Furaje, seminţe, îngrăşăminteIMPORTANTŞtiri agricole

NOU de la AZOMUREȘ: Îngrășăminte îmbogățite cu SULF ȘI MAGNEZIU DIN KIESERIT, o rocă 100% NATURALĂ!

Creşterea cererii de alimente la nivel global şi reducerea suprafeţelor agricole disponibile îi va determina pe fermieri să caute constant metode de creştere a productivităţii agricole. De aici, porneşte şi sarcina Azomureş de a le oferi soluţii inovatoare de fertilizare pentru a le asigura creşterea eficienţei economice din ferme, concomitent cu prezervarea mediului înconjurător.

Producţia de îngrăşăminte la Azomureş deţine constant preocupări de diversificare a sortimentelor de îngrăşăminte pentru a realiza produse fertilizante complexe, de calitate superioară în conformitate cu cerinţele tehnologiilor agricole. În această direcţie de diversificare s-au avut în vedere tehnologii de îmbogăţire a unor sortimente tradiţionale – Nitrat de amoniu, NP şi NPK cu elemente secundare (Mg şi S) dar şi cu microelemente (B, Zn) în măsură să asigure în formulele fertilizante noi efecte de complementaritate faţă de elemente esenţiale existente şi rezultate cantitative , dar şi calitative la plante.

Îngrășăminte complexe (N+; NP+; NPK+) îmbogățite cu sulf (S) și magneziu (Mg) din Kieserit:

Sunt îngrăşăminte care au la bază Nitrat de amoniu sau NP şi NPK în care s-au introdus sulful şi magneziul din Kieserit, o rocă naturală ce are la bază MgSO4, 100% solubil în apă, cu 55% SO3 şi 27% MgO. Această gamă de fertilizanţi noi pune în valoare de complementaritate rolurile Mg şi S alături de elementele de bază N, P, K:

A. Sortimente N+; NP+; NPK+ (cu Kieserit)

Sunt produse care au dobândit notorietate în piaţă, semn că fermierii au înţeles necesitatea utilizării unor formule care să conţină toate elementele nutritive (N, P, K, Ca, Mg şi S) şi să asigure o fertilizare raţională şi echilibrată, astfel încât plantelor să nu le lipsească nimic şi să se dezvolte armonios.

B. Sortimente NP+ şi NPK+ (cu microelemente)

Microelementele sunt prezente în cantităţi mici, nu depăşesc pragul de 0,05% în ţesuturile plantelor. Însă prezenţa lor este absolut necesară. Printre cele mai uzuale amintim Zn şi B. De aici a survenit dorința celor de la Azomureş de a avea în portofoliu produse ce conţin şi aceste elemente nutritive. Spre exemplu, utilizarea Zn-ului la cultura porumbului a dat rezultate foarte bune în condiţii de secetă. Lipsa oricărui microelement din sol poate limita creşterea, chiar şi atunci când toţi ceilalţi nutrienţi sunt prezenţi în cantităţi adecvate.

Agricultura noastră creşte în competitivitate, iar fertilizarea este un factor important în creşterea productivităţii agricole. Principalul mijloc de atingere a unor producţii agricole sigure, constante şi de calitate superioară, rămâne aplicarea corectă a îngrăşămintelor.

Multitudinea sortimentelor complexe Azomureş asigură practicii agricole o diversificare fundamentată ştiinţific a fertilizării, o integrare după rol şi efect al sortimentelor şi nu în utlimul rând o flexibilitate fertilizării, un management evoluat în domeniul îngrăşămintelor.

Pentru mai multe informații despre îngrășămintele Azomureș și prețurile acestora, vă recomandăm să accesați site-ul www.azomures.com și să luați legătura cu reprezentanții zonali ai producătorului la tel.: 0265253700


Abonați-vă GRATUIT la Agrointeligența - www.agrointel.ro!