• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • CHIRIA PE PĂȘUNE. Ce sume plătesc CRESCĂTORII DE ANIMALE pentru un HECTAR DE PĂȘUNE!

  Roxana Dobre -

  Chiria pentru hectarul pășune, mai exact ce sume plătesc crescătorii de animale care închiriază aceste suprafețe. Prețurile valabile pentru pășunile din mai multe județe au fost dezvăluite pe un grup dedicat ciobanilor. Fermierii spun că banii achitați pe hectar sunt mai mulți de la an la an întrucât pășunea este căutată permanent de crescători și, în plus, este și ”purtătoare” de subvenție de la APIA.

  Pe grupul de Facebook ”Grupul Ciobanilor Adevărați”, unul dintre administratori a lansat o adevărată bursă a chiriilor pentru pășuni. Sigur sumele sunt orientative dar pot reprezenta un punct de plecare și pentru dumneavoastră, crescătorii de animale care intenționați să închiriați astfel de suprafețe sau să renegociați contractul. Astfel, fermierul Ioan Suciu a întrebat cât plătesc pe an chirie pe hectarul de pășune membrii grupului de Facebook, iar răspunsurile nu au întârziat să apară.

  Sumele diferă foarte mult de la o zonă la alta iar de cele mai multe ori crescătorii de animale sunt la mâna primăriilor sau a proprietarilor de pășuni. Iată ce au răspund fermierii și ce alte probleme în plus au notat:

  Dorel Tafta, Făgăraș – Brașov. Chiria pe pășune: 215 lei/ha

  Durla Gabriel, Bihor. Chiria pe pășunea închiriată de la Primărie: 450 lei/ha

  Mihai Goga, Galați. Chiria pe pășunea închiriată de la Primărie: 70 lei/ha chiria, plus 30 de lei/ha impozitul pe hectar

  Adi Adi, Suceava. Chiria pe pășune: 200 lei/ha, plus impozit circa 28 lei/ha

  Ioan Suciu, Făgăraș – Brașov. Primăria pornește licitația pentru pășuni de la 400 lei/ha – contract pe 5 ani, plus impozit

  Petruta și Dan Petrescu, Curtea de Argeș. Chiria pe pășune: 700 lei/ha, plus impozit

  Munteanu Ștefan, Bârlad – Vaslui. Chiria pe pășune: 115 lei/ha plus impozit 19 lei/ha. Contractul cu primăria s-a atribuit prin licitație pe 7 ani cu posibilitatea de prelungire pe 3 ani

  Buzea Ionel, Brăila. Chiria pe pășune: 250 lei/ha

  Gabriel Bâscă, Miercurea Sibiului – Sibiu. Chiria pe pășune: 600 lei/ha

  Sorin Viorel Naharniuc, Suceava. Chiria pe pășune: 245 lei/ha plus impozitul

  Marius Coc, Luduș – Mureș. Chiria pe pășune: 750/ha pășune

  Bucur Ionuț, Cluj. Chiria pe pășune: 300 lei/ha și 50 de lei impozit/ha

  Doru Damian, Constanța. Chiria pe pășune: Chiria diferă de la comună la comună în unele zone este de 50 lei/70 lei/100 lei

  Andreia Manda, Dâmbovița. Chiria pe pășune: 300 lei/ha

  Ciprian Ribu, Constanța. Chiria pe pășune: 60 de lei/ha

  Nicodim Gabriela, Arad: Fermierii nu pot închiria pășunea deoarece este administrată de composesorat (administrația comună a mai multor proprietari n.r) care deține animale pe hârtie în realitate zero

  Mihai Pator, Cluj. Chiria pe pășune: 450 lei/ha

  Iulian Dan, Constanța. Chiria pe pășune: 150 lei/ha dar pot să am 200 de oi căci nu dau mai mult de 10 hectare

  Rimniceanu Ioan Viorel, Botoșani. Chiria pe pășune: 200 lei/ha

  Nica Marcu, Sibiu. Chiria pe pășune: 800 lei/ha, plus impozitul

  Zoltan Kovacs, Cluj. Chiria pe pășune: 300 lei/ha

  Voina Ileana, Hunedoara. Chiria pe pășune: pe contract vechi, reactualizat în 2016 dădeam 150 lei/ha. Pe contractul din 2017, la munte, pe 3 luni, dacă se ia zăpadă din vreme dăm 350 lei/ha suma fiind stabilită prin angajamentul pastoral făcut de primărie

  Gavril Robos, Bihor. Chiria pe pășune: 345 lei/ha

  Ștefan Bodean, Brașov. Chiria pe pășune: 150 lei/ha

  Ionut Mihai, Buzău. La chiria pe pășune, licitația a început de la 50 de lei și a ajuns până la 370 lei/ha

  Alexandru Matei, Arad. Chiria pe pășune: 100 euro/ha iar subvenția o încasează proprietarul

  Paul Bereholschi, Timiș. Chiria pe pășune: 185 lei/ha

  Atenție! După cum sesizați în comentariile fermierilor unii crescători nu încasează subvenția de la APIA și cad la pace cu proprietarii sau chiar cu primăriile pentru o sumă mai mică de plată. Este important să știți că beneficiarii plăţilor pe pășune/pajiște sunt fermierii activi persoane fizice şi/sau persoane juridice care desfăşoară o activitate agricolă în calitate de utilizatori ai suprafeţelor de teren agricol şi/sau deţinători legali de animale, potrivit legislaţiei în vigoare. În categoria beneficiarilor de plăţi se încadrează şi asociațiile sau cooperativele agricole. Deci, este dreptul dvs., cei care îngrijiți terenurile, să încasați banii de la agenția de plăți.

  În cazul contractelor cu Primăriile acestea sunt obligate să scoată la licitație terenurile disponibile, iar contractele se pot încheia conform celor mai noi modificări legislative și pe minim 5 ani față de minim 10 ani cum era prevăzut anterior.

  Ce obligații au crescătorii de animale care închiriază

  Fermierii care vor să închirieze terenurile trebuie să dețină animale și să asigure o încărcătură minimă de 0,3 UVM/ha pentru suprafaţa solicitată la APIA.

  Alte obligații ale chiriașului, conform contractelor:

  – să păşuneze animalele exclusiv pe terenul închiriat. Este interzisă pătrunderea cu animalele, ovine și caprine, pe păşunea repartizată bovinelor, și invers. Este interzis păşunatul pe terenurile proprietate publică sau privată ale comunei sau pe terenurile aparţinând persoanelor fizice și juridice.

  Notă: În cazul în care, chiriaşii vor fi surprinşi, cu animalele pe alte suprafețe decât cele închiriate, se va întocmi proces verbal de contravenţie de către reprezentanţii Primăriei. În cazul în care vor fi surprinși pentru a doua oară, sancțiunea va fi rezilierea contractului;

  -să respecte regulile agro-zootehnice şi să mute periodic târlele (loc neîmprejmuit și neacoperit unde se odihnesc vitele sau oile în timpul pășunatului n.r) în vederea asigurării fertilizării unor suprafeţe cât mai mari de pășune;
  – Mutarea strungilor ( loc îngrădit la stână, unde se mulg oile n.r) se va face raţional, la 5-10 zile, în caz de vreme bună, și la 2-3 zile, în caz de ploi, astfel încât să nu se ajungă la degradarea și infestarea păşunii;
  -în cazul în care chiriaşul deţine şi animale ale persoanelor particulare din comună, este obligat până la data de 1 iunie să comunice Primăriei un tabel nominal cu deţinătorii de ovine, caprine si bovine pe care le păşunează;
  -să practice un pășunat rațional pe grupe de animale și pe târlale;
  -introducerea animalelor la pășunat numai la datele și în condițiile stabilite de organele de specialitate;
  -să introduca pe păşune numai animale înmatriculate şi cu acțiunile sanitar-veterinare efectuate;
  -să nu introducă animalele la pășunat în timpul sau imediat după căderea ploilor;
  -să menţină în bune condiţii agricole şi de mediu suprafaţa de păşune (curățare, irigare etc.) conform legii;
  -banii obtinuți din fonduri guvernamentale și/sau europene să fie folosiți pentru efectuarea de lucrări pe păşune (supraînsămânţare, curăţare, irigare etc) sub îndrumarea specialiştilor;
  – la data încetării contractului, terenul va fi predat în stare bună.

  Atenție! Încetarea contractului va avea loc prin:
  a) acordul de voință al părților;
  b) prin reziliere; la cererea proprietarului, în cazul ivirii unei situaţii de forţă majoră, aşa cum aceasta este definită de legislaţia în vigoare;
  c) prin denunţare unilaterală: proprietarul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul de închiriere, cu obligativitatea notificării chiriaşului cu 30 zile înainte în cazul apariției unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului ar fi contrară interesului public sau/şi în cazul în care chiriaşul utilizează terenul exclusiv pentru păşunatul animalelor şi nu asigură o încărcătură minimă de 0,3 UVM/ha pentru suprafaţa solicitată;
  d) expirarea termenului contractului.

  Contractul încetează prin reziliere în următoarele cazuri:
  -nerespectarea clauzelor contractuale;
  -neplata la termenele stabilite prin contract, a chiriei şi penalităţilor datorate;
  – în cazul vânzării animalelor de către chiriaş;
  -schimbarea destinatiei terenului, folosirea pasunii in alte scopuri decat cel pentru care a fost inchiriat terenul;
  -în cazul în care se constată, de către reprezentanţii Consiliului local  faptul că, terenul închiriat nu este folosit de către chiriaş, fiind părăsit;
  -dacă nu face dovada ca banii obţinuti din fonduri guvernamentale și/sau europene sunt folosiți pentru lucrări privind îmbunătăţirea calităţii păşunii; cu privire la acest aspect Primaria va sesiza Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură.

  În cazul nerespectării clauzelor contractuale, privind schimbarea destinaţiei şi plata chiriei, contractul încetează de drept şi atrage, după sine, plata de despăgubiri din partea chiriaşului.

  Citiți și:

  Cine sunt fermierii care pot încasa subvenția pe pășune

  LISTA DOCUMENTELOR OBLIGATORII pentru A ÎNCASA SUBVENȚIA PE PĂȘUNE!

  Ce SUBVENȚIE plătește APIA pentru un hectar de PĂȘUNE!

  ANUNȚ-ȘOC: Multe comune VOR PIERDE SUBVENȚIA PE PĂȘUNE! Ce pot face CRESCĂTORII DE ANIMALE!


  Te-ar mai putea interesa

  Prețul roșiilor românești s-a prăbușit după sărbători. Cât costă acum un kilogram de tomate la fermieri Guvernul a majorat bugetul APIA. Când ar intra în conturi subvenția de 100 euro Județul unde jumătate din suprafața semănată cu grâu este deja calamitată de secetă

  Ultimele știri

  Anunț pentru fermieri: Astăzi s-a făcut plata pentru subvenția de 100 euro la hectar! Ultima oră despre subvențiile APIA! Situația la zi cu fermierii care încasează plăți la hectar! Primii fermieri care intră la recoltat cu trei săptămâni mai devreme din cauza secetei