• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • CADASTRU GRATUIT 2018: Ce trebuie să facă PRIMARII pentru ÎNREGISTRAREA TERENURILOR!

  Roxana Dobre -

  Bani pentru cadastru în 2018! Finanțarea pentru înregistrarea gratuită a terenurilor agricole este de mare interes pentru fermieri mai ales în contextul pierderii subvențiilor după anul 2020 iar primarii interesați să înceapă sau să continue lucrările de cadastru general au acum la dispoziție procedura prin care pot solicita și în acest an bani pentru cadastrarea.

  Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliare (ANCPI) a lansat în dezbatere publică un proiect de ordin pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de plată destinată cofinanțării lucrărilor de înregistrare sistematică demarate de unitățile administrativ – teritoriale.

  Potrivit documentului citat, primăriile interesate de cadastrul gratuit trebuie să trimită la ANCPI o înștiințarea privind intenția de a demara lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor, pentru care solicită cofinanțarea prevăzută de lege. Înștiințarea se face prin adresă scrisă despre intenția de a demara lucrări de înregistrare sistematică, în care va include informații precum: obiectul lucrărilor de înregistrare sistematică (întreg teritoriul UAT, exclusiv intravilanul UAT, exclusiv extravilanul UAT, un număr determinat de sectoare cadastrale din UAT), valoarea estimată a achiziției serviciilor de înregistrare sistematică, durata estimată de finalizare a lucrărilor de înregistrare sistematică, alte informații considerate relevante, precum și solicitarea de a fi luat în evidență pentru cofinanțarea lucrărilor.

  Mai departe,  are loc derularea procedurii de achiziție și semnarea contractului de servicii de către UAT cu persoanele autorizate de ANCPI/OCPI.

  Atenție! Primăriile sunt direct  responsabile de modalitatea de atribuire a contractelor de servicii și de încheierea acestora cu prestatorii de servicii și răspunde de respectarea legislației în materia achizițiilor publice în ceea ce priveşte organizarea şi derularea procesului de achiziție a serviciilor de înregistrare sistematică, precum şi de modul de utilizare a sumelor alocate din bugetul ANCPI prin bugetul OCPI, potrivit destinaţiei pentru care au fost alocate.

  Prestatorul serviciilor este responsabil de îndeplinirea cerințelor privind informarea persoanelor ale căror date cu caracter personal se colectează și prelucrează în cadrul procesului de înregistrare sistematică, conform prevederilor art. 12 alin. (1) și (2) din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date.

  În termen de 5 zile lucrătoare de la încheierea contractului de servicii, primăriile au obligaţia de a transmite la OCPI o copie conformă cu originalul a acestuia dar și orice act adițional la contractul de servicii, în termen de 5 zile lucrătoare de la încheierea acestuia.

  ANCPI nu decontează banii pentru cadastrul gratuit în următoarele situații:

  -pentru cărţile funciare care au geometrie asociată, înregistrate în Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, până la data emiterii Procesului verbal de recepție a lucrării tehnic aferent << Documentelor tehnice ale cadastrului copie spre publicare>>;  

  – imobilele care sunt cuprinse în planurile parcelare realizate în baza unor contracte din fonduri publice. Prin planuri parcelare în cadrul prezentei proceduri se înţelege:  

  – planurile parcelare realizate din fonduri publice ca urmare a derulării procedurilor de achiziţie prevăzute de lege, executate conform prevederilor Regulamentului privind conţinutul, modul de întocmire şi recepţie a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 634/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi cele executate conform Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere re în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, cu modificările şi completările ulterioare, recepţionate de oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară prin alocarea de numere cadastrale imobilelor componente, neînregistrate în Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară;

  – planurile parcelare în curs de execuţie, contractate din fonduri publice.  

  imobilele pentru care au fost deschise cărțile funciare în baza lucrărilor de înregistrare sistematică realizate prin finanțare din fonduri publice în cadrul altor proiecte;

   imobilele pentru care au fost deschise cărțile funciare în baza lucrărilor de înregistrare sistematică finalizate din fonduri proprii ale UAT înainte de 28 iunie 2015, data intrării în vigoare a Legii nr. 150/2015 pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996;

  – unitățile individuale din construcțiile condominiu.

  Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliare (ANCPI) a alocat pentru acest an un buget de peste 400 milioane lei pentru înregistrarea imobilelor în cadrul Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară 2015-2023 (PNCCF) iar anul acesta, fiecare primărie poate primi 155.000 de lei pentru lucrări de cadastru în cadrul PNCCF, buget crescut faţă de 150.000 lei, cât era în 2017, sau 135.000 de lei, în 2016.

  Citiți și:

  SCHIMBARE RADICALĂ pentru CADASTRAREA GRATUITĂ a terenurilor. Ce pot face PRIMĂRIILE DIN IANUARIE!

  EXCLUSIV! Cât teren a intrat la CADASTRU GRATUIT în FIECARE JUDEȚ DIN ROMÂNIA!

  CADASTRU GRATUIT din fonduri europene! LISTA COMUNELOR unde PROPRIETARII NU PLĂTESC INTABULAREA!

  ȘEFUL DE LA CADASTRU, ANUNȚ pentru FERMIERI: Ce se întâmplă cu TERENURILE AGRICOLE pe care SE PLĂTEȘTE SUBVENȚIE!

  CADASTRU GRATUIT 2017: Unde au fost semnate CONTRACTE PENTRU ÎNCEPEREA LUCRĂRILOR!

  CADASTRU GRATUIT: Ce se întâmplă cu PARCELELE AGRICOLE care NU AU PROPRIETAR!

  CADASTRU GRATUIT 2017: LISTA LOCALITĂȚILOR unde ÎNCEP LUCRĂRILE și pentru care PRIMĂRIILE AU CERUT FINANȚARE!

  CADASTRU GRATUIT. Care este procedura pentru PROPRIETARII PLECAȚI în străinătate sau care NU SE PREZINTĂ LA PRIMĂRIE!


  Te-ar mai putea interesa

  Vaci de rasă donate de fermieri pentru crescătorul căruia i-au ars animalele într-un incendiu în grajd Prețul roșiilor românești s-a prăbușit după sărbători. Cât costă acum un kilogram de tomate la fermieri Încrețirea sau răsucirea frunzelor la ardei. Cauze, remedii

  Ultimele știri

  Fusilade Forte, de la Nufarm, a distrus buruienile din solele de floarea-soarelui lucrate de Biță Răcman Avertismentul unui șef APIA: Fermierii care rămân fără subvenții în acest an! Anchetat de fraudă după ce a câștigat licitația pentru a cumpăra un port la Dunăre