• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Ordinul ANZ privind monta și genotiparea berbecilor – publicat în Monitorul Oficial!

  Roxana Dobre -

  Asociațiile crescătorilor de animale, sfidați de conducerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) și cea a Agenției Naționale pentru Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu” (ANZ). În ciuda insistențelor și a argumentelor crescătorilor de bovine carne și a oierilor, Normele tehnice privind organizarea și desfășurarea montei naturale autorizate, aprobat în 29 iulie 2020, a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 694 și se află în vigoare din 3 august.

  Citiți și:

  Crescătorii de animale au avut mari nemulțumiri privind ordinul care prevede modul în care se va desfășura monta autorizată începând cu intrarea în vigoare a noilor reguli. În ciuda întâlnilor repetate la MADR, dar și după ce au tras semnale puternice de alarmă în presa agricolă, crescătorii au pierdut în fața deciziilor luate de autorități. Astfel, conform noilor reguli, pentru autorizarea reproducătorilor masculi oficiile județene de zootehnie sunt obligate să întocmească la începutul fiecărui an necesarul de reproducători pentru montă naturală, iar societățile de ameliorare recunoscute, pe specii, asociațiile de crescători pe specii, autorizate ca părți terțe, asigură, după caz, reproducătorii necesari pentru montă naturală.

  Același document specifică faptul că pentru montă naturală se acceptă reproducători de rasă pură identificați în conformitate cu legislația Uniunii Europene în domeniul sănătății animalelor privind identificarea și înregistrarea animalelor, care au vârsta optimă pentru introducerea și utilizarea la montă, sunt în stare perfectă de sănătate, îndeplinesc condițiile sanitar-veterinare, condițiile pentru aptitudinea de reproducător și comportamentul sexual, condițiile minime privind capacitatea de fertilizare a materialului seminal și condițiile minime privind performanțele.

  ”Reproducătorii masculi, indiferent de specie, utilizați la montă naturală, sunt autorizați de către autoritatea competentă a statului în zootehnie dacă îndeplinesc performanțele minime stabilite prin programele de ameliorare și cerințele sanitar- veterinare în vigoare. Pentru reproducătorii care nu îndeplinesc condițiile menționate mai sus și care activează la reproducția femelelor cuprinse în lucrările de ameliorare, autorizarea se face conform derogărilor prevăzute de societățile/exploatațiile de ameliorare în programele de ameliorare rasiale”, mai menționează documentul publicat în Monitorul Oficial.

  Genotiparea berbecilor și a țapilor a devenit obligatorie

  O altă regulă obligatorie este că toți berbecii și țapii prezentați pentru autorizare trebuie să dețină testul de genotipare pentru rezistența la scrapie, conform protocolului de colaborare încheiat între Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) și ANZ. Mai mult, mai spune sursa citată, reproducătorii care participă la programele de ameliorare aprobate, indiferent de specie, trebuie să fie identificați prin analiza grupei sanguine (verificarea filiației), în procent de 3%, din efectivul de masculi existent în exploatație, dar nu mai puțin de 1 cap. În exploatațiile în care rezultatele testării depășesc 20% neconformități, ANZ dispune verificarea întregului efectiv.

  Reproducătorii care activează la reproducția femelelor care nu sunt cuprinse în lucrările de ameliorare vor fi autorizați conform derogărilor elaborate de ANZ la recomandarea Consiliului tehnico-științific. Berbecii și țapii prezentați pentru autorizare trebuie să dețină testul de genotipare pentru rezistența la scrapie.

  Oficiile județene de zootehnie organizează anual bonitarea și clasarea reproducătorilor din punctele de montă, în vederea autorizării acestora. Cu acest prilej se fac propuneri de reformă a celor inapți pentru montă, precum și planurile de rotire a reproducătorilor. Bonitarea și clasarea reproducătorilor se fac de către o comisie de clasare formată, după caz, din:

  Persoanele menționate mai sus sunt desemnate prin decizie a directorului general al autorității competente. Autoritatea competentă se asigură că personalul propriu care face parte din comisia de bonitare și clasare nu se află în niciun conflict de interese în ceea ce privește desfășurarea acestor activități.

  Autoritatea competentă are stabilite măsuri tehnice și procedurale, pentru a proteja și pentru a asigura confidențialitatea și integritatea datelor cu caracter personal prelucrate, prevenirea utilizării sau accesul neautorizat, precum și prevenirea încălcării securității datelor cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

  Bonitarea și clasarea reproducătorilor se fac conform instrucțiunilor și fișelor de bonitare, care vor fi elaborate în termen de 5 zile de la publicarea prezentelor norme tehnice aprobate prin decizie a directorului general.

  Cum vor funcționa punctele de montă

  Punctele de montă organizate pentru desfășurarea montei naturale autorizate funcționează în baza autorizației anuale eliberate de către oficiile județene de zootehnie. Pentru reproducătorii din punctele de montă oficiile județene de zootehnie vor elibera autorizații pentru montă.  Autorizațiile pentru montă eliberate de oficiile județene de zootehnie vor avea aplicată, după caz, într-un loc vizibil, ștampila cu următoarea sintagmă: „interzisă utilizarea la reproducția femelelor din programele de ameliorare aprobate”.

  Autorizațiile pentru montă vor fi păstrate la punctele de montă. Toți reproducătorii din cadrul punctelor de montă sunt supuși controlului sanitar-veterinar, conform prevederilor Programului strategic.

  Reproducătorii masculi din punctele de montă sunt controlați periodic din punctul de vedere al capacității de fertilizare a materialului seminal, astfel:

   În termen de 6 luni de la publicarea prezentelor norme tehnice se vor face demersurile necesare pentru achiziționarea materialelor, în vederea determinării capacității de fertilizare a materialului seminal. Deținătorii reproducătorilor din punctele de montă solicită oficiilor județene de zootehnie efectuarea evaluării capacității de fertilizare a materialului seminal brut provenit de la aceștia. Personalul din cadrul oficiilor județene de zootehnie care efectuează evaluarea capacității de fertilizare a materialului seminal brut provenit de la reproducători este desemnat prin decizie a directorului general al autorității competente. Deținătorii reproducătorilor din punctele de montă organizate în cadrul depozitelor de armăsari au obligația să efectueze recoltarea materialului seminal brut în conformitate cu normele tehnice în vigoare.

  Activitatea reproducătorilor din timpul vieții se înregistrează în registrele pentru montă și produși. Se interzice înscrierea în registru a doi sau mai mulți reproducători din specii diferite. Proprietarii reproducătorilor din punctele de montă au obligația să completeze zilnic activitatea fiecărui reproducător în registrul pentru montă și produși.

  Vârsta minimă pentru reproducători

  De specificat că monta dirijată este obligatorie pentru accesarea subvențiilor în zootehnie astfel că activitatea de reproducție se desfășoară în campanii organizate și verificate ulterior pentru eligibilitatea animalelor la APIA.

  Pentru montă naturală, reproducatorii trebuie sa fie identificați în conformitate cu legislația Uniunii Europene în domeniul sănătății animalelor privind identificarea și înregistrarea animalelor, să aibă vârsta optimă pentru introducerea și utilizarea la montă, sa fie în stare perfectă de sănătate, să îndeplineasca condițiile sanitar veterinare, condițiile pentru aptitudinea de reproducător și comportamentul sexual, condițiile minime privind capacitatea de fertilizare a materialului seminal și condițiile minime privind performanțele.

  Pentru fiecare reproducător mascul, în funcţie de specie şi de vârstă, se repartizează anual un număr de femele, astfel:
  a) pentru un taur/turmac 50-70 de vaci;
  b) pentru un vier din rasele autohtone în pericol de abandon 20-30 de scroafe;
  c) pentru un berbec/țap 30-35 de oi/capre;
  d) pentru un armăsar 25-30 de iepe.

  TAURI

  Taurii se folosesc la montă începând cu vârsta de 16-18 luni, în funcţie de rasă şi dezvoltarea corporală, iar bivolii de la 18-24 luni. Un taur tânăr, în primul an de folosire, poate monta 30-40 de femele, iar în al doilea an norma poate fi mărită la 60-70 de femele. În mod obligatoriu un taur adult execută o singură montă pe zi. Când numărul de vaci în călduri este mai mare, se poate admite ca taurul să monteze două vaci pe zi la interval de 8-10 ore. În acest caz se va acorda un repaus de 1-2 zile pe săptămână.

  Pentru a preîntâmpina difuzarea unor boli transmisibile prin montă, la constatarea unor semne de boală la vacile prezentate proprietarul taurului nu va admite efectuarea montei şi va anunţa tehnicianul sau medicul veterinar de circumscripţie. În cazul în care vaca repetă căldurile mai mult de 3 ori, va fi dirijată la dispensarul veterinar pentru examinare şi tratament medical şi va fi admisă din nou la montă numai cu avizul medicului veterinar. Odată pe săptămână se va face spălarea picioarelor şi a cozii cu apă caldă şi săpun, precum şi ungerea ongloanelor. În timpul verii taurii vor fi spălaţi pe tot corpul cel puţin de două ori. Lunar se face verificarea ongloanelor şi se procedează la curăţarea lor ori de câte ori este necesar. Curăţarea ongloanelor se va executa cu taurul contenţionat, de către personal calificat.

  BERBECI/TAPI

  Folosirea berbecilor la montă se face în raport cu vârsta şi rasa, astfel:
  – pentru rasele tip Merinos, începând cu 15-16 luni;
  – pentru celelalte rase, începând cu 18 luni.

  Cu aproximativ 1 1/2-2 luni înainte de începerea montei berbecilor li se adaugă în raţie un supliment de concentrate. În ziua când se stabileşte începerea montei la ovine, berbecii se repartizează pe turme, calculându-se un berbec adult pentru 30-35 de oi sau un berbec mior pentru 20-25 de oi. Ei vor fi ţinuţi în turme circa 45-50 de zile, după care se preiau în punctele de montă. În perioadele de inactivitate berbecii vor fi supravegheaţi pentru depistarea eventualelor boli, în special pentru a se evita necrobaciloza şi scabia. În acest scop se vor executa curăţarea unghiilor şi îmbăierile, conform indicaţiilor sanitare veterinare.

  VIERI DIN RASELE AUTOHTONE ÎN PERICOL DE ABANDON – Pentru a beneficia de Pachetul 8, Creşterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon din Măsura 10

  Vierii se admit la montă începând cu vârsta de 8-9 luni. Efectuarea montei se face într-o boxă separată, situată într-un loc liniştit, curat, ferit de circulaţia oamenilor şi de zgomot. Pentru vierii tineri, până la 1-1 1/2 ani, se pot repartiza 12-20 de femele, iar cei care au depăşit 1 1/2 ani, până la 40 de femele. Vierii tineri execută o montă pe zi, după care se acordă o zi de repaus. Vierii adulţi pot fi folosiţi 3 zile consecutiv, după care se acordă o zi de repaus.


  Te-ar mai putea interesa

  Transhumanța din România a fost inclusă în patrimoniul imaterial UNESCO Dihori la găini. Cum protejăm păsările de atacul unui dihor Noi focare de pestă porcină africană. Zone cu restricții în sezonul porcului de Crăciun

  Ultimele știri

  Anunțul ministrului Florin Barbu despre plata subvențiilor APIA până la finalul anului Florin Barbu: Voi cere extinderea licențelor de export și pentru zahăr și făină din Ucraina O nouă subvenție la hectar, la plată de anul viitor – fermierii care beneficiază!