IMPORTANTŞtiri agricoleSubvenţii APIA 2018

DOCUMENT OFICIAL: Ce se modifică la SUBVENȚIA PE SUPRAFAȚĂ 2017

Modificări la plata pe suprafață pentru subvențiile pe anul 2017. Un document oficial rezultat în urma dezbaterilor cu fermierii vine cu schimbări la condițiile de eligibilitate pentru plățile directe prin modificarea Ordinului 619/2015, cunoscut și ca Ordinul Subvențiilor.

Agrointeligența-www.agrointel.ro vă prezintă care sunt modificările ce vor fi aduse pentru plățile pe suprafață:

Se aduc clarificări privind documentele care fac dovada ca terenul este la dispozitia fermierului, inclusiv ale terenurilor care conțin zone de interes ecologic. Acestea trebuie să fie:
a) adeverinţa conform înscrisurilor din registrul agricol, aferente anului curent de cerere – adeverința se eliberează de la primărie (detalii AICI)
b) copie conform cu originalul a contractului de închiriere/ concesiune a suprafeţei agricole, încheiat între fermier şi unităţile administrativ-teritoriale, după caz;
c) copie conform cu originalul a contractului de concesiune/arendă a suprafeţei agricole, încheiat între fermier şi Agenţia Domeniilor Statului, denumită în continuare ADS, după caz.

În cazul pajiștilor permanente, se cere ”copie conform cu originalul de pe contractele de concesiune sau de închiriere încheiate între, pe de o parte, primării/consiliile judeţene sau ADS şi, pe de altă parte, crescătorii de animale sau asociaţiile crescătorilor de animale, din care să reiasă suprafaţa de pajişte permanentă utilizată, valabile la data depunerii cererii . Contractele de concesiune sau de închiriere încheiate în condiţiile legii înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin, având ca obiect utilizarea pajiştilor permanente aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale, continuă să îşi producă efectele până la data încetării prin modalităţile stabilite în contract”.

Pentru asociațiile de crescători de animale, din acest an, trebuie dusă la APIA și o copie a titlului de proprietate asupra terenurilor aparţinând formei asociative sau a altor acte cu forță juridică egală doveditoare ale dreptului de proprietate, de exemplu hotărâre judecătorească definitivă.

A fost eliminată obligația de a avea contract de arendă valabil până pe 1 decembrie. Fermierii au explicat că nu este necesară această prevedere întrucât majoritatea contractelor au clauză pentru prelungire automată.

Fermierii care anul trecut au fost scoși din schema de mici fermieri pot opta pentru rămânerea în schema pentru micii fermieri, cu informarea APIA, în termen de 15 zile calendaristice de la data notificării primite din partea funcționarilor agenției de plăți.

La sprijinul pentru lucernă, așa cum Agrointeligența a anunțat în urmă cu ceva timp, devine eligibilă și valorificarea producției prin fermele de păsări și producția de făină sau peleți. Mai mult, din acest an devin eligibile și loturile semincere de lucernă. În cazul loturilor semincere de lucernă, fermierii trebuie să facă dovada că au comercializat cel puţin producţia minimă de 200 kg/ha sămânţă certificată cultivatorilor de lucernă a căror exploatații sunt situate pe teritoriul național, pe bază de factură fiscală şi/sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol.

La sprijinul cuplat pentru sămânța de cartof, producția minimă ce trebuie valorificată a fost micșorată la 15.000 kilograme la hectar, fermierii făcând dovada pe baza facturii sau a filei/filelor din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, pe care le prezintă la APIA până la data de 15 mai a anului următor anului de cerere curent.

La sprijinul cuplat pentru tomate destinate industrializării, cantitatea minimă ce trebuie livrată a fost micșorată la 15 tone la hectar.

O modificare importantă este pentru cultura de soia care va ajuta mai mult fermierii să acceseze plata pe înverzire întrucât norma ei, cea pe care o ia în calcul APIA, se dublează.

Zonele cu strat vegetal sunt suprafeţele arabile cultivate cu amestecurile de specii de culturi, considerate culturi secundare, care nu participă la calculul diversificării culturilor şi care asigură acoperirea solului pe pe o perioada de cel putin 8 saptamani. Proporţia dintre cele două specii din cadrul unui amestec de specii de culturi se stabileşte de fermier, astfel încât ambele specii să fie identificate la controlul pe teren care se efectuează de APIA. Perioada de însămânţare a culturilor secundare este 1 august -1 octombrie. Zonele acoperite de strat vegetal nu includ zonele acoperite de culturi de toamnă. semănate în mod normal în vederea recoltării sau a păşunatului şi nici culturile înfiinţate pentru pachetele 4 şi 7 ale măsurii 10 «Agromediu şi climă» din PNDR 2014-2020 şi/sau pachetele 4 şi 7 ale măsurii 214 «Plăţi de agromediu» din PNDR 2007-2013, aflate în derulare. Zonele cu strat vegetal participă la respectarea GAEC 4 şi se pot înfiinţa inclusiv pe
parcelele cu suprafeţe mai mici de 0,3 ha. Desfiinţarea culturilor secundare se realizează prin distrugere mecanică

Fermierii vor fi informați despre eventualele suprapuneri ale terenurilor declarate în termen de 26 de zile de la termenul-limită de depunere a cererilor. În cazul în care în cadrul unui control la faţa locului a fost constatată o neconformitate, modificările sau retragerile nu se mai pot face pentru parcelele agricole la care se referă neconformitatea.
Modificările la cererea unică pot fi făcute până pe 31 mai. Fermierii pot depune modificări ale cererii unice de plată după data de 31 mai, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care fermierul ar fi avut dreptul.

După termenul limită de depunere a cererii unice fără penalizări, respectiv data de 15 mai, fermierii mai au la dispoziție 25 de zile calendaristice pentru a depune actele, însă vor fi penalizați cu 1% pentru fiecare zi de întârziere.

O mare parte din modificări au convenite cu reprezentanții fermierilor. Astfel, săptămâna aceasta, ultima discuție avută de ministrul agriculturii Petre Daea a fost cu președintele Ligii Asociațiilor Agricole din România – LAPAR, Laurențiu Baciu care a susținut modificările menite să ușureze accesul fermierilor din vegetal la schemele directe de plată pentru anul 2017. 

5 comentarii

  1. ÎN ANUL 2015 , AM AVUT CONTROL PE TEREN ,CARE AU AFIRMAT CĂ AM IEȘIT BINE . LA CIRCA 2 LUNI PE 8,9- DECEMBRIE MĂ POMENESC CĂ AM S. CONTROL . PRECIZEZ CĂ LUCREAZĂ TOT LA APIA , DB. AM FOST SĂ VĂD CARE SUNT NEREGULILE CONSTANTATE . AU AFIRMAT CĂ LE-AM TRECUT GREȘIT , FAȚĂ DE CUM AU FOST GĂSITE . MENȚIONEZ CĂ OBS. FĂCUTE DE DÂNȘII NU AU FOST FĂCUTE LA FAȚA LOCULUI ȘI LA SEDI-UL APIA. EU AM SEMNAT CĂ AM LUAT PARTE LA CONTROALE . AM SANCȚIUNI MULȚI ANUALE PE 3 ANI , AFIRMÂND ȘEFA CONTROL CĂ ÎN TOȚI ANII LE-AM TRECUT ERONAT CA SCOP SĂ FUR BANI EUROPENI .ÎN ANII 2013ȘI 2014 AM DEPUS SCHIȚE CADASTRALE , ȘI UN CERTIFICAT DE ARENDĂ . DACĂ LE TRECEAM CU REA INTENȚIE , CUM NU SAU PRODUS SUPRAPUNERI DE PARCELE . ÎN ANU-L 2014 ,AM FOST CHEMAT LA SEDI-UL LOCAL TÂRGOVIȘTE UNDE MAI MULTE PERSOANE CARE NU ȘTIAU SĂ ARATE PE PROASTELE HĂRȚI DIGIDIZATE , CARE SUNT DIN 2012 ȘI NU SUNT REACTUALIZATE . ÎN ZONA SUB MONTANĂ UNDE ESTE LOCALITATEA , SE VEDE DECÂT UN VERDE ÎNCHIS ȘI UN VERDE MAI DESCHIS . DECI CEI DE LA –LPIS- AU CONSTAT CĂ PARCELA MEA A FOST CORECT POZIȚIONATĂ . IAR LA CELELALTE PERS. EU LE-AM ARĂTAT UNDE ÎȘI AU PARCELELE MELE . MI-AU SCOS SCHIȚELE DIN DOSARE , IAR ÎN ANUL 2015 MI SA FĂCUT REACTUALIZAREA DUPĂ ANUL 2014 , ACUM NU MAI RECUNOSC . DACĂ AM MERS DIRECT LA PARCELELE MELE CUM POT SĂ SPUNĂ CĂ AM FĂCUT-O CU REA INTENȚIE .

  2. Va rog sa-mi spuneti daca in anul 2015 un fermier nu a depus cerere deoarece a avut impozitul pe teren neplatit la data emiterii adeverinței pt Apia dar in 2014 avea cerere ,are pauza in 2015 dar in 2016 are cerere,poate in 2017 sa solicite schema de mic fermier? Care sunt pasii de parcurs ? Va rog mult sa m-a sprijiniti cu acest raspuns deosebit de util (multumesc) .

    1. Cererea pentru Schema de mic fermier s-a putut depunde doar in 2015. Daca v-ati retras nu cred ca puneti reveni in schema dar cel mai bine este sa intrebati la APIA care sunt variantele in acest caz!

Scrie un comentariu