• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • ȘEFUL DE LA CADASTRU, ANUNȚ pentru FERMIERI: Ce se întâmplă cu TERENURILE AGRICOLE pe care SE PLĂTEȘTE SUBVENȚIE!

  Roxana Dobre -

  Anunț important din partea șefului de la Cadastru pentru fermierii care lucrează terenuri agricole. Cadastrarea gratuită a suprafețelor agricole se face cu prioritate față de restul categoriilor de terenuri care sunt incluse în program, indiferent de calitatea titularului dreptului, respectiv proprietar, titular al unui drept real asupra imobilului sau posesor, susține directorul general al Agenției Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), Radu Codruț Ștefănescu, într-un răspuns remis în exclusivitate pentru Agrointeligența – www.agrointel.ro

  ”Programul național de cadastru si carte funciară 2015-2023 (PNCCF) îi sprijină pe fermieri prin înregistrarea cu prioritate terenurilor agricole, astfel încât oamenii să poată beneficia în continuare de subvenții. În 2016, am reușit să modificăm Legea nr. 7/1996 și a publicității imobiliare, în scopul accelerării procesului de înregistrare sistematică a imobilelor din extravilan. Concret, Ordonanța de Urgență a Guvernului nr 35/2016 a creat cadrul legal necesar finanțării de către ANCPI a lucrărilor de înregistrare sistematică demarate de Unitățile Administrativ Teritoriale la nivel de sector cadastral din extravilan și, pe cale de excepție, din intravilan, indiferent de calitatea titularului dreptului, respectiv proprietar, titular al unui drept real asupra imobilului sau posesor. Sintetizând, putem spune fără a greși că, în prezent, terenurile agricole sunt cadastrate cu prioritate, în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară 2015-2023 (PNCCF)”, a punctat șeful Agenției de cadastru.

  PNCCF este instituit în temeiul Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 7/1996) și în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 294/2015, cu modificările și completările ulterioare. Scopul acestui program este înregistrarea tuturor imobilelor de pe teritoriul țării în sistemul integrat de cadastru și publicitate imobiliară, fără niciun cost pentru proprietari, persoane fizice sau juridice. Implementarea acestui Program este o necesitate, întrucât va asigura punerea în aplicare a obiectivelor asumate de către statul român, precum dezvoltarea agriculturii, infrastructurii, elemente esențiale pentru dezvoltarea economică.

  În program, un rol important îl au primarii

  Radu Codruț Ștefănescu atrage atenția că primarii au un rol esențial pentru reușita programului întrucât ei sunt cei care trebuie să solicite fonduri de la ANCPI pentru înregistrarea terenurilor din extravilanul localităților. Această responsabilitate este reglementată prin dispozițiile “Procedurii și modalității de alocare a sumelor, precum și raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale”, aprobată prin Ordinul Directorului General al ANCPI nr. 819/2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 583/2016.

  ”Conform acestei Proceduri, responsabilitatea derulării achiziției publice, precum și a încheierii contractelor de servicii de înregistrare sistematică a imobilelor situate în extravilanul UAT-urilor, subvenționate de către Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură (APIA), revine în sarcina primăriilor interesate să obțină fondurile destinate finanțării, acordate din veniturile proprii ale ANCPI pentru sprijinirea implementării noilor scheme de plăți aplicate în agricultură. După cum am mai spus, am înțeles de la bun început că trebuie să găsim soluții pentru a veni în sprijinul fermierilor. Înregistrarea cu prioritate a terenurilor agricole din extravilan, introdusă prin dispozițiile OUG NR. 35/ 2016, va contribui la implementarea noilor mecanisme prin care se pot solicita subvenții, prevăzute de OUG nr. 104/2015-2020 și pentru modificarea art. 2 Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.104/2015, cu modificările și completările ulterioare. Precizez, totodată, că ducerea la bun sfârșit a PNCCF este condiționată de menținerea actualei surse de finanțare a Programului, de existența planurilor parcelare, precum și de calitatea și gradul de finalizare a aplicării legilor fondului funciar”, a mai subliniat directorul general al ANCPI.

  Mai mult, acesta menționează că modul în care se va desfășura procedura de finanțare la nivel național va fi monitorizat de către ANCPI, iar în cazul în care vor fi constatate disfuncționalități, vor fi propuse măsuri de îmbunătățire a procesului de înregistrare sistematică, inclusiv a celor de natura modificărilor legislative în domeniul cadastrului și al publicității imobiliare.

  Vă reamintim că Programul Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF) cuprinde: măsurători cadastrale; activități de geodezie, cartografie, topografie și fotogrammetrie; activități de informare și conștientizare a publicului; dezvoltare și mentenanță a sistemelor informatice; conversia cărților funciare și a documentațiilor cadastrale din format analogic în format digital; tehnică de calcul și de stocare; alte activități ce decurg din derularea PNCCF.

  Citiți și:

  Europarlamentarul DANIEL BUDA, anunț-șoc pentru fermierii care primesc subvenții: ROMÂNIA NU VA MAI PRIMI DEROGARE!

  CADASTRU GRATUIT 2017: LISTA LOCALITĂȚILOR unde ÎNCEP LUCRĂRILE și pentru care PRIMĂRIILE AU CERUT FINANȚARE!

  SUCCESIUNE GRATUITĂ pentru TERENURI prin INTERMEDIUL unui PROGRAM NAȚIONAL!

  CADASTRU GRATUIT: Ce se întâmplă cu PARCELELE AGRICOLE care NU AU PROPRIETAR!

  NOUTĂȚI despre CADASTRAREA GRATUITĂ A TERENURILOR AGRICOLE!

  FONDURI EUROPENE pentru CADASTRAREA GRATUITĂ a peste 6 MILIOANE DE HECTARE


  Te-ar mai putea interesa

  Județul unde jumătate din suprafața semănată cu grâu este deja calamitată de secetă Vaci de rasă donate de fermieri pentru crescătorul căruia i-au ars animalele într-un incendiu în grajd Guvernul a majorat bugetul APIA. Când ar intra în conturi subvenția de 100 euro

  Ultimele știri

  Avertismentul unui șef APIA: Fermierii care rămân fără subvenții în acest an! Anchetat de fraudă după ce a câștigat licitația pentru a cumpăra un port la Dunăre ANAF s-a răzgândit! Noua taxă pentru transport nu se va mai aplica pentru micii fermieri!