
  -beneficiarii trebuie să țină o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea cerinţelor de agro-mediu (caiet de agro-mediu),
  -beneficiarii trebuie să facă dovada deţinerii competenţelor necesare implementării angajamentelor sau să se angajeze să obţină cunoștințele și informațiile necesare sau să asigure expertiza necesară în domeniul implementării angajamentelor de agro-mediu şi climă prin servicii de consiliere sau consultanţă, care să vizeze cel puţin aspectele legate de identificarea parcelelor agricole,
  completarea şi depunerea angajamentelor şi cererilor de plată, măsurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerinţele de bază şi la cerinţele specifice ale angajamentelor.

  Măsura 11 – Agricultură ecologică (M.11)

  Submăsura 11.1 – Sprijin pentru conversia la metodele de agricultură ecologică:
  Pachetul 1 – Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) – 293 euro/ha/an;
  Pachetul 2 – Legume aflate în conversia la agricultura ecologică – 500 euro/ha/an;
  Pachetul 3 – Livezi aflate în conversia la agricultura ecologică – 620 euro/ha/an;
  Pachetul 4 – Vii aflate în conversia la agricultura ecologică – 530 euro /ha/an;
  Pachetul 5 – Plante medicinale şi aromatice aflate în conversia la agricultura ecologică – 365 euro/ha/an;
  Pachetul 6 – pajiști permanente aflate în conversia la agricultura ecologică:
  varianta 6.1 – pajişti permanente aflate în conversia la agricultura ecologică – 143 euro/ha/an – se adresează fermierilor care nu au angajamente de agromediu și climă (M.10), pachetul aplicându-se la nivel național,
  varianta 6.2 – pajişti permanente aflate în conversia la agricultura ecologică – 39 euro/ha/an – se adreseaza fermierilor care au în derulare și angajamente de agro-mediu si clima (M.10) pentru pachetele aplicabile pe pajisti permanente (P1, P2, P3, P6, P9.2, P11.2).
  Submăsura 11.2 – Sprijin pentru menţinerea practicilor de agricultură ecologică:
  Pachetul 1 – Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) certificate în agricultură ecologică – 218 euro /ha/an;
  Pachetul 2 – Legume certificate în agricultură ecologică – 431 euro/ha/an;
  Pachetul 3 – Livezi certificate în agricultură ecologică – 442 euro /ha/an;
  Pachetul 4 – Vii certificate în agricultură ecologică – 479 euro /ha/an;
  Pachetul 5 – Plante medicinale şi aromatice certificate în agricultură ecologică – 350 euro/ha/an;
  Pachetul 6 – pajiști permanente certificate în agricultură ecologică:
  varianta 6.1 – pajişti permanente certificate în agricultura ecologică – 129 euro/ha/an – se adreseaza fermierilor care nu au angajamente de agro-mediu și climă (M10), pachetul aplicându-se la nivel național;
  varianta 6.2 – pajişti permanente certificate în agricultura ecologică – 73 euro/ha/an – se adreseaza fermierilor care au în derulare și angajamente de agromediu şi climă M10 (pachetele 1, 2, 3.1, 3.2, 6, 9.2, 11.2).

  Măsura 13 – Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice (M.13)

  Submăsura 13.1 – Plăţi compensatorii în zona montană – 97 euro/ha;
  Submăsura 13.2 – Plăţi compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative – 62 euro/ha;
  Submăsura 13.3 – Plăţi compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri specifice – 75 euro/ha.

  Pentru a beneficia de plăți în cadrul acestei măsuri, fermierul trebuie să respecte condițiile de eligibilitate conform fișei măsurii 13 din PNDR 2014 – 2020. Sprijinul este de tip compensatoriu, acordat anual, ca sumă fixă, pe hectar şi reprezintă o compensaţie pentru pierderile de venit şi costurile suplimentare suportate de fermierii activi care încheie angajamente voluntare anuale pentru continuarea activităţilor agricole în zonele (UAT-urile) eligibile corespunzătoare fiecărei submăsuri.

  Conform PNDR 2014 – 2020, la nivelul fiecărei submăsuri, pentru fermele cu suprafețe agricole mai mari de 50 ha se va aplica degresivitatea sprijinului financiar, valoarea plății scăzând pentru acele suprafețe agricole care depășesc această valoare, după cum urmează:
  • 1-50 ha – 100% din prima acordată pe hectar,
  • 50,01-100 ha – 75% din prima acordată pe hectar,
  • 100,01-300 ha – 50% din prima acordată pe hectar,
  • peste 300 ha – 35% din prima acordată pe hectar.

  Pentru sM.13.2 și sM13.3, în cazul în care în urma aplicării degresivității, valoarea plății compensatorii/ha ar ajunge la un nivel inferior celui de 25 euro/ha, plata compensatorie acordată pe unitatea de suprafaţă va fi în cuantum de 25 euro/ha.

  Pentru P4 și P7 ale M.10:
  -pentru a se evita orice suprapunere cu standardul de eco-condiționalitate referitor la protecția solului pe timpul iernii, P4 se poate aplica pe maximum 80% din suprafața de teren arabil aparținând unei ferme.

  Pentru P5 al M.10:
  -sunt eligibili numai fermierii care dețin în cadrul fermei suprafețe arabile mai mici de 10 ha.

  Pentru P8 al M.10:
  -beneficiarul deține femele de reproducție de rasă pură locală în pericol de abandon din speciile prevăzute în PNDR 2014 – 2020, înscrise în registrul genealogic al rasei – secțiunea principală.
  -nu sunt eligibile pentru plăți ecvideele utilizate preponderent în scopuri sportive sau recreative.

  Pentru P9.1 al M.10:
  -sunt eligibile terenurile arabile care nu au fost pajiști permanente începând cu 2018.

  Pentru P1, P2, P3, P6, P7, P9, P10, P11.2 ale M.10 și M.11:
  -angajamentele se aplică la nivel de parcelă agricolă, neexistând posibilitatea schimbării parcelelor pe perioada angajamentelor.

  Pentru P4, P5 și P 11.1:
  -angajamentele sunt condiționate de menținerea valorii suprafeței pe toată perioada de angajament, parcelele pe care se aplică cerințele putând fi schimbate de la un an la altul.

  Pentru M.11, beneficiarul:
  -este înregistrat în fiecare an pentru care solicită sprijin, conform prevederilor legale, ca operator în agricultura ecologică.
  -încheie pe toată durata angajamentului un contract cu un organism de control, acreditat conform prevederilor legislației naționale.
  -prezintă la APIA până la data de 15 octombrie 2018 copia documentului justificativ (certificat de conformitate / master certificat / certificat de confirmare a conversiei) emis de Organismul de Control (lista organismelor de control aprobate de MADR pentru efectuarea inspecției și certificării produselor agroalimentare ecologice pe teritoriul României, în conformitate cu prevederile art. 9 al OM nr. 895/2016 și art. 27 al Regulamentului (CE) nr. 834/2007, cu modificările şi completările ulterioare poate fi consultată pe site-ul www.madr.ro, secțiunea „Agricultură” – „Agricultură ecologică” – „Organisme de control aprobate”).

  Pentru M.11 și M.13 beneficiarul:
  -Se încadrează în categoria fermierilor activi, în înțelesul art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, cu modificările şi completările ulterioare și prevederilor art. 6 al OUG nr. 3/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

  Condițiile care trebuie respectate de toți beneficiarii măsurilor vizează:
  -eco-condiţionalitatea – pentru M.10, M.11, M.13 – la nivelul exploataţiei,
  -cerințele de bază pentru angajamentele de agro-mediu și climă și agricultură ecologică (GAEC şi/sau SMR relevante pachetelor, cerințele minime privind utilizarea îngrășămintelor și substanțelor de protecție a plantelor– pentru M.10 și M.11 alte cerinţe relevante naţionale şi activitatea minimă – pentru M.10 și M.11) – la nivelul parcelelor aflate sub angajamente.

  Important! Cum puteți cumula angajamentele

  P1 al M.10 se poate combina pe aceeaşi suprafaţă agricolă (parcele agricole) cu P2 al M.10. P2 al M.10 se poate aplica numai adiţional la P1 al M.10.

  Pachetele M.10 aplicabile pe pajiştile permanente (P1, P2, P3.1, P3.2, P6, P9.2, P11.2) se pot combina pe aceeaşi suprafaţă agricolă (parcele agricole) cu varianta 6.2 a P6 din sM.11.1 și sM.11.2 ale M.11. Toate pachetele M.10 aplicabile pe terenurile agricole, precum şi toate pachetele M.11 se pot combina pe aceeaşi suprafaţă agricolă (parcele agricole) cu sM.13, sM13.2 sau sM13.3 în zonele eligibile M.13.

  P4 al M.10 se poate combina cu P5 al M.10, dar şi cu P1 şi P2 din sM.11.1 și sM.11.2 ale M.11.
  P5 al M.10 se poate combina cu P4 al M.10 şi cu P1 din sM.11.1 și sM.11.2 ale M.11.
  Plăţile se pot cumula pe aceeaşi suprafaţă agricolă (parcele agricole).

  Pachetele M.11 se pot combina astfel:
  – P1 al sM.11.1 și sM.11.2 cu P4 și P5 ale M10,
  – P2 al sM.11.1 și sM.11.2 cu P4 al M.10,
  – P6.2 al sM.11.1 și sM.11.2 cu P1, P2, P3.1, P3.2, P6, P9.2, P11.2 ale M10,
  – P1 – P5 și P6.2 ale sM.11.1 și sM.11.2 cu sM.13.1, sM.13.2 și sM.13.3 ale M.13,
  – P6.1 al sM.11.1 și sM.11.2 cu sM.13.1 și sM.13.2 ale M.13,
  – P1 – P6 ale sM.11.1 și sM.11.2 cu plățile directe.
  Plăţile acordate în cadrul M.10, M.11 şi M.13 se pot cumula cu plăţile acordate pe suprafaţă în cadrul Pilonului I (SAPS, înverzire, etc.).

  Pe Instagram-ul Agrointeligența găsiți imaginile momentului din agricultură!

  CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Agrointeligența pentru Android sau iPhone!

  Te-ar mai putea interesa

  Noi reguli pentru subvenția APIA pe suprafață. Facturile devin obligatorii ca să demonstrezi că lucrezi pământul! Data de referință a ANT – folosită fraudulos. Dacă renunțăm, banii pot merge la SCZ pe animale reale! În lucru! Fond mutual public-privat: procent din subvenții pentru a interveni în caz de catastrofe!

  Ultimele știri

  Prima reacție a conducerii ANZ despre procesul deschis de ciobani: ”Am un semn de întrebare de ce se opun tocmai Registrele Genealogice” RWA furnizează fermierilor îngrășământ-peleți din gunoi fermentat de pasăre! SITUAȚIA PE JUDEȚE! APIA: Lista cu crescătorii de animale intrați la ajutorul de stat de 100 euro/UVM!

  Căutare în articole