Ştiri agricoleSubvenţii APIA 2018

DATA ISTORICĂ pentru SUBVENȚII: TERMENELE ȘI CONDIȚIILE OBLIGATORII pe care trebuie să LE ȘTIE TOȚI FERMIERII!

Data istorică în funcție de care se plătesc Ajutoarele Naționale Tranzitorii în zootehnie din bugetul național pentru crescătorii de animale, de mare interes pentru fermieri dar și pentru autoritățile din România.

Fermierii care se raportează la efectivele  înregistate la 31 ianuarie 2013 sunt cei mai avantajați la plata subvențiilor deoarece încasează banii pentru animalele ce le aveau atunci în exploatație chiar dacă în prezent sunt obligați să aibă doar minim 3 animale în ferme. Sunt însă și exploatații care se pot înscrie anual la plata ANTZ iar Agrointeligența-www.agrointel.ro a cerut la APIA pentru dumneavoastră toate datele privind aceste înscrieri!

Ce categorie de fermieri încasează ANTZ datorită datei istorice

Conform prevederilor OMADR nr.619/2015 cu modificările şi completările ulterioare, pentru a beneficia de ajutorul naţional tranzitoriu, schema decuplată de producţie, specia bovine, în sectorul carne, fermierii înscrişi în evidenţa APIA, cu cod unic de identificare, trebuie să îndeplinească urmatoarele condiţii:

-să deţină un efectiv de minimum 3 capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni la data de referinţă;
-la data solicitării ajutorului national tranzitoriu exploataţia să fie înregistrată în RNE şi să existe, în exploatatie, cel puţin un animal identificat şi înregistrat în conformitate cu legislaţia sanitară veterinară în vigoare din speciile bovine, ovine, caprine şi/sau suine.

Data de referinţă se determină în funcție de data înființării exploatației cu cod ANSVSA (data înființării exploatației este data intrării primului animal în exploatație, conform prevederilor Ordinului nr.40/2010 cu modificarile ulterioare), astfel:

Data istorică: 31 ianuarie 2013– pentru exploataţiile înfiinţate până la data de 31 ianuarie 2013 inclusiv;

Pentru aceste exploatații solicitanții trebuie să dețină:

-solicitanții deţin, pe exploataţia cu cod ANSVSA, un efectiv de minimum 3 capete bovine, cu
vârsta de minimum 16 luni, la data de referinţă 31 ianuarie 2013, înregistrate în RNE;
– exploataţia cu cod ANSVSA să fie înregistrată în RNE, în care există cel puţin un animal
identificat şi înregistrat în conformitate cu legislaţia sanitară veterinară în vigoare din speciile
bovine, ovine, caprine şi/sau suine la data solicitării ANTZ 8 – C dacă cererea unică este
depusă până la data limită de depunere fără penalizări/la data limită de depunere fără penalizări
dacă cererea este depusă în perioada de depunere cu penalizări.

Data istorică: 17 aprilie 2014 – pentru exploataţiile înfiinţate în perioada 1 februarie 2013 – 17 aprilie 2014 inclusiv;

Pentru aceste exploatații solicitanții trebuie să dețină:

-solicitanții deţin, pe exploataţia cu cod ANSVSA, un efectiv de minimum 3 capete bovine
purtătoare de primă provenite dintr-un transfer integral de animale purtătoare de primă şi/sau
nepurtătoare de primă, cu vârsta de minimum 16 luni la data de referință 17 aprilie 2014,
înregistrate în RNE;
– exploataţia cu cod ANSVSA să fie înregistrată în RNE în care există cel puţin un animal
identificat şi înregistrat în conformitate cu legislaţia sanitară veterinară în vigoare din speciile
bovine, ovine, caprine şi/sau suine, la data solicitării ANTZ 8 – C dacă cererea unică este
depusă până la data limită de depunere fără penalizări/ la data limită de depunere fără
penalizări dacă cererea este depusă în perioada de depunere cu penalizări.

Data istorică: 31 martie 2015 – pentru exploataţiile înfiinţate în perioada 18 aprilie 2014 – 31 martie 2015 inclusiv;

Pentru aceste exploatații solicitanții trebuie să dețină:

-solicitanții deţin, pe exploataţia cu cod ANSVSA, un efectiv de minimum 3 capete bovine
purtătoare de primă provenite dintr-un transfer integral de animale purtătoare de primă şi/sau
nepurtătoare de primă, cu vârsta de minimum 16 luni la data de 31 martie 2015, înregistrate
în RNE;
– exploataţia cu cod ANSVSA să fie înregistrată în RNE în care există cel puţin un animal
identificat şi înregistrat în conformitate cu legislaţia sanitară veterinară în vigoare, din speciile
bovine, ovine, caprine şi/sau suine, la data solicitării ANTZ 8 – C dacă cererea unică este  depusă până la data limită de depunere fără penalizări/ la data limită de depunere fără
penalizări dacă cererea este depusă în perioada de depunere cu penalizări.

Data istorică: 29 februarie 2016 – pentru exploataţiile înfiinţate în perioada 01 aprilie 2015 – 29 februarie 2016 inclusiv;

Pentru aceste exploatații solicitanții trebuie să dețină:

-solicitanții deţin, pe exploataţia cu cod ANSVSA, un efectiv de minimum 3 capete bovine
purtătoare de primă provenite dintr-un transfer integral de animale purtătoare de primă şi/sau
nepurtătoare de primă, cu vârsta de minimum 16 luni la data de 29 februarie 2016, înregistrate
în RNE;
– exploataţia cu cod ANSVSA să fie înregistrată în RNE în care există cel puţin un animal
identificat şi înregistrat în conformitate cu legislaţia sanitară veterinară în vigoare, din speciile
bovine, ovine, caprine şi/sau suine, la data solicitării ANTZ 8 – C dacă cererea unică este
depusă până la data limită de depunere fără penalizări/ la data limită de depunere fără
penalizări dacă cererea unică este depusă în perioada de depunere cu penalizări.

-Data istorică: 28 februarie 2017 – pentru exploataţiile înfiinţate în perioada 01 martie 2016 – 28 februarie 2017 inclusiv;

Pentru aceste exploatații solicitanții trebuie să dețină

– solicitanții deţin, pe exploataţia cu cod ANSVSA, un efectiv de minimum 3 capete bovine
purtătoare de primă provenite dintr-un transfer integral de animale purtătoare de primă şi/sau
nepurtătoare de primă, cu vârsta de minimum 16 luni la data de 28 februarie 2017,
înregistrate în RNE;
– exploataţia cu cod ANSVSA să fie înregistrată în RNE în care există cel puţin un animal
identificat şi înregistrat în conformitate cu legislaţia sanitară veterinară în vigoare, din
speciile bovine, ovine, caprine şi/sau suine, la data solicitării ANTZ 8 dacă cererea unică
este depusă până la data limită de depunere fără penalizări/ la data limită de depunere fără
penalizări dacă cererea unică este depusă în perioada de depunere cu penalizări.

Data istorică: 28 februarie 2018 – pentru exploataţiile înfiinţate în perioada 01 martie 2017 – 28 februarie 2018 inclusiv.

Pentru aceste exploatații solicitanții trebuie să dețină

– solicitanții deţin, pe exploataţia cu cod ANSVSA, un efectiv de minimum 3 capete bovine
purtătoare de primă provenite dintr-un transfer integral de animale purtătoare de primă şi/sau
nepurtătoare de primă, cu vârsta de minimum 16 luni la data de 28 februarie 2018,
înregistrate în RNE;
– exploataţia cu cod ANSVSA să fie înregistrată în RNE în care există cel puţin un animal
identificat şi înregistrat în conformitate cu legislaţia sanitară veterinară în vigoare, din
speciile bovine, ovine, caprine şi/sau suine, la data solicitării ANTZ 8 dacă cererea unică
este depusă până la data limită de depunere fără penalizări/ la data limită de depunere fără
penalizări dacă cererea unică este depusă în perioada de depunere cu penalizări.

Plata ajutorului national tranzitoriu, specia bovine, schema decuplată de producție în sectorul carne se acordă pentru efectivul de minimum 3 capete bovine purtătoare de primă provenite dintr-un transfer integral de animale purtătoare de primă şi/sau nepurtătoare de primă, cu vârsta de minimum 16 luni, precum şi pentru tineretul bovin mascul şi/sau femel cu vârsta de minimum 7 luni deținut de solicitant la data de referinţă, în exploataţia cu cod ANSVSA.

IMPORTANT !

Dacă cererea este depusă în perioada fără penalizări, plata ANTZ 8 – C se acordă pentru efectivul de minimum 3 capete bovine purtătoare de primă provenite dintr-un transfer integral de animale purtătoare de primă şi/sau nepurtătoare de primă, cu vârsta de minimum 16 luni, precum şi pentru tineretul bovin mascul şi/sau femel cu vârsta de minimum 7 luni deținut de solicitant la data de referinţă, în exploataţia cu cod ANSVSA, dacă la data depunerii cererii în exploatația înregistrată în RNE mai există cel puțin un animal identificat din speciile bovine, ovine, caprine și/sau suine.

Dacă cererea este depusă în perioada cu penalizări, plata ANTZ 8 – C se acordă pentru efectivul de minimum 3 capete bovine, purtătoare de primă provenite dintr-un transfer integral de animale purtătoare de primă şi/sau nepurtătoare de primă, cu vârsta de minimum 16 luni, precum şi pentru tineretul bovin mascul şi/sau femel cu vârsta de minimum 7 luni deținut de solicitant la data de referinţă, în exploataţia cu cod ANSVSA, dacă la data limită de depunere fără penalizări, în exploatația înregistrată în RNE, mai există cel puțin un animal identificat din speciile bovine, ovine, caprine și/sau suine.

ATENȚIE! Nu sunt supuse controlului la faţa locului și nici normelor de ecocondiționalitate ANTZ 7 – L – schema decuplată de producţie în sectorul lapte şi ANTZ 8 – C – schema decuplată de producţie în sectorul carne.

Ce condiţii anuale trebuie să respecte aceşti fermieri pentru plata ANTZ

Fermieri trebuie să depună anual cerere, în care să solicite ajutorul naţional tranzitoriu, specia bovine, schema decuplată de producţie, în sectorul carne. Beneficiarii care au obținut un drept la primă în campaniile anterioare, vor solicita anual la plată bovinele pentru care s-a obținut dreptul în campaniile anterioare, iar la data solicitării ajutorului national tranzitoriu exploataţia trebuie să fie înregistrată în RNE şi să existe, în exploatatie, cel puţin un animal identificat şi înregistrat în conformitate cu legislaţia sanitară veterinară în vigoare din speciile bovine, ovine, caprine şi/sau suine.

Fermierii care solicită pentru prima oară ajutorul national tranzitoriu pentru bovinele cu vârsta de minimum 7 luni deținute la data de referinţă, în exploataţia cu cod ANSVSA trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

-să deţină un efectiv de minimum 3 capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni la data de referinţă;
-la data solicitării ajutorului national tranzitoriu, exploataţia trebuie să fie înregistrată în RNE şi să existe, în exploatatie, cel puţin un animal identificat şi înregistrat în conformitate cu legislaţia sanitară veterinară în vigoare din speciile bovine, ovine, caprine şi/sau suine.

Ce documente trebuie să depună la APIA anual acești fermieri

Pentru animalele pentru care s-a beneficiat de primă în anii anteriori, în aceeași exploatație cu cod ANSVSA, fermierii solicitanți ai ajutorului naţional tranzitoriu, specia bovine, schema decuplată de producţie, în sectorul carne, nu trebuie să mai prezinte anual documentele specific schemei de plată.

Fermierii care solicită plata pentru bovinele care nu a beneficiat de ajutorul national tranzitoriu în exploatația cu cod ANSVSA din cerere, trebuie să depună în primul an de solicitare a sprijinului următoarele documente specifice schemei de plată :

-copia de pe paşaportul fiecărei bovine pentru care se solicită ajutorul naţional tranzitoriu, schema decuplată de producţie, în sectorul carne dacă animalul este existent în exploatația cu cod ANSVSA din cerere, la data solicitării schemei;
-copia de pe documentul care atestă ieşirea animalului, pentru care se solicită ajutorul naţional tranzitoriu, specia bovine, schema decuplată de producţie, în sectorul carne, dacă animalul este ieșit din exploatația cu cod ANSVSA din cerere, la data solicitării schemei.

Ce efectiv minim trebuie să dețină în exploatație acești fermieri

La data solicitării ajutorului naţional tranzitoriu, specia bovine, schema decuplată de producţie, în sectorul carne, fermierii trebuie să se asigure că în exploatația cu cod ANSVSA din cerere, este înregistrat în Registrul național al Exploatațiilor, cel puţin un animal identificat şi înregistrat în conformitate cu legislaţia sanitară veterinară în vigoare din speciile bovine, ovine, caprine şi/sau suine.

La data de referință, în exploatația cu cod ANSVSA pentru care se solicită ajutorul national tranzitoriu este înregistrat un efectiv de minimum 3 capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni.

Fermierii nu sunt obligați ca după data de referință, să mențină în exploatație animalele pentru care au beneficiat/beneficiază de ajutorul național tranzitoriu, specia bovine, schema decuplată de producţie, în sectorul carne.

Fermieri nu pot adăuga la plată pe aceeași exploatație animale în plus pentru ANTZ

Având în vedere prevederile OMADR nr.619/2015 cu modificările şi completările ulterioare, pentru a beneficia de ajutorul naţional tranzitoriu, schema decuplată de producţie, specia bovine, în sectorul carne, animalele intrate în exploatație după data de referință, nu pot beneficia de ajutorul naţional tranzitoriu, schema decuplată de producţie, specia bovine, în sectorul carne în aceeași exploatație.

Pentru animalele intrate în exploatație, după data de referință, se poate solicita doar sprijinul cuplat în zootehnie, dacă sunt îndeplinite cumulativ condițiile de eligibilitate specifice schemei solicitate.

Reamintim că în Campania 2017, cuantumurile stabilite pentru ANTZ-uri au fost de 22,1185 euro/tona de lapte pentru ANTZ 7 și 88,6852 de euro pe cap de animal pentru ANTZ 8.

Potrivit datelor APIA, furnizate pentru Agrointeligența-www.agrointel.ro, pentru Campania 2016, până la  01.03.2018 suma autorizată la plată a fost de 102.814.471,43 euro pentru un număr de 1.112.099 capete bovine.


Abonați-vă GRATUIT la Agrointeligența - www.agrointel.ro!


1 comentariu

Scrie un comentariu